Linköpings Universitet jobb i Linköping

Hitta lediga jobb hos Linköpings Universitet i Linköping. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Linköping.

Postdoktor i hälso- och sjukvårdens prioriteringar

Forskarassistent
Läs mer Jun 14
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vill Du bedriva post-doktorforskning inom området hälso- och sjukvårdens prioriteringar och samtidigt samverka med hälso- och sjukvårdens aktörer – sök vår postdoktortjänst.

Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta med frågor om prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Du kan ha olika vetenskapliga perspektiv: etik, hälsoekonomi, organisering och styrning, statsvetenskap etc. Du väljer själv vilken inriktning på postdoktorprojektet du vill ha och lämnar in en kort projektplan (max två A4-sidor) i samband med din ansökan. Vid bedömningen av ansökningar kommer det vara avgörande om projektet har relevans i relation till Prioriteringscentrums uppdrag.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Du förväntas också delta i samverkansaktiviteter med aktörer inom hälso-och sjukvården i Prioriteringscentrums arbete med att stödja vårdens aktörer.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom områden som etik, hälsoekonomi/nationalekonomi, statsvetenskap, juridik, alternativt annan hälso- eller samhällsvetenskap. Det är meriterande om ditt avhandlingsämne och/eller tidigare forskning har relevans för hälso- och sjukvårdens prioriteringar, direkt eller indirekt. Du bör ha ett dokumenterat intresse och förmåga till att samverka med hälso- och sjukvårdens aktörer. Du ska ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.

Du ska ha god samarbetsförmåga och ett intresse av att delta i den multidisciplinära verksamhet kring hälso- och sjukvårdens prioriteringar som bedrivs vid Prioriteringscentrum.

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Prioriteringscentrum, Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet. Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att bedriva forskning, stödja vårdens aktörer och fungera som ett dialogforum kring vårdens prioriteringar. Vi finansieras av Socialdepartementet och regionerna Östergötland, Skåne, Stockholm och Västra Götalandsregionen. Vår verksamhet är utåtriktad och vi har en tät samverkan med myndigheter, organisationer, regioner och kommuner i konkreta prioriteringsfrågor. Den forskning som bedrivs vid Prioriteringscentrum har som ambition att vara relevant för prioriteringspraxis och utgår i stor utsträckning från de utmaningar och frågeställningar som uppstår inom hälso- och sjukvården. Arbetsplatsen ligger på Campus Universitetssjukhuset (Campus US) med lokaler centralt i Linköping.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid. D

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 september 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorander i Statsvetenskap och Informationssystem

Doktorand
Läs mer Jun 5
Vi söker nu två doktorander, en i Statsvetenskap och en i Informationssystem

Dina arbetsuppgifter

Dessa anställningar som doktorand har ett särskilt fokus på hur digitaliseringens utmaningar haneras genom institutionell förändring inom välfärdssekton. 

Anställningarna sker i ramen för ett externt finansierat forskningsprogram ”Resilient institutional design of welfare in the digital era (RIDE)”, om hur digitalisering i vid bemärkelse hanteras med institutionell förändring för att upprätthålla legitimitet, inkludering och mångfald. Programmet är tvärvetenskapligt och innebär samarbete inom området digital förvaltning. Empiriska studier av dessa pågående förändringar, i Sverige och/eller i ett jämförande perspektiv, kommer stå i fokus för dessa doktorandprojekt. Läs gärna mer här: RIDE forskningsprogram

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. 

Dina kvalifikationer

För att antas till forskarutbildning ska du ha avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap är den som fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande. Minst 15 hp ska avse en uppsats på avancerad nivå.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Informationssystem har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i informatik/informationssystem eller motsvarande ämne.

Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Det är meriterande om sökande till de här anställningarna har kunskap om hur politik och förvaltning på nationell och kommunal nivå samspelar, särskilt kring digital transformation i offentlig förvaltning. För anställningen i Statsvetenskap är det därtill meriterande att ha god kunskap om statsvetenskapliga analysperspektiv, särskilt institutionella perspektiv. För anställningen i Informationssystem är det meriterande att ha god kunskap om analysperspektiv inom informationssystem, särskilt med fokus på digitalisering, användarcentrerad utveckling, och digital förvaltning. 

Projektet genomförs i en svensk kontext varför det är viktigt att den sökande har mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift. Förmåga att läsa och analysera text på ytterligare europeiska språk är också meriterande. Då kommunikationen av forskningsresultaten även sker på engelska är det viktigt att ha goda kunskaper att kommunicera på engelska. Erfarenheter av att skriva och presentera analyser i olika sammanhang är meriterande, liksom erfarenheter av forskningsarbete. 

Din arbetsplats
Som doktorand i Statsvetenskap kommer du att arbeta på  Avdelningen Statsvetenskap

Som doktorand i informationssystem kommer du att arbeta på Avdelning Informationssystem och digitalisering

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 september 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand i pedagogik

Doktorand
Läs mer Jun 13
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand i pedagogik med placering vid Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI).

Dina arbetsuppgifter
Doktorandprojektet bedrivs inom ramen för ett planerat forskningsprojekt som handlar om interventioner i problemlösning i matematik i årskurs 2, med ett specifikt fokus på andraspråkselever. Dina arbetsuppgifter innebär att utveckla, planera och strukturera en intervention samt samarbeta med lärare kring densamma. Det ingår också att genomföra datainsamling med kvantitativa och kvalitativa metoder, analysera materialet samt presentera resultat i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Inom avdelningen finns forskningsmiljöer med inriktning mot läs-, språk och matematikutveckling samt specialpedagogik.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kraven för antagning till utbildning på forskarnivå i pedagogik krävs att den sökande fullgjort 90 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom beteendevetenskapligt ämnesområde eller i något ämne av central betydelse för aktuell forskningsmiljö.

Särskilt meriterande är en utbildningsmässig bakgrund inom specialpedagogik med inriktning mot språk, skriv- och läsutveckling eller matematik, pedagogik, logopedi, psykologi, kognitionsvetenskap eller ämnen med motsvarande relevans för projektet. Det är också särskilt meriterande med dokumenterad erfarenhet av:


• arbete med elever i tidig skolålder
• statistisk analys
• att självständigt formulera och angripa vetenskapliga frågeställningar

Din arbetsplats
Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI) bedriver forskning samt grundutbildning inom lärares arbete och elevers lärande. Läs mer om vår verksamhet här.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 september 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 21
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Denna anställning är placerad vid avdelningen för Pedagogik och didaktik (PeDi). Inom avdelningen bedrivs forskning inom flera områden som har relevans för pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete; lärares arbete och ledarskap i skolan, interaktion i klassrummet, elevers lärande, bedömning och betygssättning, barns och elevers läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens didaktik, matematikdidaktik, specialpedagogik, konflikthantering, mobbning och grupprocesser, lika villkor samt värden och normer i skolans praktik. För att öka förståelsen för skolans vardagsarbete tillämpas flera metoder för empiriska studier som exempelvis fältstudier, intervjuer, test och observationer. 

Innehavare av denna anställning som universitetslektor i pedagogik genomför utbildning inom området grundläggande läs- och skrivinlärning inom olika delar av lärarutbildningen på grund- och avancerad nivå samt på speciallärarutbildningen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, på avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att genomföra undervisning, utbildningsadministrativt arbete samt forskning. Även undervisning inom fristående kurser, uppdragskurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna.

Vi förutsätter att du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Vi söker dig som aktivt vill bidra till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens och har visat pedagogisk skicklighet inom området grundläggande läs- och skrivinlärning. Alternativt har du specialpedagogisk skicklighet inom området läs- och skrivsvårigheter, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer i första hand fästas särskild vikt vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom pedagogik med inriktning mot grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller specialpedagogik inom området läs- och skrivinlärning.
• Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet med inriktning mot barns läs- och skrivinlärning och/eller läs- och skrivsvårigheter.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom pedagogik med inriktning mot barns lärande gällande grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller specialpedagogik inom området läs- och skrivsvårigheter.
• Särskilt meriterande är att ha undervisat på högskolenivå kring grundläggande läs- och skrivinlärning eller läs- och skrivsvårigheter.

 Gällande övriga skickligheter kommer följande att bedömas:


• Särskilt meriterande är avlagd lärarexamen för grundskolans tidiga år.
• Särskilt meriterande är avlagd speciallärarexamen inom språk-, skriv- och läsutveckling.
• Särskilt meriterande är också skicklighet i att ha arbetat med grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller arbetat som speciallärare inom svensk grundskola.
• Meriterande är att uppvisa god förmåga att samarbeta både med kollegor och studenter.

Eftersom undervisning och forskning sker på svenska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och forska på svenska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI) - Linköpings universitet (liu.se).

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand i Datalogi inom forskarskolan WASP

Doktorand
Läs mer Maj 23
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom Datalogi placerad vid Institutionen för datavetenskap (IDA) inom ramen för det nationella forskningsprogrammet WASP.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges enskilt största forskningsprogram någonsin; ett nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering av forskare. Programmet omfattar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system i samspel med människor. Läs mer om WASP här.

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och det forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 % av heltid.

Du kommer att bedriva forskning under ledning av Jendrik Seipp, universitetslektor i artificiell intelligens vid LiU.

Forskningen för den annonserade positionen kommer att vara inom WASP NEST projektet ”AI for Attack Identification, Response and Recovery (AIR²)”, där vi använder AI för att förbättra cybersäkerheten. Doktorandprojektet kommer att fokusera på delämnet "Att lära sig tolkningsbara modeller för att identifiera attacker och motåtgärder". Här kommer vi att utveckla en nätverkshärdningsslinga som lär sig symboliska AI-planeringsmodeller från data, använder dem för att identifiera möjliga attacker och modifierar nätverket för att förhindra att de inträffar.

Projektet bedöms komma inkludera både teoretiskt och praktiskt arbete.

Dina kvalifikationer

Vi söker en mycket motiverad doktorand med ambitionen att göra skillnad inom AI-området. Du ska ha avlagt examen på avancerad nivå inom området datalogi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom datalogiområdet eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du förutsätts ha tidigare erfarenhet från områden som autonom planering, förstärkningsinlärning, logik eller kombinatorisk optimering. Du förväntas även ha utmärkta studieresultat, betydande skicklighet i programmering och i att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska.

Din ansökan förväntas innehålla


• ett följebrev (max två sidor) som beskriver varför du söker och är lämplig för denna anställning,
• ett akademiskt CV inklusive namn och epost-adress till 1-2 referenser,
• utdrag från tidigare studier inklusive kurser och betyg,
• länk till ditt självständiga arbete och eventuella publikationer.

Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden.  Läs mer om IDA här.

Du kommer att tillhöra Maskinresonemang Lab inom avdelningen AIICS (Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems). Mer information kan fås här.

Som doktorand kommer du också att vara del av WASP:s nationella forskarskola. Forskarskolan erbjuder ett starkt multidisciplinärt, internationellt och professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och näringsliv. Läs mer om forskarskolan här.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 augusti, 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Internationella studentambassadörer

Marknadsassistent
Läs mer Jun 7
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Kommunikations- och marknadsavdelningen vid Linköpings universitet marknadsför våra internationella program för potentiella studenter runt om i världen. Vi använder olika kanaler så som webb, sociala medier, events, telefon, tryckt material och personliga möten.

Vi söker nu upp till 12 internationella studenter som studerar på internationella program, från hela världen, för att arbeta som studentambassadörer, på timlön där ersättningen kan variera från månad till månad. Uppdragen kan i vissa fall ske utanför kontorstid.

Arbetsuppgifter:


• Skriva blogginlägg om din studentupplevelse på LiUs internationella blogg
• Publicera på LiUs instagramkonto
• Spela in YouTube-videos om livet som student i Sverige/ vid LiU

Följande ad-hoc aktiviteter kan du också delta i:


• Stöd i marknadsföringsaktiviteter såsom events, webinarier, poddar, telefonkampanjer, kontakta potentiella studenter från ditt ursprungsland eller andra som är intresserade av ditt program
• Alumniaktiviteter
• Utvärdering av olika marknadsföringsaktiviteter, till exempel delta i fokusgrupper för att utvärdera marknadsmaterial och kommunikation från LiU
• Uppgifter för International Office, såsom välkomstaktiviteter 

Andra uppgifter kan tillkomma.

Om dig
Vi söker antagna studenter som studerar på internationella program som älskar att skapa engagerande innehåll i sociala medier. Detta betyder att du bör kunna skapa innehåll i sociala medier såsom skrivande, foto, grafik och film, och företrädesvis erfarenhet av att kommunicera i sociala medier (bild, film och skrivande). Du förväntas ge access till @linkoping.university på dina personliga sociala media konton vid förfrågan. Gärna erfarenhet av projektledning om möjligt. Allmänt sett behöver du ha goda sociala färdigheter och kunna ta eget ansvar.

Om anställningen
Timlön. Ersättning baseras på gällande regler och avtal. Startdatum är oktober 2024.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 augusti, 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom Datalogi

Doktorand
Läs mer Maj 28
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom Datalogi placerad vid Institutionen för datavetenskap (IDA) inom ramen för det nationella forskningsprogrammet WASP.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges enskilt största forskningsprogram någonsin; ett nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering av forskare. Programmet omfattar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system i samspel med människor. Läs mer om WASP här.

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och det forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 % av heltid.

Du kommer att bedriva forskning under ledning av Jendrik Seipp, universitetslektor i artificiell intelligens vid LiU.

Forskningen för den annonserade positionen kommer att vara inom WASP projektet ”Parallel AI Planning”, där vi kommer att utveckla det första AI-planeringssystemet som utnyttjar moderna flerkärniga processorer.

Projektet bedöms komma inkludera både teoretiskt och praktiskt arbete.

Dina kvalifikationer

Vi söker en mycket motiverad doktorand med ambitionen att göra skillnad inom AI-området. Du ska ha avlagt examen på avancerad nivå inom området datalogi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom datalogiområdet eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du förutsätts ha tidigare erfarenhet från områden som autonom planering, förstärkningsinlärning, logik eller kombinatorisk optimering. Du förväntas även ha utmärkta studieresultat, betydande skicklighet i programmering och i att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska.

Din ansökan förväntas innehålla


• ett följebrev (max två sidor) som beskriver varför du söker och är lämplig för denna anställning,
• ett akademiskt CV inklusive namn och epost-adress till 1-2 referenser,
• utdrag från tidigare studier inklusive kurser och betyg,
• länk till ditt självständiga arbete och eventuella publikationer.

Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer här.

Du kommer att tillhöra Maskinresonemang Lab inom avdelningen AIICS (Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems). Mer information kan fås här.

Som doktorand kommer du också att vara del av WASP:s nationella forskarskola. Forskarskolan erbjuder ett starkt multidisciplinärt, internationellt och professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och näringsliv. Läs mer om forskarskolan här.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 augusti, 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand i Miljövetenskap vid tema Miljöförändring, Institutionen för Tema

Doktorand
Läs mer Maj 31
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24625

Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och det forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Vid institutionen för Tema studeras och analyseras stora samhällsfrågor ur tvärvetenskapliga perspektiv. Vid tema Miljöförändring bedrivs forskning med ett brett fokus på hur miljö- och klimatfrågor förstås och hanteras som samhällsproblem. Tema Miljöförändring ansvarar i samarbete med Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) för forskningsprogrammet GROWL (Greening of Working Life) där den utlysta tjänsten ingår. Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt och handlar om hur det svenska arbetslivet påverkas av EUs gröna giv och klimatpolitiska målsättningar. Programmet analyserar hur den gröna omställningen tolkas och genomförs i samspel mellan riksdagspolitiken, fackföreningsrörelsen, näringslivsorganisationer, företag och enskilda arbetare.

Vi söker nu en doktorand i GROWL-programmet. Innehavaren av anställningen kommer att arbeta i ett delprojekt som undersöker hur den gröna omställningen som politisk idé och målbild fylls med meningsinnehåll av svenska myndigheter, näringslivsorganisationer och fackföreningar. Vi närmar oss den gröna omställningen som en diskursiv domän bestående av många olika aktörer med konkurrerande önskemål och förväntningar.  

I projektet ingår såväl dokumentstudier som intervjustudier. Doktorandprojektet kommer att bedrivas inom en svensk kontext vilket innebär att datainsamling sker på svenska. Artikelskrivande och publicering i vetenskapliga tidskrifter genomförs på engelska. Därtill kommer att delta i internationella konferenser där engelska är det naturliga språket.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat. Relevant utbildningsbakgrund för den utlysta anställningen är statsvetenskap, sociologi, företagsekonomi, hållbar utveckling, samt tvärvetenskapliga studier i miljövetenskap eller motsvarande.

Vi söker en motiverad person med god initiativ- och organisationsförmåga. Personen ska ha god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och kunna arbeta självständigt.

Följande dokumenterade förmågor är ett krav:


• Skicklighet i samhällsvetenskapliga studier av miljö, klimat och hållbar utveckling
• Skicklighet i kvalitativa forskningsmetoder.
• goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligen som skriftligen

Följande dokumenterade kvalifikationer är särskilt meriterande:


• Skicklighet i kritiskt tolkande metoder så som diskursanalys.
• Skicklighet i/kunskap om svensk och/eller europeisk klimatpolitik.

Följande dokumenterade kvalifikation är meriterande:


• Skicklighet i/kunskap om svensk skogs- och/eller basindustri.

 Urvalet görs på grundval av självständiga studiearbeten eller rapporter, intyg om yrkesverksamhet, betyg och intervjuer. Därutöver bör den sökande bifoga ett preliminärt utkast på ett möjligt doktorandprojekt inom ovan beskrivna ramar (maximalt 3 sidor), vilket också utgör bedömningsunderlag. Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Din arbetsplats
Din arbetsplats kommer att vara på Tema Miljöförändring. Tema Miljöförändring bedriver tvärvetenskaplig forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 15 augusti 2024.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Engagerad och tekniskt lagd forskningsingenjör till Linköpings Universitet

Forskarassistent
Läs mer Jun 12
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
ISY växer och behovet av tekniskt stöd till institutionens forskare ökar. Vi söker nu en ny forskningsingenjör som kommer att dela sin tid mellan avdelningen för Datorseende och Verksamhetsstöd vid institutionen, med placering på Verksamhetsstöd.

 

Vår nya forskningsingenjör kommer bland annat att vara knuten till institutionens forskningsarena Visionen som a?r en arena med sa?va?l projektorer fo?r visualisering av olika miljo?er som ett system fo?r ho?gprecisionspositionering av robotar och dro?nare, se https://liu.se/forskning/visionen.

Du kommer att arbeta i ett forskningsteam som expanderar och utvecklar den experimentella forskningen vid institutionen där en stor del är mjukvaruutveckling och arbete med att säkerställa att utvecklad programvara finns tillgänglig för alla som behöver den. Arbetet kommer ocksa? att inneha?lla samverkan med andra universitet och fo?retagspartners. Utfo?randet av dessa arbetsuppgifter kräver hantering av såväl hårdvara som mjukvara samt kodutveckling.

I arbetet ingår att säkerställa att arbetsmiljön för de som arbetar i olika labb, både studenter och anställda, kan arbeta i en trygg och säker miljö. Vår arbetsmiljö är dynamisk och arbetsuppgifter förändras och kan tillkomma.

Om dig

Vi söker dig med en civilingenjörsexamen eller motsvarande inom ett för anställningen relevant område. Du ska ha stor vana vid att arbeta med hårdvara och programmering samt med integration av olika hårdvaru- och mjukvarusystem. Det är meriterande med erfarenheter av maskininlärning och från projekt inom forskning och utveckling, både inom akademin och i industrin. Erfarenhet och kunskap att arbeta i Linux-miljö är ett krav.

Har du ett mjukvaruintresse och kunskap om hur man hanterar virtualisering och mjukvarusystemdesign är det ett stort plus. Du tänker i programvaruparadigmer och har lätt att lära nya programspråk, med vana hur man hanterar gitlab/github för hantering av programvaror.

Det är bra om du har intresse för arbetsmiljöfrågor och inser vikten av att arbete utförs i en säker miljö.

Som person är du tillmötesgående med en stor vilja att leverera lösningar och hjälpa till. Du arbetar bra tillsammans med andra och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Det är naturligt för dig att ta egna initiativ och du tar ett stort ansvar för såväl dina egna arbetsuppgifter som verksamhetens mål. Du trivs med att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och det är viktigt för dig att utföra ditt arbete med god kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Mycket god förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav för tjänsten.

Din arbetsplats

Som medarbetare inom verksamhetsstöd arbetar du med avdelningens gemensamma uppdrag att med kompetens ge stöd och service till medarbetare, studenter och gäster på? ISY i en internationell miljö. Inom Verksamhetsstöd finns medarbetare som arbetar med administration, ekonomi, hr och teknik. Vi arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi utvecklar våra team för att stödja och ersätta varandra vid arbetstoppar, semester och sjukdom. Läs mer här http://liu.se/organisation/liu/isy/vs.

Avdelningen för datorseende (CVL) som du kommer att arbeta inom har en pulserande forskningsmiljö med fem fakultetsmedlemmar, fem forskare, femton doktorander och flera adjungerade forskare. CVL genomför forskning och utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå för maskinlärning inom datorseende. Avdelningen har blivit omnämnd som en av Sveriges bästa forskningsmiljöer i Vinnovas senaste rapport. För mer information om Datorseendes arbete, se https://liu.se/organisation/liu/isy/cvl.

Institutionen för systemteknik är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor. Läs mer här https://liu.se/organisation/liu/isy.

Om anställningen

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Eventuell provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 augusti. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Amanuenser till undervisningsuppdrag vid MAI hösten 2025

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 10
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu 13 amanuenser till undervisningsuppdrag som handledare och lektionsledare vid Matematiska institutionen.

För mer information om anställningen
https://web103.reachmee.com/ext/I011/853/main?site=6&validator=c5f766a55eafbb016232008485a24b49&lang=SE?rmpage=job&rmjob=24609&rmlang=SE

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som handledare innebär att du är en extra resurs utöver lektionsläraren i kursen TATB01, TATB02, TATB03, 91MA13, 92MA13 Matematisk grundkurs. Dina arbetsuppgifter under ett handledningspass i Matematisk grundkurs är att svara på frågor från studenterna och att sköta administration kring de i kursen ingående individuella inlämningsuppgifterna. Efter passet är du ansvarig för rättning av de obligatoriska inlämningsuppgifterna samt dokumentationen kring dem.

Som lektionsledare arbetar du huvudsakligen med att vara lektionsledare i någon av kurserna TATA65 Diskret matematik, TATB01 Matematisk grundkurs, TATB02 Matematisk grundkurs (TB/KB), TAIU10 Analys för ingenjörer, lektioner eller matotek, TATA67 Linjär algebra med geometri, TATA24 och TATA31 Linjär algebra, TATA41 Envariabelanalys 1, BML301 Matematik 3C, Basåret.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

För att arbeta som handledare krävs att du har högsta betyg i Matematisk grundkurs och har klarat av övriga matematikkurser ingående i din utbildning, upp till flervariabelanalys, på ett förtjänstfullt sätt.

För att arbeta som lektionsledare krävs att du har goda studieresultat på matematikkurser i allmänhet och på den aktuella kursen, eller motsvarande kurs, i synnerhet.

Erfarenhet av egen väl fungerande undervisning är meriterande, särskilt för dig som är intresserad av att vara lektionsledare.

Det är meriterande om du är student vid LiU.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Avdelningen för analys och didaktik (ANDI), Matematiska institutionen (MAI). Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde. Forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik. Vid ANDI bedrivs både inomvetenskaplig och tillämpad forskning inom olika grenar av analysen samt matematikdidaktik.

Om anställningen
För lektionsledare är omfattningen 20 – 50 procent under 2 - 4,5 månad under höstterminen 2024. Det finns möjlighet att kombinera så att det totalt blir färre anställningar som behövs. Arbetet som amanuens innebär lektionsundervisning för en lektionsgrupp om ca 30 studenter.  

TATB01 och TATB02 startar under nollperioden, vecka 33, TATB03, 91MA13, 92MA13, vecka 37.

Som handledare i Matematisk grundkurs ansvarar du för de i kursen schemalagda passen där ett pass är på 2*45 min samt rättning av de i kursen ingående individuella inlämningsuppgifterna. Rättning och dokumentation kring dessa sköts också av dig. Det är totalt 14 handledningspass i kursen. Visst rättningsarbete kan förekomma efter att undervisningsperioden avslutats, då deadline för inlämningsuppgifterna är satt till efter kursen slut.

TATB01 och TATB02 startar under nollperioden, vecka 33, TATB03, 91MA13, 92MA13, vecka 37.

Anställning som amanuens kan aldrig vara mer än 50 procent av en heltid.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 15 augusti 2024. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Amanuenser till avdelningen Produktrealisering

Lärarassistent
Läs mer Jun 5
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu ca 20 amanuenser avdelningen Produktrealisering.

Om jobbet
Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50% av heltid. Vi söker 20 amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga lärare. Amanuensanställningen är direkt kopplad till de grundläggande kurser som avdelningen ansvarar för. /Amanuensanställningen är (också) kopplad till de forskningsprojekt som bedrivs vid avdelningarna. Arbetsuppgifterna kan innebära lektionsundervisning, labbhandledning, rättning av rapporter samt och underhåll av teknisk utrustning. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration samt assistenttjänstgöring i forskningsprojekt. 

Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av respektive ämnesområde.

För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. 

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, ha pedagogiska färdigheter och intresserad av respektive ämnesområde.

Det är meriterande om du studerar vid Linköpings universitet. Det är också meriterande om du studerar på avancerad nivå samt att du kan visa upp dokumenterade goda ämneskunskaper inom de områden du förväntas undervisa i. Erfarenhet av tidigare undervisning är meriterande, liksom att du finns tillgänglig för uppdrag under resterande del av innevarande och nästkommande termin.

Din arbetsplats
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är verksam inom både filosofisk och teknisk fakultet och är en av universitetets största institutioner med drygt 470 medarbetare. Vår forskning bedrivs inom ett brett spektrum av områden från ekonomi och management till design och teknik. Vi är universitetets största grundutbildningsinstitution med ca 4 200 helårsstudenter. Undervisningen sker inom flera eftertraktade och välkända utbildningsprogram.

Du kommer arbeta på avdelningen Produktrealisering finns vid IEI och hör till den tekniska fakulteten. Avdelningen har ett stort grundutbildningsuppdrag som omfattar undervisning vid civilingenjörsprogrammen Maskinteknik (300hp) och Design och Produktutveckling (300hp), högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik (180hp) samt masterprogrammen Mechanical Engineering (120 hp), Design (120 hp) och Aeronautical Engineering (120 hp).

Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 augusti 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Amanuens till forskningsprojekt inom datateknik

Forskarassistent
Läs mer Maj 27
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu upp till två amanuenser till Institutionen för datavetenskap.

Om jobbet
Vi söker 1-2 studenter i årskurs 3-5 i datalogi/datateknik/mjukvaruteknik eller liknande studieinriktning som projektassistent (programmering, systemadministration) för 1-2 amanuenstjänster på 20%-50% inom ett större forsknings- och utvecklingsprojekt i programvaruteknik för distribuerade, parallella och heterogena datorsystem. Arbetet kan, under vissa förutsättningar, kombineras med ett internt master-examensarbete (vilket kräver bl.a. pågående master-studier vid Linköpings universitet) i samband med forskningsprojektets tema.

Projektuppgifterna omfattar programmering av avancerad systemnära programvara (C/C++ baserad) för heterogena distribuerade datorsystem, genomförande av experiment samt systemförvaltning av projektets specialhårdvara (såsom GPU-server, Raspberry Pi, nätverk, etc.) och lokala utvecklingsdatorer. Projektets övergripande mål är utvecklingen av ny programvaruteknik för utveckling, syntes, optimering, deployment och orkestrering av nästa generationens adaptiva programvara för effektiv och säker körning i dynamiska, distribuerade edge-cloud-system. Arbetet inkluderar deltagande i regelbundna projektmöten och kan också inkludera tekniska möten med våra industripartners i projektet.

Om dig

För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Vi förväntar oss ett (nyligen eller snart) avklarat kandidatexamen eller liknande studieframstegsnivå inom datalogi, datateknik, mjukvaruteknik eller liknande ämne.

Jobbet kräver mycket bra programmeringsfärdigheter inom modernt C/C++ och bra förtrogenhet med Linux (systemadministration och programmering) och git, samt bra engelska i tal och skrift. Sökanden förväntas kunna arbeta självständigt. Viss bakgrund i programvaruteknik och -verktyg, operativsystem, samt i programmering av distribuerade, parallella och heterogena datorsystem är också välkommen.

Din arbetsplats

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida 

Anställningen kommer placeras vid Avdelningen för Programvara och System (SaS). Inom avdelningen bedrivs forskning och undervisning inom följande områden: programvaruteknik, programmeringssystem, systemprogramvara, inbyggda programvaru- och hårdvarusystem, datorsystemteknik, realtidssystem, samt parallella och distribuerade system.

Tillsammans med dig kommer det att vara 12 medarbetare i forskningsprojektet – 5 doktorander, en postdoc och 5 professorer. Arbetsspråket inom projektet är engelska.

Om anställningen

Omfattningen på arbetsuppgifterna är 20-50% enligt överenskommelse. Anställningstiden är tidsbegränsad 12 månader med möjlighet till förlängning.

Startdatum bestäms efter överenskommelse, helst 1 september.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 6 augusti, 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor i modern historia med inriktning mot kultur och beredskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 20
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu minst en postdoktor i modern historia med inriktning mot kultur och beredskap

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en miljö med flera nystartade forskningsprojekt på teman som rör kulturella perspektiv på beredskap, krig och säkerhet, samt mediala och vardagliga föreställningar om hot och trygghet. I miljön finns modernhistorisk forskning som är en del av ett större nationellt forskningsprogram om apokalyptiska föreställningar, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Här finns också ett nystartat projekt om varningsljud och medborgarinformation med historiska, medievetenskapliga och kulturvetenskapliga ingångar, finansierat av Vetenskapsrådet. Vi ser gärna att den forskning du bedriver på ett spännande sätt anknyter till eller vidgar något av dessa teman och att du med din egen forskningslinje stärker och berikar miljön och existerande forskning. Du kommer att arbeta i team med professor Marie Cronqvist och hennes forskargrupp. En forskningsplan där du redogör för din tänkta forskning ska biläggas ansökan. Forskningsplanen ska omfatta max fem sidor inklusive referenser och innehålla forskningens syfte och frågeställning, en litteraturöversikt samt en beskrivning av planerad empiri samt teoretiska och metodologiska överväganden.

Din arbetsuppgift som postdoktor är i huvudsak att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Anställningen förutsätter en regelbunden fysisk närvaro på arbetsplatsen och ett aktivt deltagande i gemensamma seminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter. Viss forskningsadministration såsom arrangemang av konferenser, symposier eller workshoppar kan också ingå.

 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har doktorsexamen i historia eller annat humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dokumenterad erfarenhet av arbete med historiska perspektiv eller kulturarvsfrågor med fokus på 1900-talet är ett krav för anställningen. Kunskaper i och erfarenhet av forskning som berört kulturella dimensioner av beredskap och säkerhet i ett historiskt perspektiv är meriterande. Anställningen förutsätter mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska.

Det är viktigt att du har en positiv attityd och att du kombinerar en självständig kreativitet och ett driv i forskningen med en vilja och förmåga till samarbete i olika former

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Avdelningen för Historia, Konstvetenskap och Religionsvetenskap (HKR) vid Institutionen för Kultur och Samhälle (IKOS) med placering på Campus Valla i Linköping. Avdelningen omfattar cirka 30 medarbetare och hyser den tvärvetenskapliga forskningsmiljön i Historiska Studier som också driver ett eget högre seminarium. Den historievetenskapliga miljön vid HKR har just nu en gynnsam situation mot bakgrund av en större donation och står inför flera satsningar och en expanderande verksamhet, där du får möjlighet att ingå och vara med och forma miljön. Vi ser fram emot att välkomna dig!

Länkar:

Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap. (Länk)

Forskningsprogrammet ”At the end of the world: A transdisciplinary approach to the apocalyptic imaginary in the past and present”. (Länk)

Forskningsprojektet “Soundscapes of warning: The past, present and futures of ‘Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)” (Länk)

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom Hållbar resursförvaltning

Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor
Läs mer Jun 12
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom Hållbar resursförvaltning

Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med att utveckla, planera och genomföra en studie om stadsnära odling. Mer specifikt är den fokuserad på odlares intresse för användning av cirkulära näringsämnen, vilka utmaningar som finns kopplat till matproduktion i stadsnära odling och hur dessa utmaningar kan mötas av olika aktörer.

Dagens livsmedelssystem har en stor påverkan på klimat, biologisk mångfald och vatten, och mycket forskning om detta pågår. Vår forskargrupp arbetar bl.a. med frågor kring hur vi kan uppnå effektivare användning av näringsämnen i olika typer av restprodukter. För städers organiska avfall skulle stadsnära odling kunna spela en roll. Alltmer uppmärksamhet riktas idag även mot hur vi kan öka andelen lokalt producerade livsmedel för att nå hållbarhetsmål och säkrare livsmedelsförsörjning. Här finns ett flertal utmaningar som behöver lösas, t.ex skalfrågor, logistikkedjor, konsumentintressen med mera. Den aktuella postdoktorn ska arbeta med nära aktörssamverkan för att studera dessa frågor, samt identifiera barriärer och möjligheter till en ökad roll för stadsnära odlare i arbetet med att stärka städers hållbarhet.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom hållbarhetsvetenskap, geografi, miljövetenskap eller närliggande disciplin. Vi eftersträvar att anställa en motiverad person med god initiativförmåga och organisationsförmåga, och med god förmåga att samarbeta med andra discipliner liksom att arbeta självständigt. Mer specifikt bör forskaren ha följande kvalifikationer:

Nödvändiga


• erfarenhet av att arbeta med olika samhällsmedborgare (t.ex. intervjuer, fokusgrupper, workshoputveckling)
• kunskap om teori och praktik gällande hållbar marknadsutveckling och/eller transitionsprocesser
• förmåga att arbeta i ett tvärvetenskapligt team
• meritlista med högkvalitativa referensgranskade publikationer
• förmåga att tala svenska

Särskilt meriterande


• erfarenhet av att leda och utveckla processer för socialt lärande
• kunskap om system för hantering och cirkulering av näringsämnen i odlingssystem
• erfarenhet av riktad populärvetenskap och visualisering för icke akademisk målgrupp
• kunskap inom systemtänkande och systemanalyser
• förmåga att skriva på svenska

Meriterande


• erfarenhet av att söka finansiering och skriva ansökningar för att arbeta med icke-akademiska partners
• kunskap och erfarenhet kring stadsodling som en typ av naturbaserad lösning
• erfarenhet av att använda GIS och R

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Avdelningen för Industriell miljöteknik. Vår verksamhet utgår ifrån att lösningen på miljöproblemen är en stark drivkraft för att utveckla produkter, tjänster, tekniska system och organisationer. Ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet är något vi vill bidra till. Läs mer om vår verksamhet här

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning om finansieringsmöjligheter finnes, med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde snarast enligt överenskommelse

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 juli 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i tema Teknik och social förändring, visstid, 11 mån

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 13
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24734

Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor i Teknik och social förändring undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska samt handleder studenter inom filosofiska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. Anställningen är särskilt inriktad mot undervisning inom kandidatprogrammet i samhällsplanering samt masterprogrammet i strategisk samhällsplanering. Undervisningen kommer vara särskilt inriktad mot detaljplaneprocesser samt teoretiska och historiska perspektiv på samhällsplanering.

Anställningen är på 11 månader med planerad start under hösten 2024.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Din arbetsplats

 Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/tema/temat

Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under 11 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 27 juni 2024.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Adjunkt inom industriell miljöteknik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 14
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en timanställd adjunkt inom industriell miljöteknik. 

Om jobbet
Tjänsten innebär handledning och föreläsningar inom kursen TKMJ52 – Tillämpad produktutvecklingsmetodik – en kurs i produktutveckling på avancerad nivå. Handledningen fokuserar på studenternas projektarbeten, där de i grupper analyserar olika företags produktutvecklingsprocesser och utarbetar förbättringsförslag som redovisas i en rapport riktad mot det undersökta företaget. Undervisningen sker på både svenska och engelska.

Om dig

Vi söker dig som har dokumenterad mångårig och bred erfarenhet av produktutveckling från många olika typer av företag, samt har mångårig erfarenhet av att föreläsa om produktutvecklingsmetodik på universitetsnivå. Du har god förmåga att i tal och skrift kommunicera både på engelska och svenska.

Vi vill att du har:


• minst högskoleutbildning kopplat till produktutveckling.

Det är meriterande om du har:


• dokumenterad erfarenhet från att ha arbetat med produktutveckling inom många olika typer av företag
• dokumenterad erfarenhet av att leda produktutvecklingsarbete

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på avdelningen för industriell miljöteknik, IEI.

Läs mer om vår verksamhet här 

Om anställningen

Upp till 60 timmar/år.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i tema Teknik och social förändring

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 27
Dina arbetsuppgifter
Forskningen inom ramen för anställningen kommer initialt att genomföras inom två projekt. Det ena är Formas-projektet ”Planerare som agenter för omställning till hållbara städer (PLANTS)” med särskilt fokus på planerarkompetens för att leda arbete mot hållbar utveckling, omställning och klimatneutralitet. Inom projektet ska intervjuer med för projektet relevanta aktörer göras, det ingår även att författa vetenskapliga artiklar inom ämnet. Det andra projektet är Horizon-projektet ”GreenIn Cities” som handlar om grönstrukturer i städer. Inom projektet kommer samhällsvetenskapliga metoder användas för analys av städers strategier.

Läs mer om anställningen här https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24121

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Läs mer om krav och bedömningskriterier för pedagogisk och vetenskaplig skicklighet här: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24121

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet härTema Tema Teknik och social förändring

Om anställningen
Universitetslektor, heltid, tills vidare.

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning. 

 

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 juni 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom cell- och neurobiologi

Biomedicinare
Läs mer Jun 11
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Ökningen av molekylära teknologier med hög genomströmning har uppmärksammat utvecklingen av nästa generations molekylär diagnostik och biomarkörer för patientskiktningar i precisionsmedicin. Det finns ett akut behov av att utveckla nya systematiska verktyg för att kombinera multiomics-data och länka genotyp till fenotyp för att utöka vår kunskap om komplexa egenskaper i mänskliga sjukdomar.

Vi söker en entusiastisk kandidat med dokumenterad erfarenhet och ett starkt forskningsintresse inom datadriven precisionsmedicin och systembiologi. Kandidaten kommer att fokusera på konstruktionen av multiskaligt nätverk för molekylär hälsa och sjukdom och utveckla AI-baserade analytiska infrastrukturer för att informera precisionsmedicinbaserat beslutsstöd. För att vara behörig för en anställning som forskningsingenjör måste du ha avlagt doktorsexamen eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast när LiU fattar beslut om att anställa dig.

Om dig

Vi förväntar oss att du har en doktorsexamen inom genetik eller bioinformatik.

Samt följande erfarenheter och kunskaper:


• Goda programmeringskunskaper (R och python)
• Praktisk erfarenhet av statistiska analyser
• Praktisk erfarenhet av genetiska analyser
• Praktisk erfarenhet av multi-omics-analyser (transkriptomik, proteomik, metabolomik)
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Det anses meriterande om din doktorsexamen inte är äldre än tre år vid sista ansökningsdag för denna tjänst.

Som person är du trygg och stabil, med självinsikt. Du har förmåga att arbeta hårt och lägger ner energi och engagemang i ditt arbete. Vidare ser vi att du har god samarbetsförmåga och arbetar på ett strukturerat sätt.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen för Cell- och neurobiologi och tillhöra Wen Zhongs forskargrupp. Du kommer att arbeta tillsammans med doktorander och postdoktorander, forskningsingenjörer och erfarna kliniker. Du kommer att ha tillgång till avancerade moderna faciliteter och resurser, inklusive Berzelius HPC-system, en 300 petaflop NVIDIA SuperPOD-resurs, multiomics-plattformar och bioinformatikinfrastrukturer för att underlätta utvecklingen av datadrivna beräkningsverktyg.

Du kommer att arbeta vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), som är en av universitetets största institutioner med verksamhet främst inom Medicinska fakulteten. Vårt mål är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. På BKV hittar du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.

Om anställningen

Tidsbegränsad anställning ett år, heltid.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27e juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom Fluida och mekatroniska system

Doktorand
Läs mer Maj 16
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom Fluida och mekatroniska system

Dina arbetsuppgifter

Forskningsprojektet som du kommer arbeta inom fokuserar på att effektivisera materialförflyttning med hjälp av kranar och olika arbetsmaskiner. Du kommer specifikt fokusera på att analysera elektro-hydrauliska och elektro-mekaniska aktuatorsystem med fokus på dess reglering av de dynamiska systemen för att förbättra dess egenskaper och energiförbrukning. Forskningen kommer innehålla både teoretiska och experimentella studier inom hydraulik, mekanik, elektroteknik och reglerteknik.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom maskinteknik eller elektroteknik eller liknande och med fördel en mekatronisk specialisering eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom maskinteknik eller elektroteknik eller motsvarande. Det är en fördel om du har slutfört avancerade kurser inom hydraulik, reglerteknik, maskinteknik och elektroteknik.

Du uttrycker dig professionellt på engelska och företrädelsevis även svenska men är ej avgörande för tjänsten.

Din arbetsplats
Doktorandpositionen är inom ämnet maskinteknik med inriktning mot fluida- och mekatroniska system och tillhör den tekniska fakulteten. Du kommer att tillhöra avdelningen Fluida- och mekatroniska system som bedriver forskning och undervisning inom hydraulik, mekatronik, simulering och flygteknik. Inom hydraulik och mekatronik arbetar vi främst med att utveckla nya smarta rörelsesystem för att bland annat minska energiförluster och höja prestandan. En viktig del av forskningen består av att utveckla metoder och simuleringsteknik för att uppnå bättre lösningar samt att verifiera och validera resultat genom fysiska tester. Vi erbjuder kurser inom fluidkraft och flygplansdesign på både grund- och avancerad nivå, främst inom civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik (300 hp), masterprogrammet i Maskinteknik (120 hp) och Flygteknik (120 hp).

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom experimentell psykiatri

Biomedicinare
Läs mer Jun 11
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom experimentell psykiatri, placerad i professor Markus Heiligs forskargrupp vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett multidisciplinärt team i gränslandet mellan affektiva störningar, stress och drogberoende, med fokus på grundläggande neurala mekanismer för individuell variabilitet och motståndskraft mot narkotikamissbruk.

Dina arbetsuppgifter består bland annat i:


• försöksdesign, samt insamling och analys av data från beteendeundersökningar och undersökningar med funktionell magnetresonanstomografi
• design, insamling och analys av data från beteendemässiga och funktionella magnetisk resonanstomografi (fMRI) experiment
• transkraniell magnetisk stimulering och elektromyografiregistreringar
• handledning av studenter och doktorander.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker nu dig med doktorsexamen inom relevant område och forskningserfarenhet inom neuropsyksofarmakologi och beroendetillstånd.

Ytterligare krav på erfarenhet och kompetens:


• du förväntas ha omfattande erfarenhet av insamling och analys av fMRI data
• certifierad att självständigt genomföra MR undersökningar
• särskild expertis inom transkraniell magnetisk stimulering och erfarenhet av att kombinera denna metod med elektromyografi för att studera läkemedelseffekter på nervcellers excitabilitet och plasticitet
• goda kunskaper i engelska, tal och skrift

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av kliniskt arbete med psykiatriska populationer, särskilt patienter med substansbrukssyndrom
• goda kunskaper i programmering i Python och R studio.

Som person är du initiativtagande och du har en välutvecklad kommunikationsförmåga. Dessutom ser vi gärna att du är ansvarstagande, engagerad och kan arbeta självständigt, samt har bra samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN som är en del av Insititutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Läs gärna mer om Professor Markus Hieligs forskning.

Om anställningen

Vikariat 2 år, heltid. Startdatum enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25e juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand i datalogi med inriktning mot cybersäkerhet

Doktorand
Läs mer Maj 17
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand i datalogi med inriktning mot cybersäkerhet.

Dina arbetsuppgifter

Din uppgift som doktorand blir att bedriva forskning i världsklass inom cybersäkerhet med inriktning på protokollsäkerhet och automatiserade bevisresonemang. Doktorandtjänsten som finansieras av det WASP-finansierade SOURCE-projektet undersöker säkra principer för orkestrering med hjälp av generativa AI-metoder för protokolldesign inklusive automatisk verifiering. Nya modeller och principer kommer att verifieras genom att utföra experimentell forskning med öppen data. Vi kommer att arbeta med dynamiska resursallokeringstekniker från forskningsfronten såväl som Trusted Execution Environments (TEE).

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom datavetenskap eller matematik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom datavetenskap eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som datavetenskap räknas här också datateknik, mjukvaruteknik, och informationsteknologi.

En kandidat för denna tjänst förväntas ha genomfört kurser i datavetenskap och matematik med utmärkta betyg. Förutom kursutskrifter ska kandidaten kunna demonstrera kunskaper inom mjukvaruutveckling (t.ex. genom en programmeringsportfölj) samt matematisk skicklighet (t.ex. genom kursarbete).

Anställningen kräver mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift.

Vi söker en person som är driven, nyfiken, kreativ och har en passion för innovation. Att arbeta självständigt är en förutsättning i rollen.  

Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

Du kommer att tillhöra enheten Real-Time Systems (RTSLAB) på avdelningen för Programvara och system (SaS), Institutionen för datavetenskap. Vi bedriver forskning inom cybersäkerhet, pålitlighet och resursallokering i distribuerade system. Labbet består av mer än 10 doktorander och erbjuder en spännande och dynamisk forskningsmiljö.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege, för närvarande är ingångslönen 32 800 kr/mån. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Förste forskningsingenjör inom Halvledarmaterial

Forskarassistent
Läs mer Jun 3
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Inom Halvledarmaterial vid IFM finns utrustning för studier i ultrahögvakuum med olika tekniker, såsom ARPES, STM, LEED, m. fl. Arbetsuppgifterna rör olika aspekter av en avveckling av forskningsutrustning. Utrustningen består av olika typer av elektronik men främst utrustning för de olika teknikerna kopplade till ultrahögvakuumkammare.

Din uppgift blir att ansvara för det dagliga arbetets framskridande och att utföra arbetet på ett kontrollerat och ansvarsfullt sätt.

Om dig

Vi söker dig som är ansvarsfull samtidigt som du kan få saker gjorda på ett effektivt sätt. Det senare är av stor vikt eftersom anställningen är tidsbegränsad.

Du ska ha:


• Erfarenhet (helst mångårig) av att handa utrustning för studier i ultrahögvakuum.
• God förmåga att anpassa dig till många olika arbetsuppgifter.
• Förmåga att snabbt planera om arbetsuppgifterna när förändringar uppstår.
• God förmåga att kontakta kollegor för råd och hjälp då så behövs.
• God förmåga till självständigt arbete.
• Doktorsexamen inom fysik där experimentella studier av ytor i ultrahögvakuum varit temat.
• Har använt den specifika utrustningen som ska avvecklas för ARPES, STM och LEED med tillhörande vakuumsystem.
• Har detaljkännedom om uppbyggnad och funktion av de olika komponenter som utgör instrumenten som används vid ARPES, STM och LEED och de komponenter som utgör de kompletta vakuumsystemen.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen Halvledarmaterial som bedriver forskning och forskarutbildning inom området. Dina arbetsuppgifter är speciellt förlagda till den verksamhet som utnyttjar utrustning för experiment i ultrahögvakuum. Syftet med arbetet är att tömma labb K209 och K211 på utrustning och övriga föremål bortsett från tung utrustning som kräver speciell lyftutrustning.

Om anställningen

Visstidsanställning 50% i två månader.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 25 juni, 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom experimentell psykiatri

Biomedicinare
Läs mer Jun 11
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom experimentell psykiatri, placerad i professor Markus Heiligs forskargrupp vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett multidisciplinärt team i gränslandet mellan affektiva störningar, stress och drogberoende, med fokus på grundläggande neurala mekanismer för individuell variabilitet och motståndskraft mot narkotikamissbruk.


• Design, insamling och analys av data från experiment för anatomisk och funktionell kartläggning av nervkretsar involverade i specifika beteendefenotyper i djurmodeller
• Stereotaktisk kirurgi i råttor
• Molekylära och biokemiska tekniker och analyser såsom PCR, immunhistokemi,och RNAscope
• Konfokal- och fluorescensmikroskopi, mikroskopisk avbildning och signalkvantifiering
• Masspektrometri

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker nu dig med doktorsexamen inom relevant område och erfarenhet av forskning inom neurofarmakologi och beroendesjukdomar.

Ytterligare krav på erfarenhet och kompetens:


• avslutad kurs i försöksdjursvetenskap (LiUkursnummer 8FO0069 Laboratory Animal Sciences, 5 hp eller motsvarande kurs)
• erfarenhet av gnagarmodeller av affektiva sjukdomar/missbruk, inklusive operant självadministrering av alkohol 
• beroendetillstånd inducerat av exponering för alkoholångor
• erfarenhet av djurbeteendetest
• stereotaktisk kirurgi på råttor
• arbete med virusvektorer, liksom andra laboratorietekniker såsom immunohistokemi, PCR, RNAscope och konfokalmikroskopi
• Goda kunskaper i engelska, tal och skrift

Det är meriterande om du har:


• teknisk expertis avseende apparatur för exponering av råttor för alkoholångor
• ett särskilt intresse för, och erfarenhet av, masspektrometri

Som person är du initiativtagande och du har en välutvecklad kommunikationsförmåga. Dessutom ser vi gärna att du är ansvarstagande, engagerad och kan arbeta självständigt, samt har bra samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN som är en del av Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Läs gärna mer om professor Markus Hieligs forskning.

Om anställningen

Vikariat 2 år, heltid. Startdatum enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25e juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Amanuenser i området tillämpad termodynamik och strömningslära

Lärarassistent
Läs mer Jun 4
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu ca 20 amanuenser i området tillämpad termodynamik och strömningslära.

Om jobbet
Vi söker upp till 20 lärarassistenter (amanuenser), som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga i deras lärandeaktiviteter. Läraruppdragen kan innebära lektionsundervisning, handledning vid laborationsövningar och andra arbetsuppgifter, inklusive rättning av rapporter, quizzes (frågor), etc.

Om dig
Kvalificerade för amanuensanställning är bara de som är antagna till de grundläggande eller avancerade kurserna inom området för tillämpad termodynamik och strömningslära, som ges av MVS vid LiU. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för denna anställning är att du kan visa upp dokumenterade goda ämneskunskaper, och det är en fördel om du visat intresse inom de områden som de aktuella kurserna behandlar, samt om du har tidigare undervisningserfarenhet. Det är lämpligt och meriterande om du studerar vid LiU, samt om du finns tillgänglig för läraruppdrag under hösten 2024 med möjlighet till förlängning under 2025.

Din arbetsplats
Avdelningen för Mekanisk Värmeteori och Strömningslära (MVS), kopplad till Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling (IEI) och den Tekniska fakulteten (LiTH), ger ett stort utbud av kurser på både grundläggande och avancerad nivå vid ett flertal utbildningsprogram vid Linköpings universitet (LiU). Denna undervisning involverar ofta en rad olika pedagogiska lärandeaktiviteter som behöver kompentent personal.  

Om anställningen
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Omfattning och tillträde sker enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att klicka på ”Ansök” nedan. Ange vilka kurser du vill arbeta med, och beskriv kortfattat varför du är intresserad och skulle passa för uppdraget. Om ansökan gäller tjänst i TMMV04, TMMI44, TMMV11, och/eller TMMI69, ange vilken/vilka lärandeuppdrag du föredrar samt ungefär hur mycket du är beredd att undervisa (antal timmar eller pass). Bifoga även dina studieresultat. Ansökan skall vara inskickad senast 25 juni, 2024. Ansökningar och handlingar som skickas in efter detta datum kommer inte beaktas. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent i informationskodning

Forskarassistent
Läs mer Jun 12
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en forskningsassistent för uppdrag på Avdelningen för Informationskodning vid Institutionen för Systemteknik (ISY).

Om jobbet
Tjänsten innebär forskningsverksamhet med syfte att förbereda tidskriftsartiklar som ska lämnas in för publicering på prestigefyllda platser för informationsteoretisk säkerhet och djupinlärningsforskning. Det kan även ingå undervisning med en omfattning på upp till 20% av heltid.

Om dig

Vi söker dig som är självgående, kreativ samt fokuserar på mål och resultat.

Du som söker ska vid eventuell anställning ha:en civilingenjörsexamen i datavetenskap, tillämpad matematik eller motsvarande.en bakgrund i informations- och kodningsteori.Vidare är det meriterande om du har:


• programmeringskunskaper i Python och liknande.
• erfarenhet av akademisk publicering.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Avdelningen för Informationskodning som ägnar sig åt forskning och utbildning inom kvantteknologi, just nu främst kvantkrypto, kvantdatorer och informationsteoretisk säkerhet, men har också grundutbildning i mera allmän informationssäkerhet och bild- och videokodning.

Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/isy/icg. För mer information om ISY, gå till: https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy.

Om anställningen

Tjänsten är en månadsanställning på 100% under 6 månader med möjlighet till förlängning upp till 12 månader.

Tillträde i augusti, 2024.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 25 juni, 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent

Biomedicinare
Läs mer Jun 4
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
I ditt framtida arbete kommer du bland annat att undersöka de biofysiska egenskaperna hos silent potassium-channel subunits, och hur de återkopplar till Kv2 subunits.

Om dig

Vi söker dig som har en magisterexamen inom relevant område. Du bör också vara intresserad av att doktorera i ämnet i framtiden.

Följande utbildning, erfarenhet och expertis krävs:


• Teoretisk bakgrund om voltage-gated ion channel biophysics
• Praktisk erfarenhet av cut-open oocyte Vaseline gap technique
• Praktisk erfarenhet av voltage-clamp fluorometry
• Praktisk erfarenhet av experiment på "silent" potassium-channel subunits
• Erfarenhet av programmeringsspråket R

Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Som person är du självgående och initiativtagande. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och du har stor förståelse för de professionella aspekterna av ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Avdelningen för cell- och neurobiologi (CNB) och tillhöra Antonio Pantazis forskargrupp, som bedriver forskning inom jonkanalbiofysik för att förstå jonkanalernas funktion i relation till deras komplexa struktur.

Du kommer att arbeta vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), som är en av universitetets största institutioner med verksamhet inom främst medicinska fakulteten. Vårt mål är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. På BKV hittar du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.

Om anställningen

Heltid, 6 månader.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorander i reglerteknik inom SEDDIT

Doktorand
Läs mer Maj 31
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu 1-4 doktorander i reglerteknik vid Institutionen för Systemteknik (ISY).

Dina arbetsuppgifter

De utlysta tjänsterna kommer vara inom vårt nya kompetenscenter SEDDIT (Sensor Informatics and Decision-Making for the Digital Transformation). Läs mer om kompetenscentret här: https://liu.se/forskning/seddit.

Det finns flera projekt att välja på inom detta center, bland annat mot samarbetande system, storskalig estimering, generativ artificiell intelligens (AI) för rörelsestyrning och lärande reglering. Forskningen innehåller både teoretiska och tillämpningsorienterade utmaningar och kommer att genomföras i tätt samarbete med flera företag.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och det forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad niva? inom elektroteknik, teknisk fysik, maskinteknik, datateknik eller tilla?mpad matematik eller slutfo?rt kurser om minst 240 ho?gskolepoa?ng varav minst 60 ho?gskolepoa?ng pa? avancerad niva? enligt ovan eller pa? na?got annat sa?tt fo?rva?rvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vidare ska du vara intresserad av att la?ra dig nya saker och att utforska det oka?nda, och du tycker om att vara noggrann med detaljer. Du ska även vara bekva?m med att uttrycka dig pa? engelska, ba?de muntligt och skriftligt.

Din arbetsplats
Avdelningen för reglerteknik bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom områden som sensorfusion, lärande reglering, autonoma system och optimering. Mer information om avdelningen finns här: https://liu.se/organisation/liu/isy/rt. För att få veta mer om ISY, gå till: https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Kontakta gärna isyphdcouncil@groups.liu.se om du har frågor kring hur det är att arbeta som doktorand på ISY.

Tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 24 juni, 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent

Forskarassistent
Läs mer Jun 3
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Institutionen för Datavetenskap (IDA) och Katastrofmedicinskt centrum (KMC) vid Region Östergötland bedriver sedan många år ett aktivt samarbete för att stärka beredskapsutveckling inom katastrofmedicin och räddningsinsats. Samarbetet involverar forskning och utredning inom human factors, simulering, modellering och utbildningsinsatser på uppdrag av forskningsfinansiärer och myndigheter.

Arbetets uppdrag kommer att röra utvärdering av övning, behovsanalys, samt utveckling och uppföljning av utbildnings- och träningsinsatser. Uppdragen innefattar utredningsarbete och projektledning med krav på kompetens inom kvalitativ metod, intervjumetod enskilt och i fokusgrupper, enkätundersökningar, vetenskaplig analys och textförfattande.

Som forskningsassistent kommer du arbeta i en grupp bestående av representanter från IDA och KMC och rapportera till denna grupp och projektledare inom KMC. Utöver detta kan du komma att medverka i föredragningar för externa uppdragsgivare. Arbetet kan medföra datainsamling i fältmiljö och involverar resor i Sverige. 

Om dig

Vi söker dig som har masterexamen i Kognitionsvetenskap eller motsvarande ämne, har kunskap i utbildningsdesign och forskningsfältet human factors, samt är orienterad om prehospitala utbildningar med inriktning på katastrofmedicin. Du behärskar både svenska och engelska och har demonstrad förmåga att författa längre texter på hög akademisk nivå, så som forskningspublikationer eller rapporter. Erfarenhet av forskningsprojekt är meriterande, särskilt inom områden som berör katastrofmedicin, samhällelig beredskap och räddningstjänstens uppdrag.

Vetenskaplig nyfikenhet och förmåga att tänka självständigt är väsentliga personliga egenskaper. Du förväntas samarbeta med kollegor för att stödja forskargruppens verksamhet. Du ska vara bekväm med att hålla föredrag och presentationer för större grupper. Undervisningserfarenhet som kursassistent, motsvarande, är meriterande.

Din arbetsplats

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida 

Tjänsten är placerad vid avdelningen för Människocentrerade system (HCS). Undervisning och forskning inom avdelningen omfattar områden som programmering, interaktionsdesign, tjänstedesign, artificiell intelligens och kognitionsvetenskap. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida/hcs 

Om anställningen

100% visstidsanställning i 9-11,5 månader enligt överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse.

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 juni, 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoktor inom Nanostrukturerade material

Fysiker
Läs mer Maj 16
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att underhålla, utveckla och använda vår experimentstation för Brillouinljusspridning (BLS) för att mäta tunna filmers elastiska och piezoelektriska egenskaper. Du förväntas utföra BLS-dataanalys och vidareutveckla BLS-uppställningen. Du kommer att arbeta i ett team där vissa växer tunna filmer och andra utvecklar programvara för dataanalys.

Du kommer att ingå i kompetenscentret FunMat-II. FunMat-II är ett kompetenscentrum finansierat av VINNOVA (verket för innovationssystem) inom materialvetenskap och ytteknik vid Linköpings universitet med partners vid Uppsala universitet, forskningsinstitutet RISE och ett flertal svenska och internationella industripartners.

Du kommer bedriva tillämpningsinspirerad grundforskning om materialsyntes och materialbeteende. Arbetet är i första hand experimentellt men sker i nära samarbete med teoretiker. Du kommer att ingå i ett större forskarteam som gör kollaborativ forskning. Dina teammedlemmar kommer från Linköpings universitet och industriföretag som är partners till centret. Du kommer att ingå i ett eller flera forskningsprojekt som leds av en senior forskare och en styrgrupp.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har en doktorsexamen i fysik eller materialvetenskap med kunskap och erfarenhet av att använda och designa laserbaserade materialkarakteriseringstekniker. Vi tror också att du har dokumenterad erfarenhet av att använda Fabry-Pérot interferomentrar, till exempel vid BLS-experiment.

Du är en självgående arbetande lagspelare. Du vill utvecklas vetenskapligt, du organiserar och rapporterar ditt arbete effektivt och du är kommunikativ och tycker att det är roligt att bidra till forskningsprojekten i gruppen. Du gillar att skriva vetenskapliga uppsatser.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Avdelningen Nanostrukturerade material: https://liu.se/organisation/liu/ifm/nano och vara kopplad till kompetenscentret FunMat-II: https://funmat-ii.se.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 juni, 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Postdoc in Nanostructured Materials

Fysiker
Läs mer Maj 16
We have the power of over 40,000 students and co-workers. Students who provide hope for the future. Co-workers who contribute to Linköping University meeting the challenges of the day. Our fundamental values rest on credibility, trust and security. By having the courage to think freely and innovate, our actions together, large and small, contribute to a better world. We look forward to receiving your application!
Work assignments 
Your assignment is to maintain, develop, and operate our Brillouin light scattering (BLS) setup to measure thin films' elastic and piezoelectric properties. You are expected to do BLS data analysis and further develop the BLS setup. You will be working in a team where some people are growing thin films and others are developing software for analysis.

You will be part of the competence center FunMat-II. FunMat-II is a Competence Centre in materials science and surface engineering at Linköping University with partners at Uppsala University, the research institute RISE, and numerous Swedish and international industry partners.

You will conduct application-inspired fundamental research on materials synthesis with physical vapor deposition (PVD) and materials behavior. The work is primarily experimental but in close collaboration with theoreticians. You will be part of a larger research team, which is doing collaborative research. Your team members are located at Linköping University and at industrial companies that are partners of the center. You will be part of one or several research projects, which a senior researcher and a steering group head.

As postdoc, you will principally carry out research. A certain amount of teaching may be part of your duties, up to a maximum of 20% of working hours.

Qualifications
To be qualified to take employment as postdoc, you must have been awarded a doctoral degree or have a foreign degree that is deemed to be equivalent to a doctoral degree.  This degree must have been awarded at the latest by the point at which LiU makes its decision to employ you.

It is considered advantageous if your doctoral degree is no older than three years at application deadline for this job. If there are special reasons for having an older doctoral degree – such as taking statutory leave – then these may be taken into consideration.

We are looking for someone with a doctoral degree in physics or materials science with knowledge and experience in operating and designing laser-based materials characterization techniques. We also think you have documented experience using Fabry–Pérot interferometers, for example when performing BLS experiments.

You are a self-motivated team player. You have a strong drive to excel in science, you organize and report your work efficiently, and you are communicative and enjoy contributing to the research projects in the group. You like scientific writing.

The workplace
You can read about the workplace here Nanostructured Materials (NANO) - Linköping University (liu.se) and about FunMat-II here: https://funmat-ii.se

The employment
This employment is a temporary contract of two years with the possibility of extension up to a total maximum of three years.

The employment is full-time.

Starting by agreement.

Salary and employment benefits
The university applies individual salaries.

More information about employee benefits is available here.

Union representatives
Information about union representatives, see Help for applicants.

Application procedure
Apply for the position by clicking the “Apply” button. Your application must be received no later than 21 June, 2024. 
 
Applications and documents received after the date above will not be considered. 
 
Please attach your selected research publications electronically, in pdf or word format, in the application template. Research publications, e.g. monographs, which cannot be sent electronically should be sent in three sets by mail to the University Registrar at Linköping University, University Registrar, S-581 83 Linköping, Sweden. The publications must be received by Linköping University no later than the deadline for application. 

Please note that printed publications will not be returned. They will be archived at Linköping University. 
 
In the event of a discrepancy between the English translation of the job announcement and the Swedish original, the Swedish version shall take precedent. 

We welcome applicants with different backgrounds, experiences and perspectives - diversity enriches our work and helps us grow. Preserving everybody's equal value, rights and opportunities is a natural part of who we are. Read more about our work with: Equal opportunities.
We look forward to receiving your application!

Linköping university has framework agreements and wishes to decline direct contacts from staffing- and recruitment companies as well as vendors of job advertisements.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i Datalogi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 31
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
Nedan är ett utdrag av utlysningen, se den fullständiga texten här.

Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Avdelningen Människocentrerade system/Human-Centered Systems (HCS) vid Institutionen för datavetenskap (IDA) bedriver forskning och utbildning kring människa-teknik-interaktion inom ämnena kognitionsvetenskap, design och datalogi. Enheten KMACS fokuserar specifikt på tillämpad AI i gränslandet mellan kunskapsmodellering och maskininlärning, baserat på webbtekniker och standarder, grundat i människa-teknik-interaktion och kognition.

Som biträdande universitetslektor i datalogi undervisar du på grundnivå och avancerad nivå samt handleder studenter inom tekniska och filosofiska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. Undervisningen innefattar bland annat kurser inom grundläggande programmering, webbprogrammering och avancerade webbtekniker, databasteknik på grundläggande och avancerad nivå, samt tekniker för den semantiska webben.

Som biträdande universitetslektor i datalogi deltar du i forskning inom ramen för forskningsgruppen för kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS), där tillämpad forskning bedrivs inom AI och den semantiska webben, med tillämpningar inom säkerhet, e-hälsa, och hållbarhet. Forskningen utvecklar och tillämpar nya metoder för kunskapsmodellering, till exempel ontologier och ontologiutvecklingsmetoder, samt använder dessa i kombination med modern maskininlärning. Forskningsspråket är engelska. Den anställde kommer initialt att arbeta i projekt med tillämpningar inom cirkulär ekonomi och e-hälsa, men förväntas på sikt formulera egna forskningsproblem och söka externa medel för forskning och tillämpningar inom säkerhet, hållbarhet och/eller e-hälsa.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Forskning och forskningsprojekt sker i nära samverkan med industri och andra externa organisationer, både i Sverige och internationellt.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel mjukvaruutveckling och underhåll av mjukvara och ontologier, administration i samband med akademiska konferenser och workshops, samt projektledning och administration av externfinansierade projekt. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.


Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är erfarenhet av undervisning inom något av följande områden: programmering, databasteknik, webbteknik, och/eller den semantiska webben.
• Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom databasteknik och/eller webbprogrammering.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet av forskning inom modern- och webb-anpassad kunskapsmodellering.
• Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av forskning mer specifikt inom den semantiska webben, till exempel ontologiutveckling i språket OWL och tillämpning av ontologier. Meriterande är erfarenhet av utveckling och tillämpning av ontologier specifikt för hållbarhet, till exempel modellering för cirkulär ekonomi, modellering av material, produkter, samt tillämpningar av dessa. Meriterande är även erfarenhet av andra tillämpningar av den semantiska webben inom säkerhet, e-hälsa eller hållbarhet.

Då undervisning och/eller forskning sker främst på engelska, men inslag av svenska kan förekomma, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska men det är önskvärt att du inom två år kan undervisa och/eller bedriva forskning även på svenska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/ida

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 2024-06-21 via Linköpings universitets hemsida.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Samordnare till enheten för verksamhetsnära administration vid BKV

Personaladministratör
Läs mer Maj 31
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
I uppdraget som samordnare bidrar du med ett brett serviceinriktat administrativt stöd till två av våra avdelningar på institutionen. Det är en bred administrativ roll där du utgör ett viktigt stöd för kärnverksamheten, och särskilt mot avdelningschef, enhetschef och forskningsledare. Arbetet är självständigt men kräver ett nära samarbete med dina samordnarkollegor inom den verksamhetsnära administrationen på Avdelningen för Verksamhetsstöd (VS). Alla har ett gemensamt ansvar för helheten. Samordnargruppen arbetar tillsammans med att utveckla interna processer, arbetssätt och teamarbete.

Som avdelningssamordnare förväntas du utgöra ett kvalificerat ledningsstöd som på ett proaktivt sätt arbetar utifrån avdelningens och verksamhetens behov. Det är en generalistroll där du berör många olika delar, exempelvis kommunikation, avtalshantering, inköp, infrastruktur, ekonomi, IT, HR och resebokningar. Du kommer att bygga upp en generell grundkompetens inom dessa områden för att kunna vägleda, utföra eller härleda frågorna vidare till rätt mottagare. Du kommer samtidigt samverka med dessa områdens VS-funktioner för att tillsammans leverera en professionell administrativ leverans till verksamheten.

Utöver samverkan inom avdelningen, institutionen och LiU så kommer du även samverka med andra nära externa samarbetspartners, exempelvis Region Östergötland.

Om dig
Vi söker dig som har minst treårigt gymnasium eller motsvarande utbildning. Har du även någon påbyggnadsutbildning eller högskolestudier inom relevant område är detta meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver att du har flerårig erfarenhet av serviceinriktat och kvalificerat administrativt arbete, helt eller delvis i tidigare uppdrag, och där du ska ha arbetat med en bredd av administrativa uppgifter. Har du tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom universitet/högskola och/eller närliggande bransch är detta meriterande. Erfarenhet av proaktivt ledningsstöd är viktigt för denna roll.

I denna roll arbetar du dagligen i flera olika digitala administrativa system, och därför ser vi att du är trygg med att arbeta i en digital miljö. Att vara organiserad, strukturerad och ha hög grad av integritet är självklart för den här anställningen. Arbetet inom VS och administration är föränderligt och ställer höga krav på flexibilitet och anpassning, förmåga till helhetsperspektiv och kreativ problemlösning, vilka alla är förmågor och kompetenser som är viktiga för denna roll.

Du har förmåga att bygga relationer och nätverk, samt har god kommunikativ förmåga. Du kommer arbeta i en internationell miljö med en mångfald av kollegor och studenter, vilket kräver en förståelse för olika nationaliteter och bakgrunder. Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). Till vardags rapporterar du till din enhetschef för verksamhetsnära administrationen (VERAD) som är en del av verksamhetsstödet (VS). Organisatoriskt kommer du att tillhöra VERAD och VS, där du omges av ett stort nätverk och olika team av administrativa kollegor att samverka med. Här bedrivs gemensamma utvecklingsfrågor inom administrationen för hela institutionen, där du förväntas ingå aktivt.

Du har ditt kontor på en av avdelningarna på Campus US, nära Tinnerbäcken och Trädgårdsföreningen.

Vi är måna om att tillvarata alla medarbetares kompetens och vi ger goda möjligheter till utveckling. Samtliga medarbetare har en långsiktig kompetensplaneringsplan och vid LiU finns goda möjligheter till mobilitet och utveckling nationellt och internationellt.  

Om anställningen

Tidsbegränsad anställning på heltid med eventuell möjlighet till förlängning. Anställningsstart enligt överenskommelse. Vikariat om 6-12 månader.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Vid LiU/BKV har vi goda möjligheter till långsiktig kompetensutveckling, förmånlig semester och friskvård.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 21 juni 2024. Intervjuer sker under vecka 26-27. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom medicinsk teknik

Doktorand
Läs mer Maj 29
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Forskningsinriktningen för anställningen är systembiologi inom forensiska applikationer. Projektet omfattar utveckling av nya mekanistiska, sannolikhets- och djupinlärningsmodeller för att besvara olika forensiska/rättsmedicinska frågeställningar såsom att uppskatta tidpunkten för dödsfall och att avgöra dödsorsak med hjälp av storskalig metabolomikdata. Projektet involverar både grundläggande forskning för att ta fram nya systembiologiska modeller inom området och tillämpad forskning för att visa nyttan av de nya metoderna för att lösa verkliga problem inom det forensiska området. Doktorandprojektet kommer att genomföras i samarbete med Rättsmedicinalverket (RMV).

Anställningen är en del av projektet ”Att lösa brott med postmortem metabolomik och artificiell intelligens” som är finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet ingår forskare från flera områden såsom rättskemi, rättsmedicin, systembiologi och maskininlärning, och denna doktorandtjänst förutsätter ett starkt tvärvetenskapligt samarbete mellan doktoranden och andra forskare i projektet.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå inom medicinsk teknik, bioteknik, teknisk biologi, eller ett relaterat område som bedöms vara relevant för projektets forskningsinriktning, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovan nämnda områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska ha kunskap om både matematiska modeller och biologiska/medicinska system och frågeställningar. Den sökande ska också vara skicklig på att implementera nya modeller och algoritmer i en lämplig mjukvarumiljö. Den sökande ska dessutom ha en stark drivkraft för att lösa verkliga problem genom att utföra grundforskning; förmåga och intresse för att samarbeta inom forskning; och stark kommunikationsförmåga. Den sökande ska kunna kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift och kunna visa på god förmåga att samarbeta med nära kollegor och externa intressenter. Eftersom projektet kommer att arbeta med känsliga data kommer sökandeprofilerna att gå igenom en intern RMV-screening som första urvalssteget.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för medicinsk teknik på Institutionen för medicinsk teknik (IMT). Vi samarbetar med sjukvårdens kliniker såväl som med industrins ingenjörer som tillsammans med våra internationella medarbetare och gästande studenter bidrar det till en varierad och spännande miljö. Vår placering vid Campus US vid Linköpings Universitet skapar en världsunik möjlighet för forskning och utveckling inom ämnesområdet. 

Systembiologi vid IMT är internationellt erkänd för sitt arbete med att utveckla mekanistiska och kunskapsdrivna modeller för hela människokroppen, inklusive dess organ och celler. Dessa modeller kan anpassas med individuella data för att skapa så kallade digitala tvillingar. Utifrån dessa digitala tvillingar utvecklas applikationer inom E-hälsa, som syftar till att motivera patienter att följa rekommendationer och behandlingar samt genomföra gynnsamma livsstilsförändringar genom att simulera och visualisera personliga scenarier av hälsoparametrar framåt i tiden.

Rättsmedicinalverket (RMV) är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende. RMV arbetar med brottsutredningar på uppdrag av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Doktorandprojekt är kopplat till Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi.

Välkommen att medskapa framtiden tillsammans med oss!

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde den 1 september, 2024 eller enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2024-06-21. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand i industriell marknadsföring

Doktorand
Läs mer Feb 26
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
CBMI - Centrum för affärsmodellsinnovation vid Linköpings universitet söker en doktorand till hösten 2024.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand till forskningsprojektet ”Datadriven tjänstetransformation i industriella ekosystem” som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projektet syftar till att undersöka hur företag kan utnyttja potentialen i digital teknik och data för att utveckla innovativa och värdeskapande tjänster som är till nytta för kunder och samhället i stort (https://liu.se/forskning/datadriven-tjanstetransformation).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Doktorandprogrammet innehåller forskarutbildningskurser och du förväntas medverka på internationella konferenser och samarbeta med både innovativa företag och ledande internationella forskare. Vi ser gärna att du tillbringar delar av din doktorandtid på ett välrenommerat universitet utomlands.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom industriell ekonomi, företagsekonomi eller i ett närliggande ämne, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du ska ha ett stort intresse för marknadsstrategi och affärsutveckling och vilja lära dig både kvalitativ och kvantitativ metod.

Anställningen kräver mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande men inget krav.

Din arbetsplats
Avdelningen för industriell ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom marknadsföring och management.

Som doktorand kommer du också att vara knuten till Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) som bedriver forskning om hur nya affärsmodeller och affärslogiker kan skapa uthållig konkurrenskraft (https://liu.se/forskning/cbmi). Du kommer att arbeta under handledning av professorerna Christian Kowalkowski och Lars Witell.

Forskningen vid IEI spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Många IEI-doktorander har fortsatt sin karriär antingen på internationella handelshögskolor och universitet eller i företag som Accenture, Ericsson och McKinsey & Company.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. [%För Medfak: I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand%.] Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse. Augusti-september 2024 är dock önskvärt.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Amanuens i forskning om osteoporos

Pedagogassistent
Läs mer Maj 31
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Amanuens i forskning om osteoporos med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Om jobbet
Vi söker forskningsamanuens för ett pågående forskningsprojekt inom området osteoporos och relation till allvarliga fallhändelser. Arbetet består av databearbetning och manusförfattande i tätt samarbete med forskargruppen.

Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid, ett år i taget med förlängning upp till tre år.

Om dig

För att kunna anställas som amanuens måste du vara läkarstudent och ha genomfört vetenskapligt arbete (K8 på läkarprogrammet). Du bör vara väl bevandrad inom forskningsprocessen, statistik och databearbetning. God kännedom om forskningsområdet osteoporos och fall är högt meriterande. Likaså är ett uttalat forskningsintresse och nyfikenhet för eventuella framtida doktorandstudier meriterande.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på enheten för internmedicinska vetenskaper, vid avdelningen för diagnostik och specialistmedicin.

Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/hmv/disp

Om anställningen

Anställningen gäller som amanuens på 25% av heltid. Anställningstid 12 augusti – 31 december 2024.

Behörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är på 25% och avlönas per månad.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 20 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Förste forskningsingenjör i experimentell psykiatri

Biomedicinare
Läs mer Maj 30
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team i gränslandet mellan stress, affektiva störningar och drogberoende, med fokus på djurmodeller för att studera beteendemässiga och neurobiologiska mekanismer för drogåterfall och sug.

Dina arbetsuppgifter kommer att utgöras av:


• Kirurgi för intravenös kateterisering på råttor, samt stereotaktisk kirurgi
• Intravenösa självadministrationsmodeller för kokain
• Molekylära och biokemiska tekniker och analyser såsom PCR, immunhistokemi, RNAscope
• Konfokal- och fluorescensmikroskopi, mikroskopisk avbildning och signalkvantifiering.
• Design, insamling och analys av data från experiment för anatomisk och funktionell kartläggning av nervkretsar involverade i specifika beteendefenotyper i djurmodeller.
• Träning och handledning av studenter i forskargruppen.
• Hjälpa till med olika administrativa uppgifter som rör forskargruppen så som beställningar, inventering av utrustning och kemikalier eller liknande.

Om dig

Vi söker nu dig med doktorsexamen inom neurovetenskap, experimentell psykiatri eller relaterat område och forskningserfarenhet inom neuropsykofarmakologi och beroendesjukdomar. Avslutad kurs i försöksdjursvetenskap (LiUkursnummer 8FO0069 Laboratory Animal Sciences, 5 hp eller motsvarande kurs) samt erfarenhet av gnagarmodeller av affektiva sjukdomar/missbruk är ett krav.
Du måste också ha erfarenhet av djurbeteendetest, arbete med virusvektorer, stereotaktisk kirurgi och inoperation av venkatetrar på råttor, liksom andra laboratorietekniker såsom immunohistokemi, PCR, RNAscope och konfokalmikroskopi.

Som person är du initiativtagande, organiserad och du har en välutvecklad kommunikationsförmåga. Eftersom du kommer att arbeta i en internationell miljö är goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, ett krav. Dessutom ser vi gärna att du är ansvarstagande, engagerad och kan arbeta självständigt, samt har bra samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) och tillhöra Ida Fredrikssons forskargrupp. 

Du kommer att arbeta vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), som är en av universitetets största institutioner med verksamhet inom främst medicinska fakulteten. Vårt mål är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. På BKV hittar du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.

Om anställningen

Tillsvidareanställning, heltid.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 20 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Universitetslektor i radiografi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 28
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Inom ämnet Radiografi driver Enheten för radiologiska vetenskaper, RAD, flera fristående kurser på avancerad nivå. Parallellt med flera av dessa kurser ges motsvarande forskarutbildningskurser.

Den fristående kursen på avancerad nivå inom Datortomografi (DT) samt den motsvarande forskarutbildningskursen ges vartannat år och kommer närmast att ges i slutet av 2024.
Som universitetslektor i Radiografi kommer du att delta i undervisning inklusive examination på nämnda kurs, i första hand för handledning samt bedömning av fördjupningsarbete och tentamen. Undervisningen sker på svenska.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen i radiografi, samt har visat pedagogisk skicklighet, samt specifik yrkesskicklighet som röntgensjuksköterska, inklusive inom datortomografi.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den yrkesmässiga skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:

Krav för anställningen är mycket god förtrogenhet med problembaserad och studentcentrerad pedagogisk metodik.


• Särskilt meriterande är egen erfarenhet av handledning och bedömning inom radiografikurser som ges på RAD innefattande distansundervisning baserad på basgruppsarbete, fördjupningsarbete och scenariebaserad hemtentamen.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är yrkesskicklighet inom radiografi


• Krav för anställningen är aktuell och långvarig erfarenhet av självständigt arbete som röntgensjuksköterska inom datortomografi i klinisk verksamhet.
• Då undervisningen sker på svenska är mycket goda kunskaper i svenska språket ett krav.

Din arbetsplats

Enheten för radiologiska vetenskaper (RAD) inom avdelningen för diagnostiska specialiteter (DISP) på Linköpings universitet har undervisnings- och forskningsverksamhet inom ämnena Radiologi, Radiografi och Radiofysik/-kemi. Verksamheten på RAD är i flera delar inom forskning och undervisning integrerad med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, på Universitetssjukhuset i Linköping.
Läs mer om vår verksamhet här:
https://liu.se/organisation/liu/hmv/disp/enheten-for-radiologiska-vetenskaper
https://liu.se/forskning/centrum-for-medicinsk-bildvetenskap-och-visualisering-cmiv

Om anställningen

Intermittent anställning under perioden oktober 2024 till och med januari 2025. Upp till 40 h, beroende av antal studenter och arbetsfördelning mellan övriga lärare.

Tillträde enligt överenskommelse

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 juni 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör inom jonkanalsfysiologi

Forskarassistent
Läs mer Maj 28
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att delta i experimentella studier av effekten av substanser på spänningskänsliga kaliumjonkanaler för en fördjupad förståelse av tänkbara farmakologiska effekter. Du kommer främst arbeta med molekylärbiologiska och elektrofysiologiska tekniker i cellsystem. Mer specifikt innefattar arbetet att uttrycka jonkanalsproteiner i Xenopus laevis-oocyter för att sedan använda den elektrofysiologiska tekniken två-elektrods voltage clamp för att studera hur jonkanalernas aktivitet påverkas av syntetiska substanser. Du kommer studera såväl friska jonkanaler som jonkanaler som bär på sjukdomsassocierade mutationer. Arbetet
innefattar även inläsning av relevant litteratur med fokus på nya rapporterade forskningsfynd av relevans för projektet samt deltagande i forskargruppens aktiviteter såsom projektmöten och seminarieserier. 

Om dig

Vi söker dig som har en akademisk examen inom bioteknik eller liknande.

Omfattande erfarenhet av praktiskt arbete med elektrofysiologiska tekniker för att studera spänningskänsliga jonkanaler är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av arbete med uttryck av jonkanalsproteiner i Xenopus laevis-oocyter (inklusive injektion av RNA, två-elektrods voltage-clamp, dataanalys) är ett krav. Erfarenhet av arbete med genetiska orsaker till jonkanalsdysfunktion ses som meriterande.

Anställningen kräver goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du strukturerad, självgående och initiativtagande. Du är motiverad och tar ansvar för att nå upp till satta mål med godkvalité. Du har lätt för att arbeta med komplexa frågeställningar och kännetecknas av en god samarbetsförmåga.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Avdelningen för cell- och neurobiologi, i ett team av forskare verksamma i Sara Liins forskargrupp. Du kommer att arbeta på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) som är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning 5 månader, heltid.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Amanuens inom statistik

Forskarassistent
Läs mer Maj 28
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker upp till tio amanuenser till timarvoderade uppdrag vid Institutionen för datavetenskap.

Om jobbet
Vi söker upp till tio amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga lärare i kurser inom statistik, maskininlärning och R-programmering under HT24 (med möjlighet till förlängt uppdrag).

Huvudsakliga behovet under HT24 omfattar ca 5 personer till maskininlärningkurser 732A99 / TDDE01. Övrigt behov finns under HT24 till övriga kurser på kandidat- och masternivå (ex. 732G81, 732G48, 732A90).

Arbetsuppgifterna kan innebära att hjälpa studenterna under laborationer, undervisa på lektioner, överse seminarium, räknestugor och rättning av olika former av examination.

Om dig

För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Ett krav för att kunna erhålla anställning är att du kan visa upp dokumenterade goda ämneskurser inom de områden som de aktuella kurserna behandlar.

Det är meriterande att behärska svenska i tal och skrift. Det är även meriterande om du studerar vid Linköpings universitet.

Din arbetsplats

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida


Du kommer arbeta tillsammans med en eller flera lärare på avdelningen STIMA (Statistik och maskininlärning) med undervisning i statistik, maskininlärning och R-programmering.

Om anställningen

Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 juni, 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom beräkningsbaserad kondenserade materiens fysik

Doktorand
Läs mer Maj 14
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en doktorand i teoretisk fysik inom enheten "Teori för oordnade material". Tjänsten erbjuder nära samarbete med experiment och svensk industriell FoU-personal från Funmat-II kompetenscentrum.

Dina arbetsuppgifter

Forskningsområdet handlar om beräkningsbaserad materialvetenskap i kombination med utveckling av analytiska metoder. Fokus ligger på att förstå och analysera hårda legeringar för potentiella industriella tillämpningar. Statiska och dynamiska (ab initio, DFT) simuleringar av materialen gör att du kan utforska termodynamik och elasticitet vid höga temperaturer. Den teoretiska utmaningen är att utveckla en maskininlärd interatomär potentialbaserad metod för att utforska de vibrationella frihetsgraderna (fononer). Forskningen stöds av VINNOVA genom kompetenscentret Funmat-II. Forskningsuppgiften/resultaten diskuteras kontinuerligt med både experimentella och industriella partners.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på masternivå i fysik eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng skall avse fördjupningskurser i fysik och materialvetenskap eller teoretisk kemi med inriktning mot datorsimuleringar. Alternativt har du förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. All erfarenhet av ab-initio-simulering av material kopplat till databasstudier eller erfarenhet av maskininlärningsalgoritmer är meriterande. Kunskaper i Python-programmering är nödvändiga.

Det är en fördel om den sökande bifogar en avsiktsförklaring till ansökan. Brevet ska innehålla en kort beskrivning av vetenskaplig bakgrund och intressen, erfarenhet (om någon) av teoretisk modellering och beräkningar, samt skälen till att ansöka.

Din arbetsplats
Projektet kommer att genomföras inom den starka avdelningen för teoretisk fysik, i nära samarbete med experimentalister vid IFM-avdelningen och industriella partners inom Vinnovas kompetenscentrum FunMat-II. Avdelningen för teoretisk fysik bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.
Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsingenjör

Forskarassistent
Läs mer Maj 28
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en forskningsingenjör till ett timarvoderat uppdrag vid institutionen för datavetenskap.

Om jobbet
Arbetet innefattar att organisera ett antal större events inom ramen för forskningskommunikationsprojektet ”Spelet om konsumtionen”. Syftet med projektet är att nå ut i nya format, till nya grupper, med forskning om hållbar konsumtion. Projektet pågår under ytterligare ett år där vi vill nå ut till nya grupper med ett spelformat som utvecklats på institutionen.

Om dig

Vi söker dig som har minst en magisterexamen, där inriktning mot design, lärande samt samhällsomställning är meriterande. Du har även erfarenhet av följande:


• Att organisera större sociala tillställningar
• Utformning, spelledning och uppföljning av storskaliga sociala spel (Megagames)
• Forskningserfarenhet

Det är meriterande om du har erfarenhet av föreningsliv och allmän arbetslivserfarenhet.

Anställningen kräver att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida 

Tjänsten är placerad vid avdelningen för Människocentrerade system (HCS). Undervisning och forskning inom avdelningen omfattar områden som programmering, interaktionsdesign, tjänstedesign, artificiell intelligens och kognitionsvetenskap. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida/hcs

Om anställningen

Omfattningen på arbetsuppgifterna är ca 200 timmar under ett års tid.

Starttid bestäms efter överenskommelse. 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Anställningen är timavlönad.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 juni, 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

PhD student in computational condensed matter physics

Doktorand
Läs mer Maj 14
We have the power of over 40,000 students and co-workers. Students who provide hope for the future. Co-workers who contribute to Linköping University meeting the challenges of the day. Our fundamental values rest on credibility, trust and security. By having the courage to think freely and innovate, our actions together, large and small, contribute to a better world. We look forward to receiving your application!
We are looking for a PhD student in Theoretical Physics within the unit “Theory of Disordered Materials”. The position offers close collaboration with experiments and Swedish industrial R&D staff from the Funmat-II competence center.

Your work assignments
The research area deals with computational materials science combined with analytical method  developments. The focus is on understanding and analyzing hard, refractory alloys for potential industrial applications. Static and dynamical (ab initio, DFT) simulations of the materials will allow you to explore high-temperature thermodynamics and elasticity. The theoretical challenge is to develop a machine learned interatomic potential based approach in exploring the vibrational degrees of freedom (phonons). The research is supported by VINNOVA through the Funmat-II competence center. The research task/results are continously discussed with both, experimental and industrial partners.

As a PhD student, you devote most of your time to doctoral studies and the research projects of which you are part. Your work may also include teaching or other departmental duties, up to a maximum of 20% of full-time.

Your qualifications
You have graduated at Master’s level in physics or completed courses with a minimum of 240 credits, at least 60 of which must be in advanced courses in physics and materials science or theoretical chemistry with a focus on computer simulations. Alternatively, you have gained essentially corresponding knowledge in another way.  Any experience in ab-initio simulation of materials coupled to database studies or experience in machine learning algorithms is beneficial. Python programming skill is necessary.

It is beneficial that the applicant attaches a letter of intent to the application. The letter should contain brief description on scientific background and interests, experience (if any) in theoretical modeling and calculations, along with reasons for applying.

Your workplace

The project will be carried out within the strong Theoretical Physics Division, in close collaboration with experimentalists at the IFM department and industrial partners of the Vinnova FunMat-II competence center. The Division of Theoretical Physics carries out research, undergraduate and postgraduate education within the Department of Physics Chemistry and Biology (IFM) at Linköping University.

The employment

When taking up the post, you will be admitted to the program for doctoral studies. More information about the doctoral studies at each faculty is available at Doctoral studies at Linköping University

The employment has a duration of four years’ full-time equivalent. You will initially be employed for a period of one year. The employment will subsequently be renewed for periods of maximum duration two years, depending on your progress through the study plan. The employment may be extended up to a maximum of five years, based on the amount of teaching and departmental duties you have carried out. Further extensions can be granted in special circumstances.

Starting date by agreement.

Salary and employment benefits

The salary of PhD students is determined according to a locally negotiated salary progression.

More information about employment benefits at Linköping University is available here.

Union representatives
Information about union representatives, see Help for applicants.

Application procedure

Apply for the position by clicking the “Apply” button below. Your application must reach Linköping University no later than 18 June 2024.

Applications and documents received after the date above will not be considered.

We welcome applicants with different backgrounds, experiences and perspectives - diversity enriches our work and helps us grow. Preserving everybody's equal value, rights and opportunities is a natural part of who we are. Read more about our work with: Equal opportunities.
We look forward to receiving your application!

Linköping university has framework agreements and wishes to decline direct contacts from staffing- and recruitment companies as well as vendors of job advertisements.

Ansök nu

Postdoktor inom psykiatri

Biomedicinare
Läs mer Maj 28
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att arbeta i det spännande tvärsnittet mellan social neurovetenskap, psykiatri och beroendemedicin.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i en internationell miljö och primärt med följande arbetsuppgifter:


• Ledning av ett epidemiologiskt registerbaserat projekt som undersöker långsiktiga medicinska och sociala utfall av Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) med depotinjektioner jämfört med traditionell LARO.
• Att med hjälp av registerdata i kombination med kvalitativa studier och observationsstudier undersöka hur klinisk användning av nya diagnostiska verktyg och behandlingsmetoder påverkar sjukvården och dess utfall för beroendepatienter
• Som postdoktor kommer du att arbeta nära andra labbmedlemmar och handleda studenter och forskningsassistenter

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom ett relevant område (t.ex. epidemiologi, neurovetenskap, kognitionsvetenskap, psykologi, psykiatri) och en publikationslista som inkluderar epidemiologi och empirisk dataanalys.

Du har följande erfarenheter och kunskaper (krav):


• att arbeta med stora registerbaserade datamängder
• analys av epidemiologiska data med hjälp av R
• att arbeta i UNIX/LINUX-miljöer, inklusive vissa systemadministratörsuppgifter
• goda kunskaper i engelska, tal och skrift
• grundläggande kunskaper i svenska

Det är meriterande om du också har:


• tidigare erfarenhet av att arbeta med psykiatrisk forskning eller beroendeforskning

Som person är du initiativtagande och du har en välutvecklad kommunikationsförmåga. Vidare ser vi gärna att du är ansvarstagande, engagerad och kan arbeta självständigt, samt har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) tillsammans med universitetslektor, docent Andrea Johansson Capusan och med Professor Markus Heilig. CSAN som tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper - BKV, erbjuder en internationell, ung forskningsmiljö med regelbundna seminarier och inbjudna gästföreläsare och en fantastisk forskningsinfrastruktur. Utöver huvudprojektet kommer du också att ha möjligheter att bekanta dig med banbrytande tekniker som TMS och fNIRS och delta i arbete med kliniska prövningar.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på ett år med möjlighet till förlängning.
Anställningen som postdoktor är på heltid.
Startdatum så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 juni 2014. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Forskningsassistent inom pediatrisk neurovetenskap

Biomedicinare
Läs mer Jun 4
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Du kommer att delta i pågående forskningsprojekt där uppgifterna är fokuserade på laborationsarbete. Du kommer att samarbeta med forskningsledaren medan hon kommer att sätta upp in vivo och in vitro modeller. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att utföra immunhistokemi, stereologi, cell/skivkultur, beredning av DNA/RNA och proteinprover från celler, PCR och WB analyser.

Om dig

Vi söker dig som har integritet (tydliga värderingar), är flexibel (lätt att anpassa sig, ser möjligheter), samarbetsvillig (arbetar bra med andra), har god verbal kommunikation och en positiv inställning till arbetet.

Vi vill också att du har följande utbildning, erfarenheter och kompetens:


• Högskoleutbildning och masterexamen, gärna inom neurovetenskap/neurobiology
• Labberfarenhet inom histologi, immunhistokemi och stereologi, immunfluorescens och konfokalmikroskopi, protein (Western blot/ELISA) och gen (qPCR/RT-qPCR) analyser, kunskap om celllabsrutiner för sterilitet, primär cellodling, beredning av hjärnskivor vid vibratome för organotypisk skivodling
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och i skrift
• Goda kunskaper i litteratursökning och att författa vetenskapliga texter
• Förmåga att vara en lagspelareDet är meriterande om du har:


• Bakgrundskunskaper om de perinatala modellerna för hjärnskador
• Akut hjärnskivor farmakologi
• Kryostat sektionering

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH) som är en del av Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV).

Arbetet genomförs i en nystartad forskningsgrupp. Vi bygger en experimentell enhet inom perinatal neurovetenskap tillsammans med Professor Ulrika Ådén. Vi håller för närvarande på att skapa in vivo- och in vitro-modeller, och vi behöver teknisk personal för att utföra grundläggande experiment i labbet för att hjälpa till att fortsätta våra studier.

Specifikt kommer du att delta i forskning som syftar till att definiera de cellulära och molekylära mekanismerna för celldöd och inflammation som följer på neonatala hjärnskador. Vi använder olika experimentella modeller, cell- och hjärnskivkultur, rening av RNA/DNA, proteinanalys, flödescytometri och omics-data.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning heltid, ett år. 
Tillträdesdatum: augusti 2024

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Timavlönad universitetsadjunkt i Industriell organisation

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 3
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en timavlönad universtetsadjunkt i industriell organisation, särskilt entreprenörskap och innovation.

Om jobbet
Du ska framför allt biträda kursansvarig lärare i undervisningen i sommarkursen ETES40 som ges av avdelningen Projekt, Innovationer och Entreprenörskap (PIE). Medverkan i andra kurser inom managementområdet kan också eventuellt bli aktuellt. Arbetsuppgifterna består i huvudsak i att stötta vid inlämningsuppgifter, rätta tentor samt bidra i övriga kursadministrativa uppgifter.

Anställningen är tidsbegränsad och arbetet äger rum under sommaren, t.o.m. 2024-08-31.

Om dig

Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för innovation och entreprenörskap. Eftersom kursen du ska biträda i har ett stort fokus på formulering och utveckling av entreprenöriella och innovativa idéer, är en utbildningsbakgrund inom entreprenörskap, innovation och marknadsföring lämplig. Det anses meriterande om du har tidigare pedagogisk erfarenhet av undervisning. Meriterande är även erfarenhet inom coaching och pitchträning. Tidigare medverkan i PIEs entreprenörskapskurser och inGeniouskursen är meriterande.

Din arbetsplats
Projekt, Innovationer och Entreprenörskap (PIE) är en avdelning som bedriver forskning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom projektledning, innovation och entreprenörskap. Vår undervisning möter aktuella samhällsutmaningar och våra kurser utvecklas ständigt. Vi stimulerar våra studenter till kreativitet och reflektion genom innovativ undervisning. PIE utvecklar tvärvetenskapliga- och gränsöverskridande samarbeten. Vi är en viktig kompetensresurs och ett kunskapsnav i samhällets alla delar - inom näringslivet, den offentliga sektorn och i civilsamhället och dess organisationer. Genom att kombinera tvärdisciplinära och tvärvetenskapliga perspektiv i forskning och i utbildning, bidrar vi med ny kunskap och innovation som möter samhällets utmaningar. Samhällsomvandling och hållbarhetsperspektiv är två viktiga frågor som vi satsar på att integrera i vårt arbete och i detta ser vi digitalisering som ett viktigt hjälpmedel.

Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt tillträde bestäms efter överenskommelse. 

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Anställningen är timavlönad.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 17 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

PhD student in Materials Science

Doktorand
Läs mer Maj 22
We have the power of over 40,000 students and co-workers. Students who provide hope for the future. Co-workers who contribute to Linköping University meeting the challenges of the day. Our fundamental values rest on credibility, trust and security. By having the courage to think freely and innovate, our actions together, large and small, contribute to a better world. We look forward to receiving your application!
Your work assignments
As a member of Nanostructured Materials, you will conduct application-inspired fundamental research on materials synthesis and behavior. The work is primarily experimental. This position is part of a large project developing protective coatings for nuclear fuel rods so you will be part of a collaborative research team. The team members are from academia and industrial companies. You will be part of one or several research subprojects, headed by a senior researcher and a steering group.

The position comprises experimental research in the field of synthesizing multicomponent thin films by pulsed arc deposition. The research task includes deposition process development and alloy engineering, thin film characterization by, for example, analytical electron microscopy and x-ray diffractometry, and determination of their mechanical and oxidation-resistant properties. The work is conducted in close collaboration with theoreticians.

As a PhD student, you devote most of your time to doctoral studies and the research projects of which you are part. Your work may also include teaching or other departmental duties, up to a maximum of 20% of full-time.

Your qualifications
You have graduated at Master’s level in Materials Science, Physics, or a similar topic, or completed courses with a minimum of 240 credits, at least 60 of which must be in advanced courses in Materials Science, Physics, or a similar topic. Alternatively, you have gained essentially corresponding knowledge in another way.

You have interests, and preferably documented experience, in thin film synthesis by physical vapor deposition.

You are self-motivated with a strong drive to excel in science. You are communicative, organized, and report your work efficiently.

You speak and write in English fluently.

You do not need to supply a letter of intent with your application.

Your workplace

The division of Nanostructured Materials at the Department of Physics, Chemistry, and Biology carries out research, undergraduate and postgraduate education in Materials Science. You can read more about Nanostructured Materials here: https://liu.se/organisation/liu/ifm/nano.

The employment

When taking up the post, you will be admitted to the program for doctoral studies. More information about the doctoral studies at each faculty is available at Doctoral studies at Linköping University

The employment has a duration of four years’ full-time equivalent. You will initially be employed for a period of one year. The employment will subsequently be renewed for periods of maximum duration two years, depending on your progress through the study plan. The employment may be extended up to a maximum of five years, based on the amount of teaching and departmental duties you have carried out. Further extensions can be granted in special circumstances.

Starting date by agreement.

 

Salary and employment benefits

The salary of PhD students is determined according to a locally negotiated salary progression.

More information about employment benefits at Linköping University is available here.

Union representatives
Information about union representatives, see Help for applicants.

Application procedure

Apply for the position by clicking the “Apply” button below. Your application must reach Linköping University no later than the 17th of June 2024.

Applications and documents received after the date above will not be considered.

We welcome applicants with different backgrounds, experiences and perspectives - diversity enriches our work and helps us grow. Preserving everybody's equal value, rights and opportunities is a natural part of who we are. Read more about our work with: Equal opportunities.
We look forward to receiving your application!

Linköping university has framework agreements and wishes to decline direct contacts from staffing- and recruitment companies as well as vendors of job advertisements.

Ansök nu

Doktorand inom Materialvetenskap

Doktorand
Läs mer Maj 22
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Som medarbetare vid avdelningen Nanostrukturerade material kommer du att bedriva tillämpningsinspirerad grundforskning kring materials framställning och egenskaper. Arbetet är primärt experimentellt. Den här tjänsten är en del av ett större projekt som syftar till att utveckla beläggningar för kärnbränslestavar så du kommer att samarbeta i ett forskarteam. Teamet består av forskare från både akademin och industrin. Du kommer att deltaga i ett eller flera delprojekt som leds av en senior forskare och en styrgrupp.

Denna tjänst består av experimentell forskning kring syntes av tunna multikomponentfilmer med pulsad arcförångning. Forskningsuppgiften består i att utveckla beläggningsprocessen, designa legeringsämnesinnehållet i filmerna, mikrostrukturkarakterisering med till exempel analytisk transmissionselektronmikroskopi och röntgendiffraktion och bestämma filmernas mekaniska och oxidationsegenskaper. Arbetet sker i nära samarbete med teoretiker.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå Materialvetenskap, Fysik eller liknande ämne eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå Materialvetenskap, Fysik eller liknande ämne eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du drivs och motiveras av en vilja att förkovra dig vetenskapligt. Du är kommunikativ, organiserad och rapporterar ditt arbete effektivt. Du talar och skriver flytande engelska.

Du behöver inte bifoga en avsiktsförklaring till din ansökan. 

Din arbetsplats
Avdelningen för Nanostrukturerade material vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom materialvetenskap. Du kan läsa mer om Nanostrukturerade material här: https://liu.se/en/organisation/liu/ifm/nano

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i datalogi (vikariat)

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 27
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt i datalogi undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska samt handleder studenter inom tekniska och filosofiska fakultetens olika utbildningar. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av kursutveckling, kursansvar, undervisning och examination, projekthandledning, exjobbshandledning och olika former av administration.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:Dokumenterad pedagogisk skicklighet samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen är ett krav för anställningen.

Goda kunskaper inom datalogi och programmering är ett krav.

Meriterande är breda dokumenterade kunskaper inom programmering och AI/maskininlärning.Dokumenterad undervisningserfarenhet inom några av ovan områden är särskilt meriterande.Erfarenhet från ledning av stora kurser som involverar många lärare är meriterande.Då undervisning sker på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida 

Detta vikariat är placerat vid avdelningen för Människocentrerade system (HCS). Undervisning och forskning inom avdelningen omfattar områden som programmering, webbprogrammering, databaser, spelprogrammering, interaktionsprogrammering, tjänstedesign, kognitionsvetenskap och människa-maskininteraktion.

Om anställningen
Vikariat, deltid 75% i två år.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 juni, 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom Materialvetenskap

Doktorand
Läs mer Maj 22
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Inom kompetenscentret NEXT söker vi en doktorand till Linköpings universitet (LiU) inom materialvetenskap som är intresserad av att arbeta med de innovativa karakteriseringsmetoderna som storskaliga synkrotron- och neutronanläggningar möjliggör. Kompletterande arbete kommer att utföras i laboratorier på LiU.

Kompetenscentrumet NEXT har 24 partner från akademi, forskningsinstitut, företag och infrastruktur-anläggningar för att gemensamt arbeta med forskning kring innovativa materiallösningar för att lösa dagens hållbarhetsutmaningar i industrin, t.ex., forskning relaterat till elektrifiering av transportsektorn, hållbar tillverkning via additiv tillverkning (3D-printing) och utveckling av experimentell metodik och analys för effektiv utvärdering av avancerade high-throughput-experiment. Du kan läsa mer om Kompetenscentrumet NEXT här: https://www.next.kth.se/

I det här specifika projektet kommer du att studera hårda, nötningståliga ytskikt som används på verktyg för metallbearbetning. Du kommer att använda röntgen-baserade tekniker, till exempel högenergiröntgendiffraktion, för att studera ytskikten i realtid då de används för skärande metallbearbetning. Du kommer också att använda andra metoder som till exempel elektronmikroskopi och röntgendiffraktion på labskala för att studera nötning och förändringar i mikrostrukturen hos ytskikten. Målet är detaljerad kunskap om ytskiktets beteende i kontaktytan mellan verktyg och metallspånan och hur det relaterar till nötningsmekanismerna.  

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå i fysik, materialvetenskap eller materialkemi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom fysik, materialvetenskap eller materialkemi eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du talar och skriver engelska flytande.

Erfarenhet av hårda ytskikt, röntgendiffraktion och/eller synkrotronljus-baserade experiment är meriterande.

Du behöver inte bifoga en avsiktsförklaring till din ansökan. 

Din arbetsplats
Avdelningen för Nanostrukturerade material vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom materialvetenskap. Du kan läsa mer om Nanostrukturerade material här: https://liu.se/en/organisation/liu/ifm/nano

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu

Doktorand inom Materialvetenskap

Doktorand
Läs mer Maj 22
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Som medarbetare vid avdelningen Nanostrukturerade material kommer du att bedriva tillämpningsinspirerad grundforskning kring materials framställning och egenskaper. Arbetet är primärt experimentellt. Den här tjänsten är en del av ett större projekt som syftar till att utveckla beläggningar för kärnbränslestavar så du kommer att samarbeta i ett forskarteam. Teamet består av forskare från både akademin och industrin. Du kommer att deltaga i ett eller flera delprojekt som leds av en senior forskare och en styrgrupp.

Denna tjänst består av experimentell forskning där oxidationen av tunna multikomponentfilmer ska studeras in situ. Forskningsuppgiften består i att designa och utföra tidsupplösta experiment av oxidationsprocessen med hjälp av synkrotronljus, d.v.s. diffraktion och spektroskopianalyser. Studierna inkluderar också att du växer de filmer som ska studeras med hjälp av magnetronsputtring. Arbetet sker i nära samarbete med teoretiker.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå Materialvetenskap, Materialkemi eller Fysik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå Materialvetenskap, Materialkemi eller Fysik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du drivs och motiveras av en vilja att förkovra dig vetenskapligt. Du är kommunikativ, organiserad och rapporterar ditt arbete effektivt. Du talar och skriver flytande engelska.

Du behöver inte bifoga en avsiktsförklaring till din ansökan. 

Din arbetsplats
Avdelningen för Nanostrukturerade material vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom materialvetenskap. Du kan läsa mer om Nanostrukturerade material här: https://liu.se/en/organisation/liu/ifm/nano

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansök nu