Folkhälsoutvecklare jobb i Linköping

Hitta lediga jobb som Folkhälsoutvecklare i Linköping. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Linköping från den arbetsgivaren.

Utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Aug 3
När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din kunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i samhällets vardag. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland och det sydöstra civilområdet.Du kommer att tillhöra enheten för social hållbarhet som verkar för att de nationella målen för folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter ska få genomslag i länet.

Våra uppdrag omfattar bland annat folkhälsa, förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping samt alkoholtillsyn och tobakstillsyn. Brottsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd och tidiga insatser under asyltiden samt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Demokrati, hemlöshet, jämställdhet, våld i nära relationer, människohandel och prostitution. Hedersrelaterat våld och förtryck, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, barnrätt, funktionsrätt samt personligt ombud.

Dina arbetsuppgifter blir att främja, utveckla och följa upp myndighetens och länets arbete inom mäns våld mot kvinnor. Ett av uppdragen kommer vara att arbeta med projektet att utveckla regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Du ska arbeta i linje med beslutad projektplan samt ansvara för redovisning av projektet. I arbetet ingår bland annat att främja samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, ta fram och sprida rapporter/kartläggningar/lägesbilder samt kompetenshöjande insatser. Du förväntas arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Som en del av arbetet ingår administrativa arbetsuppgifter samt enhetens och myndighetens interna tvärsektoriella arbete.

Vi vill att du har relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning mot samhällsvetenskap eller likvärdigt. Det är önskvärt att du har kunskap om offentlig förvaltning och om mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Du ska kunna omsätta teori till praktisk handling som leder till konkreta resultat, såväl internt som externt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i projekt och utvecklingsarbete.

Som person är du prestigelös och har en förmåga att samarbeta och inkludera andra. Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är strukturerad, drivande och att du har förmågan att hitta balansen mellan att leverera god kvalitet och att hålla tidsplaner. Genom ditt positiva förhållningssätt och din flexibilitet bidrar du både till en god arbetsmiljö och att arbetsgruppen når sina mål. Du har en förmåga att analysera och tänka strategiskt. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast.

Övriga villkor
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss på vår hemsida.

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html

Vill du veta mer kontakta Linda Pergelius Thorbjörnson, tel: 010-2235280.

Fackliga företrädare

SACO: Magnus Roback, tel: 010-223 54 89 samt Emma Edström vecka 31, tel: 010-2235217. 

ST: Annelie Ingmar vecka 31–33, tel: 010-2235299 samt Nina Stenmark vecka 34, tel: 010-223 53 04.

Välkommen med din ansökan som du skickar via www.varbi.se. Din ansökan ska ha inkommit senast den 20 augusti, ange ref nr 12023.

Ansök nu

Utvecklingsstrateg inom folkhälsa

Folkhälsoutvecklare
Läs mer Dec 20
Om Kommunledningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd och service till hela kommunen, näringsliv, organisationer samt kommunens politiska ledning. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Huvudfokus i tjänsten kommer att vara övergripande strategiska frågor inom folkhälsa och till viss del inom suicidprevention, men även andra områden och uppgifter inom socialt hållbar utveckling kommer att bli aktuella. Det handlar om de områden inom socialt hållbar utveckling som enheten arbetar med och som beskrivs under rubriken “Om arbetsplatsen”. Exakt vilket/vilka områden utöver folkhälsa och suicidprevention som du kommer att få arbeta med påverkas av de kompetenser du och gruppen i övrigt besitter.

Som utvecklingsstrateg kommer du i huvudsak att arbeta med att leda processer, utreda och utvärdera samt ta fram styrdokument främst kopplat till folkhälsa. I arbetet ingår samverkan med kontaktpersoner, både inom ditt team men även med kontaktpersoner inom kommunens olika förvaltningar och bolag, såväl som med externa aktörer.

Din arbetsplats
Vi söker dig som vill arbeta strategiskt och drivande för en hållbar samhällsutveckling med det kommunala uppdraget som grund. I Linköpings kommun arbetar vi för att utveckla hela kommunens hållbarhetsarbete, utifrån Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen och med höga ambitioner inom såväl mänskliga rättigheter som miljömål. Vi strävar efter att fortsätta utveckla Linköpings kommun som en av Sveriges ledande kommuner inom hållbarhet.

Tjänsten är placerad på Hållbarhetsenheten, en grupp om ca 9 personer där utvecklingsstrateger inom social respektive ekologisk hållbarhet arbetar tillsammans med hållbarhetschef.

Hållbarhetsenheten har ansvar för kommunens övergripande strategiska arbete med frågor relaterade till hållbar utveckling. Exempel på strategiska kompetensområden inom gruppen är folkhälsa och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och klimat.

Inom social hållbarhet arbetar enheten, förutom med områdena ovan, även för att vidareutveckla och stärka kommunens arbete inom demokrati- och mångfaldsfrågor, segregation och samverkan med civilsamhället.

Inom ekologiskt hållbar utveckling arbetar enheten exempelvis med områden som giftfri miljö, minskade klimatutsläpp, klimatanpassning och cirkulär ekonomi.

Du som söker
Vi söker dig som har högskoleexamen med folkhälsovetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet från strategiskt arbete inom social hållbarhet samt har arbetat med processledning, informationsinsamling, sammanställning och analys av dokument. Det är en fördel om du arbetat med andra frågor inom socialt hållbar utveckling på en strategisk nivå. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en kommun eller en annan politiskt styrd organisation. Du som söker har kunskap om och intresse för social hållbarhet och kompetens inom folkhälsa. Vi ser det som meriterande om du har kompetens inom suicidprevention.

Arbetsuppgifterna som utvecklingsstrateg innebär mycket samverkan med interna och externa parter vilket kräver god svenska i tal och skrift.

Du tycker om att driva dina processer framåt och tar initiativ till att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tänker strategiskt, ser saker ut ett långsiktigt perspektiv, arbetar mot uppsatta mål och fokuserar på resultat. Då tjänsten innefattar en stor kontaktyta är det viktigt att du är utåtriktad och social i yrkesmässiga sammanhang.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom 2024-02-28

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10516

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu