Hitta lediga jobb i Linköping

Postdoktor i produkt-/tjänstedesign

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 11
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Postdoktor i produkt-/ tjänstedesign
med placering vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du inom forskningsprogrammet Mistra REES (https://mistrarees.se), kommer att forska i området produkt-/tjänstedesign med att utveckla och utvärdera metoder för att kunna integrera ekonomiska och miljömässiga aspekter i processen. Kunskapen som utvecklas ska föra forskningsfronten framåt och bidra till en ökad konkurrenskraft hos tillverkningsindustrin i Sverige. Forskningen kommer att ske i nära samarbete med ledande förtag inom Mistra REES, såväl stora som små och medelstora, samt med internationellt erkända forskare inom området.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning och förmedla kunskap till industrin och akademin. En stor del utgörs av att arbeta i projekt och att publicera i vetenskapliga tidskrifter. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet
Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha kunskap och erfarenhet av resurseffektiva erbjudanden, speciellt avseende designprocessen av individuella designers, i ett tidigt skede för produkter och tjänster och sett i ett livscykelperspektiv. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av att använda olika typer av metoder och verktyg såsom QFD och LCA. Vidare är det meriterande att forskningen publicerats i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser av hög kvalitet. Krav för anställningen är utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift. Då möten med samarbetspartner från industrin ofta hålls på svenska så är förmåga att kommunicera på svenska meriterande.

Förordnandetid
En postdoktor får anställas tills vidare dock längst tre år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde
Enligt överenskommelse men företrädesvis mellan 1 februari och 1 maj 2023.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 januari. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Ekonomichef

Ekonomichef
Läs mer Nov 11
Om Social- och omsorgsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Social-och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Förvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är starkt utvecklingsinriktat där du ansvarar för att utveckla ekonomistyrnings- och analysarbetet inom förvaltningen. Som ekonomichef är du ett strategiskt och operativt stöd till förvaltningsdirektören. Du är också ett viktigt stöd till cheferna inom förvaltningen. Du ingår i ledningsgruppen där du bland annat bidrar med värdeskapande analys, verksamhetsstyrning och utveckling i nära samarbete med våra andra funktioner.

Som ekonomichef på Social- och omsorgsförvaltningen har du ansvar för nämndens arbete med internbudget, analys- och resultatuppföljning. Du samordnar den ekonomiska planeringen samt förankrar och säkerställer en effektiv samt ändamålsenlig process i enlighet med kommunens styrning och ledningsmodell.  

Du kommer att bereda och vara föredragande gentemot nämnderna Social- och omsorgsnämnden, Äldrenämnden och förvaltningen i frågor som rör ekonomiprocessen. Vidare ansvarar du för att säkerställa och beskriva ekonomisk påverkan och konsekvenser i ärenden till nämnderna. I uppdraget ska du säkerställa att kommunens ekonomistyrningsregler efterföljs. Du ska aktivt följa utvecklingen inom ekonomiområdet med förmåga att koppla till aktuellt verksamhetsområde via omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. I uppdraget ingår även att utveckla ekonomiprocesser samt säkerställa att de harmoniserar med de andra kommunövergripande processerna.

Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen som medarbetare med ett tidsbegränsat förordnande under 3 år som chef.

Din arbetsplats
Förvaltningen har ett uppdrag som innebär samverkan med andra förvaltningar inom kommunen och har en roll som beställare i välfärdstjänster inom socialtjänstens ansvarsområde. Som ekonomichef innebär detta att jobba som beställare mot privata utförare och som samverkanspart internt inom kommunens verksamheter inom vård och omsorg. 

Som ekonomichef på Social- och omsorgsförvaltningen ingår du i staben. Staben leds av biträdande förvaltningschef och ansvarar för förvaltningsgemensam service, ledning och stöd, sektorsövergripande utvecklingsarbete samt förvaltningens processarbete. Staben har uppdraget att stödja förvaltningsledningen, förvaltningsdirektören och nämnden i dess uppdrag. Vidare är staben organiserad i tre avdelningar; intern service, ledningsstöd samt sektorsövergripande utvecklingsfrågor. 

Som ekonomichef tillhör du avdelning Ledningsstöd och direktrapporterar till förvaltningschef och är företrädare för förvaltningschef i kommunens ekonomichefsforum. I din roll ingår personalansvar för ekonomigruppen som består av 3 ekonomer. Enheten är placerad i centrala Linköping.

Du som söker
Vi söker dig med universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi. Du har flerårig erfarenhet av att strategiskt och övergripande arbete med verksamhetsplanering och ekonomisk styrning i en större organisation, gärna tjänsteorganisation. Det är meriterande med erfarenhet från kommunal sektor eller annan politiskt styrd verksamhet.

För rollen är det ett krav att du har kunskap och erfarenhet från digitala affärssystem. Då arbetet innefattar att skriva och formulera underlag samt vara föredragande i nämnd är goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift ett krav. Du har en god pedagogisk förmåga och är mån om att förklara och anpassa din kommunikation för att skapa samsyn.  

För att lyckas i rollen som ekonomichef är det viktigt att du har en god förmåga att leda, motivera och samordna ekonomigruppen på ett effektivt sätt för att nå gemensamma mål. En viktigt del i arbetet är samverkan inom förvaltningen men även mellan de olika förvaltningarna. Det är därför viktigt att du trivs med att samarbeta med andra människor och skapar goda relationer genom att vara lyhörd och god kommunikation. Du har lätt för att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du visar gott omdöme i dina beslut och uttalanden genom att väga samman komplex information och arbeta proaktivt i den mån det är möjligt. Vidare är du uthållighet i ditt arbete och arbetar på tills resultat är uppnådda.

I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i vår bedömning.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10387

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Montör,Balkonginglasning

Glas- och metallmontör
Läs mer Nov 11
Inglasarna är officiel återförsäljare för Lumon i Östergötland.
Vi expanderar kraftigt och söker nu ytterligare montörer av våra balkonginglasningar. Vi söker dig som har stora ambitioner att växa individuellt och tillsammans med oss.
Vi söker en drivkraftig montör som i någon form arbetat som montör eller med hantverk tidigare, gärna med glas och/eller plåtslagarerfarenhet och som nu söker nya utmaningar i arbetslivet.Har du jobbat som snickare så är det väldigt meriterande.
Du bör ha erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare.
Du kommer att arbeta med erfarna montörer så att du så snabbt som möjligt blir självgående.
Arbetet kommer i huvudsak innebära montage av inglasningsprodukter och annat kringarbete där du självständigt har ansvaret att färdigställa och göra kunden nöjd. Arbetet är för det mesta väldigt självständigt vilket ställer krav på dig som person att du kan driva på dig själv att hålla ett högt tempo i ditt arbete för att hinna klart i tid med montering enligt utlovad tidsangivelse till våra kunder.
Egna företagare som jobbar med montage av balkonginglasningar som vill ha uppdrag är också intressant.
Tjänsten är belägen i Linköping och Norrköping med omnejd.
För mer info om tjänsten ,ring
Ibbe Mourad VD 073 502 3645

Ansök nu

Sjuksköterskor till Dialysmottagning

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på Dialysmottagning.


Kontakta oss redan idag för mer information!

Vi hjälper självfallet till med resa och boende vid behov - kom och upptäck en otroligt vacker del av Sverige!

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan.

Ansök nu

Se hit studenter! - Arbeta extra som flyttmedarbetare i Linköping

Flyttkarl/Stadsbud
Läs mer Nov 11
Är du student och vill jobba extra vid behov? Trivs du med att arbeta fysiskt? Då har vi rätt jobb för dig!

Vi söker nu för kunds räkning efter dig med god fysik och positiv framåtanda som vill ha ett extrajobb vid sidan om sin huvudsakliga sysselsättning. Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av att flytta möbler, kartonger och byggmaterial inom offentliga miljöer i Linköping såsom skolor, byggplatser och liknande. I arbetet kan det bli aktuellt att använda skruvdragare och montera möbler, det är därför meriterande om du har vana och erfarenhet av detta sen tidigare. Arbetstiderna är förlagda mellan kl. 7-16.

Din profil
Du som söker behöver ha god fysik då många tunga lyft förekommer. Du är bra på att ta egna initiativ och är en flexibel person. Du kommer att bli anställd av oss men arbeta ute hos vår kund. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara student eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi söker dig som önskar ett långsiktigt på uppdrag. Vi ser att du vill jobba minst en termin, men gärna fler.

Låter detta intressant? Skicka in din ansökan idag, urval och intervjuer sker löpande.

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se

Ansök nu

Teknisk säljare till Atlas Copco Compressor

Försäljningschef
Läs mer Nov 11
Vill du vara med att utveckla den tekniska försäljningen inom en organisation som är i ständig utveckling och med världsledande produkter?

Om rollen

I rollen som Teknisk säljare kommer du att ansvara för försäljning och marknadsföring av Atlas Copcos sortiment av tryckluft och gas. Försäljningen görs mot både befintliga och nya kunder inom distriktet, där du blir ansvarig för affärsresultatet i form av omsättning och lönsamhet.
Du jobbar nära och har bra support av dina kollegor på produktspecialistavdelningen och dina andra kollegor inom distriktet. I rollen behöver du kunna behärska svenska och engelska i tal och skrift.

Du rapporterar till Marknadschef Johan Köhler som har mångårig erfarenhet inom branschen och Atlas Copco.

Vi tror att du bor i Östergötland eller Sörmland med omnejd. Du kommer att utgå hemifrån, med kollegor runt om i Sverige.

Om dig

För att lyckas i rollen tror vi att du har ett tekniskt intresse och erfarenhet av försäljning mot företag. Har du även arbetat med försäljning inom industrin är det meriterande. Då det är ett kundnära arbete som innebär såväl externt som internt samarbete ser vi det viktigt att du är en lagspelare som kan främja goda relationer och inge förtroende hos personerna i din omgivning.

Du trivs i en miljö där du får möjlighet att utvecklas och din nyfikenhet gör att du gärna håller dig uppdaterad inom ditt expertområde.

För tjänsten bör du ha goda kunskaper i Officepaketet samt inneha B-körkort.

Om Atlas Copco Compressor och vad vi erbjuder

I tjänsten som Teknisk säljare erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis månatlig bonus, tjänstebil, lunchförmån, tjänstepension, flexibel arbetstid, arbetstidsförkortning och ett generöst friskvårdsbidrag.

Atlas Copco är ett svenskt bolag med 43 000 medarbetare runt om i världen. På Atlas Copco Compressor är vi 160 anställda och det svenska försäljningsbolaget för trycklufts-och gaslösningar till kunder inom bl.a. pappers- och massindustri, verkstadsindustri, livsmedelstillverkning och sjukvård.

Vi har en familjär atmosfär med en kultur som kännetecknas av respekt och integritet. Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra vårt arbete inom bland annat mångfald, säkerhet och arbetsmiljö. För oss är det också viktigt med balansen mellan arbete och fritid, vilket uppnås genom att vi har en kultur av frihet under ansvar. Atlas Copco är ett stort och stabilt företag. Hos oss får du möjligheten att jobba med världsledande produkter och tjänster i framkant. Du har stora möjligheter att utvecklas hos oss och har potential att få påverka och att göra skillnad.

Låter det här som en intressant möjlighet? Intervjuer för tjänsten hålls löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag 20 november 2022, så välkommen med din ansökan redan idag.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Culpeo People and Culture, vid frågor gällande tjänsten kontakta gärna rekryteringskonsult Martin Edin på 073-511 54 53 eller maila till martin.edin@culpeo.se

Ansök nu

Warehouse Specialist

Lagerarbetare
Läs mer Nov 11
Är du prestigelös och strukturerad, en lagspelare som trivs att arbeta i team, ser vikten av kundservice, har ett kvalitetstänk och gillar variation i ditt arbete så sök tjänsten som Gods- och förrådsarbetare hos oss på Logistik Center i Malmslätt.

Din roll

Du kommer att bli en del av Logistik Center i Malmslätt. Här kommer du att genomföra godsmottagning, förrådshållning och utlämning av material samt avsändning. Du kommer även vara en del av vårat förbättringsarbete och en del av vår kultur där vi strävar efter att göra varandra bättre varje dag!

Du kommer att ha daglig kontakt med våra kunder som främst är interna kollegor på Saab AB. Beroende på vem du är så kan det finnas möjlighet att driva något av de förbättrings-/utvecklingsarbeten vi genomför inom sektionen.

Din profil

Vi tror att du är en flexibel lagspelare som är driven och positiv. Hos oss är det viktigt att vi alltid stöttar varandra och att man hjälper sin kollega att ständigt utvecklas.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och strävar efter att ha en sektion med flera olika typer av människor och bakgrunder.

Du ser möjligheter istället för problem, kan hantera flera bollar i luften och du trivs att jobba i en miljö där vi ständigt jobbar med att förbättra våran verksamhet, där du förväntas ha ett engagemang. Ett sinne för ordning och reda är viktigt. Då vi hanterar flygande materiel är noggrannhet, kvalitet och säkerhetstänk viktiga ledord för oss.

Krav:

* Erfarenhet av lagerarbete
* God datorvana
* Goda kunskaper i engelskaMeriterande:

* A och B-truckkort
* Erfarenhet från kundserviceyrken
* Erfarenhet av affärssystemet IFS Sherpa

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Logistik Center Malmslätt är en del av Saab AB och ingår i sektionen Logistik Center som även omfattar verksamhet i Arboga. Totalt är vi 30 personer som arbetar i sektionen. I Malmslätt har vi ansvar för allt material som flödar igenom Saab AB i Malmslätt. Idag är vi 13 personer som arbetar i Malmslätt och vi har tre godsmottagningar och ett stort förråd på området.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Magtarmmedicin

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter

Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på magtarmmedicin.

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till lungmedicinsk avdelning

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter för sjuksköterska på lungmedicinsk vårdavdelning

Här får du en möjlighet att arbeta på en fantastisk arbetsplats och även en konsultchef som är lokalt förankrad i regionen.

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Intensivvårdssjuksköterskor till neonatal-IVA

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska på neonatal-IVA.
Rotation, dag-kväll-natt-helg

Kontakta oss gärna för mer information kontakta oss på info@ofelia.se

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med neonatal intensivvårdserfarenhet.

Vid ansökan uppge - intensivvårdssjuksköterskab till neonatal-IVA, Linköping.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Operation- och anestesisjuksköterskor

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga operation- och anestesisjuksköterskor uppgifter.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till ÖNH-klinik

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på ÖNH-klinik.

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till barnkirurgisk avdelning

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter

Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på barnkirurgisk avdelning.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till infektionsklinik

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på ett akutavdelning med intag dygnet runt, svårt sjuka patienter, mkt provtagning, antibiotika, cvk , trach etc, ca 6 -7 patienter i vårdlaget

10 veckor schema som delvis går att önska om verksamheten går ihop sig, för övrigt så gäller rotation dygnet runt och 2 helger av fem

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet.

Vid ansökan uppge - sjuksköterska till dialysmottagning, Linköping

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Barnmorskor till kvinnoklinik

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
B164 gynekologi är en kirurgisk slutenvårdavdelning inriktad mot gynekologisk cancerkirurgi. Mycket av arbetet som ssk/bm består av postoperativ omvårdnad. Vå är även NHV uppdrag för Vulvacancerkirurgi och avancerade förlossningsskador. Vi har också akut gynekologisk verksamhet dygnet runt som också innefattar gravida tom v.20. Vi har även abortverksamhet 2 dagar/v.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är barnmorska med relevant erfarenhet.

Vid ansökan uppge - barnmorska till kvinnoklinik, Linköping

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Anestesisjuksköteskor till thorax-kärl operation

Anestesisjuksköterska
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för anestesisjuksköterska på thorax-kärl operation.

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är anestesisjuksköterska med relevant erfarenhet.

Vid ansökan uppge - Anestesisjuksköterska till Linköping

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Specialistsjuksköterskor inom kirurgi till kvinnoklinik

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
B164 gynekologi är en kirurgisk slutenvårdavdelning inriktad mot gynekologisk cancerkirurgi. Mycket av arbetet som ssk/bm består av postoperativ omvårdnad. Vå är även NHV uppdrag för Vulvacancerkirurgi och avancerade förlossningsskador. Vi har också akut gynekologisk verksamhet dygnet runt som också innefattar gravida tom v.20. Vi har även abortverksamhet 2 dagar/v.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är specialistsjuksköterskor inom kirurgi med relevant erfarenhet.

Vid ansökan uppge - specialistsjuksköterskor inom kirurg till kvinnoklinik, Linköping

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till kvinnoklinik

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
B164 gynekologi är en kirurgisk slutenvårdavdelning inriktad mot gynekologisk cancerkirurgi. Mycket av arbetet som ssk/bm består av postoperativ omvårdnad. Vå är även NHV uppdrag för Vulvacancerkirurgi och avancerade förlossningsskador. Vi har också akut gynekologisk verksamhet dygnet runt som också innefattar gravida tom v.20. Vi har även abortverksamhet 2 dagar/v.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet.

Vid ansökan uppge - sjuksköterska till kvinnoklinik, Linköping

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Mekanikkonstruktör sökes inom området ruggad elektronik

Elektronikkonstruktör
Läs mer Nov 11
Vill du vara med och utveckla högteknologiska produkter avsedda för de tuffaste miljöerna och samtidigt bidra till affärsframgång? Vill du arbeta i en dynamisk och internationell kontext hos en världsledande leverantör av taktisk elektronik?

Din framtida utmaning

I Rollen som mekanikkonstruktör arbetar du från idé till färdig produkt med mekanisk konstruktion av ruggad elektronik. Produkterna vi utvecklar skall verka i de tuffaste miljöerna, vilket bland annat ställer stora krav på att de ska klara av extrema temperaturspann, fungera när de utsätts för mekaniska påfrestningar i from av chock och vibrationer samt vara kompatibla vad gäller EMC. Du kommer i din roll hos oss arbeta både med att vidmakthålla våra befintliga produkter men också delta i nya utvecklingsprojekt där nya produkter skall ut på marknaden.

Du kommer jobba tillsammans med kompetenta medarbetare som erbjuder det stöd som inledningsvis kan behövas för att underlätta att du ska lyckas. Vi jobbar nära tillsammans i team med god överhörning mellan elektronikdesign, mjukvaruutveckling, mekanikdesign och test vilket vi ser är en förutsättning för ett lyckosamt resultat.

Du kommer bli del av en verksamhet med spetskompetens inom produktutveckling, produktion och leverans av högteknologisk taktiskt elektronik från vår site i Malmslätt.

Du kommer ha möjlighet att delta i arbete med flertalet spännande och utmanande kundprojekt samt högteknologiska projekt inom Forskning och Utveckling. Utvecklingsprojekten genomförs under en relativt kort livscykel som vanligtvis varierar mellan ett halvår och upp till ett par år. Detta innebär att du kommer beredas möjlighet att delta i projektgenomföranden från idé och koncept till slutlig leverans till kund.

Vill du veta mer om våra taktiska lösningar, besök gärna vår hemsida: www.saab.com/ste

Hos oss är vi lyhörda för individen. Det finns flera olika karriärvägar och utvecklingsmöjligheter och vi ser fram emot att diskutera just din drivkraft och ditt engagemang i möjliga framtida roller hos oss på Saab Tactical Electronics AB.

Din profil

Vi söker dig som vill arbeta med mekanisk konstruktion med fokus på elektromekanisk integration av våra egenutvecklade kretskort och andra ingående komponenter. Därav behöver du ha erfarenhet av modellering och ritningsframtagning av tillverkningsunderlag. Kännedom om materialval vid konstruktion, tillverkningsmetoder såsom formsprutad plast etc. är meriterande men inget krav. Vi arbetar med konstruktion i verktyget Inventor.

Vi tänker oss att du har en relevant högskoleutbildning i botten, och/eller annan relevant arbetslivserfarenhet där du hunnit utveckla dina kunskaper inom dessa områden.

Du behöver vara kreativ och drivas av att hitta lösningar på tekniska utmaningar samt arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet, då ditt arbete starkt är kopplat till produktens kvalitét och upplevelse hos kunden.

Du kommer behöva jobba både i grupp och enskilt och gilla en dynamisk miljö med parallella projekt och ny spännande teknik.

För rollen behöver hos oss behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Har du frågor eller funderingar om rollen? Tveka inte höra av dig till oss.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Välkommen med din ansökan!

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Ansök nu

Sjuksköterskor till neurologiska kliniken

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på vårdavdelning för neurologi och stroke samt övervakningssal för trombolys.

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till kardiologen

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kardiologi och/eller hjärtintensivvård

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Hematologiska kliniken

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Hantering av cytostatika finns på avdelningen men inget krav om förkunskap (ingår i intro). Vård av stamcellstransplanerade patienter. Kunskap inom hematologi/onkologi eller medicin är önskvärt. För att snabbt komma in i arbetsuppgifterna krävs tidigare erfarenhet från slutenvård.

Kontakta oss gärna för mer information på info@ofelia.se

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet.

Vid ansökan ange - sjuksköterska till hematologiska kliniken, Linköping.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Teacher, Swedish, Swedish as Second Language, Ages 10 - 13

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Nov 11
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Svenska / SVA Lärare

Vi söker dig som är behörig lärare i Svenska och SVA. Vi vill att du har lärarexamen samt lärarlegitimation. I tjänsten ingår delat mentorskap för en klass. Din undervisning sker på svenska men grundläggande kunskaper i engelska är en förutsättning. Företagsspråket är engelska då många i personalen är engelsktalande.

Personliga kvalifikationer

Du är utåtriktad, social och en relationsbyggare med goda ledaregenskaper som inspirerar både elever och arbetskamrater. Du är även bra på att prioritera på ett effektivt sätt, och känner dig bekväm med att arbeta självständigt. Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet och ansvarar för planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen. Du är noggrann och strukturerad och har en god förmåga att formulera dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Du är en van IT-användare och sätter dig snabbt in i nya datasystem. 

Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete med goda förutsättningar för personlig utveckling, en arbetsplats med välkomnande atmosfär. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö med duktiga och engagerade medarbetare från många olika länder. Vi finns centralt i Linköping i en klassisk byggnad från 1926 omgiven av en vacker park. På vår skola går idag 750 elever från årskurs 4 till årskurs 9.

Tjänsten är en tillsvidareanställningar med start efter överenskommelse. 

Intervjuer kommer att ske löpande.

Skicka ditt mail till Henrik.Svard.linkoping@engelska.se

Om du erhåller tjänsten måste du lämna ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Ansök nu

Diabetessjuksköterska till vårdcentral

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga för diabetessjuksköterska vårdcentral.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi hjälper självfallet till med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad diabetessjuksköterska.

Vid ansökan ange - Diabetessjuksköterska till vårdcentral, Linköping.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Blivande teknikinformatör till Combitech i Linköping

Teknikinformatör
Läs mer Nov 11
Som konsult hos Combitech får du möjlighet att hjälpa kunder som är ledande i sina branscher att driva utvecklingen framåt och skapa nya värden. På köpet erbjuder vi branschens bästa kompetensutveckling och hållbara anställningsvillkor. På Combitech är vi 2100 medarbetare som tror på framtiden och drivs av missionen att skapa hållbar nytta för människor, verksamheter och samhälle. Nyfiken på oss? Vi är nyfikna på dig.

Din roll som Teknikinformatör

Combitech är drivande i utvecklingen inom området Teknikinformation och söker nu dig som är redo för nya utmaningar och som vill vidareutvecklas i en mycket spännande miljö.I din roll som Teknikinformatör kommer du som konsult att få arbeta med innovativa lösningar som förenklar, förbättrar och förnyar användarupplevelsen. Samarbete sker med utvecklare, konstruktörer och andra sakkunniga i framtagningen av teknisk produktinformation och digitaliserade lösningar för eftermarknad. Du kommer att ansvara för att självständigt samla in information och sammanställa detta på ett tydligt, strukturerat och användarvänligt sätt. Du har alltid möjlighet att få stöd av och bolla idéer med dina Combitechkollegor.Beroende på uppdrag genomförs arbetet antingen på plats hos kund eller från vårt kontor. Tjänsteresor kan förekomma.Vem är du?

Vi söker dig som har ett gediget teknikintresse, öga för detaljer och passion för att skriva. Är du i början av din karriär? I botten har du gärna en ingenjörsexamen exempelvis inom mekanik eller elektronik eller annan teknisk utbildning. God språklig och pedagogisk förmåga är en förutsättning samt att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är om du har dokumenterad erfarenhet av teknikinformation, kanske har du arbetat med strukturerad information i produktionssystem, digitala utbildningar eller publikationer?För oss är din personlighet en väldigt viktig del av din totala kompetens. För att trivas i rollen som Teknikinformatör tror vi att du är driven, utåtriktad samt bra på att koordinera, samspela och kommunicera i ditt dagliga arbete. Du tycker att det är inspirerande att arbeta i både stora och små projekt. Du är organiserad, strukturerad och noggrann, får du en uppgift driver du den i mål. Du har till grunden en positiv inställning och en förmåga att se möjligheter.Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan på direkten! Urval sker löpande.

KOM & GÖR SKILLNAD

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!

Ansök nu

Diabetessköterska till vårdcentral

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter som diabetessköterska innebär i huvudsak egen diabetetsmottagning, teleQ samt handledning av lokal ssk. Det kan kan även innebära en del annat beroende på behov.

Kontakta oss gärna för mer inforamation

Din profil
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom diabetes.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan!

Ansök nu

Sjuksköterskor till kirurgisk klinik

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på kirurgisk klinik.

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till akutsjukvård

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på akutsjukvårdsavdelning.

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till njurmedicin

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Enheten är en njurmedicinsk avdelning med platser även för patienter med reumatiska sjukdomar. Det är 12 platserr och 4 platser på vår dagavdelning. Det är både akuta intag och planerade inläggningar. Vårdtiden varierar mycket . Krävs god flexibilitet och god kommunikationsförmåga med övriga i teamet runt patienten.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet.

Vid ansökan ange - sjuksköterska till njurmedicin, Linköping.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till urologiska kliniken

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare och om våra sjuksköterskor. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VD med lång erfarenhet som narkossjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som sjuksköterska som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.


Vi har utöver detta en mängd förmånlig rabatter för alla våra anställda

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på urologisk klinik

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Barnmorskor

Barnmorska
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga för barnmorska på kvinnohälsan/mödravården.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är barnmorska med relevant erfarenhet.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till dialysmottagning

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare och om våra sjuksköterskor. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VD med lång erfarenhet som narkossjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som sjuksköterska som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.


Vi har utöver detta en mängd förmånlig rabatter för alla våra anställda

Dina arbetsuppgifter
Arbete på dialysmottagning. Arbete med dialysmonitor Fresenius 6008 samt omvårdnad av patient i bloddialysbehandling.

Introduktion 2 dagar eller enligt överenskommelse. Enheten har öppet 7 dagar i veckan. Kvällspass fram till klockan 20.00 förekommer måndagar, onsdagar och fredagar. Ordinarie personal arbetar i snitt var 3:e helg.

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet.

Vid ansökan uppge - sjuksköterska till dialysmottagning, Linköping

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Sjuksköterskor till urologisk vårdavdelning

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på urologisk vårdavdelning.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med relevant erfarenhet.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Psykiatrisjuksköterska till psykiatrisk klinik

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 11
Om oss
Bemanning med omsorg.

Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.
Ofelia vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Kompetensföretagen. Detta är en garanti att vi följer arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet och Unionen. Detta är en självklarhet för oss!
Med en VDoch ägaresom har lång erfarenhet som anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet ibland kräver.Dina arbetsuppgifter
Roterande schema i heldygnsvård, även behov av heltid natt. Helst samma bemanningssjuksköterskor under tidsperioden. Söker 5 st resurser

Kontakta oss gärna för mer information

Vi ordnar självfallet med resa och boende vid behov.

Din profil
Vi söker dig som är psykiatrisjuksköterska.

Vid ansökan ange - psykiatrisjuksköterska, Linköping.

Varmt välkommen med dina önskemål och din ansökan redan idag.

Ansök nu

Personlig assistent sökes i Linköping!

Personlig assistent
Läs mer Nov 11
Vi är ett sammansvetsat team som söker en ny kollega som är intresserad av att jobba som personlig assistent till en kvinna med Rett syndrom. Arbetet är varierande och styrs utifrån brukarens individuella behov det kan vara tex hushållssysslor, personlig omvårdnad och aktiviteter utanför hemmet. Till denna tjänst önskas på kundens begäran endast kvinnliga sökanden.

Kunden har assistans dygnet runt, även på daglig verksamhet och det är därför viktigt att du kan jobba alla dygnets och veckans tider. På natten är det jour.

Vi söker dig som är empatisk, lyhörd och ansvarsfull. Du har förmåga att ta egna initiativ anpassa dig efter dagens situation. Du har ett glädjefullt humör och kan bjuda på dig själv. Du är icke rökare och behärskar svenska språket obehindrat i tal och i skrift då dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Du har kunskap om eller har en vilja att lära dig om alternativ kompletterande kommunikation samt epilepsi och har ett intresse för människor. Du behöver kunna vara flexibel kring arbetstider då teamet täcker upp för varandra vid frånvaro. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande då sjukgymnastik är en viktig del i arbetet. Du behöver därför ha en god grundfysik.

Tjänsten som är ledig är runt 50-55% % med goda möjligheter att arbeta extra.Arbetstider: Dag, kväll, helg, natt (jour)

Anställningsvillkor: Deltid 50-55 %

Tillträde: 1 december

Stor vikt vid läggs på personlig lämplighet och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Intervjuer sker löpande och vi ser fram emot din ansökan!

Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.

Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Vårdföretagarna.Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.?

Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.

Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.

Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.

Att arbeta som personlig assistent hos oss
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.

Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.

Ansök nu

Fullstack developer - Configura

Frontend-utvecklare
Läs mer Nov 11
Do you have a passion for programming? Do you like problem solving and find innovative solutions? Configura is expanding fast and with our growth plan you will have many exciting opportunities to grow and develop your skills in a high-tech environment. Are you our next team player who will join our journey?

About the company
At Configura we always aim high. We’re already the leader of space planning solutions in the commercial interiors industry in North America, and we are now aiming to become the leading solution provider for communities who design spaces globally. Our rules-based solutions are used by designer, salespersons and engineers all over the world to design interior spaces. We primarily work within the commercial interiors, kitchen and bath, and material handling industries where we provide an open ecosystem for companies that sell highly configurable products. To do this, we always engage with simplicity and deliver with power.

Configura is headquartered in Linköping (Sweden) with six wholly owned subsidiaries in Grand Rapids (Michigan, USA), Cinciatti (Ohio,USA) Kuala Lumpur (Malaysia), Shenzhen (China) Berlin (Germany) and Japan (Tokyo). With more than 300 professionals globally, we are ready to take on unique challenges anywhere in the world.


Job description
We are currently creating a new cloud native platform to build our next generation cloud-based products on. In the Cloud Service team, you are expected to have the push boundaries and try new and innovative ideas to find the best solutions. We work in an agile environment where we always strive to be better, learn from each other and grow together.

As a Developer at Configura, you’ll find diversity in your day-to-day work and have plenty of opportunities to grow within your areas of interest. You will be part of different project teams where you will design solutions using the latest technology in collaboration with experienced architects and UI/UX designers. We value diversity in the teams and it’s the team that is responsible for making the solution a reality. We own our solutions, and we want you to feel the same.


Your profile
We believe you have passion for programming! You want to learn new things and work both with like-minded individuals as well as people with other skills and backgrounds. We value our employee’s uniqueness. While you collaborate well, you also work independently, using creativity and innovation to think beyond the problem domains given.

WHO ARE WE LOOKING FOR

Minimum qualification:
- Bachelor’s Degree in computer science or equivalent
- Collaborative and enjoy working in teams
- Knowledge in core web technologies, ex. HTML, CSS
- Modern JS frameworks, ex. React
- Typed programming languages, preferably Rust.
- Good writing and verbal English communication skills

Bonus skills/experience:
- Modern JS build toolchains, ex. Webpack / Babel
- Document databases, preferably DynamoDB.
- Distributed systems / eventual consistency.
- Cloud environments, preferably AWS.

We see our offices as hybrid offices where we combine office-based work with work remotely. The work takes place depending on the needs that prevail for the day, sometimes it is best to work from home and sometimes at the office.

Application process
In this recruitment Configura collaborates with Skill. We apply continuous selection which means we might close the process before the set ending date.

If you have any questions regarding the position or the recruitment process, please contact Sofie Ilhed at sofie.ilhed@skill.se or 013- 473 81 64.

Ansök nu

Serviceelektriker Elajo Linköping

Serviceelektriker, installation
Läs mer Nov 11
Trivs du att jobba efter egen planering samt mycket kontakt med kunder?

Då bör du bli en del av vårt team!

Läs då vidare och sök tjänsten via länken!!Vi erbjuder

- Ett öppet arbetsklimat med stark laganda där vi stöttar varandra och har kul tillsammans
- Möjlighet att kunna jobba lokalt eller på flera orter
- Trygghet och stabilitet
- Alla medarbetare får tillgång till samtalsstöd kring hälsa, kris, sorg, stress men även ekonomi och juridik
- Kollektivavtal, personalrabatter och friskvårdsbidrag tar du med enkelhet del av genom vår förmånsportal Elajo4U
- Bred kunskap inom bolaget med fokus på teknikutveckling
- En gemenskap och ett starkt affärsmannaskapArbetsuppgifter

Som serviceelektriker kommer du att få möjlighet att planera och styra dina dagar själv. Du kommer arbeta med olika typer av servicejobb mot främst företagskunder men även jobb hos privatpersoner förekommer. Du kommer ha en bra variation i arbetet där du kommer utföra olika serviceinstallationer.

Vi vill att du ska kunna utvecklas på Elajo därför jobbar vi med utvecklingsplaner som är individuellt anpassade efter både behov och intresse. På så sätt kan du med din utveckling samtidigt bidra till Elajos och kundens fortsatta utveckling. Vi hoppas att du delar vår ambition att hela tiden bli lite bättre.

Hos oss kan du förvänta dig engagerade ledare, kompetenta kollegor och en god sammanhållning i teamet.Bakgrund och Kompetenser

- Utbildad och certifierad elektriker
- 4 års tidigare erfarenhet av arbete som elektriker
- B-körkort

Du kommer att bli en viktig del av vår verksamhet, där vi värdesätter ansvarskänsla och att du förstår vikten av, och har känsla för, goda kundkontakter samt att jobba i team.

Som person söker vi dig som är tekniskt intresserad, nyfiken och serviceinriktad. Du är positiv och social där du värdesätter, och bidrar aktivt till, ett trevligt arbetsklimat.Vi värdesätter

Att din personlighet stämmer överens med vår värdegrund, där våra värdeord är Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende.

En rimlig balans mellan arbete-, privat- och familjeliv.

En jämställd personalgrupp där mångfald råder. Det innebär för oss att alla medarbetare ska ha lika möjligheter och att olikheter ska finnas representerade, erkända och bejakade inom organisationen.

Vi hoppas, och vill, att du delar den företagskultur som vi står för.Om Elajo

Elajo är sprunget ur el och elinstallation, men är idag så mycket mer. Vi är starka inom säkerhet, mekanik och har bred kompetens inom energi.

Vår bredd är ibland svår att greppa. Vi är allt från ett elföretag till ett IT-företag med vår egen öppna plattform för alla sorters smarta fastigheter. Vi har elektriker, svetsare, säkerhetsexperter och mycket mer. Hos oss kan du utvecklas.

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med verksamhet på 36 orter i Sverige. Koncernen har sedan starten 1958 växt till idag cirka 800 medarbetare och omsatte ca 1 miljard under 2021. Koncernen består av tre affärsområden: El & Energiteknik, Mekanik och Technology Solutions.Ansökan

Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt, intervjuer och tillsättning sker löpande, sista ansökningsdag 2022-12-09.

Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta:

- Jonathan Tunebäck Avdelningschef på 013-374204Välkommen med din ansökan!Inför denna rekrytering har Elajo tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande.

Ansök nu

Erfaren Teknikinformatör / Informationsingenjör Linköping

Teknikinformatör
Läs mer Nov 11
Vi erbjuder utmaningar i det digitaliserade samhället. Hos oss på Combitech får du möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt trygghet och balans i livet. På Combitech är vi 2100 medarbetare som tror på framtiden och drivs av missionen att skapa hållbar nytta för människor, verksamheter och samhälle. Nyfiken på oss? Vi är nyfikna på dig.

Din roll som Teknikinformatör / Informationsingenjör

Har du arbetat med strukturerad information i system, digitala utbildningar eller publikationer? För våra mer avancerade uppdrag söker vi en erfaren, självgående teknikinformatör eller informationsingenjör, gärna med erfarenhet från uppdrag inom ILS-området och Försvarsindustri eller allmänt inom område Försvar. Meriterande är erfarenhet av exempelvis ASD standarder, CMS, LSA, Systemsäkerhet, direktiv såsom CE-märkning och Maskindirektivet.Du arbetar som konsult med att producera teknisk information med moderna verktyg och strukturerat arbetssätt inom branscher med varierad grad av digitalisering. Du möter kunder inom exempelvis Försvarsindustri och Industri.I din roll som Informationsingenjör är du länken mellan utvecklare och konstruktörer av en produkt och dess slutanvändare. Rollen innebär framtagning, uppdatering och komplettering av den information som behövs för att stödja en produkt inkluderat hårdvara eller mjukvara genom hela dess livscykel.Du samlar information och data för att sammanställa detta på ett tydligt och strukturerat sätt, ofta skrivs informationen i XML. Slutprodukten kan exempelvis vara en tryckt publikation som även kan vara i digitalt format via mobil enhet eller webblösning.Rollen innebär mycket kontakt med både kollegor och kunder för att ta emot, söka och verifiera den information som ska bearbetas.Beroende på uppdrag genomförs arbetet antingen på plats hos kund eller från vårt kontor. Tjänsteresor kan förekomma.

Vem är du?

Du är nyfiken på teknik och vill förstå hur saker och ting fungerar. Du har en analytisk förmåga och brinner för att förklara komplexa system och produkter på ett tydligt sätt.Vi tror att du är utbildad teknikinformatör eller har en ingenjörsutbildning, exempelvis inom mekanik eller elektronik. Oavsett utbildning vill vi att du har några års arbetslivserfarenhet inom teknisk dokumentation.Din språkliga förmåga är mycket god och du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.Flera av våra uppdrag finns inom Försvar och Försvarsindustrin därför är en sådan bakgrund intressant.Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan på direkten. Urvalet sker löpande.

Kom & gör skillnad

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!

Ansök nu

Säkerhetstekniker/installatör Elajo Linköping

Larminstallatör/Larmtekniker
Läs mer Nov 11
Har du som oss ett starkt intresse för säkerhetsteknik?

Vill du utvecklas och göra det med ett trevligt och engagerat team?

Sök då tjänsten via länken!!Vi erbjuder

- Ett öppet arbetsklimat med stark laganda där vi stöttar varandra och har kul tillsammans
- Möjlighet att kunna jobba lokalt eller på flera orter
- Trygghet och stabilitet
- Alla medarbetare får tillgång till samtalsstöd kring hälsa, kris, sorg, stress men även ekonomi och juridik
- Kollektivavtal, personalrabatter och friskvårdsbidrag tar du med enkelhet del av genom vår förmånsportal Elajo4U
- Bred kunskap inom bolaget med fokus på teknikutveckling
- En gemenskap och ett starkt affärsmannaskapOm tjänsten

Vi har en ökad efterfrågan från våra kunder i Linköping och söker nu dig som vill vara delaktig i att stärka vårt lokala team.

I rollen som säkerhetstekniker kommer du självständigt att få planera och utföra arbetet, där du förväntas kunna skapa och bibehålla goda kundkontakter.

Som installatör inom Säkerhet kommer du i huvudsak att få arbeta med installation av kablage och montering av produkter inom säkerhetssegmentet, såsom brandlarm, inbrottslarm, kameror och passagesystem. Ingen tidigare erfarenhet som säkerhetstekniker krävs om du har installationsvana eller bakgrund som elektriker.

Det kommer finnas en god möjlighet att utvecklas vidare till säkerhetstekniker om du har viljan och intresset.

Vi vill att du ska kunna utvecklas på Elajo därför jobbar vi med utvecklingsplaner som är individuellt anpassade efter både behov och intresse. På så sätt kan du med din utveckling samtidigt bidra till Elajos och kundens fortsatta utveckling. Vi hoppas att du delar vår ambition att hela tiden bli lite bättre.

Du kommer att få en viktig roll i vår fortsatta satsning och vi kommer erbjuda dig både trygghet och stora möjligheter till personlig utveckling.Bakgrund och Kompetenser

Vi söker dig med:

- Fullgjord gymnasieutbildning inom teknik eller el
- Meriterande erfarenhet av en roll som säkerhetstekniker
- Meriterande erfarenhet av en roll som elektriker
- B-körkort

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har ett strukturerat arbetssätt. Du har god social kompetens och är lyhörd för verksamhetens och kundens behov. Som person söker vi dig som är tekniskt intresserad, nyfiken och serviceinriktad. Du är öppen, positiv och social och värdesätter, och bidrar till, ett trevligt arbetsklimat.

En förutsättning för anställning till denna tjänst är godkännande vid kontroll hos Rikspolisstyrelsen samt att du har B-körkort och fullgjord gymnasieutbilningElajo värdesätter

Inom Elajo värdesätter vi att din personlighet stämmer överens med vår värdegrund, där våra värdeord är Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende.

Vi värdesätter en rimlig balans mellan arbete-, privat- och familjeliv.

Vi eftersträvar en jämställd personalgrupp där mångfald råder. Det innebär för oss att alla medarbetare ska ha lika möjligheter och att olikheter ska finnas representerade, erkända och bejakade inom organisationen.Om Elajo

Elajo är sprunget ur el och elinstallation, men är idag så mycket mer. Vi är starka inom säkerhet, mekanik och har bred kompetens inom energi.

Vår bredd är ibland svår att greppa. Vi är allt från ett elföretag till ett IT-företag med vår egen öppna plattform för alla sorters smarta fastigheter. Vi har elektriker, svetsare, säkerhetsexperter och mycket mer. Hos oss kan du utvecklas.

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med verksamhet på 36 orter i Sverige. Koncernen har sedan starten 1958 växt till idag cirka 800 medarbetare och omsatte ca 1 miljard under 2021. Koncernen består av tre affärsområden: El & Energiteknik, Mekanik och Technology Solutions.Ansökan

Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt, intervjuer sker löpande under tiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2022-12-09.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:

- Mikael Jansson avdelningschef på telefon 013-374302Välkommen med din ansökan!Inför denna rekrytering har Elajo tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt från mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande.

Ansök nu

Amanuenser för arbete som basgruppshandledare till IT-programmets termin 2

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Nov 11
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Matematiska institutionen (MAI) bedrivs såväl utbildning som forskning. Forskningen omfattar ett brett spektrum av områden från ren matematik och inomvetenskapliga problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik. Vårt mål är att skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande och som är lyhörd för aktuella förutsättningar och behov.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/mai

Linköpings universitet söker nu fem amanuenser för arbete som basgruppshandledare på IT-programmets termin 5. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär basgruppshandledning enligt PBL-metoden termin 2 på IT-programmet.

Behörighet
Behörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Det är meriterande om du studerar vid Linköpings universitet. Du ska ha goda studieresultat och vara intresserad av att undervisa och att stödja andra studenter i deras lärande. Det är meriterande om du har slutfört alla moment i termin 2 på IT-programmet och har egna erfarenheter av att studera enligt PBL eller har motsvarande kunskaper.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20517&rmlang=SE


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Gruppchefer till SGS

Laborant, kemi
Läs mer Nov 11
Känner du dig redo att utvecklas hos oss på SGS? Drivs du av att inspirera, motivera och arbeta med andra människor? Har du lätt för att samarbeta och ta egna beslut? Då kan du vara den vi behöver!

Nu söker vi två gruppchefer till vår viktiga nattverksamhet på miljölaboratoriet i Linköping.  Den ena tjänsten innebär att leda gruppen som ansvarar för provmottagning, provdelning och preparering. Den andra omfattar ansvaret för preparering och analys. Vårt arbete på natten bidrar på ett avgörande sätt att till att vi skyddar allmänhetens hälsa.

 

OM TJÄNSTEN

Som gruppchef kommer du i första hand arbeta verksamhetsnära både operativt och strategiskt. Du kommer att ha ett nära samarbete med den andra gruppchefen på natt och med ledare i liknande roller som arbetar dagtid. I ditt uppdrag ingår bland annat att:

Fördela och leda arbetet i gruppen med fokus på leveranser ur både kvalitet och säkerhetsaspekt.

Inneha personalansvar och arbetsmiljöansvar.

Coacha och stötta medarbetarna i gruppen

Hålla medarbetarsamtal och utveckla gruppen samt ha lönesättande samtal i samråd med avdelningschef för området.

Sköta nyrekryteringar och introduktion av ny personal

Planera och följa upp kvalitetsarbete

Hantera tillbud och dokumentera åtgärder/utredningar

Du ingår i en av två avdelningars ledningsgrupp bestående av gruppchefer, teknikansvariga och avdelningschef. Inom ledningsgruppen arbetar vi med strategiska frågor för att utveckla och stärka hela verksamheten både natt och dag.  

Den ena gruppen ombesörjer mottagningen av hundratusentals prover per år, provdelning till andra delar av laboratoriet samt preparering inför analys.

Den andra gruppen preparerar prover och analyserar dels tidskritiska parametrar, dels expressprover där kunden förväntar sig ett svar innan arbetspassets slut. 

 

KRAV

Arbetslivserfarenhet inom produktion eller service och ledarerfarenhet

Goda kunskaper i Officepaketet

Goda kunskaper i Svenska, tal och skrift.

Goda kunskaper i Engelska, tal och skrift

MERITERANDE

Utbildning inom teknik eller naturvetenskap

Ledarskapsutbildning

Erfarenhet av nattarbete

Din profil

Du har en god förmåga att anpassa dig till förändringar och möter dessa på ett konstruktivt sätt. Du är mottaglig för nya idéer framförallt från gruppen men också ur kommersiella och strategiska utgångspunkter. Du uppskattar mångfald på arbetsplatsen och ser det som en förutsättning för att utveckla verksamheten framgångsrikt. Vi tror du har en god insikt i dina egna styrkor och svagheter, inser värdet av feedback och är ödmjuk inför andras kompetens. Det visar du genom att lyssna på andra, rådfråga dem och skapa dialog. Du är intresserad av andra människor och vill gärna skapa laganda.

I pressade situationer kan du hålla känslorna under kontroll, behålla lugnet och se till att genomtänkta beslut fattas.

Du vill föregå med gott exempel och står fast vid principer och värderingar, håller fast vid etiska och moraliska värden och visar personlig integritet. Du uppmuntrar alla att visa ansvar gentemot samhälle och miljö.

Vårt erbjudande

På SGS är ledarskapet viktigt och därför erbjuder vi alla våra nya chefer kompetensutveckling i form av en ledarskapsutbildning. Vi har även chefsdagar och nätverksutbyte så att våra ledare ska känna sig trygga i sin ledarroll.

Hos miljölaboratoriet kommer du att arbeta tillsammans med hängivna, kompetenta och engagerade kollegor med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi tror på förbättringsarbete och möjligheter i organisationen.

Hur och när?

Detta är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt,  veckoarbetstid 34 h (100 %), nattetid. SGS tillämpar 6 månaders provanställning.

 

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Rekryterande chef, Cornelia Lindeberg Tfn: 076-527 40 64.

 

Välkommen med din ansökan, innehållande en kort beskrivning av dig själv på svenska, varför du söker tjänsten samt ett CV, senast den 25 november. Du ansöker genom att trycka på knappen ”ansök” nedan.

Ansök nu

Skötare välkomnas sommaren 2023

Skötare
Läs mer Nov 11
”Känslan av att se framsteg hos en patient, man får så mycket tillbaka, varje dag.

Vi arbetar med hela patienten, inte bara en del. Jag gillar att man får använda hela sin kompetens, både psykiatrisk omvårdnad men även den somatiska hälsan. Det gör att det är en varierande vardag och självutvecklande. Jobbet handlar ofta om kommunikation – att förstå vem jag har framför mig och hur kan jag anpassa min kommunikation för att möta personen, där den befinner sig nu. Att arbeta så intensivt med människor gör att man utvecklas hela tiden, även själv som person.”

…. såhär beskriver en av våra medarbetare om hur det är att arbeta som skötare inom Region Östergötland. Vill du göra en viktig insats och stor skillnad i människors liv?

Medarbetarna inom psykiatrin möter människor i alla livets skeden – människor som på ett eller annat sätt behöver hjälp och stöd att komma på rätt väg igen. Oavsett om du jobbar med barn, vuxna eller äldre så gör du verkligen skillnad, för både patienter och närstående.

Kanske är detta ditt första jobb som färdigutbildad skötare, eller så läser du till sjuksköterska eller läkare. Ett sommarvikariat är en möjlighet att bredda dina erfarenheter och kunskaper samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden. Kanske hamnar du rätt direkt, och när du gör det – då vet du. Du är rätt person på rätt plats. Och i vården behöver vi sådana som dig.

Arbetsbeskrivning
Som skötare är du en nyckelspelare för att få tillvaron att fungera på bästa sätt för patienter som på olika sätt behöver hjälp och stöd att komma på rätt väg igen. Du är därmed en viktig del i ett team där du samarbetar med andra skötare, sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer. I teamen samordnas omvårdnad och behandling tillsammans med patenten och närstående utifrån patientens individuella behov.

Exempel på arbetsuppgifter är:

- Att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag genom samtal.
- Stödja patienten i vardagliga aktiviteter som exempelvis laga mat, städa och träna.
- Ta prover, ge injektioner och dokumentera
- Dela ut läkemedel, efter delegering från sjuksköterska.
- Arbeta för att skapa trygghet, både för patienter och anhöriga.


Från introduktion till karriär och kompetensutveckling
Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid introduktion. Utöver introduktionen på avdelningen kommer du att gå ett regionövergripande introduktionsprogram för skötare med 14 olika programsteg. Allt för att du ska känna dig trygg in i din anställning i regionen. Region Östergötland har ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt för karriär- och kompetensutveckling för medarbetare. Läs gärna mer om dessa https://regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Karriar--utvecklingsmojligheter/.

Utbildning och erfarenhet
För att arbeta som skötare krävs det att du är utbildad skötare/undersköterska eller sjuksköterske- eller läkarstuderande som vid anställningens start är godkänd på termin 3. Det är meriterande om du är godkänd i kursen Psykiatri 2, 200 poäng, samt godkänd arbetsplatsförlagt lärande (APL) för den kursen. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från psykiatri, beroende, primärvård eller vård och omsorg och/eller arbete med fokus på god service. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare kan kommunicera på svenska i tal och i skrift.

Personliga egenskaper
Våra förväntningar på dig är att du gör det bästa du kan utifrån din kunskap och förmåga, och att alltid ha fokus på det vi finns till för – våra patienter. Oavsett var du jobbar så kommer du att vara en del av ett team som tillsammans jobbar för att ge bästa möjliga vård och omsorg. Här kommer du att få användning för din naturliga förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten. Samtidigt arbetar du för att varje patient ska känna sig trygg och väl omhändertagen. Det gör du genom att du är inkännande, uppmärksam, lyhörd och ha en förståelse för människors olika förutsättningar och behov.

Läst mer om rekryteringsprocessen https://regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Lediga-jobb/Sommarvikariat/och sök tjänsten https://regionostergotland.varbi.com/se/apply/positionquick/564653/?where=4.
Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Undersköterskor välkomnas sommaren 2023

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Nov 11
”Jag har världens bästa jobb! Jag har alltid varit och är en omhändertagande person.

Rollen som undersköterska är så mycket mer än att ta prover och kontroller. Det är vi som är närmast patienten i vardagen genom att vi lyssnar, stöttar, uppmuntrar och underlättar. Att få vara en del av att hjälpa människor genom att vara den medmänniskan ger så mycket tillbaka, varje dag”

…. såhär beskriver en av våra medarbetare hur det är att arbeta som undersköterska inom Region Östergötland. Medarbetarna inom vården möter människor i alla livets skeden. I största lycka och djupaste sorg, i glädje och rädsla. I början av livet, mitt i eller i slutet. Oavsett om du jobbar på sjukhus eller på en vårdcentral. Med somatisk eller psykiatrisk specialistvård så gör du verkligen skillnad, för både patienter och närstående.

Kanske är detta ditt första jobb som färdigutbildad undersköterska, eller så läser du till sjuksköterska eller läkare. Ett sommarvikariat är en möjlighet att bredda dina erfarenheter och kunskaper samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden. Kanske hamnar du rätt direkt, och när du gör det – då vet du. Du är rätt person på rätt plats. Och i vården behöver vi sådana som dig.

Arbetsbeskrivning
Som undersköterska/vårdbiträde är du en nyckelspelare för att få tillvaron att fungera på bästa sätt för patienter som på olika sätt behöver hjälp, stöd och vård. Du är därmed en viktig del i vårdlaget där du samarbetar med olika professioner för att utföra behandlingar och undersökningar.

Att arbeta som undersköterska/vårdbiträde inom Region Östergötland innebär att du arbetar på någon av sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i ditt arbete. Du arbetar nära patienterna genom att se och dokumentera hur de mår och rapportera förändringar till andra yrkesgrupper.

Att arbeta på Sjukhus
Här handlar arbetsuppgifterna mycket om att ta hand om och ta kontroller på patienterna, till exempel genom att ta prover, mäta kroppstemperatur, puls och syresättning, lägga om sår samt se till att patienterna inte har ont. Du hjälper även patienterna med vardagssysslor som förflyttning, att tvätta sig och klä på sig, bädda och dela ut mat.

Att arbeta på Vårdcentral
Här arbetar du ofta med olika typer av provtagningar, till exempel att ta snabbsänka och blodsocker etcetera. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är borttagning av stygn, såromläggning eller blodtryckskontroller. Du stöttar även patienterna på vårdcentralen och får dem att känna sig trygga och väl omhändertagna. Du assisterar även läkare och/eller sjuksköterskor vid både akuta och planerade undersökningar och ingrepp.

Från introduktion till karriär och kompetensutveckling
Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid introduktion. Utöver introduktionen på avdelningen kommer du att gå ett regionövergripande introduktionsprogram för undersköterskor med 14 olika programsteg. Allt för att du ska känna dig trygg in i din anställning i regionen. Region Östergötland har ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt för karriär- och kompetensutveckling för medarbetare. Läs gärna mer om dessa https://regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Karriar--utvecklingsmojligheter/.

Utbildning och erfarenhet
För att arbeta som undersköterska/vårdbiträde krävs det att du är utbildad undersköterska med akutsjukvård, 200 poäng samt godkänd APL för den kursen. Alternativt är du sjuksköterske-/eller läkarstuderande som vid anställningens start är godkänd på termin 3.

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från sjukhusvård, primärvård eller vård och omsorg och/eller arbete med fokus på god service. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare kan kommunicera på svenska i tal och i skrift.

Personliga egenskaper
Våra förväntningar på dig är att du gör det bästa du kan utifrån din kunskap och förmåga, och att alltid ha fokus på det vi finns till för – våra patienter. Oavsett var du jobbar så kommer du att vara en del av ett team som tillsammans jobbar för att ge bästa möjliga vård och omsorg. Här kommer du att få användning för din naturliga förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten. Samtidigt arbetar du för att varje patient ska känna sig trygg och väl omhändertagen. Det gör du genom att du är inkännande, uppmärksam, lyhörd och ha en förståelse för människors olika förutsättningar och behov.

Vad ska jag tänka på när jag skickar in min ansökan?
För att förenkla urvalsarbetet önskar vi en så komplett ansökan som möjligt med den efterfrågade informationen i ansökningsformuläret. Informationen är viktig för oss för att underlätta och effektivisera urvalsarbetet och matchningen mot verksamheternas behov av sommarvikarier.

Komplett ansökan innehåller:

- Bifogat personligt brev och ett CV där du beskriver dina tidigare arbetslivserfarenheter. Har du gjort praktik kan du inkludera detta.
- Bifogade intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga LADOK-utdrag från de kurser du läst. Vi säkerställer att de kompletterande dokument du bifogat är giltiga och att du är behörig för tjänsten.
- Kontaktuppgifter till referenter till minst två referenser. I första hand önskas kontaktuppgifter till chef och/eller handledare. Förbered gärna dina referenter på ett samtal då vi eventuellt kontaktar dina referenter innan intervjun.

Om din ansökan saknar något av ovanstående kan vi komma att be dig att göra en komplettering.

Läs gärna mer om rekryteringsprocessen https://regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Lediga-jobb/Sommarvikariat/och sök tjänsten https://regionostergotland.varbi.com/se/apply/positionquick/564653/?where=4.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vi söker en Account Manager till Linköping!

Account manager
Läs mer Nov 11
Har du tidigare erfarenhet av strategisk försäljning och vill jobba i inspirerande lokaler, med trevliga kollegor på ett bolag som blivit Great Place to Work-certifierade flera år i rad? Då passar rollen som Account Manager hos Office Management dig perfekt! Vi är stolta men aldrig nöjda- därför söker vi nu ytterligare en stjärna inom affärsområdet Facility Management.

Om rollen

Vi erbjuder våra kunder framtidens arbetsplats genom konstorsnära tjänster. Som Account Manager kommer du ingå i ett sammansvetsat team där du säljer tjänster ur Facility Managements produktportfölj. Vi levererar bland annat Inredningstjänster, Möbler, Kaffe/Vattenmaskiner, Lokalvård/Städ, Entrémattor, Fruktkorgar, Växtservice, Bemanning, Profil/Trycksaker, mot både nya och befintliga kunder.

Arbetsuppgifter

I den här rollen ansvarar du för hela försäljningsprocessen där arbetsuppgifterna innefattar allt från första kontakt till bokning av möte, genomförande av kundmöten och avtalsskrivning med kund. Som avtalsansvarig över din kund säkerställer du att kunden är nöjd genom hela processen. Vi arbetar efter en tydlig säljmodell med konkreta mål och stöd för att lyckas i din roll som säljare.

Din profil

- Du har erfarenhet av Försäljning
- Du innehar B-körkort
- Du utrycker dig obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift då det krävs i det dagliga arbetet med kund


Personliga egenskaper

För att lyckas väl i rollen krävs en hög social kompetens och en positiv grundsyn. Som person är du självgående, driven, ansvarstagande och tävlingsinriktad! Du vet vad som krävs för att lyckas och brinner för att vårda och utveckla dina kundrelationer. Vi söker dig som är en lagspelare som sprider energi i gruppen och som ständigt strävar efter att överträffa dig själv.

Vad kan vi erbjuda dig?

- Hos Office Management erbjuds du ett coachande ledarskap med närvarande chefer och fantastiska kollegor
- Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
- För oss är ditt välmående viktigt! Vi erbjuder en timmes träning på arbetstid varje vecka och en god balans mellan arbetstid och fritid
- Möjlighet till tjänstebil efter 6 månader
- Great Place to Work-certifierad arbetsplats 2020, 2021 och 2022
- O.M Care: rikslunchkort, friskvårdsbidrag och förmånsportalen Benify


Om oss

Office Management är ett rådgivande tjänsteföretag inom IT, kommunikation och arbetsplatser. Företaget grundades 1993 och har 400 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för effektivitet, samarbete och kommunikation för 8000 kunder i Norden. Office Management ägs av Nalka Invest AB, omsatte 1.100 MSEK år 2021 och har kontor i Stockholm, Oslo, Uppsala, Tammerfors, Helsingfors, Göteborg, Malmö, Kramfors, Helsingborg, Linköping och Luleå. www.officemanagement.se (http://www.officemanagement.se)Övrig information

Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid

Omfattning: Heltid

Plats: Linköping

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställningHar du frågor om tjänsten slår du en signal till Martin Karlsson, Sales Manager på 010-8585262.Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Naturvårdsförvaltare

Botaniker
Läs mer Nov 11
När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din spetskunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i den östgötska vardagen. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.Du kommer att tillhöra enheten för skötsel av skyddad natur där du tillsammans med ca 15 kollegor kommer arbeta med skötsel av länets drygt 600 skyddade områden.

Enhetens arbete berör alla i länet förekommande naturtyper, drift och underhåll av anordningar för friluftslivet samt information om de olika områdena. Vi förvaltar också fastigheter på uppdrag av Naturvårdsverket samt driver större EU-projekt med fokus på restaurering av naturtyper.

Dina arbetsuppgifter blir att planera och genomföra skötsel för naturvårds- och friluftsändamål inom skyddade områden i Östergötland. Stor del av din tid kommer att tillbringas i fält med planering, genomförande och uppföljning av åtgärder. Förutom naturvårdande skötsel handlar det även om anläggande av friluftsanordningar såsom vandringsleder och rastplatser. Beställning av framtagande av informationsmaterial såsom skyltar och broschyrer ingår också i uppdraget. Du kommer att sköta upphandlingar och skriva avtal för de åtgärder som ska göras. I vårt arbete använder vi oss av GIS för att ta fram kartor och underlag inför åtgärder. Som förvaltare kommer du att ha mycket kontakt med markägare och arrendatorer i skyddade områden.

Vi vill att du har relevant högskoleutbildning med inriktning mot naturvård, skogsvård eller annan utbildning som länsstyrelsen bedömer likvärdig. Självklart har du ett stort intresse för praktisk naturvård och vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare arbete med naturvårdsskötsel, restaurering av naturmiljöer eller biologisk mångfald kopplat till areella näringar. Det är en fördel om du är van att arbeta i GIS.

Kunskaper om skogliga frågor är meriterande. Tidigare arbete på relevant myndighet eller annan offentlig förvaltning är också meriterande. Vi förväntar oss att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Fältvana och B-körkort är ett krav då du kommer att arbete utomhus på olika platser i länet.

Som person är du strukturerad, lösningsinriktad, självständig och trivs med att ta ansvar för helheten i ditt arbete. Du är kommunikativ och har en förmåga att skapa goda samarbeten och relationer, både med kollegor och externa aktörer. Du är både intresserad av att lära av andra och bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter i gruppen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Övriga villkor
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss på vår hemsida.

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html

Vill du veta mer kontakta enhetschef Johannes Kullered, tel.010-223 55 99. Fackliga företrädare för SACO är Magnus Roback, tel. 010-223 54 89 och för ST Nina Stenmark, tel. 010-223 53 04.

Välkommen med din ansökan som du skickar via www.varbi.se. Din ansökan ska ha inkommit senast den 4 december 2022, ange ref nr 16628.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Erfaren Fältsäljare till välkända Tele2 - Snittlön 40.000kr

Hemförsäljare
Läs mer Nov 11
Vill du ta nästa steg i karriären? Söker du ett fysiskt och omväxlande uppdrag? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi fältsäljare till vårt säljteam. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande runtom i Sverige måndag till torsdag.

Arbetsbeskrivning

Som fältsäljare på VIASALES får du möjlighet att arbeta med några av nutidens största varumärken, bland annat IP-Only, Tele2 och Allente. All försäljning sker via personliga möten och alla besök har aviserats till kunden i förväg. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande i Sverige.

Tjänsten innebär eget ansvar men våra processer och rutiner är tydliga. Du arbetar i tätt samarbete med ett säljteam för att gemensamt, såväl som individuellt, uppnå uppsatta mål. Personlig coaching, teambuilding och uppföljning är en viktig del av din arbetsdag på VIASALES.

Utöver det så har vi lyxen att arbeta med marknadens modernaste schema.. ????
Våra fältsäljare jobbar måndag till torsdag och är LEDIGA VARJE FREDAG! Att uppnå krav och budget är ingen större utmaning för våra säljare på fyra arbetsdagar, därav har vi valt att unna oss tre helgdagar istället för två.

Vi söker dig som

- Som talar och skriver flytande svenska
- Har tidigare erfarenhet av försäljning - i någon form
- Är lyhörd och resultatinriktad
- Har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
- Körkort är det meriterande men inget krav


Vi erbjuder

- En heltidstjänst
- Lediga fredagar
- Höga provisioner utan lönetak

- En säkert start med garantilön
- En resande tjänst, vi står självklart för alla rese-och boendekostnader
- Vidareutbildningar, workshops och mentorskap
- Belöningar och events. Vi firar allt - med galor, utmärkelser, årliga resor och generösa vinster
- Möjlighet till tjänstebil


Om Viasales

Visales erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. VIASALES grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna säljbolag inom telemarketing, event sales och door sales.

Ansök redan idag! Ditt driv och din personlighet gör skillnad.

Frågor om tjänsten besvaras gärna av en av våra rekryteringskonsulter ????

Emmy Zachrisson (mailto:emmy@viasales.com)
076-872 31 42

Roksana Ahmad (mailto:roksana@viasales.com)
072-145 00 40

Ansök nu

Fibersäljare - Snittlön 50 000kr

Hemförsäljare
Läs mer Nov 11
Är du sugen på en karriär inom försäljning där du kan se ordentliga resultat av ditt jobb? Är det viktigt för dig att utvecklas såväl privat som professionellt? Vill du jobba med ett gäng riktigt peppande och drivna kollegor? Låt oss presentera IP-Only!

Arbetsbeskrivning

Som säljare för Sveriges största fiberleverantör IP-Only får du möjlighet att jobba med försäljning genom personliga möten med kunder Face To Face. Här jobbar du med en otroligt eftertraktad produkt mot personer som har ett behov. Detta är en 100% resande tjänst där resor och boende är betalt. Körkort är inte ett krav, men meriterande.

Vi erbjuder

- En heltidstjänst
- Stora utvecklingsmöjligheter
- Höga provisioner utan lönetak
- En säker start med garantilön
- Vidareutbildningar i försäljning och ledarskap
- Möjlighet till tjänstebil
- Aktiviteter, tävlingar och events


Vi söker dig som

- Är flytande i tal och skrift på svenska
- Är målmedveten och drivs av att se resultat
- Är social och klickar enkelt med nya personer
- Älskar att vara på resande fot och upptäcka nya platser
- Körkort är meriterande, men inget krav


Har vi beskrivit dig eller ditt nästa drömjobb? Skicka in din ansökan direkt då vi rekryterar löpande.

Vid frågor angående tjänsten kontakta en av våra rekryteringskonsulter ????

Emmy Zachrisson (mailto:emmy@viasales.com)
076-872 31 42

Roksana Ahmad (mailto:roksana@viasales.com)
072-145 00 40

Ansök nu

Köksmästare med oslagbart driv och full koll på restaurangverksamhet? Hö...

Köksmästare
Läs mer Nov 11
Matverkstan ligger vid Stångån och Tekniska Verken i Linköping. Restaurangen är en del av Högskolerestauranger som även driver Universitetsklubben, Restaurang Zodiaken och Kaffebaren Ellen som samtliga ligger på Linköpings Universitet. Vi lagar all mat med stort engagemang och från grunden. I vårt kallkök producerar vi smörgåsar, sallader och bakverk till vår cateringverksamhet. Därutöver arbetar vi med konferenser, festvånings- och middagsbeställningar. Tillsammans i teamet och i dialog med våra gäster vill vi engagera och vara kreativa i frågor som matsvinn och vegetariska alternativ.

Kort om tjänsten

Vi söker en glad personlighet med ett stänk entreprenörskap och som har stor passion för mat och smaker, gillar högt tempo, ordning och reda och som tillsammans med resten av teamet vill driva verksamheten framåt. I dialog med våra gäster vill vi att du kan engagera och vara kreativ i frågor som matsvinn och växtbaserade alternativ.

En vanlig dag kan du exempelvis pyssla med:

- Planering av menyer och bokningar
- Inköp av livsmedel
- Inventering
- Ansvara för egenkontrollprogram avseende livsmedelshygien
- Introduktion av personal i köket
- Gästkontakt
- Kassarapporter


Tillsammans med enhetschef ansvarar du för att vi följer bolagets rutiner, policys samt lagkrav.

Vad säger kollegorna om Nordrest

Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! ”

Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest

- Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att delta i motionslopp.
- Stor kick-off för alla varje år.
- Möjlighet till kompetensutveckling.
- Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ.


Vem är då denna multibegåvade individ vi letar efter?

Vi tror att du är en matkreatör med fem till tio års erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i restaurangkök. Som person är du driven med ett starkt kundfokus och positiv attityd och har en närmast magisk förmåga att se möjligheter och hitta olika typer av lösningar.

Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:

- Minst tre års arbetslivserfarenhet som köksmästare.
- Tidigare erfarenhet av arbetsledande funktion
- Tidigare erfarenhet av menyplanering och administrativa uppgifter
- Kunskap i Office-paketet
- Goda kunskaper i svenska och engelska
- Ett gediget intresse och gärna kunskap och av hållbarhetsarbete då restaurangen är både KRAV-certifierad och miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001


Om Nordrest

Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.

Känner du dig redan som en i gänget? Vi ser fram mot din ansökan!

Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Dagtid måndag-fredag, men kvällar och helger kan förekomma vid beställningar, catering och andra evenemang.

Ansökan: Skicka din ansökan så snart som möjligt men senast 30 november Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.

Lön: Enligt överenskommelse

Kollektivavtal: Unionen

Ansök nu

Mjukvaruutvecklare, hjälp piloterna att fullfölja sina uppdrag

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Nov 11
Är DU en mjukvaruutvecklare med intresse för teknik, programmering och människor? Ta chansen att arbeta med världens häftigaste produkt - Gripen.
DU behövs för att hjälpa piloterna att fullfölja sina uppdrag!

Din roll

Du kommer att kunna arbeta med flera olika delar av utvecklingskedjan, från koncept, krav, systemdesign, mjukvaruutveckling samt integration och test i våra coola simulatorer (ibland med piloter!).

En typisk arbetsdag kan börja med ett kort morgonmöte med ditt tvärfunktionella agila scrumteam, där vi diskuterar status på det vi arbetar med just nu. Dagen fortsätter med varierande arbetsuppgifter där vi som team löser våra gemensamma utmaningar, och fikar. Vi arbetar med en blandning av beprövade och moderna verktyg som t ex Git/Bitbucket, Jira, Confluence och vi satsar på att följa med i den moderna utvecklingen. Mjukvaruutvecklingen sker främst i C++ men också i Ada, Python och MATLAB.

Vår vardag består av kreativitet och innovation, att tänka och pröva nya saker. För att uppmuntra det så har vi tillgång till ett stort kursutbud genom både interna kurser och LinkedIn Learning via vår kompetensportal.

Vi är ett möjligheternas företag som ser mångfald som en tillgång där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Vi upprätthåller också en hjälpsam arbetskultur där vi frågar och lär oss av varandra samt arbetar aktivt med att respektera varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Våra sektioner:

Ruttplanering: Här hjälper du piloten att flyga den rätta och tänkta vägen genom att förmedla information om ruttplanering samt bränsleförbrukning. Du är viktig för att hjälpa piloten att klara uppdraget effektivt och säkert! Här söker vi mjukvaruutvecklare

Sensorfusion och Taktisk Styrning: Här underlättar vi för piloten genom att optimera och automatisera användningen av flygplanets sensorer - detta görs i varje given situation med situationsanalys, multi-sensorstyrning och sensorfusion! Här söker vi mjukvaruutvecklare

Kommunikation och Datalänkar: Här bygger du funktionaliteten för att piloten ska kunna kommunicera i en säker miljö - både vad gäller röst och data; krypterat och okrypterat; med andra flygplan och markkontroll. Här söker vi mjukvaruutvecklare och apparatingenjörer

Din profil

Vi ser att du har en teknisk högskoleutbildning med inriktning mot mjukvara, t.ex. Datateknik, Mjukvaruutveckling eller liknande. Då vi inom området har en mycket stor teknisk bredd och djup finns mycket goda möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter och personlig utveckling.

För oss är de personliga egenskaperna viktiga och vi tror att du har lätt för att samarbeta, är öppen för förändringar och tar initiativ i det dagliga arbetet. Du bidrar även till ett bra arbetsklimat och har en god samarbetsförmåga, något som vi värdesätter högt.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss härSom medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.Kontaktinformation till rekryterande chefer:

Agnieszka Johansson, sektionschef 0734-181039

Erik Kindgren, områdeschef 0734-374812

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Ansök nu

Barnvakt/Nanny Linköping 1 eftemiddag varannan vecka - Kollektivavtal

Barnflicka/Barnvakt
Läs mer Nov 11
Om Nannynu! / About Nannynu!
Nanny.nu är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha kollektivavtal och bra villkor våra alla våra anställda barnvakter.

Vi tror på att leverera barnvakter i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt/nanny. Vi ser till att du får jobba i en barnvaktsfamilj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba som barnvakt på Nanny.nu. Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familj i Linköping, Skeda Udde, med tre barn (1,5, 4,5 & 7 år) önskar hjälp med barnpassning 1 eftermiddag varannan vecka, mellan kl. 16:00-19:00. Dagarna kan variera mellan måndag till söndag. Barnvakten måste ha körkort och tillgång till egen bil då det är lång sträcka mellan familjens hem och skola.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag i form av barnpassning samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop barnpassningen? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Då barnvakt är ett extraarbete ser vi gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. studier eller deltidsjobb och för att det ska bli en långsiktig relation vill vi att du har en rimlig restid till familjen (vi brukar tänka oss runt 30 minuter).
Här kan du läsa mer om oss och vår kravprofil https://nanny.nu/jobba-hos-oss/.
Sök som barnvakt hos oss Nanny.nu idag!Vi erbjuder / What we offer
Börjar du jobba som barnvakt hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete med goda villkor då vi har kollektivavtal.

Du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs där du lär dig mer om barnvaktsjobbet
– Kurs i barn-HLR
– Försäkring till, från och under arbetet
– Vi vill ha ett löneupplägg som känns bra för alla kompetensprofiler och åldrar därför öppnar vi upp för individuell lönesättning för alla som en har gymnasieexamen. För alla som fortfarande går i gymnasiet har vi en fast timlön på 121,38-151,72 kr/timme inkl. semesterersättning.
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg
– Möjlighet till fast avtal med garanterade timmar
– Möjlighet till fortsatt arbete inom koncernen

Vid anställning som barnvakt hos Nanny.nu begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på https://nanny.nu/jobba-som-barnvakt/

Ansök nu

Oerfaren fältsäljare - Snittlön 35.000kr

Hemförsäljare
Läs mer Nov 11
Vill du göra karriär? Söker du ett fysiskt och omväxlande arbete? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en fältsäljare till vårt säljteam. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande i Sverige måndag till torsdag.

Vem vi söker

Vi söker dig som vill jobba med spännande och innovativa säljuppdrag i högt tempo. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. För att bli en framgångsrik fältsäljare hos oss på VIASALES är engagemang, och en vilja att lära, allt du behöver. Det här är jobbet för dig som vill arbeta med försäljning och kommunikation och som tycker om att vara på resande fot.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i ett team med erfarna säljare som förmedlar tjänster och produkter från några av Sveriges största varumärken, bland annat IP-Only, Tele2 och Allente. All försäljning sker via personliga möten och varje unikt besök har aviserats till kunden i förväg.

Tjänsten innebär eget ansvar, men våra processer och rutiner är tydliga. Du får utbildning, vägledning och arbetar tätt intill erfarna säljare och coacher. Personlig coaching, teambuilding och uppföljning en viktig del av din arbetsdag på Viasales.

Utöver det, så har vi även lyxen att få arbeta med marknadens modernaste schema..????
Våra fältsäljare jobbar enbart måndag till torsdag och är lediga VARJE FREDAG!

Vi söker dig som

- Talar flytande svenska
- Är nyfiken på säljbranschen
- Älskar att vara på resande fot och upptäcka nya platser
- Körkort är meriterande men inget krav


Vi erbjuder

- En heltidstjänst
- Lediga fredagar
- Höga provisioner utan lönetak

- En säker start med garantilön
- En resande tjänst, vi står självklart för alla rese-och boendekostnader
- Härliga kollegor och gemenskap
- Vidareutbildningar, workshops och mentorskap
- Vi firar allt - med galor, utmärkelser, årliga resor och generösa vinster


Om företaget

Viasales erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. Viasales grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna säljbolag inom telemarketing, event sales & door sales.

Ansök redan idag! Ditt driv och din personlighet gör skillnad.

Frågor om tjänsten besvaras gärna av någon av våra rekryteringskonsulter????

Emmy Zachrisson (mailto:emmy@viasales.com)
076-872 31 42

Roksana Ahmad (mailto:roksana@viasales.com)
072-145 00 40

Ansök nu

Konsulter sökes inom 3D-Modellering

Konstruktör, tillverkningsindustri
Läs mer Nov 11
Sök till oss och jobba med 3D-Modeller i teknikens framkant!

Din roll som konsult inom 3D-modellering

I rollen som konsult på Combitech kommer du få möjlighet till intressanta uppdrag med varierande uppgifter inom det modellbaserade området där dina erfarenheter gör skillnad för våra kunder. Du kommer att kunna arbeta såväl i team som självständigt. Du får möjlighet fortsatt lärande exempelvis genom dina arbetsuppgifter och genom att tillsammans med dina kollegor lösa projektets/teamets uppdrag. Vi har flera kunder som driver utvecklingen framåt inom detta fantastiskt spännande område, vill du vara med?Modellbaserade arbetssätt kan vara att nyttja en digital tvilling, en digital kopia eller att framställa något verkligt, t.ex. ett hus, en produkt eller en lösning. I modellen kan man sedan addera olika data och annan viktig information. I detta kan du i din roll jobba med allt från systemstöd och modellering till metodutveckling och projektledning.Combitech ger dig dessutom tillgång till marknadens bästa kompetensutveckling i form av bland annat coaching, erfarenhetsutbyte, kurser och nätverk. Kontinuerligt lärande på riktigt!

Vem är du?

Vi söker dig som är ingenjör och gärna har några års arbetslivserfarenhet. Har du ingen arbetslivserfarenhet ser vi gärna att du har relevant utbildningsbakgrund, exempelvis pluggat maskin, datavetenskap eller projektledning. Kanske har du erfarenhet eller intresse av konstruktion, produktion, systemutveckling, produktionsberedning eller produktionsteknik.Du har en passion för teknik och lärande. Du gillar att driva arbetsuppgifter framåt och ställer frågor för att komma framåt. För att lyckas i rollen hos oss har du god samarbetsförmåga, är hjälpsam och stöttar andra omkring dig samt leder dig själv och din omgivning framåt på ett positivt och långsiktigt hållbart sätt.Då våra tjänster innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning.Låter det intressant? Skicka in din ansökan direkt! Urval sker löpande. Välkommen till Combitech!

Kom & gör skillnad

På Combitech ingår vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW som en naturlig del i din anställning! Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.Hos oss får du vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle. Vi har flera projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också flygande hjärtstartare, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga!Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!

Ansök nu

Säljare Eurosko Gränden, Linköping

Butikssäljare, fackhandel
Läs mer Nov 11
Eurosko finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Euro sko Group är störst i Norden på skor med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Verksamheten har sin bas i Moss, Norge och startade 1982. Våra koncept är Euro Sko, Shoeday, Dna och Shoe gallery. Vi driver både egna butiker samt har medlemsbutiker. Vårt mål är att kunden ska se oss som ”stan’s bästa skobutik”
Tycker du som vi att kombinationen skor och kunder är det roligaste som finns? Motiveras du av att möta många olika människor varje dag? Att matcha rätt sko till kundens behov? Då kan du vara den vi söker:
- Brinner för försäljning
- Alltid levererar kundservice i världsklass
- Är självgående och van att ta egna initativ
- Har tidigare erfarenhet av försäljning i butik
- Har tidigare erfarenhet av exponering i butik
- Är flexibel och kan ställa upp med kort varsel
Nu söker vi en säljare till vår butik Eurosko Gränden, Linköping.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca 28h/v och tillsättes omgående. Intervjuer sker löpande så passa på att skicka in din ansökan nu!

Ansök nu

EXJOBB - Ta fram stöldskyddskit för Lorawan

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Nov 11
Är du i slutet av dina studier och ska göra exjobb? På Combitech har vi spännande exjobb i teknikens framkant! Vi vill att du i din vardag ska få göra skillnad för människor, verksamheter och samhälle. Vill du vara med på vår resa? Sök Combitechs exjobb!

Din roll som Exjobbare

LoRaWAN möjliggör trådlös anslutning över stora arealer av batteridrivna sensorer till internet. I detta examensarbete vill vi att ni tittar på befintliga sensorer och kopplar det till antingen Yggio eller ett eget system för att skapa ett stöldskydd som genom SMS, mail eller app-notifiering meddelar användaren att stöld pågår samt eventuellt GPS-spårar det som är stulet.

Vem är du?

Vi söker en eller två personer som studerar högskole- eller civilingenjörsprogram. I första hand söker vi dig som tar examen under 2023 och ska göra exjobbet vårterminen 2023. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. Vi söker dig som har intresse för teknik, problemlösning och konsultrollen. Som person är du nyfiken och samarbetsvillig.Exjobbet kommer att utföras i våra lokaler i Linköping varav ni kommer att ha kollegor runt omkring er som kan stödja er i arbetet.Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt!

Kom och gör skillnad

På Combitech ingår vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW som en naturlig del i din anställning! Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.Hos oss får du vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle. Vi har flera projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också flygande hjärtstartare, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga!Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår webb!

Ansök nu

Administratör till 3StepIT

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Nov 11
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att 3StepIT har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och 3StepIT en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.

Om företaget:

Detta gör 3StepIT i tre steg: Anskaffning där de hjälper sina kunder att finansiera IT-utrustning på ett enkelt sätt, Administrering och användning, där de bland annat erbjuder sina kunder tillgång till en egen portal som ger en samlad vy på var utrustningen befinner sig, vad den kostar per månad och när dess hyresperiod löper ut. Och till sist återtag som syftar till att förenkla utbytesprocessen där 3stepIT hjälper sina kunder vid återlämning eller utbyte och ser till att alla enheter som lämnas tillbaka får ett nytt och förlängt liv.

Nu söker 3 Step IT en ny kollega till sitt huvudkontor i Linköping som får vara med på den fortsatta tillväxtresan.

Arbetsuppgifter:

Rollen som administratör, med den interna titeln Business Support Specialist, är bred och du har ansvar för ett flertal olika moment tillsammans med ditt team. Du jobbar tätt tillsammans med säljavdelningen och stöttar dem vid försäljning och förvaltning av tjänster i form av att etablera nya kunder, skapa avtalshandlingar utifrån avtalsunderlag, hantera finansieringsprocessen och följa upp befintliga affärer. I kundaffären finns det många inkopplade aktörer såsom bankpartners, IT-leverantörer samt interna enheter som exempelvis Back Office som administrerar leverantörsfakturor och utför löpande administrativa uppgifter. Du har mycket kontakt med dessa aktörer och agerar länk mellan dem och dess olika funktioner.
Ytterligare arbetsuppgifter som ingår i rollen:
• Hantera fakturor från leverantörer och partners
• Hantera servicesystem och frågor som kommer in från säljare, kunder eller externa aktörer
• Närvara och stötta säljarna i kundmöten
• Utifrån fastställda processer och regelverk, upprätta och administrera kundavtal
• Koppla krediter och lägga in rätt prissättning till finansieringsavtal

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Gymnasieexamen
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Har erfarenhet av kvalificerat administrationsarbete
• Arbetslivserfarenhet inom bankarbete, administrativt arbete eller leasing är meriterande
• Systemvana inom Officepaketet, specifikt inom Excel är meriterande

Du som person är driven och tålmodig i ditt eget arbete samt öppen för nya kunskaper. Du trivs i en roll som spindeln i nätet och att ha många sociala interaktioner i din vardag, därigenom räds du inte för att lyfta telefonen ut mot nya kontakter. Vidare är du en lagspelare som vill se dig själv och ditt team utvecklas tillsammans. Du kan jobba flexibelt och ha många bollar i luften samtidigt. Vi söker dig som ser på utmaningar med en positiv inställning och kan sprida glädje och pepp till ditt team.

Övrig information:

Start: Omgående
Plats: Linköping
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Sökord: Support, Administration, Business, IT, Customer Support, Ekonomi, Leasing, Avtal, Faktura, Lediga jobb, Linköping, heltid, rekrytering, kundsupport, kundtjänst, service, 3 Step IT

Ansök nu

Försäkringsadministratör till 3StepIT

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Nov 11
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att 3StepIT har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och 3StepIT en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.

Om företaget:

Detta gör 3STepIT i tre steg: Anskaffning där de hjälper sina kunder att finansiera IT-utrustning på ett enkelt sätt, Administrering och användning, där de bland annat erbjuder sina kunder tillgång till en egen portal som ger en samlad vy på var utrustningen befinner sig, vad den kostar per månad och när dess hyresperiod löper ut. Och till sist återtag som syftar till att förenkla utbytesprocessen där 3stepIT hjälper sina kunder vid återlämning eller utbyte och ser till att alla enheter som lämnas tillbaka får ett nytt och förlängt liv.
Nu söker 3StepIT en ny kollega till sitt huvudkontor i Linköping som får vara med på den fortsatta tillväxtresan.

Arbetsuppgifter:

I rollen som försäkringsadministratör, med den interna titeln Business Insurance Specialist, hanterar och ansvarar du för försäkringsfrågor från både interna och externa parter, samt upprätthåller och följer upp kontakten mellan de involverade parterna. Du bedömer även försäkringsärenden på ett korrekt och säkert sätt i olika system/program. Vidare stöttar du dina kollegor när kunderna tecknar nya avtal gällande försäkringar samt underhåller och utvecklar relationerna med försäkringsbolag och andra leverantörer.
Andra inkluderade arbetsuppgifter:
• Upprätta och anpassa arbetsrutiner till kunders och leverantörers behov
• Bedöma och registrera skadeärenden på leasad utrustning
• Ge finansavdelningen underlag och statistik som krävs vid avstämningar
• Stötta säljavdelningen när avtal med försäkring ska skrivas

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Gymnasial utbildning, gärna med ekonomisk inriktning
• 2-3 års arbetslivserfarenhet inom administrativt arbete
• Flytande kunskaper inom svenska och engelska, i tal och skrift
• Systemvana inom Officepaketet, specifikt inom Excel
Du som person är driven och tålmodig i ditt eget arbete samt öppen för nya kunskaper. Du trivs i en roll som spindeln i nätet och att ha många sociala interaktioner i din vardag, därigenom räds du inte för att lyfta telefonen ut mot nya kontakter. Vidare är du en lagspelare som vill se dig själv och ditt team utvecklas tillsammans. Du kan jobba flexibelt och variera mellan olika arbetsuppgifter dagligen. Vi söker dig som ser på utmaningar med en positiv inställning och kan sprida glädje och pepp till ditt team.

Övrig information:

Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Linköping
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Sökord: Support, Administration, Business, IT, Customer Support, Ekonomi, Leasing, Avtal, Faktura, Lediga jobb, Linköping, heltid, rekrytering, kundsupport, kundtjänst, service, 3StepIT, försäkring,

Ansök nu

Administratör till 3StepIT

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Nov 11
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att 3StepIT har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och 3StepIT en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.

Om företaget:

Detta gör 3StepIT i tre steg: Anskaffning där de hjälper sina kunder att finansiera IT-utrustning på ett enkelt sätt, Administrering och användning, där de bland annat erbjuder sina kunder tillgång till en egen portal som ger en samlad vy på var utrustningen befinner sig, vad den kostar per månad och när dess hyresperiod löper ut. Och till sist återtag som syftar till att förenkla utbytesprocessen där 3stepIT hjälper sina kunder vid återlämning eller utbyte och ser till att alla enheter som lämnas tillbaka får ett nytt och förlängt liv.
Nu söker 3StepIT en ny kollega till sitt huvudkontor i Linköping som får vara med på den fortsatta tillväxtresan.

Arbetsuppgifter:

I rollen som administratör, med den interna titeln Renewal Specialist, ansvarar du för att hantera förfrågningar från kunder gällande deras utrustning och om företag som av anledning behöver återlämna utrustning i förtid, detta kallas förtidslösen. I rollen hanterar du ärenden från kunder och kommunicerar med flertalet interna och externa parter, så som banker, leverantörer, säljare och kunder. Vidare ansvarar du för att beräkna och förmedla lösenpriser till kund samt i dialog med bankerna avsluta kundernas engagemang enligt överenskommelse.
Andra inkluderande uppgifter:
• Hantera frågor rörande förtidslösen från kunder, leverantörer samt övrig personal
• Att, utifrån fastställda regler och arbetssätt, hantera förtidslösen genom att beräkna lösenpriser, begära lösenpriser samt hantera och godkänna fakturor
• Administrativ hantering av samtliga arbetsuppgifter

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Gymnasial utbildning, gärna med ekonomisk inriktning
• 2-3 års arbetslivserfarenhet inom administrativt arbete
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
• Systemvana inom Officepaketet, specifikt inom Excel

Du som person är driven och tålmodig i ditt eget arbete samt öppen för nya kunskaper. Du trivs i en roll som spindeln i nätet och att ha många sociala interaktioner i din vardag, därigenom räds du inte för att lyfta telefonen ut mot nya kontakter. Vidare är du en lagspelare som vill se dig själv och ditt team utvecklas tillsammans. Du kan jobba flexibelt och variera mellan olika arbetsuppgifter dagligen. Vi söker dig som ser på utmaningar med en positiv inställning och kan sprida glädje och pepp till ditt team.

Övrig information:

Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Plats: Linköping
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Sökord: Support, Administration, Business, IT, Customer Support, Ekonomi, Leasing, Avtal, Faktura, Lediga jobb, Linköping, heltid, rekrytering, kundsupport, kundtjänst, service, 3StepIT,

Ansök nu

Testare och testledare till Nexer i Linköping

Systemtestare
Läs mer Nov 11
Har du funderat på att testa rollen som konsult men stoppats av tanken att det känns osäkert och lite läskigt? Är du redan konsult men tycker det är dags för nya utmaningar?

Vi på Nexer är medvetna om att vi lever i en föränderlig tid och att det kan kännas tryggt att stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats. Vi hoppas ändå att du är intresserad av att ta dig an nya utmaningar tillsammans med oss. Hos Nexer får du en stabil och trygg anställning samtidigt som du får möjlighet att använda och utveckla din kompetens i olika spännande uppdrag. Vi värnar om din utveckling och värdesätter work life balance, vi vet att du har ett liv utanför arbetet som också behöver sin tid. Vi erbjuder en långsiktig och hållbar anställning där du som konsult kommer i första hand.

Vilka är vi på Nexer i Linköping?

I Linköping bygger vi en verksamhet där utveckling, transparens och trygghet är viktiga ledord för oss. Vi hjälper varandra att utvecklas samtidigt som du ska känna att du kan vara dig själv. Vi drar idag nytta av att vara ett relativt litet gäng, vilket håller ihop oss, samtidigt som vi har stor fördel av att Nexer är ett stort bolag.

Teamet består idag av drygt 10 konsulter med bred kompetens inom test, mjuvaruutveckling, ledarskap och förvaltning som vill välkomna dig in värmen och gemenskapen!

Vem är du?

Vi ska nu stärka upp teamet med fler konsulter inom test och testledning.

Som testare skapar du testfall, utför tester och skriver rapporter. Du förändringshanterar, granskar rapporter, tar fram testdata och analyserar utfall av tester. Du har förståelse, kunskap och framför allt nyfikenhet kring olika testverktyg och testmetoder samt hur de kan användas effektivt i testarbetet. Då många av våra kunder använder automatiserade tester ser vi gärna att du har erfarenhet inom detta område. Då arbetar du med att säkerställa mjukvarans kvalité genom att skapa automatiserade testfall, bygga och optimera integrations- och byggflöden samt utveckla organisationens arbetssätt kring continuous integration och continuous deployment. Du har förståelse, kunskap och framför allt nyfikenhet kring olika tekniker och testverktyg som exempelvis Python, Jenkins, Azure devops och Shell scripting.  

Som testledare planerar du testarbetet, skriver testplaner, prioriterar arbetet, säkrar upp resurser till testuppdraget samt följer upp och förbättrar testprocessen. Du kommer också att koordinera testarbetet och sköta teamuppföljningen. Du är van att leda och ansvara för både större och mindre testprojekt samt är van vid agila metoder så som Scrum.

Om vi har väckt minsta lilla nyfikenhet hos dig, SÖK! Du har inget att förlora.

Ansökan

Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer, tveka inte att höra av dig till ansvarig rekryterare
Petra Sivefäldt på petra.sivefaldt@nexergroup.com.

Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!

Läs mer om Nexer här

www.nexergroup.com

Ansök nu

Butiksmedarbetare - Cykelreparatör

Butikssäljare, fackhandel
Läs mer Nov 11
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 153 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 59 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.Om tjänsten:

Som butiksmedarbetare, med fokus på reparation av cyklar ger du service, svarar på frågor och är aktiv i kundmötet. Med dina kunskaper om cyklar och teknik skapar du en inspirerande kundupplevelse och en personlig försäljning. Utöver ett intresse för cyklar ser vi gärna att du har erfarenhet av cykelreparation och har en nyfikenhet att ta reda på hur saker fungerar. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.

Utöver de uppgifter som är specifika för tjänsten kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor i den dagliga driften av varuhuset. Tillsammans ser ni till att varuhuset alltid är redo för försäljning och att alla kunder får bästa tänkbara service.

Om Dig:

Vi söker dig som är en utpräglad servicemänniska och har kunden i fokus. Du gillar ett högt arbetstempo där du ständigt ställs inför nya utmaningar och du har lätt både för att lära och för att lära ut. För att trivas i  den här rollen behöver du ha ett genuint intresse för försäljning samt vara tekniskt kunnig. För just den här tjänsten söker vi dig som har ett stort intresse för cyklar samt kunskaper och tidigare  erfarenhet av arbete med cykelreparationer. Det är även viktigt att du har god förmåga i att kommunicer a på svenska i tal och skrift.

 

Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.

 

Sista ansökningsdag:  2022.12.04

Arbetsplats/placering:  Biltema Linköping

Anställningsform:  Delteid ca 35h/veckan, tillsvidare med 6 mån provanställning

Lön:  Enligt avtal

Arbetstider:  Varierar och innefattar kvällar och helger

Frågor kring tjänsten kontakta: Varuhuschef, Henrik Aldenrud, manager.linkoping@biltema.com

Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller mail. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.

Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Gillar du ha ett brett kontaktnät och vara spindeln i nätet?

Civilingenjör, systemutveckling
Läs mer Nov 11
Vi söker en teammedlem som gillar att vara där det händer och ha ett brett kontaktnät till ett högpresterande team inom hydraul-, landställ- och bromssystem. Du kommer få möjligheten att både arbeta teoretisk och praktiskt.

Din framtida utmaning

Vi söker en systemingenjör med inriktning mot hårdvaruutveckling inom teknikområdet hydraul, landställ och broms. I rollen som hårdvaruingenjör är man spindeln i nätet på företaget och har en konstant dialog med olika gränssnitt internt företaget samt externt. Rollen innefattar utveckling av hårdvara och system från ax till limpa, såsom: förstudier, kravställning, verifiering, validering och förvaltning av produkten.

Rollen innefattar många olika arbetsuppgifter, några av dem är:

* System- och hårdvaruutveckling inom systemet, som inkluderar kravställning, design och dokumentation.
* Säkerställa att systemet är väl integrerat med andra delsystem i flygplanet.
* Vara involverad i förstudier och systemundersökningar.
* Samarbete med andra avdelningar internt företaget, såsom systemsäkerhet, flygprov och underhåll, vilket kommer ge dig ett brett kontaktnät.

Din profil

Denna roll passar dig som gillar att samarbeta med andra, ha ett brett kontaktnätverk samt arbeta med ett projekt från ax till limpa. I denna roll kommer både dina teoretiska och praktiska kunskaper att sättas på prov och utmanas.

Du är en driven person som gillar att vara där det händer och vara spindeln i nätet. Du är nyfiken, kan ha flera arbetsuppgifter igång samtidig samt arbeta självständigt och i grupp. Du är intresserad av praktiskt mekaniskt arbete.

Hydraul-, landställ- och bromssystemet är ett komplext system som kräver kunskap inom reglerteknik samt mekaniska och fluida system. Erfarenhet inom det aktuella eller närliggande teknikområdet är meriterande.

Utbildning: Gymnasie-, högskole- eller civilingenjör inom exempelvis Flyg- och rymdteknik, teknisk fysik eller maskinteknik.

Du har goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Vad du kommer bli en del av

Du kommer bli en del av teknikområdena hydraul, landställ och broms på Aeronautics. Arbetet kommer vara fokuserat på utvecklingen av Gripen.

Du kommer ingå i en väldigt social och positiv grupp som består av 12 stycken medarbetare i olika åldrar, med en härlig teamkänsla och hjälpsam kultur. Gruppen arbetar med att designa funktioner inom teknikområdet som integreras in i flygplanet med olika kundanpassningar. Detta görs genom att använda sig av kunskaper inom mekanik, elektronik och mjukvara. Arbetet utförs i team och samarbeten med leverantörer och partners runtom i världen.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välommen med din ansökan!

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Ansök nu

ISO-konsult till spännande företag

Arbetsmiljöingenjör
Läs mer Nov 11
Q Professonals AB är ett företag nicschat mot techsektorn. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Almega TechSverige.Beskrivning
Söker du ett fritt, varierat och spännande arbete där du får vara delaktig i kunders verksamhetsutveckling inom arbetsmiljöområdet? Till vår kund söker vi dig som trivs att arbeta i en socialt rådgivande roll som ISO-konsult och som har möjlighet till resande i arbetet.

Som ISO-konsult arbetar du med att skapa en helhetsöversyn av olika företags verksamheter. Du kommer analysera, genomföra och följa upp förändringsaktiviteter inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsuppgifter
I rollen som ISO-konsult kommer du att arbeta med verksamhets rådgivning inom arbetsmiljö vilket kan innefatta tillståndsansökningar, upprättande av internkontrollsystem, löpande rådgivning etc. 

Arbetet innebär visst resande ca 25-30 hotellövernattningar per år, främst inom Sverige.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lämplig eftergymnasial utbildning. För att passa i rollen har du lämpligen  intresse för arbetsmiljöfrågor och att arbeta i en rådgivande roll, är affärssmässig, har god kommunikativ förmåga i tal och skrift samt besitter kunskaper i svenska och engelska språket. Du har möjlighet att resa i arbetet där det krävs övernattning samt innehar körkort för bil. 

Vi ser att du har tidigare erfarenhet från yrkeslivet och lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. 

Villkor
Vår kund erbjuder goda villkor där du blir anställd tillsvidare direkt hos kundföretaget och erbjuds  möjlighet till delägarskap, tjänstebil, fritt arbete, företagsgemensamma aktiviteter och trevliga arbetskollegor. 
Vill du veta mer om detta spännande företag? Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Åsa Gustafsson tfn 013-4703901 eller rekryteringskonsult Linn Riddarström på tfn 013-4703906.

Vi arbetar med löpande urval och ser fram mot att få ta emot din ansökan. 

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Ansök nu

Lokalvårdare Linköping

Städare/Lokalvårdare
Läs mer Nov 11
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!


Fastighetsavdelningen söker nu lokalvårdare

Om jobbet
Linköpings universitet driver lokalvården helt i egen regi. Arbetsmiljön för anställda och studenter börjar med trivsamma och ändamålsenliga lokaler. Lokalvården håller rent i alla lokaler enligt avtal med verksamheterna. Vi arbetar med modern utrustning och miljövänliga produkter som ultrarent vatten, anpassade för lokaler med olika användningsområden.

Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor se till att universitetets undervisningslokaler, kontor, personalrum, sanitetsutrymmen och andra allmänna utrymmen hålls rena. Du arbetar med allt från maskinell rengöring, golvvård och textilvård till storstädningar och flyttstädningar.

Arbetet bedrivs sammanhängande utan delade turer och till största del vardagar. Läs mer om förmåner för anställda här.

Om dig
Vi söker dig som har ett serviceinriktat förhållningssätt och som kan ta egna initiativ inom ramen för ditt arbete. Som person är du lojal och drivs av att känna att du gör ett bra jobb. Eftersom vi arbetar i grupp är det viktigt att du är bra på att samarbeta.

Du har minst ett års erfarenhet av lokalvård, gärna i offentlig miljö. Vidare ser vi att du har goda kunskaper inom yrket och med fördel yrkesbevis. Arbetet är stundtals tungt med ett högt tempo och det är därför viktigt att du har och bibehåller en god fysik. Då vi har många olika typer av specialiserade lokaler är det av stor vikt att du kommunicerar och läser svenska obehindrat och det är bra om du också har baskunskaper i engelska.

Din arbetsplats
Kunniga och engagerade medarbetare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Och vi behöver bli fler. Linköpings universitet är ett av de stora framgångsrika utbildnings- och forskningsuniversiteten i Sverige. I dag är vi 36 000 studenter och 4 000 medarbetare vid fyra campus. Internationella rankningar visar att vi är bland de främsta universiteten i världen, och våra studenter är hett eftertraktade på arbetsmarknaden.


Vill du bli en del av Linköpings universitet och bidra till att vi fortsätter vår positiva utveckling präglad av lika villkor, jämställdhet och mångfald? Vi skulle önska att du tar ditt nästa kliv i karriären hos oss. Du utgör en viktig del i arbetet med att driva utvecklingen framåt vid Linköpings universitet och det finns även möjlighet till stor personlig utveckling under vägen. 


Anställningens omfattning
3-4 st tidsbegränsade anställningar ca 50-75 % tom 230630. Både särskild visstidsanställning och vikariat. Finns ev. möjlighet till förlängning vad gäller vikariat.  

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 december 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Vårdadministratörer välkomnas sommaren 2023

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Nov 11
”Jag har alltid älskat att hjälpa andra och hela rollen handlar om, på ett eller annat sätt, att underlätta för både patienter och sjukhuspersonal.

Även om det är en roll med huvudfokus på dokumentation och administration så är det varierande arbetsuppgifter som både har utmanat och utvecklat mig som person. Jag känner också att jag gör ett viktigt jobb i vården av patienten. Om inte journaler blir skrivna, remisser blir skickade eller återbesök bokas stannar vården av patienten upp. Vi gör alla ett viktigt jobb för patienten”

…såhär beskriver en av våra medarbetare hur det är att arbeta som vårdadministratör i Region Östergötland. Med ett sommarvikariat får du möjlighet att bredda dina erfarenheter och kunskaper samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden. Kanske hamnar du rätt direkt, och när du gör det – då vet du. Du är rätt person på rätt plats. Och i vården behöver vi sådana som dig.

Arbetsbeskrivning
Som vårdadministratör är du en nyckelspelare i vårdkedjan, dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation och dels för att underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras arbete med patienter. De flesta arbetsuppgifterna har att göra med dokumentation och administration men din arbetsdag kan innehålla många olika typer av arbetsuppgifter och beroende på verksamhet kan din arbetsdag se olika ut. Detta kan bland annat innebära:

- Journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar. Remisser.
- Hantering av väntelistor. Kalla och boka in patienter för besök och telefonbesök, provtagningar.
- Receptionsarbete. Du välkomnar patienter, och se till att de har all information de behöver inför sitt besök.
- Föra protokoll. Här är du den som ser till att alla alltid vet vad som har sagts och gjorts och vad som ska göras.
- Fakturering, skanning och posthantering.


Från introduktion till karriär och kompetensutveckling
Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid introduktion. Utöver introduktionen på avdelningen kommer du att gå ett regionövergripande introduktionsprogram för vårdadministratörer med 9 olika programsteg. Allt för att du ska känna dig trygg in i din anställning i regionen. Region Östergötland har ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt för karriär- och kompetensutveckling för vårdadministratörer. Läs gärna mer om den https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Ã?vergripande dokument webben/HR/Karriarstege vÃ¥rdadministratör.pdf.

Utbildning och erfarenhet
Du är utbildad vårdadministratör eller motsvarande, alternativt studerande vid vårdadministratörsutbildningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic samt arbetslivserfarenhet av journalskrivning. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning för att kunna kommunicera med patienter, närstående och kollegor.

Personliga egenskaper
Våra förväntningar på dig är att du gör det bästa du kan utifrån din kunskap och förmåga, och att alltid ha fokus på det vi finns till för – våra patienter. Rollen som vårdadministratör är ett dynamiskt yrke och din arbetsdag kan innehålla många olika typer av arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att du trivs i en föränderlig miljö och arbetar effektivt samtidigt som du är kvalitetsmedveten och strukturerad. Oavsett var du jobbar så kommer du att vara en del av ett team och ha flera kontaktytor. Här kommer du att få användning för din naturliga förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vad ska jag tänka på när jag skickar in min ansökan?
För att förenkla urvalsarbetet önskar vi en så komplett ansökan som möjligt med den efterfrågade informationen i ansökningsformuläret. Informationen är viktig för oss för att underlätta och effektivisera urvalsarbetet och matchningen mot verksamheternas behov av sommarvikarier.

Komplett ansökan innehåller:

- Bifogat personligt brev och ett CV där du beskriver dina tidigare arbetslivserfarenheter. Har du gjort praktik kan du inkludera detta.
- Bifogade intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga LADOK-utdrag från de kurser du läst. Vi säkerställer att de kompletterande dokument du bifogat är giltiga och att du är behörig för tjänsten.
- Kontaktuppgifter till referenter till minst två referenser. I första hand önskas kontaktuppgifter till chef och/eller handledare. Förbered gärna dina referenter på ett samtal då vi eventuellt kontaktar dina referenter innan intervjun.

Om din ansökan saknar något av ovanstående kan vi komma att be dig att göra en komplettering.

Läs mer om rekryteringsprocessen och sök tjänsten https://regionostergotland.varbi.com/se/apply/positionquick/564646/?where=4.
Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Junior first line support sökes till kund i Linköping

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Nov 11
Trivs du i en roll där du får vara IT-enhetens ansikte utåt och ge professionell och serviceinriktad support? Har du praktisk erfarenhet av arbetet inom first line? Välkommen med din ansökan.

Om uppdraget

Kunden, en statlig myndighet, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom säkerhet. Myndigheten arbetar bland annat på uppdrag från andra statliga myndigheter, kommuner och företag. Forskningen genomförs både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Uppdraget är med start omgående och framöver med arbetstider 08.00-16.30 måndag-fredag, placering Linköping. Denna tjänst är säkerhetsklassad och därav kommer en säkerhetsprövning samt en registerkontroll genomföras.

Dina arbetsuppgifter

IT-supporten fungerar som IT-enhetens ansikte utåt där du i rollen kommer att ge support avseende IT- och telefrågor. Arbete sker mestadels över telefon eller dator, men ibland får supporten besök av myndighetens personal. IT-enhetens verksamhetsområde omfattar användarstöd, serverdrift, nätverk, lagring/Backup, systemadministration samt IT-säkerhet. Vidare ansvarar IT-enheten för bland videosystem, telefonväxeln och mobiltelefoner, skrivare och kopiatorer. Ärenden registreras i ärendehanteringssystemet Nilex. First line supporten hanterar idag ca 800 ärenden per månad. Vissa ärenden löser supporten själva medan andra mer avancerade ärenden hanteras genom att de skickas vidare till second eller third line på IT-enheten.

Dina kvalifikationer

- Goda kunskaper inom Windows.
- Tidigare erfarenhet och intresse för arbete inom användarsupport.
- Kunskap gällande generell IT support/felsökning och användarstöd.
- God social kompetens
- Välutvecklad leverans- och lösningsförmåga


Meriterande

- Tidigare erfarenhet utav Linux, Outlook, MS Office, Linux, Active Directory.
- Kännedom gällande datorhårdvara.
- Kunskap inom nätverk, Skype och videokonferens
- Erfarenhet gällande hantering av skrivare och smartphones


Vad vi erbjuder dig

Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.

Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons sanna.perjons@bemannia.se

För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 08-84 53 00.Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Ansök nu

Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Linköping

Besiktningstekniker, bilprovning
Läs mer Nov 11
Arbetsbeskrivning
Som besiktningstekniker besiktar du fordon och kontrollerar att de uppfyller uppställda miljö- och säkerhetskrav. Du får ett stimulerande arbete där du har många nya kontakter och där fokus ligger på service och säkerhet. Det är ett ansvarsfullt arbete med tidvis högt tempo då många kunder ibland kommer samtidigt, det är därför viktigt att kunna vara flexibel och se nya möjligheter för att göra våra kunder nöjda. Arbetet är dels självständigt men du arbetar ofta i team med övriga kollegor. Våra kunder besöker oss från morgon till kväll, samt helger, vilket innebär att du kommer arbeta på varierande arbetstider. Placering för tjänsten är på vår station i Linköping-Jägarvallen.

Din Profil
Som besiktningstekniker har du goda tekniska kunskaper. Lämplig bakgrund är fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet. För tjänsten gäller att du är noggrann och tar personligt ansvar. Vi värdesätter ditt engagemang, din samarbetsförmåga med både kund och kollegor, samt din servicekänsla. Vi förutsätter att du har ett gediget intresse för fordon, miljö och trafiksäkerhet samt en praktisk läggning. Du är van att arbeta med datorer och behärskar Officepaketet.

För att bli certifierad besiktningstekniker måste du ha:

• Dokumenterad erfarenhet eller lämplig utbildning inom fordonsområdet
• B-körkort utan begränsning till automat
• Teknisk fordonskunskap
• Grundläggande datakunskaper

Meriterande: Certifikat för fordonsbesiktningar. A, C, CE och D-körkort. Språkkunskaper utöver svenska och engelska.

Om företaget
Opus Bilprovning är ett av Sveriges största besiktningsföretag. Vi har närmare 100 stationer från Kiruna i norr till Malmö i söder – och vi besiktar nära två miljoner fordon om året. Miljö- och klimatfrågor är mycket viktiga för oss på Opus Bilprovning och därför klimatkompenserar vi hela vår verksamhet till 100%. Vår ambition är att vara det besiktningsföretag i Sverige som erbjuder den bästa kundupplevelsen och genom detta bli det självklara valet för alla som behöver besikta sitt fordon. Vi vill att det ska vara både enkelt, tryggt och trevligt att besikta hos oss. Förutom kontroll- och registreringsbesiktning av lätta och tunga fordon, besiktar vi även bl a motorredskap, lastbilskranar, bakgavellyftar, mobila arbetsplattformar samt utför brandskyddskontroller.

Opus Bilprovning vill vara en öppen och kreativ arbetsplats där allas kunskaper och erfarenheter värdesätts. Därför värnar vi den etniska och kulturella mångfalden, en jämn könsfördelning och en varierad åldersfördelning bland våra medarbetare.

Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Alida Antonsson på telefonnummer 070-664 65 81. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Ansök nu

Laborant till SGS

Laborant, kemi
Läs mer Nov 11
Laborant till avdelning mikrobiologi på SGS
Vill du arbeta i en grupp med god teamkänsla och bra stöttning från ledare och kollegor? Vill du vara med och bidra till en bättre miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle? Då kan tjänsten som Laborant hos oss vara rätt för dig.Om tjänsten

Som laborant är du navet i SGS:s viktiga och ansvarsfulla uppdrag – att skydda allmänhetens hälsa. Du arbetar med att självständigt utföra mikrobiologiska rutinanalyser av vatten och livsmedel enligt fastställda metoder och rutiner. I arbetet ingår även ankomstregistrering av prover, skötsel och underhåll av utrustning samt relevant egenkontroller för att uppnå leveranssäkehet och tillfredställande kvalitet.  

På avdelningen för Mikrobiologi arbetar idag 10 personer som du kommer ha ett nära samarbete med och som har en god sammanhållning och teamkänsla.

Helgarbete förekommer.

Din profil

Vi söker dig som är strukturerad, systematisk och noggrann och har förmågan att reagera och agera samt prioritera utifrån ett situationsanpassat arbetssätt både i grupp och individuellt. Vi ser att du har förmågan att vara ödmjuk och balanserad samt kommunikativ i olika samanhang för att uppnå uppsatta mål. Du har god förmåga och är bekväm med att följa rutiner och instruktioner samt att arbeta utifrån verksamhetens policy- och riktlinjer.

Du har läst naturvetenskapligt gymnasium eller motsvarande erfarenhet. Vi ser det som meriterande med arbetslivserfarenhet från laboratorium och/eller om du läst högskolestudier inom mikrobiologi.

Arbetet hos oss kräver att du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift framförallt för att säkerhetsföreskrifterna är skrivna på svenska. Du har även goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Grundläggande Officekunskaper är ett krav. Om du har erfarenhet av Lean så är det ett stort plus. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Hur och när?

Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontaktperson

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Rekryterande chef, Ivana Kordic Abrahamsson: 073-650 81 29
  
Välkommen med din ansökan, innehållande en kort beskrivning av dig själv på svenska, varför du söker tjänsten samt ett CV, senast den 28 nov . Vi tillämpar löpande urval så skynda dig in med din ansökan redan idag. Du ansöker genom att trycka på knappen ”ansök” nedan.


SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. SGS Group är en av världens största laboratoriekoncerner med högkvalificerade laboratorier för medicinska, miljö- och livsmedelsanalyser. SGS finns över hela världen med fler än 2600 kontor och laboratorier med över 90 000 medarbetare. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad och Umeå. Vi är cirka 340 medarbetare. Verksamheten är uppdelat på två affärsområden – Miljö och Livsmedel. Vi är ett ackrediterat laboratorium (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön.


SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. SGS Group är en av världens största laboratoriekoncerner med högkvalificerade laboratorier för medicinska, miljö- och livsmedelsanalyser. SGS finns över hela världen med fler än 2600 kontor och laboratorier med över 90 000 medarbetare.

I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad och Umeå. Vi är cirka 340 medarbetare. Verksamheten är uppdelat på två affärsområden – Miljö och Livsmedel.
Vi är ett ackrediterat laboratorium (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön.

Ansök nu

Ekonomiassistent till HSM i Linköping

Ekonomiassistent
Läs mer Nov 11
Vill du ha ett extraarbete vid sidan av dina studier? Tycker du dessutom att ekonomirelaterade arbetsuppgifter är roligt? Då kan det vara dig vi söker till HSM! Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval.

OM TJÄNSTEN
HSM Group är ett auktoriserat plåtslageri i Linköping som också utför arbeten inom smide, stålkonstruktioner samt montage och industriservice. HSM har lång erfarenhet av såväl renoveringar som nybyggnation och utför alla slags arbeten inom byggnadsplåt och plåtslageri.

I rollen som ekonomiassistent erbjuds du en tjänst med varierande arbetsuppgifter inom ekonomi där du bland annat kommer att sitta med leverantörsfakturor och timrapporter. Du kommer tillhöra ett mindre team med stark gemenskap och utgå från kontoret i Hackefors. För denna tjänst ser vi gärna att du studerar ekonomi eller liknande idag, är orädd och trivs i att vara självgående. Tjänsten är på ca 15 timmar i veckan och sträcker sig till årsskiftet, med chans till förlängning därefter.

Du erbjuds


* Meriterande erfarenhet av att arbeta med ekonomirelaterade arbetsuppgifter
* Ett härligt team med högt i tak
* En dedikerad konultchef som är med som stöd under hela uppdraget


Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och förutsätter att du är flexibel. Fokus kommer att ligga på leverantörsfakturor, timrapportering och allmän administration.

VI SÖKER DIG SOM
- Studerar ekonomi eller motsvarande på eftergymnasial nivå
- Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
- Inte är pälsallergiker då HSM har en kontorshund vid namn Svante

Vi ser gärna att du är:


* Kvalitetsmedveten
* Nätverkande
* Självgående


Övrig information


* Starta: Omgående
* Omfattning: 15 timmar i veckan
* Placering: Linköping


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

Ansök nu

Butikschef Indiska Linköping

Butikschef
Läs mer Nov 10
Indiska är ett svenskt livsstilsföretag etablerat 1901. Indiskas produkter säljs i 45 butiker i Sverige och Finland, i vår internationella online shop indiska.com samt genom flera olika externa plattformar där Zalando är den största. Indiska erbjuder mode, inredning och accessoarer i modern skandinavisk design med internationella inslag – ett brett sortiment med allt från bekväma baskläder, exklusivt möblemang och färgstarka trendplagg. Indiska strävar efter hållbarhet på alla nivåer samt att erbjuda våra kunder produkter som är enkla att använda och älska, till ett bra pris.

Indiska är mitt uppe i en intensiv förändringsresa där vi ska ta vårt kunderbjudande och varumärke till nästa nivå. Som medarbetare ställer det höga krav på flexibilitet, entreprenörskap och stort driv. Är du mode- och inredningsintresserad och brinner för att göra skillnad kommer du att passa in hos oss. Vi hoppas att du vill vara med på resan!

Som Butikschef hos oss erbjuder vi dig en spännande utmaning där du driver en butik så att försäljningsmålen nås. Du jobbar aktivt med att leda försäljning, alltifrån kassa till golv, merförsäljning samt supporterar det kommersiella uttrycket i butiken tillsammans med ditt team. Du har resultat-, budget- och personalansvar och leder och coachar dina medarbetare mot butikens mål, samtidigt som du är en nyckelperson i den dagliga driften och ett stort föredöme i mötet med våra kunder.

Ansvar och arbetsuppgifter:

* Ansvara och driva butiken mot uppsatta måltal och KPIer såsom resultat, försäljning, personalkostnad, kundnöjdhet, snittkvitto och medarbetarnöjdhet
* Identifiera och agera på försäljningsmöjligheter och säkra att butikens mål är tydliga för alla medarbetare
* Säkra rätt kompetens i butiken genom rekrytering, upplärning och utveckling av personal
* Genom ett coachande arbetssätt motivera och inspirera medarbetarna
* Arbetsmiljö: arbeta proaktivt med arbetet kring hälsa och säkerhet i butiken

… självklart med kunden i fokus!

Vi söker dig som är:

* En naturlig säljledare för ditt team med stor passion för sälj och service med siktet inställt på resultat
* Tävlingsinriktad med mycket energi och drivs av utmaningen att göra det omöjliga möjligt
* En tydlig kommunikatör som arbetar aktivt med feedback och coaching av ditt team
* Motiverad av att arbeta i högt tempo och leda i förändring – skapa engagemang och delaktighet samt snabbt kunna ändra prioriteringar och arbetssätt
* Handlingskraftig, prestigelös och inte rädd för att ”hugga i” där det behövs
* Ledande i utveckling och förändring mot nya utmaningar, genom att vara det goda exemplet och motivera ditt team i det dagliga arbetet

Vi söker dig som har:

* Tidigare erfarenhet av en ledande roll inom detaljhandeln – gärna inom mode t.ex. som visual merchandiser eller liknande
* Eftergymnasial utbildning inom handel, ekonomi eller ledarskap är meriterande.
* Goda kunskaper om såväl visuell säljdrift som det personliga kundbemötandet
* Förmåga att bygga en varm atmosfär och stark kundrelation
*Hög social kompetens med förmåga att skapa förtroende med olika typer av människor

Låter det här som en utmaning för dig?

Ditt personliga brev ska besvara frågorna:
1) Varför Indiska?
2) Varför söker du rollen?
3) Vad kan du bidra med?

Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Vi tillämpar provanställning i 6 månader.


Varmt välkommen med din ansökan!


Möt några av våra kollegor och få ytterligare information om företaget och vårt ansvarstagande inom miljö, etik och sociala frågor, på vår hemsida www.indiska.com.

Ansök nu

Undersköterska/ skötare/ vårdare med erfarenhet av psykiatri

Skötare
Läs mer Nov 10
Ostgota Care AB söker medarbetare i Linköping till följande verksamheter; Flöjtgatans servicebostäder, Stallgårdens akutboende och Trummans gruppboende.
Information om våra verksamheter och kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.ostgotacare.se
Flöjtgatans servicebostäder ligger i Ullstämma i Linköping. Verksamheten består av 10 lägenheter samt allmänna utrymmen. Till verksamheten söker vi utbildad undersköterska, skötare eller vårdare med inriktning och/eller erfarenhet inom psykiatri. Tjänsten är på 80,07% med tillkommande sovande jour och är tillgänglig från och med 7:e februari med möjlighet att börja tidigare.
Stallgårdens akutboende ligger i Tannefors i Linköping och består av 32 lägenheter och 3 akutlägenheter samt kontorsutrymmen. Till verksamheten söker vi utbildad behandlingsassistent eller pedagog med inriktning och/eller erfarenhet inom missbruk. Tjänsten är tillgänglig från och med 8:e februari.
Trummans gruppboende ligger i T1 i Linköping. Verksamheten består av 5 lägenheter samt allmänna utrymmen. Till verksamheten söker vi utbildad undersköterska, skötare eller vårdare med inriktning och/eller erfarenhet inom psykiatri. Tjänsten är ett vikariat på 92,5% med tillkommande sovande jour och är tillgänglig från och med februari månad.
Kvalifikationer innebär att du har utbildning och erfarenhet av att arbeta med människor som har psykiatriska sjukdomar. Du är noggrann och ansvarsfull och ser till att dina arbetsuppgifter blir genomförda på ett kvalitetsmässigt vis. Du är hjälpsam gentemot dina kollegor och bidrar till ett öppet arbetsklimat och goda relationer i arbetet. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift då arbetet ställer krav på kommunikation och dokumentation.
Din roll är att ge personlig och trygg omsorg genom att arbeta i nära relation till den boende. Du anpassar dig efter situationen och de boendes önskemål och behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig del i att kunna erbjuda vård och omsorg som ger våra boende en hög livskvalitet.


Välkommen in med din ansökan!

Ansök nu

Intresserad av att driva medicinsk skönhetsklinik i Linköping?

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 10
Estetic är en växande kedja inom medicinsk skönhetsvård utan kirurgi. Vi sätter ett mycket högt värde på kvalitet i alla våra delar; från valet av produkter, apparatur, utrustning och inte minst till personalens kompetens. Vi har funnits sedan 2008 och har idag skönhetskliniker i Umeå, Skellefteå, Lund, Göteborg och Jönköping. Planen är att vi på sikt, via licens-/franchisetagare, ska finnas representerade på alla större orter i Sverige. Just nu söker vi en franchisetagare till Linköping.


VI ERBJUDER
Genom Estetics väl beprövade licens-/franchisekoncept ges du möjlighet att erbjuda dina kunder en attraktiv behandlingsmeny innehållande bl.a. fillers, botulinum toxin, laserbehandlingar för hårborttagning, hudföryngringar och fettfrysning. Blir du utvald att representera oss hjälper vi dig med att öppna din klinik och ger dig förutsättningar till att driva den långsiktigt och med god lönsamhet.


OM DIG
Vi tror att du antingen är leg. sjuksköterska, läkare/tandläkare med intresse för eget företagande eller så är du en entreprenör som genom att anställa kvalificerad medicinsk personal skaffar rätt kompetens till din klinik. För att klara uppstarten av ditt egna företag (aktiebolag är ett krav) så behöver du ha tillgång till ett visst eget kapital.


VAD GÖR OSS UNIKA
Estetic sätter mycket högt värde på kvalitet inom alla områden; från valet av produkter, apparatur, utrustning och inte minst till personalens kompetens. En vacker arbetsmiljö ser vi som en viktig del av den trivsel som både du som företagare och dina kunder upplever på kliniken.
Som licens-/franchisetagare till Estetic tar du och din personal del av skräddarsydda utbildningar och vidareutbildningar som möjliggör att din klinik ligger i framkant i en ständigt utvecklande bransch.
Vid uppstarten av din klinik hjälper vi dig bl.a. med:


Val av lokal, behandlingsmeny och funktion
Val av utrustning, apparatur, britsar, belysning mm
Inredningsprofilering
Utbildning inom klinikens apparatur
Utbildning inom injektionsbehandlingar
Attraktiva leverantörsavtal
Kassa- och bokningssystem
Hemsida
FörsäkringslösningEfter uppstart av din klinik får du löpande stöd i form av exempelvis:


Skräddarsydda vidareutbildningar för dig och din personal
Marknadsförings- och aktivitetsplaner
Centrala och lokala kampanjer
Central support och rådgivningUrval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.


Har du frågor om rollen som licens-/franchisetagare eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Johan Ideström, johan.idestrom@expansionskonsult.se, +46 73 358 46 01.


Du kan även läsa mer om oss på www.estetic.se

Ansök nu

Bilplåtslagare till Werksta Linköping Tornby

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Nov 10
Är du rätt person för utmaningen att leverera högsta kvalitet som bilplåtslagare på någon av våra fina anläggning i Linköping Tornby?
Vi är auktoriserade för Tesla, BMW, Honda och Ligier/Microcar.

Din profil
Vi söker dig som är erfaren bilplåtslagare med minst fem års erfarenhet. Du ska ha förmågan att arbeta självständigt, vara serviceinriktad, engagerad, noggrann och ha en flexibel inställning. Det är viktigt för oss att du blir en i gänget, att du har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har datavana samt förstår hur tidsstämpling fungerar. Tjänsten förutsätter att du har B-körkort och behärskar svenska och/eller engelska i tal och skrift.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med många olika bilmärken och hantera såväl små reparationer som stora strukturskador.

Exempel på arbetsuppgifter;

- Byta och rikta karossdetaljer

- Svetsa, limma och nita

- Demontering och montering

- Samverka med planering, skadeberäknare och arbetsledare för att skapa goda resultat

Vi erbjuder dig
Werksta erbjuder dig ett spännande jobb som utmanar allt du kan och bjuder på en utvecklingsresa. Vi har viljan och resurserna att ligga först med ny kunskap och teknik. Du får bli del i en organisation med mycket engagerade medarbetare. Läs mer om vad vi kan erbjuda på vår (https://werkstasweden.teamtailor.com/) och läs mer om våra verkstäder på vår hemsida (https://www.werksta.se/bilverkstader-stockholmsregionen/).

Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Richard Ström, 0703-78 69 70.


Koncernen Werksta
Werksta Linköping Torby är en del av Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Sedan starten i juni 2015 har Werkstagruppen vuxit snabbt i Sverige och räknar idag till totalt 21 verkstäder med ca 500 anställda. Med starka positioner i de större städerna repareras årligen ca 30 000 bilar. Vi vill med hög tillgänglighet och god service leverera branschens högsta kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. I Werkstagruppen ingår även Autoklinikka, Finlands ledande skadeverkstadskedja med över 50 verkstäder samt 8 verkstäder i Norge. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas Capital Investors V, LP (”PCI V”) och f.d. verkstadsägare.

Ansök nu

Biträdande rektor till förskolor Ekängen/Tallboda

Biträdande förskolechef
Läs mer Nov 10
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Din roll som biträdande rektor hos oss innebär personal- och arbetsgivaransvar. Du kommer att leda och driva det systematiska kvalitetsarbetet på ett antal förskolor och se till att det som beslutats i kommunen efterlevs ute på arbetsplatserna. Medarbetarsamtal, lönesamtal och att hålla i personalmöten är arbetsuppgifter som ingår i din roll. Du kommer att bli förskolepersonalens närmaste chef där medarbetarna vänder sig till dig vid behov av stöd. Det kommer att kräva din närvaro ute i verksamheten då du agerar som operativ chef och ledare ute på förskolorna där ditt stöttande och coachande ansvar över medarbetarna är av stor vikt. 

Vår verksamhet drivs på ett prestigelöst, engagerat och hjälpsamt sätt. Vi jobbar efter principen att det finns mycket att lära av varandras styrkor och kompetenser vilket gruppen gärna delar med sig och drar lärdom av.

Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande under tre år som chef. När chefsförordnandet avslutas har du som arbetstagare kvar din tjänst i grundprofessionen.

Din arbetsplats
Förskolorna i Ekängen/Tallboda består i dagsläget av sju förskolor Fönvindsvägen 12, Passadvindsvägen 2, Gränsliden 8, Grönhögsvägen 58, Linsvägen 5, Hästhagsvägen 8 samt Tomatvägen 14 a. Utöver detta finns tre garantiförskolor, Höstvindsvägen 46, Gurkvägen 2 och Tomatvägen 14b utspritt både i Tallboda och Ekängen. Vi har för närvarande 340 barn inskrivna på våra förskolor och vi är 80 anställda totalt.

Förskolorna arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där projekten drivs med utgångspunkt i barnens intresse och förskolans styrdokument och vi har kommit långt i vårt kvalitetsarbete. Vi arbetar i mindre barngrupper för att alla barn ska få bli sina bästa jag. Vårt mål är att alla barn på våra förskolor i Ekängen/Tallboda ska få vistas i en förskolemiljö som är rolig, trygg och lärorik. I vårt område arbetar vi systematiskt med bemötande, kommunikation och feedback för att främja en bra arbetsmiljö för personal och barn. Specifikt för vårt område är närheten till skog och vatten, vilket ger rika tillfällen för naturupplevelser och utforskande. Våra förskolor har stora gårdar som lockar till lek och lärande. Som biträdande rektor sitter du tillsammans med rektor, en biträdande rektor, bemanningsadministratör, specialpedagog och vaktmästare på Ekdungeskolan i Tallboda. 

Du som söker
Du är har en pedagogisk högskoleexamen och har erfarenhet från arbete inom förskola eller skola, föredragsvis förskola och är väl insatt i gällande styrdokument. Du har gärna erfarenhet av en arbetsledande roll och erfarenhet av arbete som biträdande rektor ser vi som meriterande. Det är en stor fördel om du tidigare har arbetat med coachande och stöttande arbetssätt gentemot medarbetare.

Förmåga att förmedla tydlig information både till medarbetare och vårdnadshavare är viktigt, så goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift är nödvändigt för rollen.

Du vill och vågar vara chef och sätter barnens behov och mål i fokus. Ditt chefskap kännetecknas av din förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten och att du ska leda i ett distribuerat och närvarande ledarskap. Du strukturerar själv upp ditt arbetssätt och driver processer vidare i samarbete med rektor. Vid förändrade omständigheter så förväntar vi oss att du kan se möjligheterna i förändringarna och har förmågan att anpassa dig. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig och du relaterar till andra på ett lyhört sätt. Du har förmågan att lösa uppkomna konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du ett starkt pedagogiskt fokus och brinner för att utveckla och förbättra verksamheten i en lärande organisation. Du är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer. Du är trygg i dig själv, har självinsikt och förstår hur människors olika bakgrund och olikheter påverkar en själv och andra.

Urval påbörjas vecka 48 och i denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i vår bedömning. 

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10341

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Personlig Assistent till 14 årig tjej

Personlig assistent
Läs mer Nov 10
Vi söker personlig assistent vid behov som kan hoppa in när ordinarie personal behöver vara ledig eller är sjuk.
Kunden är en 14 årig tjej med ett omfattande hjälpbehov pga. kromosom fel och autism. Sitter i rullstol. Viktigt att du kan läsa av kunden och är lyhörd inför olika situationer då kunden inte kommunicerar via tal utan med kroppsspråk.
Kunden bor ihop med sina föräldrar i Linköping. Det finns hundar i hemmet .
Kunden är oftast glad men kan även som vilken tonåring som helst ha ett humör. Gillar olika sorters musik , tittar gärna på tv/film eller att man tar en promenad vid fint väder.
Vi söker dig som är:
18 år och äldre
Vaccinerad mot covid-19
Rökfri
Tål eller inte är rädd för hundar.


Övrigt:
Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Urval sker löpande så ansök i god tid!
Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet innebär kundkontakt och i viss mån dokumentation.Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Stämmer detta in på dig? Välkommen in med din ansökan
Vi är marknadens tryggaste bolag
Eftersom vi tror att närhet till våra kunder ger mer trygghet och bättre service. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen. Det har gjort att vi har blivit marknadens tryggaste bolag. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.

Ansök nu

Förskollärare till Åkerbo förskolor

Lärare i förskola/Förskollärare
Läs mer Nov 10
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Din arbetsplats
Förskolor Åkerbo består av nio förskolor. Fyra av förskolorna finner du inne i Linghem, resterande fem förskolor ligger i Gistad, Örtomta, Askeby, Bankekind och Vårdsberg Förskolor Åkerbo har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningen och undervisningen sker genom ett målstyrt och projekterande arbetssätt där dokumentation i barngruppen utgör underlag för reflektion som i sin tur är en förutsättning för analys och planering av fortsatt arbete. Detta dokumenteras och analyseras för vidare planering i vårt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete (ÅSKA).

Det finns en tydlig organisation kring arbetet för varje barn (VEB), där varje barns utveckling och lärande dokumenteras och analyseras i syfte att förbättra undervisningen. Vi prioriterar den pedagogiska utvecklingstiden (PUT). Du ges möjlighet till reflektion både med arbetslaget, för att utveckla utbildningen och undervisningen men också tillsammans med andra förskollärare på förskolan för kollegialt lärande och kompetensutveckling. Därutöver har du också egen pedagogisk utvecklingstid.

Vi söker nu en förskollärare till Himnavägen, en till Lerbogavägen.

Är du en förskollärare som motiveras av att driva och utveckla utbildningen och undervisningen #förvarjebarn? Välkommen till oss i Förskolor Åkerbo!

Du som söker
Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskollärare har du goda kunskaper om förskolans uppdrag och är väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

Som förskollärare är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Övrig information
Tillträde: enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 10385

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Platform Architect

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Nov 10
Cambio is a market-leading supplier with a comprehensive offering for the entire healthcare and care chain. The goal is to offer the most innovative and cohesive solutions for regions and municipalities. We are growing continuously and now have about 800 employees in several countries. Cambio is certified by Great Place To Work and we are placed in the top 15 list and have received the award "Sweden's Best Workplace" 2020 and 2021!

The position

Are you a skilled Software Architect with a passion for change and innovation? Do you want to be a part of how healthcare systems of the future will play a role in healthcare and welfare improvement? Do you enjoy solving challenging technical problems? Do you want to work with complex information systems that have very high requirements to scale?

If so, then we have got a fantastic opportunity for you to become a member of our Platform team with colleagues both in Sweden and Sri Lanka. Our mission is to provide the platform and tooling both for the Cambio customers but also for our application developers to give them great possibilities to create awesome experiences for our customers.

You will be a part of an agile team with product owner and developers improving and refining the technical architecture of the product, making sure that the development aligns with the technical vision of the company and securing scalability, reliability, and availability of the product.

About you

You are a hands-on, technical person with a passion for all stages of software development. You are a mature and responsible team player and can also act as a leader for your team. You have a great interest in technology and are passionate about programming. You understand complex and abstract concepts and you can explain them in an understandable manner. You have a DevOps mindset and always strive for improvement.

Requirements?

- 5+ years hands-on experience in Java or other object-oriented programming languages.

- Experience working with high-volume distributed systems.?

- Good understanding of service-oriented architectures, performance optimization techniques

- Good understanding of application security, cryptography, and protocols.

- Experience in Docker, Kubernetes, OpenShift or other container platform solutions

- You can speak and write in English fluently

It's a bonus if you

- Experience in JBoss or similar application servers.

- Experience implementing multi-factor authentication.

- Experience with Event driven solutions such as Redhat AMQ or Apache Kafka

- Experience with test automation

- Interest to push the DevOps mindset?

- Experience in MSPlace of employment: Linköping

At Cambio we value a healthy work-life balance, and to encourage that we apply a hybrid working-model. Together with your team you decide which days you work at the office. On the remaining days you can work remotely from home, but you are always more than welcome to work at the office too.

Scope: Full time?

Form of employment: Permanent employment, 6 months trial period

Other: We screen the applications and hold interviews continuously so please send your application as soon as possible via the link.?

We encourage and eagerly welcome all applications, but we will only consider candidates who are located and have the legal right to work in?Sweden.?We will ask for verification during the process.?

We look forward to receiving your application!

Read more about us here! (https://www.cambiogroup.com/)

Are you interested in Cambio but you don’t feel that this position is the perfect match? Check out our other open positions at the career site (https://cambio.teamtailor.com/)

Ansök nu

Undersköterska till Tröskaregatans vårdboende

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Nov 10
Om Leanlink
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!

Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Trökaregatans vårdboende fyra stycken nya kollegor som vill vara med och starta upp en ny verksamhet. Vi söker både dig som vill arbeta dag/kväll/helg och även dig som vill arbeta natt. Samtliga tjänster är tillsvidare. Då Tröskaregatans vårdboende är en nyöppnad verksamhet förväntas du bidra till att bygga och upprätthålla ett strukturerat arbetssätt. Vi strävar ständigt efter att utveckla våra verksamheter. Därför kommer du, tillsammans med dina kollegor, arbeta för att kontinuerligt förbättra verksamheten och dess arbetssätt utefter målgruppens behov. 

Hos oss får du arbeta med att tillgodose brukarnas individuella behov.  Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Du kommer att arbeta för att skapa möjlighet till social samvaro och delta i olika aktiviteter exempelvis sång, matlagning och trädgårdsarbete. I tjänsten som undersköterska ingår även omvårdnadsuppgifter vilket innefattar exempelvis hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, hushållssysslor samt medicinska insatser. 

Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) och med individens bästa i fokus. Vårt arbete präglas även av ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att se till det friska och locka fram personens egna förmågor. I tjänsten kommer du få möjlighet till utveckling i din roll då du kommer att bli tilldelad ett kontaktmannaskap för ett antal individer. Detta innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du tillsammans med brukaren planerar stödinsatser. Du ansvarar för brukarens genomförandeplan och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter. 

Här kommer du få möjlighet att använda all din kompetens i praktiken och utvecklas i din roll som undersköterska!

Din arbetsplats
Tröskaregatans vårdboende är en nyöppnad verksamhet som ligger på Tröskaregatan i Lambohov. Verksamheten har två växelvårdsavdelningar med sex platser vardera där den ena avdelningen har en demensinriktning. Mellan dessa avdelningar sker det samarbeten. Växelvård är en form av korttidsvård, utformad för de som bor hemma och av olika anledningar behöver perioder av förändring i vardagen. Här får brukaren möjlighet till trevlig samvaro och aktiviteter. Det är samtidigt en typ av avlastande insats för anhöriga. Detta då en plats på växelvårdsboende innebär att man omväxlande bor på ett boende och hemma. Ett vanligt upplägg är att man bor två veckor hos oss på Tröskaregatans vårdboende och två veckor hemma. Detta kan vara en stor hjälp för anhöriga som får en tids avlastning.

Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd utbildning inom vård och omsorg, samt erfarenhet av arbete eller praktik inom området. Du har också kunskap om salutogent förhållningssätt. Har du arbetat inom demens eller växelvård tidigare är det meriterande. Det är vidare meriterande om du har kännedom om lågaffektivt bemötande och arbetssättet "Individens behov i centrum" (IBIC). Vi ser också att du har erfarenhet av att arbeta med delegerande sjukvårdsuppgifter. 

Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.

Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. 

Övrig information
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100% 

Antal lediga befattningar: 4 

Ref. nr: 10404

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Distributörer till Linköping

Tidningsbud/Tidningsdistributör
Läs mer Nov 10
Vill du vara med och främja demokratin och sprida det fria ordet? Är du en person som föredrar att arbeta självständigt och som får energi av egentid? Ser du dig själv som en nattuggla som fungerar allra bäst när andra sover? Då kan det här vara jobbet för dig.

Vi på Svensk Hemleverans söker nu distributörer till vår verksamhet. Som distributör har du ett av våra viktigaste jobb. Det är du som tar oss över mållinjen, som tar våra produkter hela vägen hem, varje dag.

I rollen ansvarar du för att leverera tidningar, brev och paket hem till slutkunden. Arbetet utförs i regel på natten, så att våra prenumeranter varje morgon kan läsa och ta del av nyheterna, till dagens första kopp kaffe.

Du arbetar antingen till fots, med cykel eller med bil, beroende på område.

Vi erbjuder dig vackra soluppgångar, konditionsträning på arbetstid, tid för reflektion samt samhörighet och gemenskap med kollegorna.
Arbetet ställer inte några krav på förkunskaper. Vi värdesätter i stället din inställning och förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du behöver vara noggrann och ha en hög servicekänsla, vara minst 18 år och kunna kommunicera på svenska eller engelska.

B-körkort är meriterande.

Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.

Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.

Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.

Ansök nu

Lärare i idrott och annat ämne åk 1-6 till Blästadsskolan

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Nov 10
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. 

Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.  

Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.

Vi söker nu en idrottlärare som även har behörighet att undervisa i annat ämne för åk 1-6 till Blästadskolan.

Din arbetsplats
Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, hörselklass och grundsärskola 1-6. Skolan är belägen i Linköpings södra stadsdelar och har naturen inpå knutarna. Skolgården gränsar till fina ekskogar, strövområden och gräsplaner som bjuder på en inspirerande miljö för lek och lärande. På skolan finns cirka 370 elever och här arbetar cirka 100 medarbetare. Det kommer påbörjas en ny skolbyggnad våren 2023 som förväntas stå klar 2024.

Tillsammans skapar vi lustfyllda lärandesituationer där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor. Vi har höga förväntningar på elevens förmåga och arbetet med justeringar i undervisningen är fokus i vår skolutvecklingsplan. Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete för en trivsam arbetsmiljö. Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Du som söker
Vi söker dig som vill arbeta med fokus på kärnuppdraget i skolan. Du förstår att samverkan är avgörande för elevens mående och lärande och du kan vara flexibel i din undervisning för att eleven ska nå hela vägen fram till gymnasiebehörighet. Ledarskapet i klassrummet är en viktig del för att lyckas med studieron. Därför arbetar vi gemensamt på hela Blästadsskolan med fokus på det relationella ledarskapet både i och utanför klassrummet. En god arbetsmiljö är avgörande för att trivas på jobbet, där all personal på Blästadsskolan bidrar till det. På Blästadsskolan kommer du tillsammans med dina kollegor ha en aktiv del i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du som söker har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i idrott och annat ämne i åk 1-6 alternativt har du slutförd eller pågående utbildning till lärare i berörda årskurser. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i berörda årskurser innebär, antingen genom praktik eller avlönat arbete. 

I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Övrig information
Tillträde: 2023-02-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10378

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Vårdadministratör med administrativt ansvar för Osteoporosmottagningen

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Nov 10
Medicinska och geriatriska akutkliniken (i dagligt tal ”MEGA”) är en forskningsaktiv universitetssjukvårdsenhet som tillhör Närsjukvården i centrala Östergötland.

Kliniken består av två jämnstora sektioner med tillsammans cirka 200 anställda. Sektionen för geriatrik innefattar geriatriska akutvårdsavdelningen (GAVA) med inriktning mot akutgeriatrik och demens/konfusion, öppenvårdsmottagningar i form av Minnesmottagning (med ett mobilt demensteam i samverkan med kommunen), Parkinsonmottagning och en Akutgeriatrisk mottagning. Geriatriska sektionen är också delaktig i läkaransvaret för Linköpings kommuns korttidsboenden. Kliniken har ett stort undervisningsuppdrag och inom geriatriska sektionen finns också en klinisk undervisningsavdelning, KUA.
Sektionen för akut internmedicin består av medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA), medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA) och öppenvård i form av en Koagulationsmottagning och en ännu så länge mindre återbesöksmottagning.

Osteoporosmottagningen blev 1 juli en ny del av Medicinska och geriatriska akutkliniken. Osteoporosmottagningen är en mottagning som brinner lite extra för den bensköra patienten. Mottagningen är inne i en spännande expansiv fas där vi från och med 2023 har fått vårduppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård inom osteogenesis imperfecta samt kommer parallellt utforma och implementera PSVF (Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp) för osteoporospatienter i Region Östergötland. Osteoporosmottagningen tillhör klinikens sektion för geriatrik.

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss, https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Jobba-pa-nagon-av-vara-enheter/Medicinska-och-geriatriska-akutkliniken/ .

Arbetsbeskrivning

Vi söker en medarbetare som i första hand kommer arbeta med administrativt ansvar för osteoporosmottagningen. I uppdraget ingår att ansvara och arbeta för osteoporosmottagningen med journaldokumentation, bokningar, remisser, brev/posthantering och fakturering mm. Arbetet innebär ett nära samarbete med andra yrkesgrupper. Du kommer att ingå i administratörsgruppen och även arbeta klinikövergripande. Då vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten vill vi att du är med och bidrar med nya tankar, idéer och ser möjligheter i förändringar. Möjlighet att arbeta hemifrån finns på viss del av arbetstiden.

Utbildning och erfarenhet 

Du har examen inom vårdadministration/läkarsekreterare/medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har kunskap och intresse av Region Östergötlands IT-system som Cosmic liksom kodningsutbildning. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift då du ska kommunicera både med patienter och medarbetare. 

Personliga egenskaper

Som person är du tillmötesgående drivs av att lösa uppgifter. Du har integritet, är positiv och bidrar till en god stämning i gruppen. Du är strukturerad och kan hantera stressiga situationer, arbetar mot verksamhetens mål och du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt. Att du är flexibel ser vi som en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi arbetar med löpande intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Sektionschef inom kundserviceområdet

Sektionschef, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 10
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder.

Du har en avgörande roll i vår förändringsresa.  

Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.

Du är chef för sektion 9 på enhet 3 på Kundmötesavdelningen. Du har personalansvar för 18 medarbetare, ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. På sektionen arbetar vi inom Skatteverkets telefonservice för allmänna frågor inom områdena företagsbeskattning. Din placeringsort är Linköping.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.

Du ska även ha:

- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom område ekonomi, juridik eller annan samhällsvetenskaplig inriktning eller flera års aktuell erfarenhet från skatteverket
- aktuell ledarskapserfarenhet med personalansvar ledarskap, samordning eller projektledning. 

Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet från en myndighet, offentlig sektor och/eller kundserviceområdet.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år, med möjlighet till förlängning.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Ansök nu

McDonald's Linköping, Valla söker nya glada medarbetare

Restaurangbiträde
Läs mer Nov 10
Vill du få möjligheten att arbeta tillsammans med ett härligt team där lagandan står i fokus? Är du även den som har förmågan att se när något behöver göras och strävar efter att ge en service i världsklass?

Om du svarade ja på frågorna ovan och dessutom uppskattar en Big Mac nästan lika mycket som oss – då kanske vi är helt rätt för varandra!

Hos oss är det av största vikt att varje kund får en unik upplevelse och det är naturligtvis inte möjligt utan våra medarbetare. McDonald’s erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete med varierande arbetsuppgifter, alla med fokuset att leverera en ultimat restaurangupplevelse för våra gäster.

Arbetsuppgifterna kan variera från att tillaga och servera vår goda mat till att säkerställa att matsal och kök är i toppskick.

En anställning på McDonald’s ger dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet och för den som vill utvecklas finns en tydlig karriärtrappa med stora möjligheter.
Våra förväntningar på dig:

- Att du är en team player som sätter laget före jaget
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
- Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi

Tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna utföra ett arbete av högsta kvalitet.

Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs mer på www.mcdonalds.se eller följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.

Ansök nu

Vi söker en säljande säkerhetsexpert till Linköping

Installationstekniker
Läs mer Nov 10
Är du vår nästa säljande säkerhetsexpert i Linköping?  

Som säljande säkerhetsexpert hos oss blir du en del av ett motiverat team där vi tillsammans bidrar till att familjer och människor får en säkrare vardag. Vi arbetar med branschens mest innovativa lösningar och du får från start ett gediget introduktionsprogram där du får alla verktyg för att lyckas. 

Du kommer att jobba hos oss på Trygghet & Säkerhet i Östergötland AB, som sedan flera år är franchisetagare till Verisure AB - marknadsledande leverantör av larm till villa och lägenhet. 

 

Vi erbjuder dig:  

·    Attraktiv lönemodell med grundlön, provision och bonussystem 

·    Kollektivavtal och tjänstebil 

·    Gedigna sälj- och serviceutbildningar 

·    En stabil arbetsplats med lång branscherfarenhet 

·    Marknadens mest innovativa tjänster och produkter 

 

Om tjänsten: 

Som säljande säkerhetsexpert hos oss på Verisure så möter du våra kunder i deras hem?och levererar en förstklassig kundupplevelse. Rollen innebär säkerhetsrådgivning och försäljning samt trygga installationer och service. Här får du en arbetsplats med hög energinivå, teamkänsla och motiverade kollegor som tillsammans strävar efter att vara bättre än igår. 

 

Eftersom vi har ett introduktionsprogram i världsklass så har vi inget krav på tidigare erfarenhet. Om du har drivet och viljan att lära dig, så har vi verktygen! 

 

Vi söker dig som: 

·    Har B-körkort 

·    Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande 

·    Är fri från anmärkningar i belastningsregistret 

·    Har stort kundfokus och hög integritet 

·    Drivs av att arbeta mot uppsatta mål 

 

Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och UC. Vi tar inte emot ansökningar via mail p.g.a. GDPR.  

 

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Säljare till Linköping

Utesäljare
Läs mer Nov 10
Vill du bli Sveriges bästa säljare? Kickstarta din säljkarriär hos oss på Verisure! 

Våra medarbetare är vår största tillgång och vi erbjuder därför en onboarding i världsklass! Du får lära dig försäljningsarbetet från grunden och får alla verktyg för att lyckas i din säljkarriär. Är du driven och vill utvecklas vidare så har vi fantastiska karriärmöjligheter samt erbjuder vidareutbildning inom både försäljning och ledarskap. Tjänsten är placerad hos Trygghet & Säkerhet i Östergötland AB som sedan flera år är franchisetagare till Verisure AB - marknadsledande leverantör av larm till villa och lägenhet.   

 

Vi erbjuder dig: 

·    Attraktiv lön med garanterad del och provisionsstege 

·    Tjänstebil 

·    Onboarding i världsklass 

·    Attraktiv karriärstege 

·    Säljtävlingar med extraordinära priser 

·    Kollektivavtal och friskvårdsbidrag 

 

Vad innebär tjänsten? 

Som säkerhetssäljare jobbar du med försäljning som hjälper familjer och människor att känna trygghet i vardagen. I praktiken besöker du privatpersoner för kostnadsfri rådgivning och sälj av säkerhet för ett smartare hem. Du ansvarar för hela säljprocessen från bokning, genomförande av kundbesök till avtalsskrivning. Vi har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande och har därför inget krav på tidigare försäljningserfarenhet.  

 

Vi söker dig som: 

·    Har B-körkort 

·    Behärskar svenska i tal och skrift, ytterligare språk är meriterande 

·    Är fri från anmärkningar i belastningsregistret 

·    Drivs av att arbeta mot uppsatta mål 

·    Har stort kundfokus med hög integritet 

·    Värdesätter samarbete och ett bra team 

 

Sök direkt utan CV 

Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR.  

Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.  

Har du frågor? Läs mer på vår karriärsida eller kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se . Märk ämnesraden med den ort du är intresserad av att jobba i.  

 
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Medicintekniker/Medicinteknisk ingenjör till Medicinsk Teknik

Medicinteknisk ingenjör
Läs mer Nov 10
Vill du arbeta med teknik som räddar liv?

Vi söker nu en driven medicintekniker/medicinteknisk ingenjör till Universitetssjukhuset i Linköping

Verksamhetsområdet Medicinsk Teknik (MT) ansvarar för drygt 60 000 medicintekniska produkter som finns placerade på sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker inom Region Östergötland.

Vi har en stor förvaltnings- och utvecklingsverksamhet med ett uppdrag som innefattar användarstöd, felavhjälpning, förebyggande underhåll, operativ kunddialog, omvärldsbevakning samt införskaffande av medicintekniska produkter. MT bidrar även med teknisk kompetens vid upphandling av nya produkter och system såväl som vid utvecklings- och byggprojekt.

Arbetsbeskrivning
Till enheten för Bild, Lab och Dialys på Medicinsk Teknik söker vi nu dig som vill bidra till att skapa medicintekniska förutsättningar för vården i Östergötland och tillsammans med medarbetare på medicinsk teknik arbeta mot verksamhetsmålet ”Säker vård varje gång”.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering vid Universitetssjukhuset i Linköping. Du kommer att fördela din arbetstid mellan två huvudområden; dialysteknik (50%) respektive laboratoriemedicinsk/renrumsteknik (50%).

I arbetsuppgifterna ingår bland annat akut och förebyggande underhåll, leverans och idrifttagande av utrustning samt användarstöd/utbildning. Under en arbetsdag har vi mycket kund- och leverantörskontakter vilket kräver förmågan att kunna ta initiativ, vara proaktiv och kunna planera sin arbetsdag så effektivt och strukturerat som möjligt. Vi verkar i IT-intensiva miljöer, där utrustning är ihopkopplad med övriga system och infrastruktur. Samarbete med användarna av medicintekniska produkter i vård-verksamheterna såväl som övriga kollegor regionalt inom MT och IT ingår som en naturlig del av arbetet.

Beroende på dina intressen finns även stora möjligheter att inom MT arbeta med större projekt, internt, regionalt och nationellt.

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på 100 % med placering på Medicinsk Teknik, Universitetssjukhuset i Linköping. Tillträde sker enligt överenskommelse och anställningen inleds med en introduktion som anpassas individuellt efter dina behov


Utbildning och erfarenhet
Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning och/eller erfarenheter från praktiskt arbete som bedöms fullgod för tjänsten. Du har goda kunskaper i svenska och behärskar teknisk engelska i både tal och skrift. Kompetens och erfarenhet av arbete med medicinteknisk utrustning är meriterande. Då många av dagens medicintekniska utrustningar är integrerade med IT-system behöver du ha en god förståelse för båda MT och IT. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten till exempel hempatienter och vårdcentraler för förebyggande och avhjälpande underhåll är en del av vardagen.

Personliga egenskaper
Du har ett stort teknikintresse och besitter förmågan att i stressade situationer med många parallellt pågående uppgifter behålla lugnet och prioritera din tid. Du ser till helheten i ditt agerande men kan samtidigt dyka ner i detalj inom ditt område. Du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och flexibel med förmågan att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Tänket ”Lite bättre hela tiden” faller naturligt för dig och du har viljan att ständigt arbeta för att förbättra ditt eget arbete såväl som medicinsk tekniks verksamhet.

Du är bra på att samarbeta, kommunicera och tycker det är spännande med problem-lösning. Självklart är du ansvarstagande, har ordningssinne samt inser vikten av god planering och dokumentation. Den del av tjänsten som omfattar arbete inom dialysteknik (installation, felsökning, reparationer etcetra) utförs delvis i patienters hemmiljö. Därför behöver du som söker – vid sidan av din tekniska kompetens - ha en väl utvecklad empatisk förmåga. Du innehar god social kompetens såväl som förmågan att arbeta självständigt och i grupp. Du klarar att prioritera mellan och samtidigt hålla igång flera pågående aktiviteter och du trivs i att arbeta mot mål och samtidigt ha med helhets-perspektivet i det du arbetar med. Det är en fördel om du har normal/god fysik, då det förekommer lyft av relativt tung dialysutrustning. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Arbetsterapeut till Psykiatriska mottagningen, Linköping

Arbetsterapeut
Läs mer Nov 10
Psykiatriska kliniken i Linköping är den största psykiatriska kliniken i Östergötland och vi satsar på att bli den bästa psykiatrin i Sverige.

Vi är också en universitetsklinik och har nära samarbete med forskning och utbildning. Kliniken har cirka 300 medarbetare och bedriver öppen- och slutenvård inom psykiatri och beroendevård. Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patientens behov i fokus. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Denna tjänst finns i det team på Psykiatriska mottagningen som möter patienter med autismspektrumtillstånd. Det tvärprofessionella teamet består av skötare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och psykolog. Från teamet erbjuds habiliterings- och behandlingsinsatser till patienter med autism.

Som arbetsterapeut träffar du patienter individuellt men även i grupp. Arbetet utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och har fokus på att få vardagen att fungera utifrån patientens livssituation. Som arbetsterapeut arbetar du med både behandlande och psykopedagogiska insatser som styrs av patientens behov. Tjänsten innefattar också samverkan och kontakt med myndigheter och vårdgrannar.

Du ingår i det tvärprofessionella teamet och din arbetsplats är i våra lokaler på psykiatriska kliniken i Tinnerbäckshuset på Universitetssjukhuset. Förutom att ingå i teamet, är du även en del av en yrkesgrupp med arbetsterapeuter på psykiatriska kliniken med möjlighet till fortbildning och handledning.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med autismspektrumtillstånd samt om du har kännedom om och erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård.

Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.

Personliga egenskaper

Du är ansvarstagande och sätter patientens bästa i fokus utifrån ditt professionella och empatiska sätt. Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra professioner. Du är självständig och trygg med att ha varierande arbetsuppgifter och kan utifrån din profession fatta egna beslut. Du tycker också att trivsel och den sociala arbetsmiljön är viktig för arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Sjuksköterska till Onkologens mottagning.

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 10
Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har ett övergripande ansvar för cancerbehandlingar i sydöstra sjukvårdsregionen.

Verksamheten är organiserad i öppen- och slutenvård samt enhet för strålbehandling där patienter med allmänonkologiska och gynokologiska diagnoser erhåller behandling. I verksamheten inryms även den kliniska prövningsenheten samt paramedicinare i form av kuratorer, fysioterapeuter samt dietister.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och utveckla den onkologiska vården? Då är detta jobbet för dig!

Vi söker nu en sjuksköterska som vill bli vår kollega på klinikens mottagning, då vi utvecklar kontaktsjuksköterskefunktionen. I dagsläget finns kontaktsjuksköterskor inom bröstcancer, prostatacancer och NET (neuroendokrin tumör).

På vår mottagning sker nybesök och kontrollbesök efter onkologisk behandling. Besöken kan ske hos läkare alternativt via vissa sjuksköterskeledda mottagningar. Patienterna går i kontroller under flera års tid.

Sjuksköterskan ansvarar för telefontiden som även inbegriper rådgivning, tar hand om akuta patienter vid behov, bokar återbesök samt följer upp åtgärder från återbesök.
Som sjuksköterska ingår du i olika team runt patienten tillsammans med klinikens olika enheter och professioner.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års yrkeserfarenhet. Meriterande är tidigare onkologisk erfarenhet.

Personliga egenskaper

Du arbetar självständigt, är trygg, stabil och tar ansvar för din uppgift. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete, samt bibehålla ditt lugn i stressituationer.

Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga då arbetet innebär många kontaktytor. Vi ser gärna att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete och bidrar med trivsel på arbetsplatsen.

Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Postdoktor inom klinisk psykologi

Forskarassistent
Läs mer Nov 10
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning med inriktning mot psykologi, psykoterapi, funktionshinder, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning, sociologi och human resources. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

Vi söker nu en postdoktor inom klinisk psykologi.

Dina arbetsuppgifter
Anställningen är lokaliserad i forskningsmiljön internet, hälsa och klinisk psykologi inom psykologiavdelningen. Miljön har en stark nationell och internationell profil i termer av forskning och publicering och är även engagerad i grundutbildning. Forskning inom miljön syftar till att utveckla och pröva internetbaserade psykologisk behandlingar.

Som postdoktor förväntas du aktivt bidra till utvecklingen av forskningsmiljön vilket innefattar att genom fysisk närvaro på arbetsplatsen bidra till ett levande intellektuellt klimat. Du förutsätts bedriva forskning med sikte på en forskarkarriär. Detta innebär även en förväntan att söka finansiering av forskningsråd för att gå vidare efter anställningen. Innehavaren förväntas utveckla internationella nätverk och även verka för utveckla nationella nätverk för implementering av interventioner.

Tjänsten är knuten till en av avdelningens forskningsprofiler – internetbaserad psykologisk behandling. Detta omfattar ett programanslag som gäller flyktingar och översättning av program till andra språk.   

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Din arbetsplats
Institutionen för beteendevetenskap och lärande - avdelningen för psykologi - bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom psykologiämnet.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Ett krav är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom internetbaserad psykologisk behandling med särskilt fokus på kognitiv beteendeterapi. Särskilt meriterande för anställningen är tidigare dokumenterad erfarenhet av forskning och utveckling av internetbehandling samt projektledning inom området. Internationella samarbeten exempelvis i EU-projekt vägs in i meriterna. Meriterande är internationell och nationell publicering i etablerade vetenskapliga tidskrifter och/eller böcker. Vid bedömning för anställningen läggs särskild vikt vid den vetenskapliga meriteringen och projektledningserfarenheter.

Ett krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

 


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Support Manager

Offertchef
Läs mer Nov 10
Support Manager

Brinner du för service och att alltid leverera bästa möjliga resultat? Vill du bidra med din kunskap och nyfikenhet inom Support och eftermarknad ? Till rätt person erbjuder vi nu en självständig roll där du får göra skillnad och får möjlighet att utvecklas i en dynamisk och expansiv verksamhet. Hos oss får du använda och utveckla ditt affärssinne och analytiska förmåga genom att driva hela processen från förfrågningsunderlag till kompletta anbud.

Din roll

Vi söker nu en driven, kommunikativ och serviceminded Support Manager, med teknikintresse, till Saab Tactical Electronics i Malmslätt. Som person är du självgående, van vid att påverka och ta ansvar. Som Support Manager är det ditt ansvar att säkerställa och hålla ihop supportflödet gentemot våra kunder. Det är viktigt att du är social och duktig på att samarbeta och att du är stresstålig och van att hålla många bollar i luften. Du kommer även att vara delaktig och ansvara för koordineringen av mindre leveransprojekt utöver supportärendehanteringen. Ett stort plus är om du har erfarenhet av att läsa och tolka avtal.

Dina arbetsuppgifter:

I rollen ingår ansvar för nedanstående uppgifter

* Skicka kostnadsförslag till kund för reparation av enheter
* Ansvarig för Supportärendets genomförande och resultat
* Hantera, prioritera och bevaka pågående Supportärenden
* Ta fram offerter för merförsäljning
* Skapa arbetsorder för produktionsberedning i vårt affärssystem Sherpa (för reparenter)
* Säkerställa att leveranser sker i rätt tid och rätt kvalitet.
* Säkerställa att tidskritiska inköp verkställs i tid.
* Initiera och följa upp progress i produktion.
* Kontinuerligt följa upp och rapportera ekonomisk progress och prognos kopplat mot tidplan.
* Point of contact för all kommunikation mot kund
* Koordinera mindre leveransprojektDin Profil

För den här tjänsten ser vi att du har eftergymnasial yrkesutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet genom tidigare uppdrag.

Som person är du självgående, trygg och stabil och van att arbeta självständigt. Du har en god kommunikativ förmåga då dialog sker med många olika gränssnitt och intressenter i denna funktion. Du ser det som naturligt att tillsammans med kollegor utveckla och förbättra verksamheten för att skapa en teamorienterad miljö.

Du är öppen, nyfiken och trivs i en dynamisk verksamhet där du får vara med och driva och påverka arbetet samtidigt som du får möjligheten att själv utvecklas.

Erfarenheter och kunskaper

* Grundläggande kunskaper inom kalkylering
* Erfarenhet av att hantera kunder per telefon och mail i en supportfunktion
* Erfarenhet av administration såsom order och fakturering
* God kunskap inom affärssystem och företrädsvis i logistik modul, ex IFS.
* Kunskaper i engelska i såväl tal och skrift är ett krav.
* Kunskaper i att läsa och tolka avtal samt erfarenhet av avtalsförhandling.

Om rollen låter intressant, tveka inte att skicka in din ansökan då vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Vad du kommer att bli en del av

Dynamics

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab Tactical Electronics i Malmslätt ansvarar bland annat för utveckling och support av fordonsbaserade elektronik, dator- och videosystem till våra globala kunder.

Produktområdet "Vehicle Electronics" ansvarar för utveckling, tillverkning och försäljning av dator- och videosystem för bland annat markfordon och handburna system. Verksamheten omfattar systemintegration, utveckling av inbyggda datorsystem och supportåtaganden inom områden såsom datorteknik, avancerad videoöverföring, displayer och sensorintegration.

Placeringsort för denna tjänst är Linköping, Malmslätt.

Observera att du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Ansök nu

Verksamhetschef - välkommen till framtidens vård och omsorg i hemmet

Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Läs mer Nov 10
Vill du bli vår nya verksamhetschef för hemtjänst i Linköping?

Vi är Bräcke diakoni, en idéburen stiftelse.

Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan använda både hjärta och hjärna i våra verksamheter. Men vår vision är större än så – vi vill skapa ett medmänskligare samhälle. Vill du vara med?

Bräcke diakoni utökar sin verksamhet i Linköping under våren 2023. Vi får då ett helhetsansvar för hemsjukvård, hemrehab och hemtjänst i området City Syd.
Det innebär också att vi tar över driften på de fyra trygghetsboendena Solrosen, Översten, Stolplyckan och Ramstorp och ansvarar för hemsjukvård och hemrehabilitering i de geografiska områdena runt dessa. Det ser vi fram emot!   

Vi håller på att bilda ett chefsteam på fyra personer och nu har vi en tjänst kvar att fylla.
Anna-Carin Gustafsson, Amandha Dahl och Ann-Charlotte Agnetorn är trion som är klara och nu vill vi välkomna en fjärde kollega!

- Vill du ha ett otroligt meningsfullt och viktigt arbete?
-  Vill du var med och bygga framtidens vård och omsorg i hemmet? 
- Vill du leda strategiskt genom delaktighet och inflytande för våra kunder, anhöriga och medarbetare?
- Vill du arbeta för att hitta lösningar genom samarbete internt och externt?
- Är du en trygg ledare som är öppen för utveckling och nya perspektiv?
- Vill du ta dig an ett betydelsefullt uppdrag som också kan innebär komplexa och utmanande frågor?

Om svaren på dessa frågor är JA så är Du den vi letar efter!

Bräcke diakoni är en lärande organisation där vi delar kunskap med varandra, delger goda exempel men även lär av misstag. Ledarskapet präglas av tillit, utvecklingsfokus, ansvar samt ordning och reda.

Som verksamhetschef ingår du i en ledningsgrupp med andra verksamhetschefer inom äldreomsorg och rapporterar till driftområdeschef. I ditt uppdrag ingår bl.a. ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Vidare har du ansvar för avtal och goda beställarrelationer. 

Som ledare i Bräcke diakoni erbjuds du;

- Stöd från chef, kollegor och stödfunktioner.
- God introduktion i så väl praktiska arbetsuppgifter, system och värdegrund.
- Ledarutveckling, individuellt och i grupp, i samarbete med St Lukas och i ledningsgruppen.
- Samtalsstöd vid livskris och ohälsa.
- Friskvårdsbidrag på 2000kr/år
- Kompetensutveckling
- En välkomnande och fin gemenskap.

Vi söker dig som har:

- Högskoleutbildning inom verksamhetsområdet.
- God erfarenhet av ledarskap inom verksamhetsområdet

Välkommen att skicka din ansökan redan idag.

Hoppas vi ses!

Ansök nu

IT Solution Architect inom Sharepoint

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Nov 10
Är du en person med starkt driv, brinnande intresse för IT-arkitektur och som tycker om att arbeta med människor?

Om så är fallet, vill vi gärna ha dig med i vårt InfoCom-team som jobbar med utveckling och förvaltning av Saabs interna och externa SharePoint lösningar, Digital Asset Management System mm. Du kommer att ingå i ett team som består av anställda inom Group IT och personal hos vår samarbetspartner.

Inom området InfoCom är fokus på att designa och utveckla förmågor och tjänster för att erbjuda Saabs affärsområden möjlighet att dela information internt på Saab eller tillsammans med en extern kund, leverantör eller partner.

Som IT Arkitekt på Saabs IT avdelning kommer du att få arbete i flertalet spännande projekt och uppdrag tillsammans med många drivna och talangfulla människor olika konstellationer.Din rollSom IT Arkitekt ansvarar du för att IT-lösningar inom området InfoCom realiseras på ett korrekt sätt enligt regulatoriska krav, verksamhetens krav och behov samt i förhållande till andra IT-lösningar. Du säkerställer att företagsövergripande arkitekturprinciper och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen och du gör medvetna val för att skapa maximalt värde till verksamheten.

I arbetet ingår att:

*

Ansvara för övergripande arkitektur och säkerställa att SharePoint plattformar och applikationer utvecklas i linje med vår verksamhetsstrategi
*

Analysera nya verksamhetskrav och säkerställa att de tekniska lösningar som tas fram görs med hjälp av branschens best praxis och standard på Saab.
*

Designa lösningsförslag
*

Vara med och skapa beslutsunderlag för tekniska vägval
*

Driva agil utveckling och kontinuerlig förbättring av tjänsterna inom InfoComBefattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskapDin profilDu har flera års erfarenhet av att arbeta med SharePoint-lösningar, gärna inom en global organisation med en komplex IT-miljö. Du har antingen arbetat i en liknande Arkitektroll eller som Utvecklare och vill ta nästa steg mot en Arkitektroll. Du har framgångsrikt utvecklat arkitekturlösningar och tekniska roadmaps och/eller har varit med när dessa har implementerats som tillförlitliga tekniska lösningar.

Du är lösningsorienterad, självgående och tycker om att hjälpa andra och arbeta tillsammans med andra. Du behöver vara kundorienterad, ha förmåga att kommunicera på olika nivåer och ha en mycket god teknisk förståelse för SharePoint.Vi tror att du har:

*

Akademisk utbildning inom IT, datavetenskap eller motsvarande
*

Minst 5 års erfarenhet av Sharepoint inom utveckling, konfiguration och integrationer
*

Mycket bra teknisk förståelse för SharePoint
*

Mycket bra kommunikations- och presentationsförmåga
*

Mycket bra förmåga att samverka med andra och en kundfokuserad attityd
*

Behärskar svenska och engelska flytande
*

Erfarenhet av att agilt arbetssätt och DevSecOpsDet är meriterande om du har:

*

Erfarenhet av PowerShell utveckling
*

Erfarenheter av molntjänsterVad du kommer att vara en del av

Saab Group IT ansvarar för att leverera kostnadseffektiva, standardiserade IT-lösningar och support till Saab globalt. Som del av Saab Group IT blir du del av ett hem för mycket kompetenta IT-ledare och experter som har centrala kompetenser för att stödja Saabs diversifierade portfölj av projekt och tjänster.

Inom InfoCom Teamet ansvarar vi för förvaltningen av Sharepoint plattformar med tillhörande lösningar.

Placeringen för denna tjänst är Linköping, Göteborg, Huskvarna eller Stockholm. För att arbeta på Saab krävs att du genomför och godkänns i säkerhetsprövning. Eftersom vi i vårt arbete kommer i kontakt med Exportkontrollerad information krävs svenskt medborgarskap för tjänsten.

För denna tjänst vill vi ha din ansökan på svenska. Vi tillämpar ett löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har gått ut.

Om du är intresserad av vilka förmåner du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige kan du läsa mer om dem här.

Om du vill vara med och hjälpa till att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande teammiljö, då har Saab de perfekta förutsättningarna för dig att växa. Vi är stolta över vår vårdande miljö, där alla är olika men samtidigt har vi samma mål - att hjälpa till att skydda människor.

Ansök nu

Personlig assistent 100 % Linköping

Personlig assistent
Läs mer Nov 10
Rix Omsorg AB grundades 2004 och ända sedan starten har vi anordnat omsorg med kvalitet. Vår målsättning är att alltid ge bästa service och dela med oss av vår långa erfarenhet.
Du som söker ska helst kunna Serbokroatiska/Bosniska, vara ödmjuk, positiv, social, tålmodig samt flexibel när det gäller arbetstidens förläggning.
Brukaren är en kvinna med autism, hon behöver hjälp med det mesta så som hushållssysslor, påklädning, personlig hygien samt att följa med på aktiviteter etc.
Schemalagd arbetstid dag, kväll vardag och helg.
Det är en fördel om du som söker har erfarenhet av autism och liknande arbete.
Vi tar endast emot din ansökan via e-post. Det är viktigt att du anger referensnummer så att vi vet vilken tjänst du söker.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret för sökande som blir aktuell för anställning.

Ansök nu

Strukturkonstruktör till Special Mission / Regional Aircrafts

Konstruktör, tillverkningsindustri
Läs mer Nov 10
Din framtida utmaning

Som konstruktör hos oss kommer du att arbeta med att ta fram designlösningar för modifikationer av Special Mission Aircrafts, reparationsunderlag, utredningar.

Vi gör även reparationsunderlag och supporterar den flygande flottan som opererar världen över, både civila och militära.

Konstruktionsarbetet bedrivs tvärfunktionellt, i samarbete med angränsande kompetensområden så som Systeminstallation, Inköp, Luftvärdighetskontor, Hållfasthet och Produktionsteknik. Arbetet innebär också täta kontakter med kunder och leverantörer.

Vi agerar även kundsupport vilket innebär direktkontakt med kunderna och vid behov besöker vi operatörer för att inspektera uppkomna skador eller bistå vid reparationer. Med tanke på att vår designorganisation är relativt liten kommer du ha möjligheten att bredda dina arbetsuppgifter för att lösa gemensamma utmaningar inom gruppen eller sektionen.

Den du är idag

Som person är du analytiskt lagd och har ett inre driv som speglas i ditt arbete. Du ser det som självklart att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. För oss är de personliga egenskaperna viktiga då vi vill att du ska komplettera gruppen och känna att även du kommer till din rätt.

Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör eller har gymnasiekompetens med erfarenhet av skrovkonstruktion alternativt lång erfarenhet från konstruktionskontor, produktionsteknik och/eller verkstadsarbete.

Har du erfarenheter av följande är det meriterande:

*

arbete i Catia V5 även visst arbete utförs i V4
*

grundkunskap på produkter Saab 340 och/eller Saab 2000
*

systemsäkerhetsarbete
*

systeminstallationer
*

strukturhållfasthetsberäkningar
*

produktionsberedningar
*

planering och kostnadsuppskattning av konstruktions- och utredningsarbete

Goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska är en förutsättning i tjänsten. Resor kan förekomma, inom samt utanför Sverige.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Airframe and Interior Engineering är del av BU Aviation Services, ett område inom Saab som levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.


Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Ansök nu

Software Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Nov 10
Cambio is a market-leading supplier with a comprehensive offering for the entire healthcare and care chain. The goal is to offer the most innovative and cohesive solutions for regions and municipalities. We are growing continuously and now have about 800 employees in several countries. Cambio is certified by Great Place To Work and we are placed in the top 15 list and have received the award "Sweden's Best Workplace" 2020 and 2021!

The position

We make a difference for patients by providing healthcare professionals with rapid, secure, and intuitive healthcare solutions. This is our contribution to ensuring patients get the right treatment at the right time. We are now looking for a developer who wants to strengthen one of our R&D teams in the central area of Care Documentation, where patients’ health records are managed.

You will be working in an agile team with experienced developers, scrum master, business analysts and UX designers where knowledge sharing is part of the daily work. You will also work close to architects, product owners and other stakeholders of the team.
At Cambio, we encourage taking initiatives that contribute to the development of the company and ourselves. For us, it is important that you should have the opportunity to grow, both as a person and as an employee.?Our culture is described through the words “Trust”, “Care” and “Together” which permeate?everything we do.


About you

As a developer you enjoy programming and like solving small and large problems. We believe you will succeed in your role if you have earlier experience as a front-end developer (HTML 5, Angular) and/or a back-end developer (Java, ) as either Software Engineer or Senior Software Engineer. You have an interest in working agile and have good communication skills in English.


Place of employment: Linköping

At Cambio we value a healthy work-life balance, and to encourage that we apply a hybrid working-model. Together with your team you decide which days you work at the office. On the remaining days you can work remotely from home, but you are always more than welcome to work at the office too.

Scope: Full time?

Form of employment: Permanent employment, 6 months trial period

Other: We screen the applications and hold interviews continuously so please send your application as soon as possible via the link.?

We encourage and eagerly welcome all applications, but we will only consider candidates who are located and have the legal right to work in?Sweden.?We will ask for verification during the process.?

We look forward to receiving your application!

Read more about us here! (https://www.cambiogroup.com/)

Are you interested in Cambio but you don’t feel that this position is the perfect match? Check out our other open positions at the career site (https://cambio.teamtailor.com/)

Ansök nu

Barnvakt/Nanny Linköping 1 eftemiddag varannan vecka - Kollektivavtal

Barnflicka/Barnvakt
Läs mer Nov 10
Om Nannynu! / About Nannynu!
Nanny.nu är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha kollektivavtal och bra villkor våra alla våra anställda barnvakter.

Vi tror på att leverera barnvakter i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt/nanny. Vi ser till att du får jobba i en barnvaktsfamilj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba som barnvakt på Nanny.nu. Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familj i Linköping, Skeda Udde, med tre barn (1,5, 4,5 & 7 år) önskar hjälp med barnpassning 1 eftermiddag varannan vecka, mellan kl. 16:00-19:00. Dagarna kan variera mellan måndag till söndag. Barnvakten måste ha körkort och tillgång till egen bil då det är lång sträcka mellan familjens hem och skola.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag i form av barnpassning samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop barnpassningen? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Då barnvakt är ett extraarbete ser vi gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. studier eller deltidsjobb och för att det ska bli en långsiktig relation vill vi att du har en rimlig restid till familjen (vi brukar tänka oss runt 30 minuter).
Här kan du läsa mer om oss och vår kravprofil https://nanny.nu/jobba-hos-oss/.
Sök som barnvakt hos oss Nanny.nu idag!Vi erbjuder / What we offer
Börjar du jobba som barnvakt hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete med goda villkor då vi har kollektivavtal.

Du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs där du lär dig mer om barnvaktsjobbet
– Kurs i barn-HLR
– Försäkring till, från och under arbetet
– Vi vill ha ett löneupplägg som känns bra för alla kompetensprofiler och åldrar därför öppnar vi upp för individuell lönesättning för alla som en har gymnasieexamen. För alla som fortfarande går i gymnasiet har vi en fast timlön på 121,38-151,72 kr/timme inkl. semesterersättning.
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg
– Möjlighet till fast avtal med garanterade timmar
– Möjlighet till fortsatt arbete inom koncernen

Vid anställning som barnvakt hos Nanny.nu begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på https://nanny.nu/jobba-som-barnvakt/

Ansök nu

Städare/Lokalvårdare

Städare/Lokalvårdare
Läs mer Nov 10
Vi söker ständigt efter nya stjärnor till vårt team med flera duktiga och engagerade medarbetare, både på deltid och heltid. Vi söker dig som kan arbeta under eget ansvar och har god samarbetsförmåga.


Vi söker städpersonal som:
Är punktlig
Vill arbeta mycket
Är noggrann och uppmärksam
Kan förstå arbetsinstruktioner och tar dem på allvar, särskilt när det gäller kemikalier
Inte tar eventuella klagomål och feedback från kunder personligt, utan som en chans att bli bättre på sitt jobb
Är flexibel
Vet att man måste vara trevlig mot kunder
Förstår att man måste vara försiktig med kunders hem och ägodelar
Efter vår internutbildning kan arbeta självständigt, men även tillsammans med andra
Inte är rädda för att ställa frågor
Har ett öga för detaljerErfarenhet av hemstädning, fönsterputsning och flyttstädning är meriterande men ej ett krav. Vi värdesätter dina personliga egenskaper mest, eftersom det är du som är vårt ansikte mot kunden.


Körkort och tillgång till egen bil är mycket meriterande, men inget krav.


Språk:
Du bör förstå svenska eller engelska, helst båda. Kunskaper i ryska är meriterande.


Om företaget
Städhäxan verkar i Linköping med omnejd, och profilerar sig på kunder med lite högre kvalitetskrav än genomsnittet. Våra kunder är i huvudsak privatpersoner som får sina bostäder städade av oss, men vi städar också bland annat kontor och butiker.
Vi är ett privatägt företag där våra engagerade medarbetare är vår viktigaste tillgång. Om du delar vår passion för städning och vill arbeta i en driven entreprenörskultur kan vi vara precis det du söker efter.
Vi är måna om kvalitét och service, och ser alltid till att leverera på högsta nivå. Våra kunder ska känna sig trygga och framförallt nöjda med vårt arbete. Kundrelationer och kompetens spelar en central roll hos oss.
Tillsammans gör vi vardagslivet enklare för våra kunder!


Arbetsvillkor
Vi erbjuder ett varierande arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad för våra kunder som innefattar företag och privathushåll. Vi har kompetenta och roliga kollegor. Vi satsar också långsiktigt på våra anställda med möjlighet till bonusdel, friskvårdsbidrag och mycket mer.
Vår personal arbetar generellt sett inte på obekväm arbetstid, men när de gör de så får de självklart Ob-tillägg.
Vi lägger mycket tid och energi på att lära upp och utbilda ny personal. Vi tillämpar provanställning.
Lön enligt överenskommelse.
Vi arbetar med professionella verktyg och produkter som är både miljövänliga och värnar om människans hälsa.


Vi uppskattar INTE oväntade besök eller telefonsamtal från arbetssökande.
Vänligen mejla istället.


Skicka mejl till jobb@stadhaxan.com med ditt CV och personliga brev. Skriv "Ansökan november 2022" som rubrik.

Ansök nu

Postdoc in the field of structural biology/structural bioinformatics

Bioinformatiker
Läs mer Nov 10
Linköping University

Hereby advertises a position as Postdoc in the field of structural biology/structural bioinformatics.

Duties
In this position, you will develop statistical and machine learning approaches to characterize and quantify flexibility in macromolecular atomic models determined by cryo-EM and crystallography experiments. Using Swedish & SciLifeLab national computing infrastructure, you will apply these methods at scale to structures in the PDB, to build a publicly-accessible open database and study experimental flexibility in relation to molecular function.

As postdoc, you will principally carry out research. A certain amount of teaching may be part of your duties, up to a maximum of 20% of working hours.

Qualifications
To be qualified to take employment as postdoc, you must have been awarded a doctoral degree or have a foreign degree that is deemed to be equivalent to a doctoral degree. This degree must have been awarded at the latest by the point at which LiU makes its decision to employ you.

It is considered advantageous if your doctoral degree is no older than three years at application deadline for this job. If there are special reasons for having an older doctoral degree – such as taking statutory leave – then these may be taken into consideration.

Experience with programming and data analysis (preferably in python), and/or with macromolecular structure analysis is highly beneficial. All additional necessary training will be provided through courses either within Linköping University or through the SciLifeLab network.

Scientific curiosity and the ability to think independently are essential personal qualities in a candidate. You will be expected to engage with colleagues and cooperate in supporting the activities of the research group. You must also have excellent oral and written communication skills in English.

We are looking for enthusiastic outgoing people to join our interdisciplinary research group and encourage applications from all personal and scientific backgrounds. You should enjoy working as part of a team, and be willing to learn from your co-workers and to share your knowledge and experience with them in return. You will also be encouraged to contribute to the training of junior group members and collaborate with other group members on different projects.

Motivate in your cover letter why you are interested in the role.

You should not hesitate to get in touch if you have questions about an application, for example regarding eligibility/suitability for the role (see contact details below).

Union representatives
Information about union representatives, see Help for applicants 

For more information
https://liu.se/en/work-at-liu/vacancies?rmpage=job&rmjob=20513&rmlang=UK


We welcome applicants with different backgrounds, experiences and perspectives - diversity enriches our work and helps us grow. Preserving everybody's equal value, rights and opportunities is a natural part of who we are. Read more about our work with: Equal opportunities.

We look forward to receiving your application!


Linköping university has framework agreements and wishes to decline direct contacts from staffing- and recruitment companies as well as vendors of job advertisements.

Ansök nu

Fastighetstekniker till Pema Partner Linköping

Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Läs mer Nov 10
Fastighetstekniker Pema Partner Linköping

Pema Partner är ett fullserviceföretag inom anläggnings- och fastighetstjänster. Vi skapar hållbar nytta via fyra verksamhetsområden: Energieffektivisering, Fastighetsförvaltning, Arenaservice och Utemiljö. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.

Vi söker nu en serviceinriktad och driven fastighetsteknik till ett uppdrag i LinköpingVi växer och är nu i behov av en fastighetstekniker. I tjänsten ingår mycket eget ansvar och nära kontakt med övriga medarbetare och kunder. Vi söker nu dig som vill jobba i en utvecklande miljö med varierade arbetsuppgifter. Tjänsten har placeringsort i Linköping. Som person bör du vara noggrann, initiativtagande, ansvarsfull samt ha god kvalitetskänsla och samarbetsförmåga. I ditt arbete träffar du många människor, så det krävs att du är serviceinriktad och har ett öppet, utåtriktat förhållningssätt. Då vi är en liten avdelning har varje individ ett ansvar för stämningen på arbetsplatsen, därför bör du som sökande vara social, engagerad och samtidigt trivas med att träffa nya människor.

Dina arbetsuppgifter:
Du kommer bland annat jobba med drift, skötsel och underhåll av fastigheter. Inriktningen är i första hand ventilation och kyla/värme i de fastigheter vi ansvarar för.
Hos oss erbjuds du ett givande och utvecklande arbete där fokus är att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt.

Kravprofil:
Du skall vara praktiskt lagd och ha goda kunskaper i fastighets- och anläggningsunderhåll. El- eller styr/reglerutbildning är en merit. Har du även erfarenhet från arbete med VVS så är det ett plus.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från arbete av tekniskt inre- som yttre underhåll av fastigheter samt att du tycker om att arbeta i team.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom engagerad, pålitlig och stor samarbetsförmåga med kundfokus.
B-körkort är ett krav.

Tjänsten är heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning med placeringsort i Linköping.
Tillträde: Enligt överenskommelse

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Postdoktor inom området strukturell biologi/strukturell bioinformatik

Bioinformatiker
Läs mer Nov 10
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor inom området strukturell biologi/strukturell bioinformatik.

Arbetsuppgifter
I projektet kommer du att utveckla statistiska metoder och maskininlärningsalgoritmer för att karakterisera och kvantifiera flexibilitet i makromolekylära atommodeller som bestämts av kryo-EM och kristallografiexperiment. Med hjälp av SciLifeLabs nationella datorinfrastruktur kommer du att tillämpa dessa metoder i stor skala på proteinstrukturer i PDB, för att bygga en allmänt tillgänglig öppen databas och studera experimentell flexibilitet i relation till molekylär funktion.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Erfarenhet av programmering och dataanalys (gärna i python), och/eller av makromolekylär strukturanalys är mycket meriterande. All ytterligare nödvändig utbildning kommer att ges genom kurser vid Linköpings universitet eller SciLifeLab.

Vetenskaplig nyfikenhet och förmåga att tänka självständigt är väsentliga personliga egenskaper. Du förväntas samarbeta med kollegor och samarbeta för att stödja forskargruppens verksamhet. Du måste också ha en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.

Vi söker entusiastiska utåtriktade personer till vår tvärvetenskapliga forskargrupp och uppmuntrar ansökningar från alla personliga och vetenskapliga bakgrunder. Du ska tycka om att arbeta som en del av ett team och vara villig att lära av dina kollegor och att i gengäld dela din kunskap och erfarenhet med dem. Du kommer också att uppmuntras att bidra till utbildning av juniora gruppmedlemmar och att samarbeta med andra gruppmedlemmar i olika projekt.

Motivera i ditt personliga brev varför du är intresserad av tjänsten.

Du uppmuntras starkt att höra av dig vid frågor, till exempel angående behörighet och lämplighet för tjänsten (se kontaktuppgifter nedan).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20373&rmlang=SE


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Ledningssjuksköterska - Bli en av oss!

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 10
Välkommen till en värderingsstyrd organisation

Attendo Garnisonen är ett korttidsboende med 40 lägenheter fördelade på två våningsplan. Vi arbetar i team och i nära kontakt med sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter, planeringsledare, korttidskoordinator och verksamhetschef.

Våra ledord är Kompetens, Engagemang och Omtanke och vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi arbetar med att kontinuerligt uppdatera våra kunskaper och hålla oss uppdaterade på vad som sker i företaget samt i verksamheten genom digitala verktyg. I en lösningsfokuserad anda arbetar vi för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet - alla har ett ansvar och alla har en röst hos oss! Oavsett om du är vikarie, närstående, kund eller arbetat hos oss i många år - alla är viktiga för att verksamheten ska utvecklas och ständigt förbättras.

Beskrivning av tjänsten

Verksamheten pågår dygnet runt och veckans alla dagar - därför behöver du vara skicklig på kommunikation, planering och uppföljning av hälso-och sjukvårdsarbetet. Ledningssjuksköterskan är i en arbetsledande roll och leder samt fördelar arbetet mellan vårdpersonal inom verksamheten. Övriga arbetsuppgifter:

- Aktiv i kvalitetsarbetet
- Handleder sjuksköterskor
- Fortbildning av omvårdnadspersonal
- Administrativt stöd i korttidsprocessen
- Delaktig vid inskrivning och utskrivning av patienter


Korttidsboende är en dynamisk och flexibel verksamhet som ställer höga krav på samordning och teamarbete med olika funktioner runt våra kunder. Det är ständiga förändringar och vi behöver kunna möta olika typer av behov och snabbt ställa om.

Varaktighet: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Sysselsättningsgrad: 100%. Schemalagd arbetstid dagtid måndag - fredag.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Vi erbjuder:

Trivsam och god arbetsmiljö
Attendo Academy - med ett gediget kursutbud
Utvecklingsmöjlighet och karriär
Möjligheter att påverka verksamheten
Coachande och stöttande chefer
Friskvårdsbidrag och förmåner
Kollektivavtal

Du blir en nyckelperson

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och ett intresse för äldreomsorgen. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.

Som sjuksköterska i Attendo är du betydelsefull, din kunskap och kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.

För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Engagemang - Kompetens och Omtanke. För tjänsten gäller att du är intresserad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Attendo

Attendo är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 24 000 medarbetare. Mångfald värderas högt, vårt arbete ska stärka individen och vi arbetar för att ge utmärkt service både till våra kunder och kollegor. Attendo verkar i en platt organisation och är en trygg arbetsgivare, med kollektivavtal, avtalsförsäkringar och det finns stora möjligheter att göra karriär.

Vi går igenom ansökningarna löpande.

Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.

Vi har även krav på vaccination mot covid-19 och kommer att kontrollera vaccinationsbevis innan anställning.

Låt oss tillsammans utveckla framtidens viktigaste bransch!

Ansök nu

Swecon Linköping, Mekaniker

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Nov 10
Arbetsbeskrivning
Vill du arbeta på en av Sveriges ledande företag inom entreprenadmaskiner? Swecon, generalagent för Volvo Construction Equipment, behöver utöka sin mekanikergrupp med två medarbetare!
Swecon är, som en del i Lantmännen-koncernen, en av Sveriges största aktörer inom entreprenad och servar, reparerar samt utrustar Volvos maskiner. På anläggningen i Linköping arbetar idag en sammansvetsad arbetsgrupp om nio mekaniker som ska utökas med ytterligare två medarbetare. Mekanikerna arbetar i fält respektive verkstad och du själv har möjlighet att påverka i vilken roll du vill arbeta i utifrån den miljön du trivs bäst i. Arbetet skiljer sig något beroende på om du arbetar i fält med service och reparationer eller i verkstaden med framför allt påbyggnationer och ny utrustning, men oavsett vilket innefattas mycket mekanik, el- och hydraulikarbeten.
Hos oss är det viktigt att alla trivs och att vi hjälps åt i den dagliga verksamheten. Vi är prestigelösa och arbetar utifrån konceptet frihet under ansvar. Vi har ett generöst förmånspaket och garanterar däribland minst 40 timmar utbildning per år – dessutom är vi kollektivavtalsanslutna.


Din Profil
Vi söker dig som vill utvecklas i din mekanikerroll och har stort intresse för teknik. Om du har tidigare erfarenheter inom entreprenadmaskiner ser vi det som mycket meriterande men det är inte ett krav. Med rätt inställning och viljan att utvecklas tror vi att du kan lyckas i arbetet hos oss, dock behöver du kunna läsa el- och hydraulikscheman. Som person är du öppen och engagerad, dessutom uppskattar du känslan av att tillhöra ett team. För att söka tjänsten måste du tala svenska och engelska samt ha B-körkort.
Vi utvecklar våra medarbetare och ser långsiktigt på din anställning hos oss, tveka inte att skicka in din ansökan redan nu!


Om företaget
Swecon är exklusivt auktoriserad och rikstäckande återförsäljare av Volvo Construction Equipment. Vi skapar värde genom att tillhandahålla branschens bästa kunskap, maskiner och service. Våra kunder är alltid i centrum. Vi har 34 serviceplatser i Sverige med 620 anställda och omsätter 4,2 miljarder kronor.
Swecon är en del av svenska Lantmännen-koncernen, ett jordbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom jordbruk, maskiner, bioenergi och mat. Det innebär att vi ägs av 20 000 svenska jordbrukare, har runt 10 000 anställda, har verksamhet i hela Europa och omsätter 50 miljarder kronor på årsbasis. Med vår grund i spannmål förädlar vi resurser för ett livskraftigt jordbruk.


Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Teo Sandahl. Tjänsten kan tillsättas innan avslutat datum så skicka gärna in din ansökan redan idag. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu