Chefer inom hälso- och sjukvård jobb i Linköping

Hitta lediga jobb som Chefer inom hälso- och sjukvård i Linköping. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Linköping från den arbetsgivaren.

Vårdenhetschef till cancer och lungsjukvårdsenheten

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 1
Vi söker en vårdenhetschef med stort intresse för ledarskap! Du kommer få möjlighet att utvecklas i en trygg miljö med stöd från erfaren chef! 

Cancer och lungsjukvårdsenheten ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Region Östergötland.

Enheten består av två slutenvårdsavdelningar inom kärnområdena onkologi och lungmedicin. Cancer- och lungsjukvårdsenheten ansvarar för att utveckla och säkerställa slutenvårdens bemanning och kompetens inom omvårdnad för respektive specialistområde. Enheten arbetar i ett nära samarbete med Lungmedicinska kliniken och Onkologiska kliniken. Vi söker nu en vårdenhetschef med inriktning mot Lungsektionen!

Vårdavdelningarna är placerade i O-huset med närhet till öppenvård, strålbehandling och röntgen. På den onkologiska slutenvårdsenheten ges högspecialiserad vård till vuxna personer med tumörsjukdomar, med undantag för blodcancer. På den lungmedicinska slutenvårdsenheten ges högspecialiserad vård till personer i behov av inneliggande vård med lungmedicinska sjukdomar. Enheten ingår i Sydöstra sjukvårdsregionens kompetenscentrum gällande cancerbehandling och lungmedicin. Cancer och lungsjukvårdsenheten är en relativt nystartad enhet där lärande, utbildning och omvårdnad är i fokus!

Arbetsbeskrivning
Som vårdenhetschef har du en unik möjlighet att tillsammans med verksamhetschef, medicinskt ledningsansvariga läkare, verksamhetsutvecklare/biträdande vårdenhetschef och vårdenhetschef för kärnområdet onkologi att leda och utveckla framtidens slutenvård på cancer och lungsjukvårdsenheten. Arbetet sker i ett nära samarbete med lungmedicinska kliniken och onkologiska kliniken som ansvarar för läkarbemanningen på enheten.

Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Din roll är viktig då du tillsammans med medarbetarna översätter verksamhetens mål i dagligt arbete och har fokus på att utveckla och förbättra verksamheten. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för enhetens medarbetare, arbetsmiljö, utveckling, kvalitet samt ekonomiska resultat.

I chefsgruppen finns olika kompetenser vilket gör att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi tycker alla om att hjälpas åt och arbeta i tillsammans.  Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i din grundprofession.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska med minst kandidatexamen och arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du är Specialistsjuksköterska med arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Utbildning och arbetslivserfarenhet inom chefs- och ledarskapsområdet är meriterande. Det är viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska och kan uttrycka dig i både tal och skrift. Vidare behöver du kunna hantera olika IT-system.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som leder, motiverar och kommunicerar på ett tydligt sätt för att nå gemensamma mål. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet samt har förmåga att fokusera på rätt saker genom ett närvarande ledarskap.

Som person är du lugn, stabil och trygg med god självinsikt. För att lyckas i arbetet är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, lyssnar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har även en god förmåga att ta initiativ, lösa konflikter och sätter igång och följer upp aktiviteter för att uppnå resultat. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.

Läs gärna här om https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef till Kvinnokliniken Universitetssjukhuset

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 1
Som verksamhetschef blir ditt uppdrag att leda verksamheten och du driver systematiska förbättringsarbeten utifrån patient, process, och medarbetarperspektiv.

Du har ett verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar samt strategiskt ansvar att driva utvecklingsarbete på övergripande verksamhetsnivå och för kvinnosjukvården i regionen. Många delar av uppdraget sköts i samverkan med andra kliniker och verksamheter inom och utanför regionen.

Barn- och kvinnocentrum är en länsövergripande enhet inom Region Östergötland. Kvinnokliniken US/ Motala är en del av Barn- och kvinnocentrum som bedriver alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård inklusive mödravård, obstetrik, förlossning- och BB-vård. Kliniken har profilering mot högspecialiserad vård med regionala uppdrag inom cancerkirurgi och infertilitetsbehandlingar samt 2 nationella uppdrag inom komplicerade förlossningsskador och vulvacancer. Forskning, utveckling och utbildning är viktiga delar av verksamheten. Inom forskning är vi framgångsrika inom exempelvis graviditet och förlossning, infertilitet, psykosocialt omhändertagande, samt inom gynekologi och cancerkirurgi. Inom FoU har vi ett nära samarbete med Linköpings universitet.

Vården bedrivs i nära samarbete med kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping med gemensam vision: "Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet".

Centrum är ISO- certifierade inom kvalitet och miljö.

Arbetsbeskrivning
Som verksamhetschef blir ditt uppdrag att leda verksamheten och utifrån uppdraget, skapa förutsättningar att uppnå bästa patientsäkerhet, vårdkvalitet, forskning och utbildning, effektiva arbetssätt och god arbetsmiljö. Du driver det systematiska förbättringsarbeten utifrån patient, process, och medarbetarperspektiv. Med dig har du cirka 330 skickliga och högt motiverade medarbetare.

Du har ett verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar samt strategiskt ansvar att driva utvecklingsarbete på övergripande verksamhetsnivå och för kvinnosjukvården i regionen. Du ingår i ledningsgruppen för Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland och rapporterar till centrumchefen. Många delar av uppdraget sköts i samverkan med andra kliniker och verksamheter inom och utanför regionen. En viktig del i uppdraget är fortlöpande kontakt och samverkan med de fackliga organisationerna. I ditt uppdrag är du ordförande i och leder klinikens samverkansgrupp som också är skyddskommitté.

Utbildning och erfarenhet
Du har utbildning på högskolenivå samt erfarenhet av chef- och/eller ledaruppdrag inom hälso- och sjukvård.

Vi ser det som meriterande om du är utbildad läkare eller specialist inom obstetrik och gynekologi. Har du akademiska meriter med erfarenhet av forskning och undervisning eller att du är disputerad är också en fördel. Det är även meriterande om du har erfarenhet från regionalt, nationellt och/eller internationellt samarbete och att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av komplexiteten på en Universitetsklinik med tre huvuduppgifter (Klinik/Forskning/Utveckling) och många externa samverkansparter.

Personliga egenskaper
Med ett tydligt ledarskap skapar du delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till engagemang och samarbete. Du har helhetssyn, skapar och uppehåller relationer med samverkansparter och kan med handlingskraft och struktur leda en verksamhet mot uppsatta mål. För att bli framgångsrik i tjänsten behövs intresse och kompetens inom utvecklingsarbete, undervisning och forskning.

Anställning och information
Detta är ett tidsbegränsat chefsuppdrag med en tillsvidaretjänst i din grundprofession. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Centrumchef Tobias Ekenlie 010-1041664, mailto:tobias.ekenlie@regionostergotland.se

För kontakt med facklig part:
Östergötlands läkarförening: mailto:bo.tillander@regionostergotland.se
SACO: mailto:annika.barth@regionostergotland.se
VISION: mailto:eleanor.thuresson@regionostergotland.se
Vårdförbundet: mailto:asa.fransen.salminen@regionostergotland.se

Önskas kontakt med annan facklig organisation, kontakta HR ansvarig Mats Cleve, 010- 1047599

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Wisth på 011-191897 eller mailto:eva.wisth@jeffersonwells.se

Sök tjänsten https://www.jeffersonwells.se/sv/jobb/9e4e90e4-84e5-415f-868c-4fc0bfb5e867/verksamhetschef-kvinnokliniken-universitetssjukhuset-

Sista ansökningsdag är 21 februari 2023. Välkommen med din ansökan.
Läs gärna här om https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vårdenhetschef till öppenvården på onkologiska kliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Nytt
Vi söker dig som brinner för att utveckla morgondagens cancervård, skapar engagemang och delaktighet och kan motivera och förse dina medarbetare med de befogenheter som krävs för att uppnå gemensamma mål!

Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har ett övergripande ansvar för cancerbehandlingar i sydöstra sjukvårdsregionen.

Verksamheten är organiserad i en öppenvård som inrymmer en behandlingsmottagning, en allmän mottagning, klinikens paramedicinska kompetens samt enhet för strålbehandling. I verksamheten inryms också den kliniska prövningsenheten (KPE) samt en uppföljningsenhet. Kliniken har cirka 200 medarbetare och i uppdraget ingår även att handleda studenter. Sedan 2020 vårdas Onkologiska klinikens patienter inneliggande på Cancer- och Lungsjukvårdsenheten (CoL) som är en gemensam slutenvårdsenhet i O-huset.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten är inom klinikens öppenvård där du kommer att ansvara för den allmänna mottagningen, uppföljningsenheten (UFE), vår kliniska prövningsenhet (KPE) och våra paramedicinare.

Till mottagningen kommer patienter på nybesök och återbesök från hela sydöstra sjukvårdsregionen, här sker också vissa kontroller och uppföljning efter behandling. Till mottagningen hör kontaktsjuksköterskeverksamhet och sköterskeledda mottagningar och här finns även vårdplanerare. KPE ansvarar för arbetet runt de kliniska prövningar som bedrivs på kliniken. Våra paramedicinare arbetar över hela kliniken inklusive mot CoL.

Du kommer vara ansvarig för cirka 30 medarbetare inom professionerna dietist, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut och sjuksköterska där en stor del av sjuksköterskorna är specialistsjuksköterskor.

Ditt uppdrag som vårdenhetschef är att leda, planera och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna för att uppnå verksamhetens mål. Du har ett delegerat ansvar för verksamhet, budget, medarbetare och arbetsmiljö. På Onkologiska kliniken är samverkan mellan vårdenheter viktigt för att stödja patienterna i hela behandlingskedjan. Du kommer därför ha ett nära samarbete med öppenvårdens andra vårdenhetschef.   

Som vårdenhetschef ingår du i klinikens ledningsgrupp där du tillsammans med övrig ledning arbetar med att uppnå klinikens mål och är med och formar klinikens långsiktiga strategi.

Utbildning och erfarenhet
Som vårdenhetschef hos oss kommer du leda en enhet med kompetenta och specialiserade medarbetare med stor klinisk kunskap. Vi söker därför dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare vill vi att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna inom onkologi.

Vi ser helst att du har erfarenhet av chef- och ledningsarbete, gärna gentemot en eller flera av de yrkesgrupper som du här kommer att leda, och det är även meriterande med ledarutbildning. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att vara med att driva och utveckla mottagningsverksamheten samt det fortsatta arbetet inom kliniken som helhet. Har du erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete och har god organisationskompetens ser vi det som meriterande.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som leder, motiverar och kommunicerar på ett tydligt sätt och där det är naturligt för dig att tillvarata medarbetarnas kunskaper och färdigheter samt vara lyhörd. Som person är du trygg i dig själv med god självinsikt. Då gruppen består av flera olika professioner med olika behov ser vi det som viktigt att du kan situationsanpassa ditt ledarskap. Du har lätt för att skapa dig en bild av verksamhetens olika delar och hur de samverkar för att kunna se till hela verksamhetens bästa i olika beslut. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetssätt utifrån en föränderlig omvärld. Det innebär att du som chef behöver ta hänsyn till hela verksamheten och utifrån det ta initiativ till att driva förbättrings- och utvecklingsarbete lokalt, samt skapa engagemang i medarbetargruppen för att uppnå målen.

Anställning och information

Vi erbjuder ett fyraårigt förordnande som vårdenhetschef på Onkologiska kliniken. Start enligt överenskommelse. Din grundtjänst har du inom Region Östergötland och inom din grundprofession.

Läs gärna här om https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef till Thorax-Kärlkliniken

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 31
Vill du vara med och utveckla vård i världsklass? 
Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Hjärtcentrum 
och omfattar thoraxkirurgi, kärlkirurgi, thoraxanestesi och intensivvård.

Hos oss 
utförs bland annat högspecialiserad kärlkirurgi samt kirurgisk behandling, inklusive 
postoperativt omhändertagande av sjukdomar i bröstkorgen, hjärtat och lungorna. 
Forskning och undervisning ingår som viktiga uppdrag. Vi är sedan 2017 en 
universitetssjukvårdsenhet (USV-klinik). Våra patienter kommer huvudsakligen från 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Kliniken ingår i Hjärtcentrum tillsammans Fysiologiska kliniken i Linköping och 
Kardiologiska klinikerna i Linköping och Norrköping. Vi arbetar processorienterat 
inom Hjärtcentrum inklusive Seldingerenheten, som samlar 8 laboratorier för 
kateterburna åtgärder. Kliniken har cirka 265 medarbetare.

Inom thoraxkirurgi utförs årligen cirka 800 hjärtoperationer och 300 lungoperationer 
samt avancerat cirkulationsunderstöd. Thoraxintensivavdelningen hanterar förutom 
thorax- och kärlkirurgiska patienter även intensivvårdskrävande kardiologiska 
patienter. Inom kärlkirurgi utförs cirka 850 åtgärder årligen. 
Inom kliniken ryms operations-, intensivvårds-, uppvaknings- och vårdavdelningar 
samt kärlmottagning både i Linköping och i Norrköping.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill leda och, tillsammans med dina medarbetare, utveckla en 
högspecialiserad verksamhet med höga kvalitetskrav. 
Huvuduppdraget är att tillsammans med centrumet skapa förutsättningar för att 
kunna möta framtidens thorax-kärlvård.

Uppdraget innebär ett samlat ansvar för vård, forskning och undervisning och 
därmed för medicinsk- och omvårdnadskvalitet, tillgänglighet, utveckling, ekonomi 
samt medarbetare och arbetsmiljö. 
Du leder processorienterat mot tydliga mål och arbetar nära medarbetarna med 
systematiskt förbättringsarbete. Målet är att ge och vidareutveckla vård med hög 
nationell och internationell kvalitet, tillgänglighet och patientdelaktighet på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Du rapporterar till centrumchef och ingår i Hjärtcentrums ledningsgrupp. Du tar,
förutom för din klinik, även ansvar för helheten gentemot angränsande 
verksamheter.

Tjänsten är ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning inom din 
grundprofession. 

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som är disputerad med ledarerfarenhet från sjukvårdande verksamhet.
Du har relevant utbildning på högskolenivå och gedigen erfarenhet från 
högspecialiserad och forskningsintensiv verksamhet. Erfarenhet av att leda 
förändrings-/förbättringsarbete är en förutsättning för uppdraget som 
verksamhetschef. Erfarenhet som chef och kunskaper i ekonomi och 
organisationsutveckling är meriterande.  

Personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar utifrån ett tydligt och närvarande ledarskap. Du har god 
strategisk förmåga, är en god förebild i organisationen och stödjer medarbetarna och 
verksamhetens utveckling utifrån uppdrag och mål. Du har en god 
samarbetsförmåga och kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Vidare har du 
helhetssyn och tar hänsyn till verksamhetens bästa med patienten i fokus. Som 
person är du trygg, stabil och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till 
situationen. Du trivs i rollen att leda och stimuleras av att bidra till framgångsrikt 
forsknings- och utvecklingsarbete. Tjänsten kräver att du är bra på att skapa 
engagemang och delaktighet i arbetsgruppen samt stödja arbetsprocesser där 
olika professioner ingår i samverkan runt patienten. Stor vikt kommer att läggas vid 
personlig lämplighet. 

Läs gärna här om https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Sektionschef till Operation Nord, ANOPIVA

Sektionschef, sjukhus
Läs mer Jan 25
Vill du tillsammans med medarbetare och chefskollegor arbeta med evidensbaserad, personcentrerad vård och med att utveckla vårdens processer och flöden? Har du erfarenhet av chef- eller ledarskap och intresse för operationssjukvård och intensivvård? Välkommen till oss på ANOPIVA som sektionschef!

ANOPIVA (anestesi, operation och intensivvård) är den största kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och i Region Östergötland.

Kliniken är organiserad i tre sektioner – intensivvårdssektionen, operation nord, operation syd – samt den steriltekniska enheten, och har sammantaget drygt 500 medarbetare.

Till intensivvårdssektionen hör avdelningarna för intensivvård (IVA), postoperativ vård (Postop) och intermediärvård (IIMA). På operation nord och operation syd bedrivs operationssjukvård i samarbete med de flesta av regionens opererande specialiteter. ANOPIVA är en universitetssjukvårdsenhet där utbildning och forskning har central ställning, och patientsäkerhetskulturen är stark på kliniken.

Allt arbete på ANOPIVA vilar på fundamenten patientfokus, medicinsk kvalitet/patientsäkerhet, forskning/utbildning och medarbetarskap. ANOPIVA präglas av den gemensamma värdegrunden; att medarbetarna visar respekt för patienterna och varandra, tar ansvar för och främjar ett gott samarbete.

Hos oss kommer du att:

- Stärka din förmåga att leda, driva och utveckla operationssjukvård i tvärprofessionellt och multidisciplinärt samarbete.
- Utöka ditt nätverk inom chef- och ledarskap.
- Utveckla såväl operativa som taktiska och strategiska delar av ditt chefs- och ledarskap, med stöd av HR- och ekonomifunktioner.
- Tillsammans med medarbetare, chefskollegor och företrädare för andra verksamheter forma framtidens operationssjukvård och intensivvård.

Arbetsbeskrivning
ANOPIVA söker nu en sektionschef till operation nord. Till tjänsten hör övergripande medicinskt ansvar för sektionens verksamhet och för utveckling av detsamma, personal- och arbetsmiljöansvar för läkare knuta till sektionen samt för ekonomi inom enheten. Sektionschefen har ett nära samarbete med de tre vårdenhetschefer som har personalansvar för övriga medarbetare på sektionen samt med övriga sektionschefer på kliniken, är en del av klinikens ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Sektionschefen har gott stöd av funktioner för HR och ekonomi och är, såväl internt som externt, en representant för ANOPIVA, Universitetssjukhuset i Linköping och Region Östergötland.

Uppdraget som sektionschef är förenat med 50% klinisk tjänstgöring och är ett fyraårigt förordnande under en samtidig tillsvidareanställning på ANOPIVA.

Utbildning och erfarenhet
Du är legitimerad läkare, gärna specialistläkare eller överläkare i anestesi och intensivvård. Klinisk skicklighet, erfarenhet av ledarskap eller ledarutbildning, liksom forskningserfarenhet, är meriterande.

Personliga egenskaper
Du är du trygg, stabil och har god självinsikt samt förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter omständigheterna, och du har god organisationsförmåga, förmåga att strukturera och samarbeta. Du har en god kommunikativ förmåga och visar gott omdöme gentemot patienter, anhöriga och kollegor. Du driver det medicinska arbetet på sektionen framåt och är en kunskapsresurs för andra.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef för medicinsk personal, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 27
På Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete.

Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken eftersträvar vi ett varmt och öppet arbetsklimat. Vi ser positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken har cirka 160 anställda. Välkommen att bli en av oss!

Vi söker nu en enhetschef för sjuksköterskor och läkare på kliniken.

Arbetsbeskrivning

Som enhetschef har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för dina verksamheter. I rollen ingår att leda och fördela arbetsuppgifter samt följa upp verksamheten. Tillsammans med medarbetarna omsätter du övergripande mål i dagligt arbete och har fokus på utveckling och förbättring. Du ingår i klinikens ledningsgrupp där du, tillsammans med verksamhetschef samt övriga chefskollegor, bidrar till att leda klinikens verksamhet enligt riktlinjer och uppdrag. Samverkan med vårdgrannar är en betydande del av arbetet. Du kommer att vara närmaste chef för en stabil arbetsgrupp med lång erfarenhet.

 
Utbildning och erfarenhet

Du har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvård, alternativt annan relevant högskoleutbildning med gedigen erfarenhet av hälso- och sjukvård. Särskilt meriterande är det om du har erfarenhet från en arbetsledande befattning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, samt har erfarenhet av att arbeta med samverkan då vi har många kontaktytor såväl internt inom regionen som med externa parter. Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, är en förutsättning då stora delar av arbetet innebär att kommunicera med medarbetare, samarbetspartner, patienter och närstående. Vi ser gärna att du har erfarenhet av, eller intresse för, forsknings- och utvecklingsfrågor. Erfarenhet av barn och ungdomspsykiatri är meriterande.

Personliga egenskaper

Vi söker en enhetschef som är närvarande i sitt ledarskap och som har ett intresse för barn och ungdomspsykiatri. Du är en person som leder, motiverar och förser andra med befogenheter samt skapar engagemang och delaktighet, och samtidigt har modet att fatta obekväma beslut när det behövs.

Du är kommunikativ, målinriktad och strukturerad med god förmåga att prioritera och organisera arbetet. Du har god samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Anställning och information

Chefsuppdraget är tidsbegränsat (4 år) och du kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 26 februari 2023 och vi kommer att genomföra intervjuer vecka 10.

Läs gärna här om https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef Kvinnokliniken Universitetssjukhuset

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 31
Som verksamhetschef blir ditt uppdrag att leda verksamheten och du driver systematiska förbättringsarbeten utifrån patient, process, och medarbetarperspektiv. Du har ett verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar samt strategiskt ansvar att driva utvecklingsarbete på övergripande verksamhetsnivå och för kvinnosjukvården i regionen. Många delar av uppdraget sköts i samverkan med andra kliniker och verksamheter inom och utanför regionen.

Barn- och kvinnocentrum är en länsövergripande enhet inom Region Östergötland. Kvinnokliniken US/ Motala är en del av Barn- och kvinnocentrum som bedriver alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård inklusive mödravård, obstetrik, förlossning- och BB-vård. Kliniken har profilering mot högspecialiserad vård med regionala uppdrag inom cancerkirurgi och infertilitetsbehandlingar samt 2 nationella uppdrag inom komplicerade förlossningsskador och vulvacancer. Forskning, utveckling och utbildning är viktiga delar av verksamheten. Inom forskning är vi framgångsrika inom exempelvis graviditet och förlossning, infertilitet, psykosocialt omhändertagande, samt inom gynekologi och cancerkirurgi. Inom FoU har vi ett nära samarbete med Linköpings universitet.

Vården bedrivs i nära samarbete med kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping med gemensam vision: "Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet".

Centrum är ISO- certifierade inom kvalitet och miljö.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef blir ditt uppdrag att leda verksamheten och utifrån uppdraget, skapa förutsättningar att uppnå bästa patientsäkerhet, vårdkvalitet, forskning och utbildning, effektiva arbetssätt och god arbetsmiljö. Du driver det systematiska förbättringsarbeten utifrån patient, process, och medarbetarperspektiv. Med dig har du cirka 330 skickliga och högt motiverade medarbetare.

Du har ett verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar samt strategiskt ansvar att driva utvecklingsarbete på övergripande verksamhetsnivå och för kvinnosjukvården i regionen. Du ingår i ledningsgruppen för Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland och rapporterar till centrumchefen. Många delar av uppdraget sköts i samverkan med andra kliniker och verksamheter inom och utanför regionen. En viktig del i uppdraget är fortlöpande kontakt och samverkan med de fackliga organisationerna. I ditt uppdrag är du ordförande i och leder klinikens samverkansgrupp som också är skyddskommitté.

Utbildning och erfarenhet
Du har utbildning på högskolenivå samt erfarenhet av chef- och/eller ledaruppdrag inom hälso- och sjukvård.
Vi ser det som meriterande om du är utbildad läkare eller specialist inom obstetrik och gynekologi. Har du akademiska meriter med erfarenhet av forskning och undervisning eller att du är disputerad är också en fördel. Det är även meriterande om du har erfarenhet från regionalt, nationellt och/eller internationellt samarbete och att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av komplexiteten på en Universitetsklinik med tre huvuduppgifter (Klinik/Forskning/Utveckling) och många externa samverkansparter.

Personliga egenskaper
Med ett tydligt ledarskap skapar du delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till engagemang och samarbete. Du har helhetssyn, skapar och uppehåller relationer med samverkansparter och kan med handlingskraft och struktur leda en verksamhet mot uppsatta mål. För att bli framgångsrik i tjänsten behövs intresse och kompetens inom utvecklingsarbete, undervisning och forskning.

Anställning och information
Detta är ett tidsbegränsat chefsuppdrag med en tillsvidaretjänst i din grundprofession. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Centrumchef, Tobias Ekenlie 010-1041664, tobias.ekenlie@regionostergotland.se

För kontakt med facklig part:
Östergötlands läkarförening: bo.tillander@regionostergotland.se
SACO: annika.barth@regionostergotland.se
VISION: eleanor.thuresson@regionostergotland.se
Vårdförbundet: asa.fransen.salminen@regionostergotland.se

Önskas kontakt med annan facklig organisation, kontakta HR ansvarig Mats Cleve, 010- 1047599

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Wisth på 011-191897 eller eva.wisth@jeffersonwells.se

Sista ansökningsdag är 21 februari 2023. Välkommen med din ansökan.

Ansök nu

Verksamhetschef till Njurmedicinska kliniken

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 24
Njurmedicinska kliniken är en universitetssjukvårdsenhet och en del av Medicincentrum.

Vår klinik kännetecknas av ett öppet klimat med hög delaktighet och ansvarskänsla och med ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna.

Klinikens verksamhet är organiserad i flera enheter med totalt drygt 100 medarbetare. Njurmedicinska kliniken ansvarar för njursjukvården i centrala och västra Östergötland. På Universitetssjukhuset i Linköping finns avdelning B173 som är en kombinerad njur- och reumatologavdelning där patienter med njursjukdomar och reumatologiska sjukdomar utreds, diagnostiseras och behandlas. I Linköping finns även njurmedicinsk mottagning, dialys samt självdialys som är utlokaliserad på garnisonsområdet. Dialys finns även på lasarettet i Motala. Vi bedriver en aktiv forskningsverksamhet på kliniken och vid Linköpings Universitet finns en professur i njurmedicin där även klinisk verksamhet ingår.

 

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som är en framåtblickande chef och ledare som stimuleras av utmaningar. Du möjliggör engagemang och delaktighet för att tillsammans och effektivt uppnå mål. Din framgång speglas av ett tillitsbaserat ledarskap där din uppgift är att utveckla verksamheten och dina medarbetare på ett sätt som främjar en god arbetsmiljö.

Du kommer att ha det samlade resultatansvaret för njurklinikens verksamhet. Det innebär bland annat att ansvara för kvalitet, patientsäkerhet, ekonomi och arbetsmiljöfrågor. Din uppgift är också att stimulera till fortsatt forskning och utveckling inom klinikens område.


Kliniken har fyra vårdenhetschefer vilka är ansvariga för avdelning, mottagning och dialysverksamhet. Arbetet innebär nära samverkan med centrumchef, verksamhetschefer, vårdenhetschefer och medarbetare. Du ingår i Medicincentrums ledningsgrupp där du tillsammans med dina chefskollegor i ledningsgruppen bidrar till det strategiska arbetet. Målet är en verksamhet med patienten i fokus där kvalitet, delaktighet och hög tillgänglighet är ledord.

Som stöd i ditt arbete finns ekonomi, HR och verksamhetsutveckling på stabsnivå. För dig som inte själv är läkare finns medicinskt ledningsansvarig läkare till stöd.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande. I grunden har du en tillsvidareanställning i Region Östergötland inom din grundprofession.

 

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som är en utpräglad ledare med starkt engagemang och förmåga att utveckla verksamheten. Du har akademisk bakgrund och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Tidigare chefs- och/ eller ledarerfarenhet samt att du genomgått någon form av ledarutvecklingsprogram är starkt meriterande. Vi ser det även som meriterande med forskningsutbildning och/ eller erfarenhet av forskningsarbete.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som arbetar utifrån ett tydligt, närvarande och tillitsbaserat ledarskap. I ditt ledarskap sätter du mål, uppnår resultat med kvalité och följer upp din verksamhet. Ditt ledarskap präglas av ett utvecklande förhållningssätt med fokus på förbättring och utveckling. Du har god förmåga att strategiskt organisera och bedriva din verksamhet. Utifrån ett helhetsperspektiv tar du hänsyn till faktorer som kan komma att påverka kliniken.

Utöver detta är du trygg som person med en god förmåga att samarbeta. Att bidra till engagemang och delaktighet ser du som en självklarhet där ni tillsammans utvecklar kliniken och regionen varje dag och livet framåt. Dessutom är du en tydlig kommunikatör både muntligt och skriftligt.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef Falck Ambulans Östergötland

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Nytt
Falck Ambulans erbjuder tjänster inom prehospital akutsjukvård och utför ambulansverksamhet i Stockholm, Östergötland och Västerbotten. Våra verksamheter kännetecknas av att alltid sätta patientens bästa i centrum, en hög kvalitet, en väl utvecklad arbetsmiljö och fokus på utveckling av ambulanssjukvården.

Vill du vara med och leda en arbetsplats med engagerade och drivna medarbetare i en verksamhet med verklig påverkan på livet? På Falck har du möjlighet tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare i hela organisationen påverka framtidens ambulanssjukvård.

Om uppdraget

I rollen som enhetschef har du personalansvar över ett härligt gäng ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor på aktuella stationer. Enhetschefens uppdrag är att skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare samt leda arbetet med att ständigt förbättra enhetens nyckeltal. Du kommer att ingå i ledningsgrupp tillsammans med verksamhetens övriga chefer där viktiga operativa och strategiska beslut tas för morgondagen.

Verksamheten inom Falck Ambulans bygger på en hög grad av decentraliserat ansvar. Alla viktiga beslut fattas så nära verksamheten som möjligt. Som enhetschef har du fullt ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, kvalitet, miljö och ekonomi. Du sitter med i ledningsgrupp för Falck Ambulans Östergötland, där man tillsammans har ett utvecklingsansvar för ambulansverksamheterna i området. Huvudsaklig arbetsuppgift är den dagliga operativa driften inom ambulansstationerna, där medarbetare och arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.

Jag som kommer vara din chef heter Fredrik Karlsson och ser fram emot att träffa dig.

Vi söker dig som

• Har viss erfarenhet inom ledande befattning, är prestigelös och trygg i dig själv.
• Har lätt för att samarbeta och ger jobbet ditt fulla engagemang inom ramen för Falcks gemensamma spelplan.
• Kan se till både detaljerna och helheten samt är resultatorienterad.
• Drivs av utmaningarna och ser möjligheterna i att driva en verksamhet som pågår dygnet runt med fokus på hög ledarnärvaro samt tydliga och ibland snabba beslut.
• Har en god kommunikativ förmåga och en stark positiv energi som smittar av sig.
• Har vårderfarenhet som sjuksköterska, meriterande med ambulanserfarenhet och specialistutbildning.
• Meriterande är erfarenhet av projektledning samt förståelse för statistik
• Har B-körkort
• Behärskar svenska väl i tal och skrift

Du har genuint engagemang för medarbetare och förstår hur människor påverkas av sina förutsättningar och erfarenheter. Detta är viktigt för att vara den inkluderande arbetsgivare vi vill vara. Du leder genom tillit och omtanke samt sätter laget före jaget.

Ansök nu

Verksamhetschef för Laboratoriemedicin Sjukhus - Linköping

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 27
Var med och skapa framtidens hälso- och sjukvård!

Medicinsk diagnostik är en förutsättning för effektiva vårdprocesser då diagnostik är en viktig del i alla vårdkedjor och inom kliniska forskningsprojekt. Vår förmåga att leverera precisa analyser, i rätt tid är avgörande för fortsatt medicinsk behandling. Våra möjligheter att ta till oss och använda ny teknik fungerar som en hävstång i utvecklingen av effektivare vårdprocesser och behandlingar.

Verksamheten Laboratoriemedicin Sjukhus är en länsövergripande och ackrediterad verksamhet inom Diagnostikcentrum i Region Östergötland som utför diagnostiska analyser, oavsett disciplin, på länets tre sjukhus (Linköping, Norrköping och Motala). Verksamheten ingår i Verksamhetsområde (VO) laboratoriemedicin tillsammans med ytterligare åtta verksamheter.

I verksamheten arbetar 135 medarbetare som utför ca 5 miljoner analyser per år åt 1500 olika kunder på uppdrag av de olika medicinska specialiteterna inom laboratoriemedicin. Verksamheten är kompetenstung med bl.a. BMA och biologer som med stor metodkunskap arbetar med att utveckla nya analyser tillsammans med läkare från de olika specialitetsklinikerna. Verksamheten är samtidigt högteknologisk och flödesorienterad med en utvecklad automation med kapacitet att svara ut upp till 10 000 analyser under dygnets alla timmar. Verksamheten utmärks av smarta logistiska och tekniska lösningar och effektivitet för att möjliggöra snabba och säkra analyssvar.Arbetsbeskrivning

Som verksamhetschef för Laboratoriemedicin Sjukhus har du tillsammans med medarbetarna stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen och forma morgondagens verksamhet där patientens behov på kort och lång sikt genomsyrar verksamheten.

Som Verksamhetschef för Laboratoriemedicin Sjukhus på Region Östergötland har du övergripande ansvar för enhetens forskning, utveckling, personal, budget, resultat, arbetsmiljö och verksamhet. Utifrån Region Östergötlands visioner och målbilder formulerar du, tillsammans med medarbetarna, mål och planer för verksamheten. I rollen har du också det övergripande ansvaret för den medicintekniska säkerheten och patientsäkerheten. Du ansvarar för uppföljning och redovisning av verksamhetens prestation, ekonomi, resultat, forskning och kvalitet.

I ditt personalansvar leder, planerar, fördelar och organiserar du arbetet inom enheten. Du motiverar och stöttar din personal för att skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna trivs, har möjlighet till utveckling och samarbetar för att tillsammans nå uppsatta mål. Att skapa optimala förutsättningar för forsknings, utvecklings- och kvalitetsarbete ingår också i dina arbetsuppgifter. I tjänsten är du direkt underställd Verksamhetsområdeschefen för verksamhetsområdet Laboratoriemedicin och du ingår i Laboratoriemedicins ledningsgrupp.

En stor utmaning och möjlighet för verksamheten är den snabba teknik- och metodutvecklingen som möjliggör mer avancerade analyser men även mer automation och effektivisering, vilket bl.a. ställer krav på att följa med i teknikutvecklingen, utveckla kompetens och inte minst att kunna samverka med de olika specialitetsklinikerna.Utbildning och erfarenhet
För att vara framgångsrik i rollen som Verksamhetschef för Laboratoriemedicin Sjukhus på Region Östergötland ser vi att du har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller annat relevant område, gärna inom laboratoriemedicin. Du har tidigare dokumenterad chefserfarenhet, där du har haft personalansvar och ekonomiskt ansvar. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Om du har erfarenhet av arbete inom forskning eller diagnostik är detta mycket meriterande. Har du kunskaper inom ledningsmodeller, styrningsmodeller eller produktionsstyrning är detta ett plus.Personliga egenskaper
Ditt stabila och trygga ledarskap tillsammans med din tydliga kommunikation och ditt diplomatiska sätt gör att du kan förmedla beslut och information på ett positivt sätt som motiverar och engagerar medarbetarna att tillsammans nå enhetens mål. I ditt arbete värdesätter du hållbara relationer, god arbetsmiljö, lyhördhet och nytänkande. Du genomför ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv, där du använder ditt strategiska tänkande för att agera i verksamhetens bästa. Genom din flexibilitet och ditt målfokus kan du med gott omdöme hantera hastigt förändrade förutsättningar och nya situationer som uppstår. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställning och information
Uppdraget som Verksamhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande. I grunden har du en tillsvidareanställning i Region Östergötland inom din grundprofession.Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Andreas Käll - andreas.kall@regionostergotland.seFackliga företrädare:
Vårdförbundet: Stina Blom, 010-103 44 90
Kommunal: Nurhan Ovabasli, 010-103 44 90
SACO: Linda Toftgård, 010-103 44 90Kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells, ManpowerGroup. För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Erik Svahn på 0722-00 40 86 alternativt erik.svahn@jeffersonwells.se. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vårdenhetschef till Hematologiska kliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 12
Vi söker en vårdenhetschef med intresse för hematologi och ledarskap!

Hematologiska kliniken ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) i Region Östergötland.

Kliniken finns i O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping och vårt upptagningsområde är Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköping och Kalmar län). Kliniken drivs idag av verksamhetschef samt två vårdenhetschefer som har öppen respektive slutenvårdsansvar. På kliniken arbetar ca 80 medarbetare i ett multiprofessionellt team.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu ny kollega då vi utökar med ytterligare en vårdenhetschef till parledarskap i slutenvården. På vårdavdelningen där du kommer vara verksam är det allmän och specifik medicinsk vård kopplat till medicin och hematologi samt högspecialiserad vård i form av stamcellstransplantation. Vi utreder, utför avancerade behandlingar och vårdar patienter med tumör- och bristsjukdomar inom det blodbildande systemet så som anemier, leukemi, lymfom och myelom. Vi har både akuta och planerade inläggningar, patienterna är från 18 år och uppåt och vårdtiden uppgår ofta till flera veckor. Vi utför senaste behandlingarna inom cellterapi behandling så kallad CAR-T cells behandlingen (Chimeric Antigen Receptor) och jobbar med flera projekt bland annat poliklinisering av cytostatika behandling. 

Du kommer att få gott stöd av erfarna kollegor att komma in i det nya uppdraget. I arbetsuppgifterna ingår att leda, planera, fördela och utveckla framtidens slutenvård på hematologiska kliniken. Du är direkt underställd verksamhetschefen och har ett delegerat ansvar för enhetens medarbetare, arbetsmiljö, utveckling, kvalitet samt ekonomiskt ansvar. Tillsammans med övriga chefer på kliniken driver ni verksamhetens olika processer och du ingår även i klinikens ledningsgrupp.

Ditt ledarskap utövas nära verksamheten genom en kontinuerlig dialog med medarbetarna kring patient- och arbetsmiljöfrågor. Arbetsgruppen på slutenvården består av ca 35 medarbetare (undersköterskor och sjuksköterskor) vilka kommer att fördelas mellan 2 chefer. Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession på 100 % med ett tidsbegränsat chefsuppdrag under fyra år. Tillträde enligt överenskommelse.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård med minst 3 års yrkeserfarenhet. Erfarenhet inom slutenvård, hematologi eller vidareutbildning inom medicin eller onkologi är önskvärt. Ledarskapsutbildning, tidigare erfarenhet i arbetsledande position och arbete med förbättringsarbete är meriterande. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer mellan det personliga och professionella samt förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situation. Du tar ansvar och samarbetar, är en god lyssnare och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Att fokusera och behålla lugnet, men också att ha en förmåga att se helhet, ta hänsyn till det större perspektivet och agera med hänsyn tagen till verksamhetens bästa. Att skapa engagemang och bidra till positiv arbetsmiljö är viktigt. Rollen innebär ett samledarskap vilket gör att vi lägger extra stor vikt vid de personliga egenskaperna och personlig lämplighet i denna rekrytering.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Sektionsledare till Psykiatriska öppenvården på Universitetssjukhuset

Sektionschef, sjukhus
Läs mer Jan 10
Psykiatriska kliniken i Linköping är den största psykiatriska kliniken i Östergötland och vi satsar på att bli den bästa psykiatrin i Sverige.

Vi är också en universitetsklinik och har nära samarbete med forskning och utbildning. Kliniken har cirka 300 medarbetare och bedriver öppen- och slutenvård inom psykiatri och beroendevård. Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patients behov i fokus. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare! 

Till våra allmänpsykiatriska team i öppenvården söker vi nu sektionsledare.

Arbetsbeskrivning
Som sektionsledare arbetar du på uppdrag av enhetschef och ska fungera som arbetsledare med fokus på patientärenden och patientflöden i det dagliga arbetet på mottagningen. Tillsammans med enhetschef organiserar du arbetet inom enheten så att det bedrivs professionell vård av hög kvalitet i effektiva processer i samverkan med andra. Tillsammans med enhetschef initierar och driver du utvecklings- och kvalitetsarbete inom enheten. Du kommer vara en av två sektionsledare på enheten.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har en vårdrelaterad utbildning, och gärna erfarenhet av psykiatri. Har du tidigare haft någon form av arbetsledande uppdrag är det meriterande.

Personliga egenskaper
Som person har du goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga. Du är självständig och trygg med att ha varierande arbetsuppgifter och kan utifrån din ledarroll fatta egna beslut. Du är ansvarstagande och har god kommunikationsförmåga då du samarbetar med medarbetare och andra aktörer. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning och information  
Tjänsten är en tillsvidare anställning på 100% i din grundprofession. Sektionsledaruppdraget är tidsbegränsat och förlängs med 1 år i taget.

Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef för kundtjänstgruppen HR och lön

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 19
Vill du ha ett chefsuppdrag i en utvecklingsorienterad kundtjänstfunktion inom området HR och lön? Då ska du läsa vidare!

Region Östergötland (RÖ) ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland.

RÖ är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med drygt 14 000 medarbetare. RÖ bedriver sjukvård av hög kvalitet med spetskompetens inom flera områden.
RÖ:s kundtjänstfunktion, Stöd och service, har i uppdrag att vara en samlad kontaktväg in till regionens stöd- och serviceverksamheter. Kundtjänsten är indelad i fyra kompetensområden som hanterar förstalinjesupport. Dessa är IT och medicinsk teknik, fastighet, service och inköp, HR och lön samt ekonomi och patient. Kundtjänsten finns tillgänglig primärt via två kanaler; Stöd- och serviceportalen och telefon. Kundtjänstens leverans innefattar bland annat att ge stöd, rådgivning och information, att felsöka och att hantera beställningar. Kundtjänsten finns till för chefer, medarbetare, medborgare, patienter och externa organisationer.

Arbetsbeskrivning
Uppdraget avser enhetschef för kompetensområdet som hanterar rådgivning inom HR och lön med ansvar för totalt cirka 12 medarbetare. I rollen har du ett verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du arbetar tätt tillsammans med dina tre chefskollegor i kundtjänsten. Som enhetschef rapporterar du direkt till kundtjänstens verksamhetschef och ingår i dess ledningsgrupp.

Din uppgift är att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna inom din enhet på operativ, taktiskt och strategisk nivå. En central del i uppdraget är att föra utvecklande dialoger med bakomliggande funktioner inom HR. Kundtjänsten är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta kundernas behov och förväntningar. Kontinuerliga kvalitetsarbeten drivs för att bibehålla hög nivå vad gäller service och bemötande.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid inom din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande under fyra år. 

Utbildning och erfarenhet
Du har minst tre års erfarenhet som chef eller ledare samt relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Erfarenhet av support/kundtjänst och bakgrund inom HR eller löneområdet är starkt meriterande. Vi ser gärna att du arbetat med förändringsleding eller verksamhetsutveckling. Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som kan skapa engagemang och delaktighet och som har förmåga att kommunicera tydligt med ödmjuk framtoning. Du har ett positivt och öppet sätt och ser vikten av ett närvarande inlyssnande ledarskap och sporras av att se dina medarbetare utvecklas.

Då samverkan med andra verksamheter är en central del i uppdraget är det viktigt att du har en stark förmåga att bygga och vårda goda relationer. Du har ett strategiskt tänkande och kan se samband mellan handlingar och konsekvenser på kort och lång sikt.

Kundtjänsten är en verksamhet i ständig utveckling vilket ställer krav på flexibilitet, förändringsledning och förmåga att lyfta blicken och se det större perspektivet. Som erfaren ledare har du byggt upp en trygghet och stabilitet med hög grad av självmedvetenhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef för Ortopeden - Linköping

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 6
Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård (CKOC) bedriver länsövergripande sjukvård inom ortopedi, kirurgi, urologi, onkologi, hematologi samt lungmedicin i Östergötland och i sydöstra sjukvårdsregionen. Utöver sjukvård bedriver även CKOC forskning, utveckling och utbildning.

Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping är en del av CKOC och består av vårdavdelning med undervisningsavdelning, mottagning och rehabenhet, där både akuta och planerade ortopediska patienter behandlas. Förutom basortopedi är klinikens specialistområden barnortopedi, övre och nedre extremitetskirurgi, ryggkirurgi samt tumörkirurgi med uppdrag att handlägga patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken är väl bemannad och har en stark, utvecklingsdriven ledning. Arbetet i team i ledning såväl som mellan medarbetare gör att det är en attraktiv arbetsplats. Vi söker nu en Verksamhetschef till Ortopediska kliniken som vill delta i det fortsatta arbetet med att utveckla dagens såväl som morgondagens ortopediska specialistsjukvård.

Brinner du för att leda, förbättra och utveckla ortopedisk specialistvård? Har du en utbildningsbakgrund inom sjukvård, ledarerfarenhet samt en stark utvecklingsvilja? Då kanske du är rätt person för tjänsten som Verksamhetschef för Ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping!Arbetsbeskrivning
Som Verksamhetschef kommer du att ha det yttersta ansvaret för verksamheten inklusive kvalitet forskning, ekonomi, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du har stöd av verksamhetsutvecklare samt chefssekreterare. Du kommer att ha möjlighet att själv forma den ledningsstruktur som passar dig och medarbetarna, men har initialt direkt personalansvar för fem vårdenhets-/enhetschefer samt läkarna.

Du uppmuntrar och stimulerar till fortsatt forskning och utveckling inom den ortopediska specialistsjukvården. Ditt ledarskap utövas på ett processorienterat sätt och genom sidledsansvar, både inom och utanför CKOC samt i regionen.Utbildning och erfarenhet
För att lyckas i rollen som Verksamhetschef för Ortopediska kliniken på Region Östergötland ser vi att du har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvård samt tidigare arbetslivserfarenhet och ledarskapserfarenhet inom sjukvårdsområdet, gärna inom liknande verksamhet.

Det är meriterande för tjänsten om du är legitimerad läkare, har forskningserfarenhet och/eller har genomfört någon form av ledarskapsutbildning. Tidigare arbete inom akademisk verksamhet ses också som meriterande. Har du kunskap eller erfarenhet inom ortopedisk sjukvård är detta meriterande. Är du disputerad, samt har erfarenhet av att leda genom andra chefer är detta också meriterande.Personliga egenskaper
Som Verksamhetschef leder och motiverar du din personal genom att vara lyhörd och förtroendeingivande. Din tydliga kommunikation och din goda samarbetsförmåga skapar hållbara relationer med kollegor, chefer och patienter. Du arbetar utifrån ett strategisk och målinriktat perspektiv där du, med en helhetssyn, ser de långsiktiga planer för den ortopediska verksamheten. Du är trygg i din kompetens och i de beslut du tar. Du arbetar metodiskt, vilket gör att du förblir stabil i din roll även när förutsättningar och situationer förändras. I den här rekryteringen läggs det stor vikt vid dina personliga egenskaper som ledare.Anställning och information
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande. I grunden har du en tillsvidareanställning i Region Östergötland inom din grundprofession.Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Centrumchef, Ida Dånmark 010-1039224, ida.danmark@regionostergotland.seKontakt
I den här rekryteringen samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells, ManpowerGroup. För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Erik Svahn på 0722-00 40 86 alternativt erik.svahn@jeffersonwells.se. Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fysiologiska kliniken söker vårdenhetschef

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 21
Fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Hjärtcentrum.

Klinikens uppdrag är att bedriva och utveckla diagnostiska metoder inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Forskning och undervisning ingår som viktiga uppdrag och vi är sedan 2017 en universitetssjukvårdsenhet (USV-klinik). Fysiologiska klinikens vision är att ständigt utvecklas för att ge patienten bästa möjliga diagnostik och därmed förutsättningar för bästa behandling och uppföljning.

Sedan länge arbetar vi processorienterat i nära samarbete med flera kliniker inom Hjärtcentrum, främst Kardiologiska kliniken och Thorax-Kärlkliniken och även Seldingerenheten som samlar 8 laboratorier för kateterburna åtgärder. Fysiologiska kliniken betjänar också övriga centrum inom Region Östergötland inkluderande även privata vårdgivare. Inom fysiologiska kliniken utförs årligen drygt 30000 undersökningar.

Kliniken är indelad i olika team. Avancerad funktionsdiagnostik och intervention bedrivs bland annat inom hjärt- och kärlområdet med hjälp av ultraljud, MR- och gammakamera och PET/CT. Vidare utförs avancerad lungfunktionsdiagnostik och arbetsfysiologi samt EKG. På kliniken arbetar läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterska, undersköterskor, vårdadministratörer, fysiker och ingenjörer. Kliniken har i dagsläget cirka 80 medarbetare.

Arbetsbeskrivning
På kliniken arbetar två vårdenhetschefer som delar ansvaret för olika team. Du kommer i hög utsträckning samarbeta med klinikens andra vårdenhetschef och tillsammans driver ni verksamhetens olika processer. Du ingår också i Fysiologiska klinikens ledningsgrupp. Ditt ledarskap utövas nära verksamheten genom en kontinuerlig dialog med medarbetarna kring patient- och arbetsmiljöfrågor. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för enhetens medarbetare, arbetsmiljö, utveckling och kvalitet. I tjänsten ingår, efter verksamhetens behov, en mindre del klinisk tjänstgöring.

Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande. Du har en tillsvidareanställning i Region Östergötland inom din grundprofession.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som trivs i rollen att leda och utveckla verksamhet inom hälso- och sjukvård. Du har en medellång vårdutbildning, gärna legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning fysiologi samt arbetslivserfarenhet inom området. Det är meriterande om du har tidigare dokumenterad ledarerfarenhet samt genomgått någon form av ledarutvecklingsprogram. 

Personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Ditt sätt att leda bygger på tillit. Du har god samarbetsförmåga samt förmåga att leda och skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Du har förmågan att sätta saker i sitt sammanhang och tar ett helhetsperspektiv i frågor. Dessutom är du en tydlig kommunikatör både muntligt och skriftligt. I ditt ledarskap är Du omdömesgill, stabil och trygg samt har ett utvecklat sinne för att växla mellan operativa och strategiska frågor. 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 9
Som verksamhetschef för Kvinnokliniken är ditt uppdrag att leda verksamheten och skapa förutsättningar att uppnå bästa patientsäkerhet, vårdkvalitet, forskning och utbildning, effektiva arbetssätt och god arbetsmiljö. Du skapar och uppehåller relationer med samverkansparter och kan med handlingskraft och struktur leda en verksamhet mot uppsatta mål.

Barn- och kvinnocentrum är en länsövergripande enhet inom Region Östergötland. Kvinnokliniken US/ Motala är en del av Barn- och kvinnocentrum som bedriver alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård inklusive mödravård, obstetrik, förlossning- och BB-vård. Kliniken har profilering mot högspecialiserad vård med regionala uppdrag inom cancerkirurgi och infertilitetsbehandlingar samt 2 nationella uppdrag inom komplicerade förlossningsskador och vulvacancer. Forskning, utveckling och utbildning är viktiga delar av verksamheten. Inom forskning är vi framgångsrika inom exempelvis graviditet och förlossning, infertilitet, psykosocialt omhändertagande, samt inom gynekologi och cancerkirurgi. Inom FoU har vi ett nära samarbete med Linköpings universitet. Läs gärna mer om vår klinik HÄR.

Vården bedrivs i nära samarbete med kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping med gemensam vision: "Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet".

Centrum är ISO- certifierade inom kvalitet och miljö.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef blir ditt uppdrag att leda verksamheten och utifrån uppdraget, skapa förutsättningar att uppnå bästa patientsäkerhet, vårdkvalitet, forskning och utbildning, effektiva arbetssätt och god arbetsmiljö. Du driver det systematiska förbättringsarbeten utifrån patient, process, och medarbetarperspektiv. Med dig har du cirka 330 skickliga och högt motiverade medarbetare.

Du har ett verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar samt strategiskt ansvar att driva utvecklingsarbete på övergripande verksamhetsnivå och för kvinnosjukvården i regionen. Du ingår i ledningsgruppen för Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland och rapporterar till centrumchefen. Många delar av uppdraget sköts i samverkan med andra kliniker och verksamheter inom och utanför regionen. En viktig del i uppdraget är fortlöpande kontakt och samverkan med de fackliga organisationerna. I ditt uppdrag är du ordförande i och leder klinikens samverkansgrupp som också är skyddskommitté.

Utbildning och erfarenhet
Du har utbildning på högskolenivå samt erfarenhet av chef- och/eller ledaruppdrag inom hälso- och sjukvård.

Vi ser det som meriterande om du är utbildad läkare eller specialist inom obstetrik och gynekologi. Har du akademiska meriter med erfarenhet av forskning och undervisning eller att du är disputerad är också en fördel. Det är även meriterande om du har erfarenhet från regionalt, nationellt och/eller internationellt samarbete och att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av komplexiteten på en Universitetsklinik med tre huvuduppgifter (Klinik/Forskning/Utveckling) och många externa samverkansparter.

Personliga egenskaper
Med ett tydligt ledarskap skapar du delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till engagemang och samarbete. Du har helhetssyn, skapar och uppehåller relationer med samverkansparter och kan med handlingskraft och struktur leda en verksamhet mot uppsatta mål. För att bli framgångsrik i tjänsten behövs intresse och kompetens inom utvecklingsarbete, undervisning och forskning.

Anställning och information
Detta är ett tidsbegränsat chefsuppdrag med en tillsvidaretjänst i din grundprofession. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Centrumchef, Tobias Ekenlie 010-1041664, tobias.ekenlie@regionostergotland.se

För kontakt med facklig part:
Östergötlands läkarförening: Bo.tillander@regionostergotland.se
SACO: annika.barth@regionostergotland.se
VISION: eleanor.thuresson@regionostergotland.se
Vårdförbundet: asa.fransen.salminen@regionostergotland.se

Önskas kontakt med annan facklig organisation, kontakta HR ansvarig Mats Cleve, 010-1047599

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Wisth på 011-191897 eller eva.wisth@jeffersonwells.se

Sista ansökningsdag är 29 januari 2023. Välkommen med din ansökan.

Ansök nu

Vårdenhetschef till enhet BAVA/Barnakuten

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 23
På H.

K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vårdas barn och ungdomar mellan 0-18 år för både medicinska och kirurgiska sjukdomar. Vi bedriver länssjukvård och högspecialiserad region-och rikssjukvård. Forskning och utvecklingsarbete är högprioriterat på vårt barn- och ungdomssjukhus. Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper tillsammans med målet att ge barnen och ungdomarna bästa möjliga vård och omhändertagande.

Enheten BAVA/Barnakuten är en del av barn- och ungdomssjukhuset där vi har ett nära samarbete med våra övriga vårdavdelningar och akutmottagningen. Vi vårdar akut sjuka barn i åldrarna 0-18 år. Vi arbetar tillsammans med fokus på att ge god, säker vård på lika villkor med respekt för allas lika värde. Arbetet präglas av ett gott och nära samarbete mellan olika yrkeskategorier där vi har ett tydligt patientfokus och värnar om patientens och familjens delaktighet i vården. På vår arbetsplats råder en god stämning och stort engagemang i vården av barn och familjer. Medarbetargruppen deltar i olika kvalitets- och förbättringsarbeten. BAVA/Barnakuten är en vårdenhet med runt 50 medarbetare där du kommer att vara en av två vårdenhetschefer.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som i ett parledarskap tillsammans med medicinsk ledningsansvariga läkare, har uppdraget att driva, förbättra och utveckla verksamheten. I rollen som vårdenhetschef har man ett delegerat verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du deltar aktivt i klinikens chefsgrupp och strategiska ledningsgrupp. Vi söker dig som tillsammans med din närmaste kollega, verksamhetschef och övriga vårdenhetschefer vill leda arbetet för en barnsjukvård med högsta kvalitet och patientsäkerhet.

Vi söker en vårdenhetschef. Chefsuppdraget är tidsbegränsat till fyra år. Din grundanställning är tillsvidare på heltid vid Barn- och ungdomssjukhuset med placering på Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi arbetar med löpande urval i denna rekrytering så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Utbildning och erfarenhet


Vi söker dig som har en vårdrelaterad utbildning. Har du arbetat som ledare eller har erfarenhet från barnsjukvård och/eller övrig sjukvård, gärna i 24/7 verksamhet ser vi det som en merit. Erfarenhet av organisationsutveckling och förbättringsarbete ses även det som meriterande liksom erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Personliga egenskaper

Du är en person med goda ledaregenskaper med en mycket god samarbetsförmåga samt goda kommunikativa egenskaper. Du är trygg, stabil och har självinsikt samt förmåga att se din egen roll som chef. Du har förmåga att tänka strategiskt och att prioritera och strukturera ditt arbete. Du har ett tydligt patientfokus och ett starkt engagemang i ditt arbete och kan motivera och entusiasmera dina medarbetare. Kvalitet och patientsäkerhet är viktigt för dig i alla situationer. Du tar hänsyn till det större perspektivet genom att se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.

 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vårdenhetschef till Neonatal IVA

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jan 3
På H.

K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vårdas barn och ungdomar mellan 0-18 år för både medicinska och kirurgiska sjukdomar. Vi bedriver länssjukvård och högspecialiserad region-och rikssjukvård. Forskning och utvecklingsarbete är högprioriterat på vårt barn- och ungdomssjukhus. Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper tillsammans med målet att ge barnen och ungdomarna bästa möjliga vård och omhändertagande.

Neonatal-IVA är en avdelning som bedriver högspecialiserad intensivvård. Den består av 7 IVA-platser, 6 familjevårdsvårdsplatser samt neonatal hemsjukvård. Upptagningsområde är hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Neonatal-IVA är ett av sex universitetssjukhus i Sverige som vårdar de allra minsta och sjukaste barnen.

Arbetet på Neonatal-IVA präglas av ett gott och nära samarbete mellan olika yrkeskategorier och stor delaktighet av familjerna i omvårdnaden. Det råder en god stämning och stort engagemang i vården av barn och familjer, medarbetarna deltar i olika arbetsgrupper med kvalitets- och förbättringsarbeten. Avdelningen har också en anställd farmaceut och en administrativ verksamhetsutvecklare.

Neonatal-IVA är en vårdenhet med drygt 100 medarbetare. Vi söker nu en vårdenhetschef. Som vårdenhetschef ingår du i ett samledarskap, du blir en av tre chefer. Samledarskap skapar förutsättning för ett närvarande ledarskap och för att stötta och lära av varandra.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som i team med verksamhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare och övriga vårdenhetschefer på Neonatal-IVA vill leda arbetet för en högkvalitativ och patientsäker neonatalvård. Som vårdenhetschef har du ett delegerat verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.

Du ska vara en god ledare, ha patient och familj i fokus och arbeta med att skapa bra förutsättningar för en god arbetsmiljö med hög psykologisk trygghet och arbetsglädje. Du är en ledare med ett strategiskt tänkande där visioner och handlingskraft är en del av ledarskapet. Du kommer att ingå i Barn- och ungdomssjukhusets ledningsgrupp. Rollen innebär även ett nära samarbete med neonatalavdelningen på vrinnevisjukhuset, kvinnoklinikerna i länet samt med andra neonatalavdelningar i Sverige.

Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat till fyra år. Din grundanställning är på heltid vid Barn- och ungdomssjukhuset med placering på Universitetssjukhuset i Linköping.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som har en vårdrelaterad utbildning, med minst fem års yrkeserfarenhet. Har du dessutom arbetat som ledare för och/eller har erfarenhet från neonatalvård, barnsjukvård, eller annan slutenvård så ser vi det som en merit. Erfarenhet av organisationsutveckling och förbättringsarbete ses även det som meriterande, liksom erfarenhet av personalansvar och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Personliga egenskaper

Du är en person med goda ledaregenskaper med en mycket god samarbetsförmåga samt ett tydligt förhållningssätt i din kommunikation. Du är trygg, stabil och har självinsikt samt förmåga att se din egen roll som chef. Du har förmåga att tänka strategiskt och att prioritera och strukturera ditt arbete. Du har tydligt patientfokus och ett starkt engagemang i ditt arbete och kan motivera och entusiasmera dina medarbetare. Kvalitet och patientsäkerhet är viktigt för dig i alla situationer. Du tar hänsyn till det större perspektivet genom att se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

I rollen ingår ett samledarskap vilket gör att vi lägger extra stor vikt vid de personliga egenskaperna i denna rekrytering.

 

 

 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vårdenhetschef till mottagning och administration, Mag-tarmmedicinska klin.

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 22
Vi söker en vårdenhetschef som vill vara med i vår fortsatta utveckling!

Mag-tarmmedicinska kliniken är en attraktiv klinik med positiv utveckling.

Vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete som bygger på medarbetarnas engagemang och ansvar, en hög tilltro till medarbetarnas förmåga och stark tro på personcentrerad vård med patientdelaktighet och egenvård.

Mag- tarmmedicinska kliniken på Linköpings universitetssjukhus är gastroenterologisk regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken består av en öppenvårdsmottagning för inflammatorisk tarmsjukdom, leversjukdom och funktionell magtarmsjukdom (neurogastroenterologi), endoskopienhet och slutenvårdsavdelning där även vår dagvård är lokaliserad. Kliniken erbjuder sjukvård, omvårdnad och utbildning genom kompetens, empati och fruktbar forskning i ett gott arbetsklimat.

Öppenvårdsmottagningen har medarbetare med mycket hög kompetens och arbetssätt som är nationellt ledande. Vi arbetar teambaserat och medarbetarna har en hög grad av självständighet och ansvarstagande i sitt arbete och driver utveckling med fokus på patientens perspektiv och säkerhet. Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån patientens individuella behov av vård. Vi har väl uppbyggda nätverk och samarbeten sker bland annat genom regelbundna multidisciplinära träffar. Denna stimulerande och utvecklande arbetsmiljö bidrar till kompetensutveckling och att uppnå bästa möjliga vårdkvalitet.

Vårdadministrationen hos oss arbetar för hela kliniken och jobbar både på distans och på plats på enheterna. Det är en ganska ny grupp, men flera är mycket erfarna i sitt yrke. Vi önskar bli fler i gruppen då vi fått utökat uppdrag bl.a. inom endoskopi, men även p.g.a. att vi inte kunnat tillsätta vakans fullt ut under våren. Kliniken arbetar mycket med utveckling av arbetssätt och vi har nyligen t.ex. startat upp taligenkänning.

Några ord från nuvarande vårdenhetschef

”Jag är oerhört stolt över att ha fått förmånen att arbeta tillsammans med alla inom vår öppenvård och administration. Jag har haft förtroendet att vara vårdenhetschef för arbetsgruppen under dryga 10 år. När jag nu valt att inte förlänga mitt uppdrag går jag till andra uppdrag inom kliniken. Du som väljer att söka tjänsten kommer att få arbeta med en helt fantastiskt arbetsgrupp. Vi har precis avslutat några rekryteringsprocesser under hösten/vintern och alla tjänster kommer att vara tillsatta strax efter årsskiftet. Det betyder att du i lugn och ro kan sätta dig in i arbetet och lära känna dina kommande medarbetare.

Om du är nyfiken vad arbetet innebär är du välkommen att ringa mig!"

Katarina Pihl Lesnovska, tel. 072 - 511 81 50

Arbetsbeskrivning
Ditt uppdrag som vårdenhetschef är att leda, planera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål tillsammans med enhetens fantastiska medarbetare. Du kommer att ha chefsansvar för cirka 30 medarbetare, vilket innebär delegerat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. I medarbetargruppen ingår dietister, fysioterapeuter, kurator sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

Du arbetar i nära samarbete med övriga vårdenhetschefer på kliniken samt ingår i klinikens ledningsgrupp. Ledningsgruppsarbetet ger dig goda möjligheter att påverka både enheten och klinikens strategiska utveckling.

Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 100% under fyra år med en tillsvidareanställning inom din grundprofession. 

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare vill vi att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.

Vi ser helst att du har erfarenhet av chef- och ledningsarbete, gärna gentemot en eller flera av de yrkesgrupper som du här kommer att leda, och det är även meriterande med ledarutbildning. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att vara med att driva och utveckla mottagningsverksamheten samt det fortsatta arbetet inom kliniken som helhet.

Personliga egenskaper
Som vårdenhetschef hos oss kommer du leda en enhet med kompetenta och specialiserade medarbetare med stor klinisk kunskap. Vi söker därför dig som i ditt ledarskap leder, motiverar och skapar arenor för att gruppen ska nå sitt gemensamma mål. Du har lätt för att skapa dig en bild av verksamhetens olika delar och hur de samverkar för att kunna se till hela verksamhetens bästa i olika beslut. Du har ett tydligt ledarskap och som person är du även trygg och stabil med god självinsikt. Du har en god förmåga att kommunicera och är lyhörd. Då gruppen består av flera olika professioner med olika behov ser vi det som viktigt att du kan situationsanpassa ditt ledarskap.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef för Urologiska kliniken

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 23
Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård (CKOC) bedriver länsövergripande sjukvård i Östergötland samt högspecialiserad regionsjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen. I uppdraget ligger även att bedriva och stimulera till forskning, utveckling och utbildning. Inom CKOC bedrivs verksamhet inom ortopedi, kirurgi, urologi, onkologi, hematologi samt lungmedicin.

Urologiska kliniken i Linköping och Norrköping har totalt cirka 100 anställda och ingår i CKOC. Kliniken bedriver specialiserad och högspecialiserad urologi och ansvarar för den egna regionen, men är också regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen med sammanlagt 1 miljon invånare. Verksamheten är uppdelad på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.


Brinner du för att leda, förbättra och utveckla den urologiska specialistsjukvården? Har du en utbildningsbakgrund och ledarskapserfarenhet inom sjukvården? Har du dessutom en stark vilja att leda och driva arbete i utveckling och förbättring? Då kanske du är rätt person för tjänsten som Verksamhetschef för Urologiska kliniken på Region Östergötland!

Arbetsbeskrivning

Som Verksamhetschef för Urologiska kliniken har Du det yttersta ansvaret för klinikens personal, verksamhetsutveckling, ekonomi, kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du kommer att dela din arbetstid mellan klinikens verksamheter i Norrköping och Linköping och arbeta på plats på båda orter. Du kommer att ha direkt personalansvar för läkargruppen samt fyra vårdenhetschefer.

Du uppmuntrar och stimulerar till fortsatt forskning, utbildning och utveckling inom den urologiska specialistsjukvården. Ditt ledarskap utövas på ett processorienterat sätt och genom sidledsansvar, både inom och utanför CKOC samt i regionen. Du som Verksamhetschef kommer att spela en mycket viktig roll i att göra kliniken än mer konkurrenskraftig och attraktiv för nuvarande och kommande medarbetare.


Utbildning och erfarenhet
För att lyckas i rollen som Verksamhetschef för Urologiska kliniken på Region Östergötland ser vi att du har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvård samt tidigare arbetslivserfarenhet och ledarskapserfarenhet inom sjukvårdsområdet, det är starkt meriterande med tidigare erfarenhet av urologi eller annan opererande specialitet. Det är också meriterande om du är legitimerad läkare, har forskningserfarenhet och/eller har genomfört någon form av ledarskapsutbildning. Tidigare arbete inom akademisk verksamhet ses också som en fördel i tjänsten.

Personliga egenskaper
Som Verksamhetschef leder och engagerar du din personal genom att vara lyhörd, prestigelös och ödmjuk. Du är trygg i din kompetens, i ditt ledarskap och i de beslut du tar. Ditt förtroendeingivande sätt, din goda samarbetsförmåga och din tydliga kommunikation skapar hållbara relationer med kollegor, chefer och patienter. Som ledare arbetar du utifrån ett strukturerat arbetssätt, ett utvecklingsinriktat perspektiv samt med en långsiktig strategisk helhetssyn på verksamheten. Du arbetar metodiskt, vilket gör att du förblir stabil i din roll även när förutsättningar och situationer förändras. I den här rekryteringen läggs det stor vikt vid dina personliga egenskaper som ledare.Anställning och information
Uppdraget som Verksamhetschef för Urologiska kliniken är ett tidsbegränsat chefsförordnande. I grunden har du en tillsvidareanställning i Region Östergötland inom din grundprofession.Ansökan
Sista ansökningsdag är den 22/1 - 2023. Tillträdesdag enligt överenskommelse. Glöm inte att bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.


Upplysningar angående tjänsten lämnas av
Ida Dånmark, centrumchef, Ida.Danmark@regionostergotland.se


Facklig företrädare
Anna Eva Wiklund, Läkarföreningen, Anna.Eva.Wiklund@regionostergotland.se
Camilla Johansson, Vision, Camilla.Johansson@regionostergotland.se
Carolin Berggren, Vårdförbundet, Carolin.Berggren@regionostergotland.se
Marianne Rydsmark, Kommunal, Marianne.Rydsmark@regionostergotland.seKontakt
I den här rekryteringen samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells, ManpowerGroup. För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Erik Svahn på 0722-00 40 86 alternativt erik.svahn@jeffersonwells.se. Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Enhetschef – Klinisk genetik

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 27
Klinisk genetik är en länsövergripande, ackrediterad klinik och del av Diagnostikcentrum och laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Inom Klinisk genetik ansvarar vi även för mottagningsverksamhet inom allmän-, kardio - och onkogenetik i hela Sydöstra sjukvårdsregionen (Kalmar-, Jönköpings- och Östergötlands län).

Vill du arbeta inom ett viktigt område som utvecklas snabbt? Klinisk genetik bistår med expertkunskap inom just genetik, vilket ofta har en avgörande betydelse för den övriga vården. Området växer, både internationellt och nationellt, med stort fokus på precisionsmedicin, diagnostik och behandling. Klinisk genetik utför genetiska analyser för att diagnostisera olika förändringar i kromosomer och göra släktutredningar, och här arbetar idag 30 personer – och vi arbetar som läkare, genetiska vägledare, sjukhusgenetiker och vårdadministratörer. Vi jobbar nära det precisionsmedicinska laboratoriet där våra genetiska analyser utförs.

Vi söker nu en enhetschef till vår klinik på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi söker dig som genom ett engagerat och inkluderande ledarskap har förutsättningar att:
• bidra till god arbetsmiljö och arbetsglädje
• tillvarata medarbetarnas kompetens och initiativkraft för att utveckla verksamheten genom fortlöpande förbättringsarbeten
• skapa goda relationer och arbeta för en god patientsäkerhet
• driva olika typer av utvecklingsprojekt för att ytterligare förbättra vår verksamhet

 

Arbetsbeskrivning

I uppdraget ingår arbetsgivaransvar för cirka 15 medarbetare på utredningsenheten, i uppdraget ingår även att bygga upp och förstärka diagnostikenheten för specialiteten. Här jobbar vi tillsammans i team som leds av medicinskt områdesansvariga läkare (MOL). Du kommer att ha ett nära samarbete i både operativa och strategiska frågor med verksamhetschef och tillsammans med MOL som finns på kliniken.

Som enhetschef ansvarar du för ekonomi, produktion/drift, personal och arbetsmiljö inom ditt uppdrag och rapporterar till verksamhetschefen. I chefsuppdraget ingår även att driva enheten på ett kvalitetssäkert sätt, skapa bra kundrelationer, samarbeta med övriga verksamheter inom laboratoriemedicin, sätta upp mål och följa upp resultat för din enhet. Till din hjälp med bland annat schemaplanering finns personalsamordnare.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för klinisk genetik. Ledningsgruppen arbetar i ett nära samarbete med fokus på verksamheten som helhet, vilket ger dig goda möjligheter att vara med och påverka hela verksamhetens utveckling.

Uppdraget som enhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande. Chefsförordnandet regleras enligt särskilt chefsavtal. I grunden har du en tillsvidareanställning i din grundbefattning.


Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som har en vård- eller laborativrelaterad högskoleutbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.

Det är meriterande om du har chefs- eller ledarerfarenhet, särskilt från sjukvårdande verksamhet. Erfarenhet av grupputveckling är också meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsverksamhet liksom laboratorieverksamhet och ackrediteringsprocesser. Det är även meriterande om du är disputerad. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett genuint intresse av att leda människor och har förmågan att skapa engagemang hos andra. Du har lätt för att samverka och skapa goda relationer samt ser möjligheter i förändring och kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ser också att du har självinsikt och är lyhörd samt kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Vi söker dig som leder, motiverar och kommunicerar på ett tydligt sätt för att nå gemensamma mål. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet samt har förmåga att fokusera på rätt saker genom ett närvarande ledarskap.

Som person är du lugn, stabil och trygg med god självinsikt. För att lyckas i arbetet är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, lyssnar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har även en god förmåga att ta initiativ, lösa konflikter och sätter igång och följer upp aktiviteter för att uppnå resultat. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.

Det är viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska och kan uttrycka dig i både tal och skrift. Vidare behöver du kunna hantera olika IT-system.

 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef, Laboratoriemedicin Sjukhus, Universitetssjukhuset

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 15
Var med och skapa framtidens hälso- och sjukvård!

Medicinsk diagnostik – en förutsättning för effektiva vårdprocesser.

Vi är i princip med överallt, i alla vårdkedjor och är dessutom en kritisk part i stort sett alla kliniska forskningsprojekt. Vår förmåga att leverera precisa analyser, i rätt tid, har en direkt inverkan på vårdprocesserna. Våra möjligheter att ta till oss och använda ny teknik fungerar därför som en hävstång i utvecklingen av effektivare vårdprocesser och behandlingar.

Laboratoriemedicin Sjukhus är en ackrediterad 24/7 verksamhet som levererar med hög produktion, hög automationsgrad och korta svarstider på länets tre sjukhus. Hos oss arbetar cirka 130 mycket engagerade medarbetare som tycker om att göra skillnad för andra. Vi är en multidisciplinär verksamhet som samarbetar tätt med specialitetsverksamheterna inom laboratoriemedicin. Uppdraget är att samla och samordna laboratorieverksamheten och därigenom öka tillgängligheten och patientnyttan genom att bl.a. leverera effektivare, snabbare och mer precisa analyser. Vår verksamhet finns vid Universitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Motala samt vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vi söker nu en enhetschef till vår klinik på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi söker dig som genom ett engagerat och inkluderande ledarskap har förutsättningar att:
• bidra till god arbetsmiljö och arbetsglädje
• tillvarata medarbetarnas kompetens och initiativkraft för att utveckla verksamheten genom fortlöpande förbättringsarbeten
• skapa goda relationer och arbeta för en god patientsäkerhet
• driva olika typer av utvecklingsprojekt för att ytterligare förbättra vår verksamhet

Arbetsbeskrivning
I uppdraget ingår arbetsgivaransvar för cirka 20 medarbetare på Masspektrometri-sektionen, provinlämningen, kundsupporten och för medarbetare inom administrativa uppdrag. Här jobbar flera olika yrkeskategorier bl a biomedicinska analytiker, biologer, kemister och undersköterskor. Du kommer att ha ett nära samarbete i så väl operativa som strategiska frågor med två andra enhetschefer som finns på kliniken.

Som enhetschef ansvarar du för ekonomi, produktion/drift, personal och arbetsmiljö inom ditt uppdrag och rapporterar till verksamhetschefen. I chefsuppdraget ingår även att driva enheten på ett kvalitetssäkert sätt, skapa bra kundrelationer, samarbeta med övriga verksamheter inom laboratoriemedicin, sätta upp mål och följa upp resultat för din enhet. Till din hjälp med bland annat schemaplanering finns personalsamordnare.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Laboratoriemedicin Sjukhus som består av verksamhetschef och sex enhetschefer. Ledningsgruppen arbetar i ett nära samarbete med fokus på verksamheten som helhet, vilket ger dig goda möjligheter att vara med och påverka hela verksamhetens utveckling.

Uppdraget är ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Tjänsten är på heltid med tillträde efter överenskommelse.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av ledarskap och/eller chefskap med personalansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med teamutveckling liksom erfarenhet av delat ledarskap med en eller flera andra ledare eller chefer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av laboratorieverksamhet. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett genuint intresse av att leda människor och har förmågan att skapa engagemang hos andra. Du har lätt för att samverka och skapa goda relationer samt ser möjligheter i förändring och kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ser också att du har självinsikt och är lyhörd samt kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef för kundtjänstgrupperna HR, lön/ekonomi och patient

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 15
Vill du ha ett chefsuppdrag i en utvecklingsorienterad kundtjänstfunktion inom områdena HR och lön samt ekonomi och patientfrågor? Då ska du läsa vidare!
Region Östergötland (RÖ) ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland.

RÖ är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med drygt 14 000 medarbetare. RÖ bedriver sjukvård av hög kvalitet med spetskompetens inom flera områden.
RÖ:s kundtjänstfunktion, Stöd och service, har i uppdrag att vara en samlad kontaktväg in till regionens stöd- och serviceverksamheter. Kundtjänsten är indelad i fyra kompetensområden som hanterar förstalinjesupport. Dessa är IT och medicinsk teknik, fastighet, service och inköp, HR och lön samt ekonomi och patient. Kundtjänsten finns tillgänglig primärt via två kanaler; Stöd- och serviceportalen och telefon. Kundtjänstens leverans innefattar bland annat att ge stöd, rådgivning och information, att felsöka och att hantera beställningar. Kundtjänsten finns till för chefer, medarbetare, medborgare, patienter och externa organisationer.

Arbetsuppgifter
Uppdraget avser enhetschef för två av kundtjänstens kompetensområden med ansvar för totalt cirka 25 medarbetare. Det ena kompetensområdet hanterar rådgivning inom HR och lön medan det andra arbetar med ekonomi- och patientfrågor.

I rollen har du ett verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du arbetar tätt tillsammans med din operativa driftledare och dina två chefskollegor i kundtjänsten. Som enhetschef rapporterar du direkt till kundtjänstens verksamhetschef och ingår i dess ledningsgrupp.

Din uppgift är att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna inom din enhet. En central del i uppdraget är att föra utvecklande dialoger med bakomliggande funktioner inom HR- och ekonomiorganisationerna. Kundtjänsten är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta kundernas behov och förväntningar. Kontinuerliga kvalitetsarbeten drivs för att bibehålla hög nivå vad gäller service och bemötande.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid inom din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande under fyra år. Tillträde enligt överenskommelse. 

Utbildning och erfarenhet
Du har minst tre års erfarenhet som chef eller ledare samt relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Erfarenhet av support/kundtjänst är ett krav och bakgrund inom HR eller löneområdet starkt meriterande. Vi ser gärna att du arbetat med förändringsleding eller verksamhetsutveckling. Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som kan skapa engagemang och delaktighet och som har förmåga att kommunicera tydligt med ödmjuk framtoning. Du har ett positivt och öppet sätt och ser vikten av ett närvarande inlyssnande ledarskap och sporras av att se dina medarbetare utvecklas.

Då samverkan med andra verksamheter är en central del i uppdraget är det viktigt att du har en stark förmåga att bygga och vårda goda relationer. Du har ett strategiskt tänkande och kan se samband mellan handlingar och konsekvenser på kort och lång sikt.

Kundtjänsten är en verksamhet i ständig utveckling vilket ställer krav på flexibilitet, förändringsledning och förmåga att lyfta blicken och se det större perspektivet. Som erfaren ledare har du byggt upp en trygghet och stabilitet med hög grad av självmedvetenhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vårdenhetschef till Cancer och lungsjukvårdsenheten - Lungsektionen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 16
Vi söker en vårdenhetschef med stort intresse för ledarskap och lungmedicin!

Cancer och lungsjukvårdsenheten ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Region Östergötland.

Enheten består av två slutenvårdsavdelningar inom kärnområdena onkologi och lungmedicin. Cancer- och lungsjukvårdsenheten ansvarar för att utveckla och säkerställa slutenvårdens bemanning och kompetens inom omvårdnad för respektive specialistområde. Enheten arbetar i ett nära samarbete med Lungmedicinska kliniken och Onkologiska kliniken. Vi söker nu en vårdenhetschef med inriktning mot Lungsektionen!

Vårdavdelningarna är placerade i O-huset med närhet till öppenvård, strålbehandling och röntgen. På den onkologiska slutenvårdsenheten ges högspecialiserad vård till vuxna personer med tumörsjukdomar, med undantag för blodcancer. På den lungmedicinska slutenvårdsenheten ges högspecialiserad vård till personer i behov av inneliggande vård med lungmedicinska sjukdomar. Enheten ingår i Sydöstra sjukvårdsregionens kompetenscentrum gällande cancerbehandling och lungmedicin. Cancer och lungsjukvårdsenheten är en relativt nystartad enhet där lärande, utbildning och omvårdnad är i fokus!

Arbetsbeskrivning

Som vårdenhetschef har du en unik möjlighet att tillsammans med verksamhetschef, medicinskt ledningsansvariga läkare, verksamhetsutvecklare/biträdande vårdenhetschef och vårdenhetschef för kärnområdet onkologi att leda och utveckla framtidens slutenvård på cancer och lungsjukvårdsenheten. Arbetet sker i ett nära samarbete med lungmedicinska kliniken och onkologiska kliniken som ansvarar för läkarbemanningen på enheten.

Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Din roll är viktig då du tillsammans med medarbetarna översätter verksamhetens mål i dagligt arbete och har fokus på att utveckla och förbättra verksamheten. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för enhetens medarbetare, arbetsmiljö, utveckling, kvalitet samt ekonomiska resultat.

I chefsgruppen finns olika kompetenser vilket gör att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi tycker alla om att hjälpas åt och arbeta i tillsammans.  Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i din grundprofession.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är leg. sjuksköterska med minst kandidatexamen och arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du är Specialistsjuksköterska med arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård, gärna inom lungmedicin. Utbildning och arbetslivserfarenhet inom chefs- och ledarskapsområdet är meriterande.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som leder, motiverar och kommunicerar på ett tydligt sätt för att nå gemensamma mål. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet samt har förmåga att fokusera på rätt saker genom ett närvarande ledarskap.

Som person är du lugn, stabil och trygg med god självinsikt. För att lyckas i arbetet är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, lyssnar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har även en god förmåga att ta initiativ, lösa konflikter och sätter igång och följer upp aktiviteter för att uppnå resultat. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.

Det är viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska och kan uttrycka dig i både tal och skrift. Vidare behöver du kunna hantera olika IT-system.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vårdenhetschef Avdelning 7, Kardiologiska kliniken

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 2
Vill du vara med och utveckla vård i världsklass? Just nu söker Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping en ny vårdenhetschef.

Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping ingår i Hjärtcentrum (HC). Vi bedriver hälso- och sjukvård inom området hjärtkärlsjukdomar hos vuxna i alla åldrar och erbjuder högspecialiserad vård till Regionerna Jönköpings län, Kalmar län och Östergötland, samt tillhandahåller riksspecialitetsvård.  

Vi är en stor kardiologisk verksamhet bestående av flera enheter; Hjärtintensivavdelning (HIA), hjärtmedicinsk akutvårdsavdelning (avdelning 7), elektiv vårdavdelning (avdelning 8), seldingerenheten och kardiologmottagningen. Här på vår klinik bedrivs bred klinisk forskning av flera yrkesprofessioner vilket genomsyrar vår verksamhet. Vi är därmed en kunskapsintensiv klinik och vi är även stolta över våra fantastiska medarbetare som tillsammans bidrar till en god arbetsmiljö

Arbetsbeskrivning
I ditt uppdrag som vårdenhetschef på hjärtmedicinska akutvårdsavdelningen (avdelning 7) ingår det att leda, planera och utveckla verksamheten i nära samarbete med klinikens övriga tre vårdenhetschefer, vårdchef och klinikens verksamhetschef. Du har ett arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar för en medarbetargrupp på cirka  40 medarbetare. 

Klinikens chefer stöttar varandra i de gemensamma processerna och i dialog kring det dagliga arbetet. Detta ger också våra medarbetare en trygghet, det finns alltid en chef att vända sig till. Varje enhet har också sektionsledare som har fokus på det dagliga operativa arbetet. Tillsammans är vi ett team för hela kliniken! 

Ledarskapet ska präglas av engagemang och stimulera till ett aktivt medarbetarskap. Som vårdenhetschef utgör du en del av klinikledningen och förväntas där bidra i klinikövergripande frågor. Som vårdenhetschef har du ansvar för din enhets utveckling och resultat, både vad gäller kvalitet och ekonomi. Som vårdenhetschef har du även från verksamhetschefen ett delegerat ansvar för miljö-, brandskydd- och arbetsmiljö. 

Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande, med tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillträde enligt överenskommelse.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som har en vårdrelaterad högskoleutbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har chefs- eller ledarerfarenhet, särskilt från sjukvårdande verksamhet gärna från slutenvård/akutsjukvård. Erfarenhet av grupputveckling är också meriterande.

Vi ser även att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt har vana att arbeta med dataprogrammet Office.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som trivs i en ledande roll och som är bra på att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen och kring de gemensamma målen. Du är trygg och stabil samt har en god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett tydligt och konstruktivt sätt. För att lyckas i rollen krävs det att du är strukturerad och har en helhetssyn, där du förstår din roll och ser till hela klinikens bästa i ditt agerande och dina beslut.  Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vårdenhetschef till parledarskap, Urologen US

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 16
Urologiska kliniken i Östergötland bedriver specialiserad och högspecialiserad urologi.

Den högspecialiserade vården inkluderar även patienter från Jönköpings och Kalmar län. Vi bedriver forskning inom en rad olika urologiska sjukdomstillstånd samt undervisar framtidens vårdpersonal.

Urologiska kliniken i Östergötland är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC). Kliniken har cirka 100 anställda och består av en vårdavdelning på universitetssjukhuset, avdelning B192, samt mottagningar i Linköping och Norrköping. Avdelning B192 har 20 vårdplatser och bedriver både planerad högspecialiserad urologisk vård samt har ett akut inflöde. 6 st av vårdplatserna finns på en 5-dygnsenhet som drivs tillsammans med Kirurgiska kliniken.

Vi söker dig som vill arbeta i parledarskap och tillsammans leda ett trevligt gäng där vårt mål är att ge god vård och möjlighet till utveckling genom en bra arbetsmiljö.Arbetsbeskrivning
Ditt uppdrag som vårdenhetschef är att i parledarskap leda, planera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål tillsammans med avdelningens andra vårdenhetschef och avdelningens medarbetare. Du arbetar i nära samarbete med övriga vårdenhetschefer samt ingår i klinikens ledningsgrupp. Ledningsgruppsarbetet ger dig goda möjligheter att påverka både vårdavdelningens och klinikens strategiska utveckling.

Du kommer arbeta i parledarskap med vårdenhetschefskollega på avdelningen och ni kommer ha gemensamt chefsansvar för era medarbetare, vilket innebär delegerat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Med parledarskap avses att två chefer delar på ett chefsuppdrag. 

Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år och du erbjuds en tillsvidareanställning inom Region Östergötland i din grundprofession.

Urvalsarbete sker löpande och intervjuer kommer hållas under vecka 2 och 3.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har vårdrelaterad utbildning och har ledarerfarenhet, ledarutbildning är meriterande. Vidare vill vi att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård gärna med intresse för hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet från slutenvård.

Då du som vårdenhetschef kommer att ha kontakt med myndigheter, leverantörer, andra verksamheter och personal är god svenska i tal och skrift ett krav för tjänsten.Personliga egenskaper
Vi söker en person med god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har ett närvarande ledaskap genom att du lyssnar, kommunicerar och relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter och behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef för sekretariatet på ÖNH i Linköping

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 19
Är du på jakt efter ett jobb som innebär att du får göra skillnad på riktigt och som dessutom ständigt bjuder på nya utmaningar? Då bör du läsa vidare! Just nu söker vi på Jefferson Wells en enhetschef till Region Östergötland i Linköping. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Om oss

Öron-, näs- och halskliniken (ÖNH) Region Östergötland är en universitetssjukvårdsenhet med verksamhet i Linköping, Norrköping och i Motala. Kliniken omfattas av ÖNH- mottagning, logopedi, hörselvård, sekretariat, tolkenhet och vårdavdelning. På kliniken arbetar cirka 250 medarbetare.Öron-, näs och halskliniken i Linköping behandlar många olika typer av patienter i brett åldersspann, med mycket varierande sjukdomsbilder. För dessa åkommor finns olika subspecialiteter: öron kirurgi, onkologi, audiologi, foniatri, vestibulogi, logopedi och rhinologi.


Öron-, näs- och halskliniken ingår i Sinnescentrum och har verksamhet på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Logopediska mottagningen på Brigaden i Linköping samt även Hörselvården i Motala. Inom den öppna och slutna vården har kliniken ansvar för Centrala, Östra och Västra länsdelen i Östergötland. Avseende högspecialiserad vård omfattar ansvarsområdet Östergötland, Kalmar och Jönköpings län.


Som chef för sekretariatet på Öron-, näs- och halskliniken kan vi erbjuda dig ett spännande arbete där du vara med och utveckla det administrativa arbetet. Vårdadministrationen består just nu av sex medarbetare som vi med din hjälp önskar att utöka med fler vårdadministratörer. Sekretariatet arbetar nära övriga yrkesgrupper på kliniken och vi arbetar aktivt med att utveckla processerna med sekretariatet i Norrköping, Vrinnevisjukhuset. Du kommer ha ett nära samarbete med enhetschefen på Vrinnevisjukhuset.Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som ser utmaningar och möjligheter att vara med och påverka samt vidareutveckla den administrativa verksamheten på kliniken, men också hela klinikens verksamhet. Du ingår i klinikens ledningsgrupp där strategiska mål för kliniken formuleras och gemensamma beslut fattas. I uppdraget ingår att leda och organisera arbetet för administratörer och vårdadministratörer, alla med olika roller i verksamhetens infrastruktur och logistik.


Ditt enhetschefsuppdrag innefattar verksamhets-, ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar samt ansvar för klinikens kvalitetsarbete och avvikelsehantering. Det innefattar även samarbete med Enhetschef i Norrköping i arbetet med att skapa patientsäkra flöden inom de vårdadministrativa områdena. Inom kliniken har vi ett tydligt sidledsansvar mellan klinikens alla enheter.

Utbildning och erfarenhet
Du har kännedom om Region Östergötlands administrativa processer. Du har utbildning inom hälso- och sjukvård eller annan inriktning som vi bedömer som relevant.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som ledare samt genomfört en ledarskapsutbildning.

Personliga egenskaper
Som person är du stabil, trygg och har god självinsikt. Du är initiativtagande och har lätt för att se helheten. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar till utveckling genom ett nytänkande förhållningssätt samt fångar upp förbättringsförslag från andra. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor så väl internt på kliniken som i ett större regionperspektiv. Du är tydlig i ditt ledarskap och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet och har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vi ser också att du har ett problemlösande förhållningsätt i ditt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställning och information
Den här rekryteringen innebär att vi på Jefferson Wells bistår Region Östergötland med att hitta rätt person till jobbet som Enhetschef, du kommer att bli anställd av Region Östergötland.

Uppdraget som Enhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Verksamhetschef Tatiana Jaklovska, tatiana.jaklovska@regionostergotland.se
Rekryteringskonsult Erik Svahn, erik.svahn@jeffersonwells.seFackliga representanter:
Johanna Jonsson, Vision, 010-1059959
Karin Angvik, Vårdförbundet, 010-1031127
Carol Gustavsson, Kommunal, 010-1031127
Karin Frånlund, Läkarförbundet, 010-1032527

Ansök nu

Enhetschef, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 25
På Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete.

Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken eftersträvar vi ett varmt och öppet arbetsklimat. Vi ser positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken har cirka 160 anställda. Välkommen att bli en av oss!

Vi söker nu två enhetschefer till våra enheter.

Arbetsbeskrivning
Som enhetschef har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för dina verksamheter. I rollen ingår att leda och fördela arbetsuppgifter samt följa upp verksamheten. Tillsammans med medarbetarna omsätter du övergripande mål i dagligt arbete och har fokus på utveckling och förbättring. Du ingår i klinikens ledningsgrupp där du, tillsammans med verksamhetschef samt övriga kollegor, bidrar till att leda klinikens verksamhet enligt våra riktlinjer och uppdrag. Just nu ser vi över organiseringen av våra öppenvårdsenheter och söker därför två nya enhetschefer för dessa.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat (4 år) och du kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. 

Intervjuer kommer att genomföras vecka 2 och 3 2023.

Utbildning och erfarenhet
Du har en högskoleexamen inom för verksamheten relevant område. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet från en arbetsledande befattning och gärna erfarenhet och kunskap av arbete inom Hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, samt har erfarenhet av att arbeta med samverkan då vi har många kontaktytor såväl internt inom regionen som med externa parter. Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, är en förutsättning då stora delar av arbetet innebär att kommunicera med medarbetare, samarbetspartner, patienter och närstående. Vi ser gärna att du har erfarenhet av, eller intresse för, forsknings- och utvecklingsfrågor. 

Personliga egenskaper
Vi förutsätter engagemang och intresse för barnpsykiatri samt arbete med barn och familjer. Du är en person som leder, motiverar och förser andra med befogenheter samt skapar engagemang och delaktighet. Du är målinriktad och strukturerad med god förmåga att prioritera och organisera arbetet. Du har god samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har också förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter. I ditt ledarskap kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef till Akutröntgen, Röntgenkliniken Linköping

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 27
Röntgenkliniken i Linköping är en högspecialiserad klinik med hög utvecklingstakt.

Kliniken genomför årligen cirka 180 000 röntgenundersökningar och interventionella åtgärder genom såväl traditionell slätröntgen som ultraljud, datortomografi (DT), magnetresonanstomografi (MR), genomlysning och nuklearmedicin (PET/CT).

Att kliniken är en del av ett universitetssjukhus speglas tydligt i uppdraget där forskning och utbildning är en naturlig del av verksamheten och det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) återfinns i direkt anslutning till kliniken. Kliniken har totalt cirka 230 medarbetare innefattandes bland annat radiologer, röntgensjuksköterskor, tandläkare, undersköterskor och vårdadministratörer.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en engagerad och kommunikativ ledare som vill utveckla och driva kliniken framåt tillsammans med medarbetare och ledningsgrupp. Utvecklingstakten på kliniken är hög då såväl teknik, forskning samt ökad efterfrågan på undersökningar ständigt skapar nya möjligheter och ställer nya krav på verksamheten.

Du blir enhetschef för Akutröntgen, en arbetsgrupp som består av cirka 30 röntgensjuksköterskor och undersköterskor. Du har resultat-, arbetsmiljö- och personalansvar för enheten. Tillsammans med fem andra enhetschefer leder du kliniken ihop med sektionschefer, verksamhetschef och verksamhetsområdeschef.

Förordnandet som enhetschef är fyraårigt med en tillsvidareanställning inom Region Östergötland som grund. Tillträde enligt överenskommelse,

Utbildning och erfarenhet
För denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Tidigare erfarenhet av att leda i nära samarbete med andra chefer är meriterande. Saknar du erfarenhet men har ett stort intresse av ledarskap ger kliniken dig de utbildningar som behövs. Erfarenhet av arbete inom sjukvård eller röntgen är meriterande. Du behärskar god svenska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Du har förmågan att engagera, motivera och skapa delaktighet hos dina medarbetare. Samtidigt har du ett strategiskt tänk och ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt, och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef till Njurmedicinska kliniken

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 7
Njurmedicinska kliniken är en universitetssjukvårdsenhet och en del av Medicincentrum.

Vår klinik kännetecknas av ett öppet klimat med hög delaktighet och ansvarskänsla och med ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna.

Klinikens verksamhet är organiserad i flera enheter med totalt drygt 100 medarbetare. Njurmedicinska kliniken ansvarar för njursjukvården i centrala och västra Östergötland. På Universitetssjukhuset i Linköping finns avdelning B173 som är en kombinerad njur- och reumatologavdelning där patienter med njursjukdomar och reumatologiska sjukdomar utreds, diagnostiseras och behandlas. I Linköping finns även njurmedicinsk mottagning, dialys samt självdialys som är utlokaliserad på garnisonsområdet. Dialys finns även på Lasarettet i Motala. Vi bedriver en aktiv forskningsverksamhet på kliniken och vid LiU finns en professur i njurmedicin där även klinisk verksamhet ingår.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som är en framåtblickande chef och ledare som stimuleras av utmaningar. Du möjliggör engagemang och delaktighet för att tillsammans och effektivt uppnå mål. Din framgång speglas av ett tillitsbaserat ledarskap där din uppgift är att utveckla verksamheten och dina medarbetare på ett sätt som främjar en god arbetsmiljö.

Du kommer att ha det samlade resultatansvaret för njurklinikens verksamhet. Det innebär bland annat att ansvara för kvalitet, patientsäkerhet, ekonomi och arbetsmiljöfrågor. Din uppgift är också att stimulera till fortsatt forskning och utveckling inom klinikens område.


Kliniken har fyra vårdenhetschefer vilka är ansvariga för avdelning, mottagning och dialysverksamhet. Arbetet innebär nära samverkan med centrumchef, verksamhetschefer, vårdenhetschefer och medarbetare. Du ingår i Medicincentrums ledningsgrupp där du tillsammans med dina chefskollegor i ledningsgruppen bidrar till det strategiska arbetet. Målet är en verksamhet med patienten i fokus där kvalitet, delaktighet och hög tillgänglighet är ledord.

Som stöd i ditt arbete finns ekonomi, HR och verksamhetsutveckling på stabsnivå. För dig som inte själv är läkare finns medicinskt ledningsansvarig läkare till stöd.

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande. I grunden har du en tillsvidareanställning i Region Östergötland inom din grundprofession.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som är en utpräglad ledare med starkt engagemang och förmåga att utveckla verksamheten. Du har akademisk bakgrund och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Tidigare chefs- och/ eller ledarerfarenhet samt att du genomgått någon form av ledarutvecklings-program är starkt meriterande. Vi ser det även som meriterande med forskningsutbildning och/ eller erfarenhet av forskningsarbete.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som arbetar utifrån ett tydligt, närvarande och tillitsbaserat ledarskap. I ditt ledarskap sätter du mål, uppnår resultat med kvalité och följer upp din verksamhet. Ditt ledarskap präglas av ett utvecklande förhållningssätt med fokus på förbättring och utveckling. Du har god förmåga att strategiskt organisera och bedriva din verksamhet. Utifrån ett helhetsperspektiv tar du hänsyn till faktorer som kan komma att påverka kliniken.

Utöver detta är du trygg som person med en god förmåga att samarbeta. Att bidra till engagemang och delaktighet ser du som en självklarhet där ni tillsammans utvecklar kliniken och regionen varje dag och livet framåt. Dessutom är du en tydlig kommunikatör både muntligt och skriftligt.

 

 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef till Attendo, LSS i Linköping

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Dec 5
Arbetsbeskrivning
Vi söker en engagerad chef i Linköping för LSS-boenden.
I din roll som Verksamhetschef arbetar du självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten. Du rapporterar direkt till Regionchef. Du ingår i en kompetent ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll. Vi har en decentraliserad organisation där du får utrymme att utveckla dina idéer och ledarstil.

Ansvarsområden
Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens medarbetare, kvalitet, ekonomi och kundkontakter. Du får tillgång till ett färdigt koncept som grundar sig på ett väl inarbetat kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd från regionala resurser samt kvalitets-, ekonomi-, marknads- och HR-avdelning.

Vi erbjuder
* Utbildningar
* Utvecklingsmöjligheter
* Personalförmåner
* Trygga anställningsvillkor
* Digitala arbetsverktyg

Ansökan 
Senaste ansökningsdag: 22-12-11. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. 
Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Attendo. 
För mer information om tjänsten kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care 070-1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se

Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning så som socionom eller annan liknande eftergymnasial utbildning som ger likvärdig kompetens. Tjänsten kräver att du har minst 3 års erfarenhet av ledande befattning inom LSS, meriterande inom privat omsorg.

Vi söker dig som sätter kunden i centrum och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du är trygg i ditt ledarskap, kommunikativ och förtroendeingivande. Vi lägger vikt vid att du är resultatorienterad och drivs av ständig förbättring. Du är engagerad, flexibel och arbetar strukturerat så väl i grupp som självständigt.

Du har goda kunskaper i Officepaketet och hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift. Ytterligare erfarenhet från servicesektorn och/eller erfarenheter inom försäljning är meriterande.

Om företaget
Attendo är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 24 000 medarbetare. På Attendo arbetar vi tillsammans för vår vision att stärka individen. Detta gör vi genom våra värderingar kompetens, omtanke och engagemang som fungerar som ledord i vårt dagliga arbete. Med din värdefulla kunskap och kompetens är du en nyckelperson i företaget och du ses som en viktig lagspelare för att utveckla verksamheten i nära samarbete med din chef.

Ansök nu

Vårdenhetschef till Psykiatriska kliniken i Linköping

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 18
Psykiatriska Kliniken i Linköping är den största psykiatriska kliniken i Östergötland och vi satsar på att bli den bästa psykiatrin i Sverige.

Vi är en Universitetsklinik som verkar i samarbete med forskning och utbildning. Som Universitetsklinik tar vi på oss ledartröjan vad gäller att förbättra och förnya inte bara våra lokaler utan också sättet vi organiserar vården på och innehållet i vården. Vi är inte rädda för att prova nytt, utvärdera och tänka om när det behövs. Målet är alltid trygg och sammanhållen vård medpatientens behov i fokus. Vi utvecklar ständigt befintlig kompetens och vi attraherar ny. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare!

Är du nyfiken på hur det är att jobba inom psykiatrin?

Vi söker nu en chef till avdelning S.80. Avdelningen är en allmänpsykiatrisk avdelning där vi vårdar patienter med bland annat affektiv sjukdom, ångesttillstånd och personlighetssyndrom. Verksamheten består av såväl sjuksköterskor som skötare där man också arbetar med nära kontakt med läkare.

Läs mer om kliniken https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/halso--och- sjukvard/psykiatricentrum/vuxenpsykiatriska-och-beroendekliniken-i-linkoping/

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara med att bygga framtidens psykiatri i Linköping. Uppdraget innebär att tillsammans med vårdchef och klinikledning, leda enheten enligt riktlinjer och uppdrag. Som vårdenhetschef ska du säkerställa att patienterna får en säker vård av god kvalité. Du ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att arbeta i en bra arbetsmiljö. Verksamheten kräver att du kan ta snabba beslut och har lätt att anpassa dig till nya situationer och omständigheter. Vidare innebär arbetet även verksamhetsutveckling, arbete med patientsäkerhetsfrågor, samt personal- och ekonomiansvar. Till uppdraget hör också att understödja forskning, utveckling och undervisning i samverkan med främst medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i din grundprofession.

Utbildning och erfarenhet

Vi ser gärna att du som söker har en utbildning inom hälso- och sjukvården alternativt för verksamheten relevant högskoleutbildning. Har du erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet och/eller av arbete kring personer med personlighetssyndrom/självskadeproblematik, ser vi det som positivt. Vidare ser vi gärna att du som söker har tidigare chef/- ledarskapserfarenhet samt av att driva utvecklingsarbete. 

Personliga egenskaper

Då denna tjänst innebär ett tätt samarbete med övriga chefskollegor, lägger vi stor vikt på samarbetsförmåga. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du tar hänsyn till det större perspektivet vid beslutsfattande. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen där du skapar engagemang och delaktighethos dina kollegor och medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschefer till vårdboende

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 24
Om Leanlink
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef arbetar du med att leda och utveckla verksamheten inom de tre ansvarsområdena verksamhet, medarbetarskap och ekonomi. Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du tillsammans med kollegor i ledningsgruppen och dina medarbetare har stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. I din roll ingår det att leda och tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten gällande kvalité, arbetssätt och kundbemötande vilket sker utifrån vision, värdegrund, politiska beslut och gällande styrdokument. 

För att trivas i rollen som verksamhetschef tror vi att du gillar att arbeta med att skapa strukturer, rutiner och tydliga arbetssätt. För att tillsammans med dina chefskollegor på bästa sätt driva verksamheten framåt krävs att du har en god förmåga att se till verksamhetens bästa ur ett helhetsperspektiv. Som stöd i verksamheten finns dessutom bland annat resurser inom verksamhetsutveckling, HR och ekonomi. 

Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen (som medarbetare) med ett tidsbegränsat förordnande under tre år som chef.

Din arbetsplats
Leanlink Äldreomsorg har cirka 1 200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Vi är det kommunala alternativet som bedriver verksamhet utan vinstintresse, med stor öppenhet och möjlighet till insyn för allmänheten. Vi har en lång tradition och erfarenhet av äldreomsorg. Vi arbetar utifrån IBIC, Individens Behov I Centrum, med individens bästa i fokus.

Äldreomsorgen är organiserad i två delar; Öppna former och Heldygnsvård. Öppna vårdformer (hemtjänst, servicehus/trygghetsboende, hemsjukvård, rehabilitering i hemmet, dagverksamheter, biståndsbedömt trygghetsboende) drivs sammanhållet i de geografiska områdena av områdeschef med övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Arbetet bedrivs via multifunktionella team med demenskompetens samt spetskompetens. HSL-organisationen jobbar riktat mot de multifunktionella teamen.

Heldygnsvård (vårdboenden) och specifika verksamheter drivs sammanhållet i de geografiska områdena utifrån sin specifika inriktning av områdeschef med övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Vissa verksamhetschefer har ett uppdrag som omfattar flera vårdboenden (beroende på omfattning) samt specialist verksamheter såsom BPSD m.m. Arbetet bedrivs via multifunktionella team med demenskompetens samt spetskompetens. HSL-organisationen jobbar riktat mot vårdboendena.

Vi söker nu tre verksamhetschefer där en kommer att anställas till Berga vårdboende, den andra till Åleryd och den tredje till Vretaliden/Ekhult. 


• Berga vårdboende med inriktning vårdbostad för personer med demenssjukdom ligger centralt och naturnära beläget i stadsdelen Berga. Här finns fyra boendegrupper med totalt 42 platser. 
• Vretalidens vårdboende finner du centralt i fina och naturbelägna Ljungsbro. I huset finns förutom vårdboendet även servicehus med tillhörande lägenheter. På Vretalidens vårdboende finns det 18 platser varav 8 platser är för personer med demenssjukdom. Ekhult vårdboende ligger strax utanför Ljungsbro och har totalt 20 lägenheter. Här finns, förutom en fin trädgård och uteplats, även en vacker utsikt över sjön. Även Ekhults vårdboende har en inriktning vårdbostad för personer med demenssjukdom. 
• Åleryds vårdboende är ett stort boende som ligger i Ekholmen. Vårdboendets verksamhet har ca 180 platser fördelat på sjukhem, demens, korttidsboende, växelvård och dagverksamhet. Här finns ett café och ett gym, stor samlingssal och en fin trädgård. Tjänsten är riktad till korttidsverksamhet.

 

Du som söker
Vi söker dig med högskoleutbildning med socionom/sjuksköterska/beteendevetenskaplig inriktning/HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Du som söker har även minst 2 års erfarenhet av chef- och ledarskap och har du erhållit den erfarenheten inom vård- och omsorg så är det meriterande.

Det är meriterande om du har kunskap inom demens. Då tjänsten innebär kontakt med såväl kunder, brukare och dess närstående har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift. 

För att lyckas i tjänsten är du trygg i din roll som ledare, du leder och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du har en realistisk tro på din egen förmåga och är medveten om dina styrkor och svagheter. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser dessa förändringar som positiva. Likväl som du arbetar bra och strukturerat med komplexa frågor gör korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete.

I denna rekrytering kan vi komma att använda tester. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 10381

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Enhetschef för Mottagningen på ÖNH i Linköping

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 14
Är du på jakt efter ett jobb som innebär att du får göra skillnad på riktigt och som dessutom ständigt bjuder på nya utmaningar? Då bör du läsa vidare! Just nu söker vi på Jefferson Wells en Enhetschef till Region Östergötland i Linköping. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Om oss
Öron-, näs- och halskliniken (ÖNH) Region Östergötland är en universitetssjukvårdsenhet med verksamhet i Linköping, Norrköping och i Motala. Kliniken omfattas av ÖNH- mottagning, logopedi, hörselvård, sekretariat, tolkenhet och vårdavdelning. På kliniken arbetar cirka 250 medarbetare.På Öron-, näs- och halskliniken samsas många olika typer av patienter i brett åldersspann och med mycket varierande sjukdomsbilder. För dessa åkommor finns olika subspecialiteter: Allmän ÖNH, onkologi, öron kirurgi, audiologi, foniatri, vestibulogi.På ÖNH-mott US sker både planerade och akuta öppenvårdsbesök inom olika sektioner som bland annat innefattar audiologi, foniatri, öron kirurgi och tumör/huvud-halscancer. På mottagningen görs även hörselprov, balansutredningar och mindre polikliniska operativa ingrepp. Verksamheten på mottagningen består av assistans och teamarbete med läkare, telefonrådgivning, operationsplanering, bokningsarbete och remisshantering. Vi jobbar med patienter tvärprofessionellt. Utifrån patientens diagnos och behov är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder, dietist samt fysioterapeut involverade i handläggningen av patienter i olika åldersgrupper.Vi söker en driven och utvecklingsinriktad Enhetschef till vår mottagning på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi ger oss nu in i en spännande framtid med många möjligheter till utveckling och nytänkande. Har du engagemanget och viljan att tillsammans med oss leda den fortsatta utvecklingen av den nya gemensamma ÖNH-kliniken?

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som ser utmaningar och möjligheter att vara med och påverka samt vidareutveckla verksamheten på kliniken. Du ingår i klinikens ledningsgrupp där strategiska mål för kliniken formuleras och gemensamma beslut fattas. I uppdraget ingår att leda och organisera mottagningens cirka 26 medarbetare där ditt chefsuppdrag innefattar verksamhets-, ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar samt ansvar för klinikens kvalitetsarbete och avvikelsehantering. Inom kliniken har vi ett tydligt sidledsansvar mellan klinikens alla enheter.

Utbildning och erfarenhet
Region Östergötland söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan inriktning som vi bedömer som relevant. Vi ser också att du har några års tidigare erfarenhet av att arbeta som chef.

Det är meriterande om du har en ledarskapsutbildning.Personliga egenskaper
Som person är du stabil, trygg och har god självinsikt. Du är initiativtagande och har lätt för att se helheten. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar till utveckling genom ett nytänkande förhållningssätt samt fångar upp förbättringsförslag från andra. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor så väl internt på kliniken som i ett större regionperspektiv. Du är tydlig i ditt ledarskap och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet och har en god förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

Anställning och information
Den här rekryteringen innebär att vi på Jefferson Wells bistår Region Östergötland med att hitta rätt person till jobbet som Enhetschef, du kommer att bli anställd av Region Östergötland.

Uppdraget som Enhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Verksamhetschef Tatiana Jaklovska, Tatiana.Jaklovska@regionostergotland.se
Rekryteringskonsult Erik Svahn, erik.svahn@jeffersonwells.seFackliga representanter:
Johanna Jonsson, Vision, 010-1059959
Karin Angvik, Vårdförbundet, 010-1031127
Carol Gustavsson, Kommunal, 010-1031127
Karin Frånlund, Läkarförbundet, 010-1032527

Ansök nu

Vårdenhetschef för Avd.27 slutenvården, på ÖNH i Linköping

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 14
Ser du dig själv som en organisatoriskt medveten person som gärna kommer med egna initiativ och idéer? Skulle du vilja jobba tillsammans med ett prestigelöst och sammansvetsat team? Då bör du läsa vidare! Just nu söker vi på Jefferson Wells en Enhetschef till Avdelning 27 på Region Östergötland i Linköping. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Om oss
Öron-, näs- och halskliniken (ÖNH) Region Östergötland är en universitetssjukvårdsenhet med verksamhet i Linköping, Norrköping och i Motala. Kliniken omfattas av ÖNH- mottagning, logopedi, hörselvård, sekretariat, tolkenhet och vårdavdelning. På kliniken arbetar cirka 250 medarbetare.

Vi är en liten avdelning med stort hjärta positiva, engagerade, nära till skratt och trivs med att arbeta tillsammans, vilket märks då flertalet i gruppen har arbetat på avdelningen i många år.

Tillsammans arbetar vi för ett gott samarbete mellan vårdavdelning och mottagning då det skapar en ökad förståelse för patienten och för våra vårdprocesser. Detta bidrar också till en kompetenshöjning och trygghet i vår yrkesroll.

Avdelning 27 är en kirurgisk vårdenhet. Vi har ett stort flöde av patienter främst inom den planerade kirurgiska verksamheten samt en stor del av patienter av mer akut karaktär.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som ser utmaningar och möjligheter att vara med och påverka samt vidareutveckla verksamheten på kliniken. Du ingår i klinikens ledningsgrupp där strategiska mål för kliniken formuleras och gemensamma beslut fattas. I uppdraget ingår att leda och organisera avdelningens cirka 26 medarbetare. Ditt chefsuppdrag innefattar verksamhets-, ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar samt ansvar för klinikens kvalitetsarbete och avvikelsehantering. Inom kliniken har vi ett sidledsansvar mellan klinikens alla enheter.
Mentorskap kommer att erbjudas till nytillträdd chef.Utbildning och erfarenhet
Region Östergötland söker dig som har utbildning inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har några års tidigare erfarenhet av att arbeta som ledare samt ledarskapsutbildning. Det är även meriterande att du har tidigare erfarenhet av 24/7 verksamhet.Personliga egenskaper
Som person är du stabil, trygg och har god självinsikt. Du är initiativtagande och har lätt för att se helheten. Du ser möjligheter i förändringar och bidrar till utveckling genom ett nytänkande förhållningssätt samt fångar upp förbättringsförslag från andra. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor så väl internt på kliniken som i ett större regionperspektiv. Du är öppen och närvarande i ditt ledarskap och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet och har en god förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.Anställning och information
Den här rekryteringen innebär att vi på Jefferson Wells bistår Region Östergötland med att hitta rätt person till jobbet som Vårdenhetschef, du kommer att bli anställd av Region Östergötland.

Uppdraget som Vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Verksamhetschef Tatiana Jaklovska, tatiana.jaklovska@regionostergotland.se
Rekryteringskonsult Erik Svahn, erik.svahn@jeffersonwells.se

Fackliga representanter:

Johanna Jonsson, Vision, 010-1059959
Karin Angvik, Vårdförbundet, 010-1031127
Carol Gustavsson, Kommunal, 010-1031127
Karin Frånlund, Läkarförbundet, 010-1032527

Ansök nu

Röntgenkliniken Linköping söker en ny Verksamhetschef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 22
Var med och skapa framtidens hälso- och sjukvård!

Medicinsk diagnostik är en förutsättning för effektiva vårdprocesser då diagnostik är en central del i alla vårdkedjor och är en avgörande part i flertalet kliniska forskningsprojekt.

Vår förmåga att leverera i rätt tid är avgörande för fortsatt medicinsk behandling. Våra möjligheter att ta till oss och använda ny teknik fungerar som en hävstång i utvecklingen av effektivare vårdprocesser och behandlingar

Röntgenkliniken i Linköping är en högspecialiserad klinik med hög utvecklingstakt. Vi bedriver, utöver den kliniska verksamheten, både utveckling och forskning tillsammans med forsknings-enheten Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

Röntgenklinikens organisation består av sex enheter med följande modaliteter; CT, MR, PET/CT, Ultraljud, angio/intervention samt konventionell röntgen. En stor del av verksamheten är akut och vår akutröntgenverksamhet ligger i direkt anslutning till akutmottagningen. Universitetssjukhuset i Linköping är bland annat centrum för trauma, neurokirurgi och leverkirurgi.

Kliniken sorterar under Diagnostikcentrum och ingår där i verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicin tillsammans med Röntgenklinikerna i Norrköping och Motala, Medicinsk strålningsfysik samt Fysiologiska kliniken i Norrköping.

Arbetsbeskrivning
Som verksamhetschef för röntgenkliniken har du stora möjligheter att vidareutveckla en verksamhet som redan idag vågar ligga i framkant och där det finns ett brinnande intresse för utveckling och forskning. Kliniken präglas av bred allmän kompetens med stor flexibilitet i kombination med specialistkompetens och högteknologisk utrustning.

Uppdraget innebär att du har det samlade ansvaret för verksamhet, kvalitet, resultat och ekonomi, forskning och utveckling samt medarbetare och arbetsmiljö. Till din hjälp finns engagerade medarbetare och däribland nio direktrapporterande enhetschefer/sektionschefer.

Du leder och organiserar arbetet i klinikens lednings- och samverkansgrupp och skapar förutsättningar för deltagarna att bidra till den samlade driften och utvecklingen av kliniken. Uppdraget som verksamhetschef innefattar även ett medicinskt ledningsansvar och innebär ett chefsansvar för att underställd personal fullgör sina medicinska uppgifter inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet.

I ditt uppdrag ingår att bidra till en aktiv samverkan med bland annat klinikens remittenter och övriga verksamheter inom Diagnostikcentrum. Du samverkar även med företrädare för radiologin inom främst Sydöstra sjukvårdsregionen, men även nationellt och internationellt.

Tillsammans med övriga verksamhetschefer inom Bild-och funktionsmedicin ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Samtliga verksamhetschefer är direkt underställda och rapporterar till Bild-och funktionsmedicins verksamhetsområdeschef. 

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande.

Utbildning och erfarenhet
Du har en högskoleexamen inom relevant område, gärna kompletterad med utbildning inom ledarområdet. Du har erfarenhet av arbete inom radiologi/bild-och funktionsmedicin. Har du dessutom en medicinsk utbildning inom området samt erfarenhet av forskning är det meriterande.

Tidigare chefs-och ledarerfarenhet är ett krav då uppdraget kräver goda ledaregenskaper och hög grad av ansvarstagande. Din yrkesmässiga erfarenhet som ledare kan du ha förvärvat inom hälso- och sjukvård eller annan verksamhet. Erfarenhet av att leda chefer, förändringsledning och produktionsstyrning är meriterande.

Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.

 Vid tillsättning av denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. 

Personliga egenskaper
Som person har du förmågan att engagera, motivera och skapa delaktighet hos dina medarbetare. Samtidigt har du ett strategiskt tänkande och ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt, och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef till Attendo, LSS i Linköping

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 31
Arbetsbeskrivning
Vi söker en engagerad chef i Linköping för LSS-boenden.
I din roll som Verksamhetschef arbetar du självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten. Du rapporterar direkt till Regionchef. Du ingår i en kompetent ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll. Vi har en decentraliserad organisation där du får utrymme att utveckla dina idéer och ledarstil.

Ansvarsområden
Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens medarbetare, kvalitet, ekonomi och kundkontakter. Du får tillgång till ett färdigt koncept som grundar sig på ett väl inarbetat kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd från regionala resurser samt kvalitets-, ekonomi-, marknads- och HR-avdelning.

Vi erbjuder
* Utbildningar
* Utvecklingsmöjligheter
* Personalförmåner
* Trygga anställningsvillkor
* Digitala arbetsverktyg

Ansökan 
Senaste ansökningsdag: 22-11-27. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. 
Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Attendo. 
För mer information om tjänsten kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care 070-1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se

Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning så som socionom eller annan liknande eftergymnasial utbildning som ger likvärdig kompetens. Tjänsten kräver att du har minst 3 års erfarenhet av ledande befattning inom LSS, meriterande inom privat omsorg.

Vi söker dig som sätter kunden i centrum och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du är trygg i ditt ledarskap, kommunikativ och förtroendeingivande. Vi lägger vikt vid att du är resultatorienterad och drivs av ständig förbättring. Du är engagerad, flexibel och arbetar strukturerat så väl i grupp som självständigt.

Du har goda kunskaper i Officepaketet och hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift. Ytterligare erfarenhet från servicesektorn och/eller erfarenheter inom försäljning är meriterande.

Ansökan
Låt oss tillsammans utveckla framtidens viktigaste bransch!
Varmt välkommen med din ansökan!
Senaste ansökningsdag: 22-10-16. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. 
Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Attendo. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal kontakta gärna: Pernilla Håkansson, Rekryteringskonsult Randstad Care 0701-606446 alt pernilla.hakansson@randstad.se

Om företaget
Attendo är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 24 000 medarbetare. På Attendo arbetar vi tillsammans för vår vision att stärka individen. Detta gör vi genom våra värderingar kompetens, omtanke och engagemang som fungerar som ledord i vårt dagliga arbete. Med din värdefulla kunskap och kompetens är du en nyckelperson i företaget och du ses som en viktig lagspelare för att utveckla verksamheten i nära samarbete med din chef.

Ansök nu

Två vårdenhetschefer - driv och utveckla ANOPIVA US tillsammans med oss

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 7
Vill du tillsammans med medarbetare och chefskollegor arbeta med evidensbaserad, person-centrerad vård och med att utveckla vårdens processer och flöden? Har du erfarenhet av chef- eller ledarskap och intresse för operationssjukvård och intensivvård? Välkommen till oss på ANOPIVA som vårdenhetschef!

ANOPIVA (anestesi, operation och intensivvård) är den största kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och i Region Östergötland.

Kliniken är organiserad i tre sektioner – intensivvårdssektionen, operation nord, operation syd – samt den steriltekniska enheten, och har sammantaget drygt 500 medarbetare.

Till intensivvårdssektionen hör avdelningarna för intensivvård (IVA), postoperativ vård (Postop) och intermediärvård (IIMA). På operation nord och operation syd bedrivs operationssjukvård i samarbete med de flesta av regionens opererande specialiteter. ANOPIVA är en universitetssjukvårdsenhet där utbildning och forskning har central ställning, och patientsäkerhetskulturen är stark på kliniken.

Allt arbete på ANOPIVA vilar på fundamenten patientfokus, medicinsk kvalitet/patientsäkerhet, forskning/utbildning och medarbetarskap. ANOPIVA präglas av den gemensamma värdegrunden; att medarbetarna visar respekt för patienterna och varandra, tar ansvar för och främjar ett gott samarbete.

Vad vi erbjuder dig Hos oss kommer du att:

- Stärka din förmåga att leda, driva och utveckla vård i tvärprofessionellt och multidisciplinärt samarbete.
- Utöka ditt nätverk inom chef- och ledarskap, i synnerhet inom operationssjukvård och intensivvård.
- Utveckla såväl operativa som taktiska och strategiska delar av ditt chefs- och ledarskap, med stöd av HR- och ekonomifunktioner.
- Tillsammans med medarbetare, chefskollegor och företrädare för andra verksamheter forma framtidens operationssjukvård och intensivvård.

Arbetsbeskrivning
ANOPIVA söker nu två vårdenhetschefer; en till intensivvårdssektionen och en till operation nord. På intensivvårdssektionen kommer du beroende på intresse och lämplighet att ha huvudansvar för Postop och IIMA, alternativt, tillsammans med en vårdenhetschefskollega, för IVA. På operation nord kommer du att ansvara för enheten för ob/gyn- och uro-operation, även här tillsammans med en vårdenhetschefskollega.

Tillsammans med andra vårdenhetschefer, med medicinskt ansvariga sektionschefer och andra kliniker leder och utvecklar du verksamheten på enheten till gagn för patienter och medarbetare. Du har personalansvar och på uppdrag av verksamhetschefen ett sammanhållet ansvar för vård, forskning, utbildning, arbetsmiljö och ekonomi inom enheten.

Du är tillsammans andra vårdenhetschefer, sektionschefer, professor, biträdande verksamhetschef och verksamhetschef en del av klinikens ledningsgrupp. Du har gott stöd av funktioner för schemaläggning, HR och ekonomi. Du rapporterar till verksamhetschefen och du är, såväl internt som externt, en representant för ANOPIVA, Universitetssjukhuset i Linköping och Region Östergötland.

Ditt uppdrag som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat förordnande och du har samtidigt en tillsvidareanställning på ANOPIVA i din grundprofession.

Utbildning och erfarenhet
Du är legitimerad sjuksköterska, undersköterska eller har annan lämplig profession. Erfarenhet av operationssjukvård och/eller intensivvård är meriterande liksom ledarerfarenhet och/eller ledarutbildning, och vi ser gärna att du har erfarenhet av delat ledarskap.

Personliga egenskaper
Du har förmåga till helhetssyn och samarbete och du är trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du skapar engagemang och delaktighet, och du har god förmåga att bygga starka team med fokus på gott medarbetarskap. Du genomför beslut och kommunicerar dem väl. I ditt arbete är du strukturerad och du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt för att nå uppsatta mål. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef till Nytida, Linköping

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 7
Nu söker vi en driven verksamhetschef till vårt team i Linköping. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Det här får du hos oss:

- Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
- Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
- Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
- Coachande och stöttande chefer nära dig
- En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
- Karriär- och utvecklingsmöjligheter


Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.

Om rollen
För oss är det viktigt att du som verksamhetschef vill vara aktiv och nära verksamheterna. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheterna, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på dina verksamheter.

Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheterna utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till regionchefen och ingår i regionens ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår tio verksamhetschefer samt regionchef.

Om verksamheterna
Vi söker en verksamhetschef till tre gruppbostäder och en servicebostad belägna i Linköpings kommun. Vi driver verksamheterna på uppdrag av Linköpings kommun via entreprenadavtal. Inriktning LSS, personkrets 1. På gruppbostäderna och servicebostaden bor 5 till 6 personer och i varje verksamhet tjänstgör 7-12 medarbetare. I varje verksamhet finns också en gruppchef.

I Linköping driver Nytida via entreprenadavtal just nu 22 verksamheter.

Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.

Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord kring ledarskap.

Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: 1 september 2022
Sista ansökningsdag: 31 juli 2022
För mer information kontakta: Nytida Per Johansson, per.johansson@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

När du söker arbete hos oss på Nytida kommer du att få besvara en obligatorisk fråga vid ansökan om du kan uppvisa vaccinationsbevis vid en eventuell intervju? Undantaget är om du kan visa intyg som styrker att du ej kan vaccinera dig på grund av medicinska skäl och du behöver då ta med sig ett sådant intyg till intervjun.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. (http://www.nytida.se/)

Ansök nu

Vårdenhetschef till mottagning och administration, Mag-tarmmedicinska klin.

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 25
Vi söker en vårdenhetschef som vill vara med i vår fortsatta utveckling!

Mag-tarmmedicinska kliniken är en attraktiv klinik med positiv utveckling.

Vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete som bygger på medarbetarnas engagemang och ansvar, en hög tilltro till medarbetarnas förmåga och stark tro på personcentrerad vård med patientdelaktighet och egenvård.

Mag- tarmmedicinska kliniken på Linköpings universitetssjukhus är gastroenterologisk regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken består av en öppenvårdsmottagning för inflammatorisk tarmsjukdom, leversjukdom och funktionell magtarmsjukdom (neurogastroenterologi), endoskopienhet och slutenvårdsavdelning där även vår dagvård är lokaliserad. Kliniken erbjuder sjukvård, omvårdnad och utbildning genom kompetens, empati och fruktbar forskning i ett gott arbetsklimat.

Öppenvårdsmottagningen har medarbetare med mycket hög kompetens och arbetssätt som är nationellt ledande. Vi arbetar teambaserat och medarbetarna har en hög grad av självständighet och ansvarstagande i sitt arbete och driver utveckling med fokus på patientens perspektiv och säkerhet. Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån patientens individuella behov av vård. Vi har väl uppbyggda nätverk och samarbeten sker bland annat genom regelbundna multidisciplinära träffar. Denna stimulerande och utvecklande arbetsmiljö bidrar till kompetensutveckling och att uppnå bästa möjliga vårdkvalitet.

Vårdadministrationen hos oss arbetar för hela kliniken och jobbar både på distans och på plats på enheterna. Det är en ganska ny grupp, men flera är mycket erfarna i sitt yrke. Vi önskar bli fler i gruppen då vi fått utökat uppdrag bl.a. inom endoskopi, men även p.g.a. att vi inte kunnat tillsätta vakans fullt ut under våren. Kliniken arbetar mycket med utveckling av arbetssätt och vi har nyligen t.ex. startat upp taligenkänning.


Arbetsbeskrivning

Ditt uppdrag som vårdenhetschef är att leda, planera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål tillsammans med enhetens fantastiska medarbetare. Du kommer att ha chefsansvar för cirka 30 medarbetare, vilket innebär delegerat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. I medarbetargruppen ingår dietister, fysioterapeuter, kurator sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

Du arbetar i nära samarbete med övriga vårdenhetschefer på kliniken samt ingår i klinikens ledningsgrupp. Ledningsgruppsarbetet ger dig goda möjligheter att påverka både enheten och klinikens strategiska utveckling.

Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 100% under fyra år med en tillsvidareanställning inom din grundprofession. 

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare vill vi att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.

Vi ser helst att du har erfarenhet av chef- och ledningsarbete, gärna gentemot en eller flera av de yrkesgrupper som du här kommer att leda, och det är även meriterande med ledarutbildning. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att vara med att driva och utveckla mottagningsverksamheten samt det fortsatta arbetet inom kliniken som helhet.

Personliga egenskaper

Som vårdenhetschef hos oss kommer du leda en enhet med kompetenta och specialiserade medarbetare med stor klinisk kunskap. Vi söker därför dig som i ditt ledarskap leder, motiverar och skapar arenor för att gruppen ska nå sitt gemensamma mål. Du har lätt för att skapa dig en bild av verksamhetens olika delar och hur de samverkar för att kunna se till hela verksamhetens bästa i olika beslut. Du har ett tydligt ledarskap och som person är du även trygg och stabil med god självinsikt. Du har en god förmåga att kommunicera och är lyhörd. Då gruppen består av flera olika professioner med olika behov ser vi det som viktigt att du kan situationsanpassa ditt ledarskap.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef till Applikationsförvaltning, Vårdsystem

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 4
Vill du arbeta med teknik som räddar liv?
Medicinsk teknik söker en driven enhetschef till enheten
”Applikationsförvaltning vårdsystem”.

Medicinsk teknik (MT) är Region Östergötlands verksamhet för förvaltning av medicinteknisk utrustning och medicintekniska informationssystem.

MT tillhandahåller, förvaltar och utvecklar IT-stöd och medicintekniska system för att säkerställa hög säkerhet för patienter och god tillgänglighet med hög kostnadseffektivitet.

Inom enheten Applikationsförvaltning vårdsystem (AFV) arbetar främst applikationsspecialister med Region Östergötlands journalsystem och kringliggande applikationer med fokus på funktionalitet. De arbetar i gränslandet mellan vårdverksamheten och tekniken, och ansvarar för att anpassa IT-lösningarna i enlighet med behoven i vården. Det innebär exempelvis konfigurering, applikationssupport och releasehantering.

Enheten förser förvaltningsobjekten med specialistkompetens, vilket medför att det är viktigt att du både förstår och uppskattar att arbeta i en matrisorganisation.


Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill vara med i utvecklingen av framtidens medicintekniska organisation som hanterar både medicinteknisk utrustning och medicintekniska system tillsammans.

Uppdraget som enhetschef innebär ett verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du kommer främst att arbeta tätt tillsammans med dina två närmsta chefskollegor som hanterar medicintekniska informationssystem. Men även tillsammans med övriga 5 enhetschefer, tjänsteägare och andra roller i ledningen.

Som enhetschef rapporterar du direkt till verksamhetschefen för Medicinsk teknik och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.

Vi söker dig som utövar ett närvarande och coachande ledarskap. Ditt främsta uppdrag blir att skapa förutsättningar för dina medarbetare att göra ett bra jobb och att skapa en god arbetsmiljö. Dessutom följa upp och utveckla processer och arbetssätt. Du är således stark både inom kvalitetsledning och ledarskap.

Anställningen sker i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande.

Utbildning och erfarenhet
För att lyckas med uppdraget har du en utbildning som bedöms som relevant för arbetet eller motsvarande erfarenhet. Du har kompetens inom IT-området och förståelse hur helheten fungerar inom IT.

Erfarenhet av personalansvar eller projektledning är meriterande, liksom erfarenhet av förändringsledning eller verksamhetsutveckling.

För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha god erfarenhet av att arbeta genom processtyrning och ha erfarenhet av förvaltningsstyrning och förvaltning av IT-system. Även erfarenhet av PM3 och ITIL är meriterande.

Personliga egenskaper
Som ledare coachar du genom att motivera, leda och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet.

Ditt ledarskap utmärks av trygghet, stabilitet och god självinsikt, och du är duktig på att både bygga upp och underhålla dina relationer.

Att ta hänsyn till det större perspektivet och ha hela verksamhetens bästa för ögonen, i agerande och beslut, faller sig naturligt för dig. Du ser även sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du är noggrann och väl medveten om mål- och kvalitetsstandards, och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.

För att lyckas med uppdraget är det en förutsättning att du är en lagspelare där samarbete är naturligt för dig som person.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Verksamhetschef till mobilt team

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 4
Om Leanlink
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två verksamhetschefer till ett nystartat mobilt team inom Öppna vårdformer. Det mobila teamet kommer till en början bestå av 4-5 medarbetare samt verksamhetschef. Samtliga tjänster är tillsvidare med en sysselsättningsgrad på 100%. 

Utgångspunkten i det mobila teamet är att alla har sin grundanställning i våra verksamheter, men som vid belastning, uppstarter, sjukdom eller av andra särskilda behov ska kunna stötta upp och bemanna enskilda eller flera verksamheter. Detta i syfte för att avlasta övriga kollegor och stötta verksamhetschefer tills dess att bemanningen är mer stabil på verksamheten. 

Som mobil verksamhetschef kommer du avlasta ordinarie verksamhetschef vid hög belastning eller sjukdom, gå in som interimschef för vårdboende eller hemtjänst samt driva och medverka i specifika projekt inom området.

En av de två verksamhetscheferna kommer att ha ett direkt personalansvar för medarbetarna i det mobila teamet.

Det är av vikt att du är trygg med varierande arbetsuppgifter och schema för såväl hemtjänst som vårdboende. Inledningsvis kommer enheten för det mobila teamet vara förlagd mot Öppna Vårdformer, men i takt med att enheten etableras så kommer det mobila teamet även arbeta gentemot vårdboenden. 

Då det mobila teamet inom Öppna Vårdformer är en nyetablerad enhet förväntas du bidra till att bygga och upprätthålla ett strukturerat arbetssätt. Inom Leanlink strävar vi ständigt efter att utveckla våra verksamheter. Därför kommer du, tillsammans med dina kollegor, arbeta för att kontinuerligt förbättra våra verksamheter och dess arbetssätt utefter målgruppens behov. 

Hos oss får du arbeta med att tillgodose verksamheternas behov. Tillsammans med dina kollegor och medarbetare  är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra kunder. 

Din arbetsplats
Leanlink är förvaltningen som bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Här finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare. 

Leanlink är just nu i en förändringsprocess där vi ställer om till områdesbaserad vård och omsorg. Genom att vi har ett helheltsansvar i det geografiska området har vi möjlighet att ytterligare förstärka arbetet i vårdkedjan och utveckla teamsamverkan. Vi gör en satsning på våra medarbetare som är vår främsta och viktigaste resurs. Vi kommer öka möjligheterna till kompetensutveckling, erbjuda alla rätt till önskad högre sysselsättningsgrad och minska antal medarbetare per chef. Vi är övertygade om att mer fokus på teamarbete kommer bidra till både bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet för kunden och patienten. Vi vill gärna ha med dig på resan!

Du som söker
Vi söker dig som har en högskoleutbildning (minst 180hp) med beteendevetenskaplig inriktning HR/socionom/sjuksköterska alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har erfarenhet av arbetsledande funktion inom äldreomsorgen. Har du erfarenhet av chef- och ledarskap inom vård- och omsorg ser vi det som meriterande. 

Arbetet som verksamhetschef innebär mycket kommunikation med interna och externa parter samt dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. 

Du som söker är trygg i din roll som ledare, du motiverar och förser medarbetare med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet. Då du kommer att gå in i nya verksamheter i behov tror vi att du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheterna som kommer i förändring. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Att arbeta med god planering och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt är en självklarhet för dig. Du har förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet genom att se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 10319

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Röntgenkliniken Linköping söker en ny Verksamhetschef

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 31
Var med och skapa framtidens hälso- och sjukvård!

Medicinsk diagnostik är en förutsättning för effektiva vårdprocesser då diagnostik är en central del i alla vårdkedjor och är en avgörande part i flertalet kliniska forskningsprojekt.

Vår förmåga att leverera i rätt tid är avgörande för fortsatt medicinsk behandling. Våra möjligheter att ta till oss och använda ny teknik fungerar som en hävstång i utvecklingen av effektivare vårdprocesser och behandlingar

Röntgenkliniken i Linköping är en högspecialiserad klinik med hög utvecklingstakt. Vi bedriver, utöver den kliniska verksamheten, både utveckling och forskning tillsammans med forskningsenheten Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

Röntgenklinikens organisation består av sex enheter med följande modaliteter; CT, MR, PET/CT, Ultraljud, angio/intervention samt konventionell röntgen. En stor del av verksamheten är akut och vår akutröntgenverksamhet ligger i direkt anslutning till akutmottagningen. Universitetssjukhuset i Linköping är bland annat centrum för trauma, neurokirurgi och leverkirurgi.

Kliniken sorterar under Diagnostikcentrum och ingår där i verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicin tillsammans med Röntgenklinikerna i Norrköping och Motala, Medicinsk strålningsfysik samt Fysiologiska kliniken i Norrköping.

Arbetsbeskrivning
Som verksamhetschef för röntgenkliniken har du stora möjligheter att vidareutveckla en verksamhet som redan idag vågar ligga i framkant och där det finns ett brinnande intresse för utveckling och forskning. Kliniken präglas av bred allmän kompetens med stor flexibilitet i kombination med specialistkompetens och högteknologisk utrustning.

Uppdraget innebär att du har det samlade ansvaret för verksamhet, kvalitet, resultat och ekonomi, forskning och utveckling samt medarbetare och arbetsmiljö. Till din hjälp finns engagerade medarbetare och däribland nio direktrapporterande enhetschefer/sektionschefer.

Du leder och organiserar arbetet i klinikens lednings- och samverkansgrupp och skapar förutsättningar för deltagarna att bidra till den samlade driften och utvecklingen av kliniken. Uppdraget som verksamhetschef innefattar även ett medicinskt ledningsansvar och innebär ett chefsansvar för att underställd personal fullgör sina medicinska uppgifter inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet.

I ditt uppdrag ingår att bidra till en aktiv samverkan med bland annat klinikens remittenter och övriga verksamheter inom Diagnostikcentrum. Du samverkar även med företrädare för radiologin inom främst sydöstra sjukvårdsregionen, men även nationellt och internationellt.

Tillsammans med övriga verksamhetschefer inom Bild-och funktionsmedicin ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Samtliga verksamhetschefer är direkt underställda och rapporterar till Bild-och funktionsmedicins verksamhetsområdeschef. 

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande med en tillsvidareanställning i din grundprofession.

Intervjuer planeras att genomföras v 47-48.

Utbildning och erfarenhet
Du är specialistläkare inom radiologi/bild-och funktionsmedicin eller annan relevant specialitet, gärna kompletterad med utbildning inom ledarområdet. Har du erfarenhet av forskning är det en merit.

Tidigare chefs-och ledarerfarenhet är ett krav då uppdraget kräver goda ledaregenskaper och hög grad av ansvarstagande. Din yrkesmässiga erfarenhet som ledare kan du ha skaffat från såväl hälso- och sjukvård som annan verksamhet. Erfarenhet av att leda chefer, förändringsledning och produktionsstyrning är meriterande.

Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.

 Vid tillsättning av denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. 

Personliga egenskaper
Som person har du förmågan att engagera, motivera och skapa delaktighet hos dina medarbetare. Samtidigt har du ett strategiskt tänkande och ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt, och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut.

 

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Enhetschef till Regionalt cancercentrum Sydöst

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 25
Regionalt cancercentrum (RCC) Sydöst, som är en del av Regionledningskontoret inom Region Östergötland, är ett kunskaps- och serviceorgan i sydöstra sjukvårdsregionen som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin.

Läs gärna mer om RCC Sydöst på vår hemsida. På kansliet arbetar idag 25 personer inom olika professioner som bland annat registeradministratörer, statistiker, processledare, projektledare, registerproduktägare och kommunikatör.

Arbetsbeskrivning
RCC ska verka för att cancerpatientens resa  genom vården  blir  mer  sammanhållen, effektiv  och utan  onödiga  väntetider.  Cancervården ska vara evidensbaserad och utgå från nationella riktlinjer och vårdprogram. Detta följs upp med hjälp av ett trettiotal nationella kvalitetsregister som handläggs tillsammans av landets sex RCC.

Vi söker nu dig som är en trygg ledare och som vill vara vår enhetschef för det operativa ledningsarbetet. Det innebär att vara närvarande genom coachning, samordning och uppföljning i det dagliga arbetet med medarbetarna i arbetsgruppen. Du kommer att vara närmsta chef för 25 medarbetare där du ger medarbetarna förutsättningar och stöd så att verksamheten kan nå sina mål. Du fördelar arbetsuppgifter i gruppen och är även drivande i det kontinuerliga förbättringsarbetet avseende metod och arbetssätt. Du har ett nära samarbete med din närmste chef, verksamhetschefen, om hur medarbetargruppen når resultat och mål och om hur resurserna ska fördelas. Du kommer också att ha budget och personalansvar i dialog med din chef. I din roll innebär det även att på ett tydligt sätt återkoppla resultat till dina medarbetare och att ge stöttning kring uppdrag och förutsättningar. RCC driver många utvecklingsprojekt i syfte att förbättra cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi ser därför positivt på att du kombinerar ditt ledaruppdrag med deltagande i regional och/ eller nationella utvecklingsaktiviteter utifrån ditt intresse och erfarenhet och det du brinner lite extra för.

Vi erbjuder dig en arbetsplats där du har goda förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap. 

Du har din nuvarande tillsvidaretjänst/befattning i botten och får under en fyra-års period ett förordnande som enhetschef med start enligt överenskommelse.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning gärna inom hälso- och sjukvård. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap eller har genomgått en ledarutbildning. Erfarenhet av regionövergripande eller nationella uppdrag är också meriterande. Du kan utrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Genom ditt engagemang och entusiasm har du förmågan att bjuda in till delaktighet och skapa teamkänsla. Du är dessutom mål och resultatorienterad vilket gör att du prioriterar, planerar och agerar tillsammans med medarbetarna så att ni når resultat.

Cancervården är under snabb förändring och det ställer krav på dig att vara flexibel och ha förmågan att anpassa dig efter verksamhetsförändringar. Du måste känna dig trygg i att kunna leda i förändring.  För att trivas i rollen behöver du kunna hantera snabba beslut och förändrade omständigheter. Att förändra inriktning i ditt arbete är naturligt när målen/uppdragen ändrar sig.

Du är tydlig på att kommunicera och kan förmedla ditt budskap till mottagaren på ett anpassat sätt. Du är trygg, stabil och har självinsikt som skapar lugn i gruppen.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vårdenhetschefer sökes till samledarskap på Kvinnohälsan

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 12
Välkommen till oss på Kvinnohälsan!

Vi söker en trygg och utvecklingsorienterad vårdenhetschef som i ett samledarskap vill skapa en ledande universitetsklinik inom Kvinnosjukvården som nationellt och internationellt ligger i framkant. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad. Vi arbetar processorienterat med fokus på patient och familj.

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping i samarbete med Lasarettet i Motala, arbetar med alla verksamhetsgrenar tillhörande kvinnosjukvården; alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård med profilering mot högspecialiserad vård, cancerkirurgi, infertilitetsbehandlingar samt all typ av obstetrik. Mödravården är organiserad inom kliniken. Kvinnokliniken US med sina cirka 330 medarbetare, betjänar patienter i behov av avancerad kvinnosjukvård från hela Sydöstra sjukvårdsregionen, samt för cancerkirurgi även Södermanland och Västmanland. Kliniken har ett starkt engagemang för forskning och utveckling.

Arbetsplatsbeskrivning
Den obstetriska verksamheten är indelad i två samverkande ansvarsområden: Obstetrisk slutenvård med förlossning/BB och Obstetrisk öppenvård med Kvinnohälsan. Kvinnohälsan är en verksamhet med ca 65 medarbetare som innefattar Linköping, Motala, Mjölby, Österbymo, Åtvidaberg och Kisa.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som i samledarskap med vårdenhetschefskollega, verksamhetschef, läkarchef, mödrahälsovårdsöverläkare samt samordningsbarnmorska vill leda arbetet för en högkvalitativ och säker vård. Kvinnohälsan US, söker två vårdenhetschefer som tillsammans ska leda och utveckla enheten. Tillsammans kommer ni att ansvara för verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöfrågor. Uppdragsbeskrivning kommer att upprättas i dialog med verksamhetschef.

Utbildning och erfarenhet
För chefsuppdrag inom Kvinnohälsan krävs att du har utbildning inom hälso-sjukvårdsområdet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kvinnosjukvård och gärna av barnmorskeyrket. Även tidigare erfarenhet av chef- och ledarskap är meriterande liksom erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling. Vi ser gärna att du har kunskap inom ekonomi, arbetsmiljö och personalfrågor.

Personliga egenskaper
Vi tror att du tycker om att arbeta som ledare och chef vid en enhet där vi sätter patienten i centrum. Som person är du stabil och stresstålig. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är duktig på att hantera konflikter och har ett tydligt förhållningssätt i din kommunikation. Du har också ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete och har förmåga att motivera och entusiasmera dina medarbetare. Vi tror också att du har en utvecklingsvilja, trivs med att implementera nya idéer och kan arbeta i team. Vi lägger extra vikt vid de personliga egenskaperna i denna rekrytering då rollen innebär samledarskap.

Anställning och information
Detta är ett tidsbegränsat chefsuppdrag på 100% under fyra år. Din grundanställning är på heltid och tillsvidare i ditt grundyrke vid Kvinnokliniken universitetssjukhuset, med placering på Kvinnohälsan.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Verksamhetschef, Elizabeth Nedstrand, 010-1033134, elizabeth.nedstrand@regionostergotland.se

Facklig företrädare:
Vårdförbundet, Mirjam Arnell, mirjam.arnell@regionostergotland.se

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Wisth på 011-191897 eller eva.wisth@jeffersonwells.se

Sista ansökningsdag är 13 november 2022. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan.

Ansök nu

ST-Läkarchef, Kronprinsessan Victorias barn-& ungdomssjukhus

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 18
Barn- och kvinnocentrum är en länsövergripande centrum inom Region Östergötland. Barn- och ungdomssjukvården sker inom två kliniker, dels vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och vid Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping/Motala.

På H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vårdas barn och ungdomar mellan 0-18 år för både medicinska och kirurgiska sjukdomar. Vi bedriver länssjukvård och högspecialiserad region-och rikssjukvård. Forskning och utvecklingsarbete är högprioriterat på vårt barn- och ungdomssjukhus. Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper tillsammans med målet att ge barnen och ungdomarna bästa möjliga vård och omhändertagande.

Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av glädje, ansvarstagande och respekt, där familjecentrerad vård är i centrum. Nu söker vi dig som vill bidra till vår verksamhet i att utveckla framtidens barn- och ungdomssjukhus. Välkommen att söka tjänsten!
Arbetsbeskrivning
Vi arbetar med familjecentrerad vård med ett tydligt teamarbete mellan olika professioner och där rätt medicinska prioriteringar ger oss förutsättningar att skapa mervärde för patienten. Utvecklingsarbete och forskning inom barn- och ungdomssjukhuset bedrivs kontinuerligt.

Som en av tre chefer för läkargruppen får du ett spännande arbete i en verksamhet vars fokus ligger på utveckling. Här får du möjlighet att utveckla dina kompetenser inom ledarskap, men även bidra till verksamhetens förbättringsarbete. Som läkarchef kommer du att ingå i klinikens ledning, som består av medicinskt ansvariga läkare och enhetschefer, och vara direkt underställd verksamhetschefen.

I rollen bidrar du till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats med ett arbetsklimat som är stimulerande och tillåtande. Arbetet som läkarchef innebär arbetsmiljö- och medarbetaransvar för våra vikarierande underläkare och ST läkare i pediatrik samt visst budgetansvar. Medarbetaransvaret innebär att du ser till att läkarnas kompetens utnyttjas på bästa sätt och att individens och verksamhetens mål går att förena.

Som läkarchef arbetar du med rekrytering av läkare till din grupp samt har ett övergripande ansvar för läkarschemat och den dagliga styrningen avseende läkargruppen tillsammans med verksamhetschef och läkarchef för neonatalvården.

Chefsuppdraget kombineras med arbete som specialist i barnmedicin på 50% av arbetstiden.
Utbildning/erfarenhet
Vi söker överläkare alternativt specialistläkare inom pediatrik med ett intresse för ledarskap. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Har du erfarenhet av chefs- och ledarskap ser vi det som meriterande. I tjänsten ingår arbete som barnspecialist/ överläkare i öppen och/ eller sluten vård och möjlighet att utvecklas i klinisk verksamhet.Personliga egenskaper
Vi söker dig som delar vår ambition att ständigt bli bättre, tillsammans, för barn- och ungdomars bästa hälsa genom livet. För att bli framgångsrik i tjänsten krävs det att du har ett intresse för ledarskap och att du har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du organiserar ditt arbete på ett sätt som skapar struktur i verksamheten. I ditt ledarskap kommunicerar du på ett tydligt sätt och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Barn- och ungdomssjukhusets framgångsfaktor är teamarbete och därför är det viktigt att du samarbetar bra med andra. Du är lyhörd och uppmärksam på andras synpunkter, kompetenser och prestationer. Din förmåga att agerar lugnt, stabilt och kontrollerat är hög och du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete där familjecentrerad vård av står i fokus.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Anställning och information
Tjänstens omfattning och tillträdesdatum fastställs efter överenskommelse. Jourarbete ingår om inte annat överenskommits.

I denna rekrytering samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells, ManpowerGroup. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Erik Svahn, 0722-004086 alternativt erik.svahn@jeffersonwells.se Välkommen med din ansökan!


Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Catrin Furuhjelm, Verksamhetschef catrin.furuhjelm@regionostergotland.se.

Facklig företrädare är specialistläkare Viktor Säll: viktor.sall@regionostergotland.se

Ansök nu

Läkarchef Neonatal medicinskt ledningsansvarig

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 18
Barn- och kvinnocentrum är en länsövergripande centrum inom Region Östergötland. Barn- och ungdomssjukvården sker inom två kliniker, dels vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och vid Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping/Motala.

På H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vårdas barn och ungdomar mellan 0-18 år för både medicinska och kirurgiska sjukdomar. Vi bedriver länssjukvård och högspecialiserad region-och rikssjukvård. Forskning och utvecklingsarbete är högprioriterat på vårt barn- och ungdomssjukhus. Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper tillsammans med målet att ge barnen och ungdomarna bästa möjliga vård och omhändertagande.

Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av glädje, ansvarstagande och respekt, där familjecentrerad vård är i centrum. Nu söker vi dig som vill bidra till vår verksamhet i att utveckla framtidens barn- och ungdomssjukhus. Välkommen att söka tjänsten!
Arbetsbeskrivning
Vi arbetar med familjecentrerad vård med ett tydligt teamarbete mellan olika professioner och där rätt medicinska prioriteringar ger oss förutsättningar att skapa mervärde för patienten. Utvecklingsarbete och forskning inom barn- och ungdomssjukhuset bedrivs kontinuerligt.

Som en av tre chefer för läkargruppen får du ett spännande arbete i en verksamhet vars fokus ligger på utveckling och samarbete. Här får du möjlighet att utveckla dina kompetenser inom ledarskap, men även bidra till verksamhetens förbättringsarbete. Som läkarchef kommer du att ingå i klinikens ledning, som består av medicinskt ansvariga läkare och enhetschefer, och vara direkt underställd verksamhetschefen.

I rollen bidrar du till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats med ett arbetsklimat som är stimulerande och tillåtande. Arbetet som läkarchef innebär arbetsmiljö- och medarbetaransvar för våra ST läkare i neonatologi och våra färdiga neonatologer, samt visst budgetansvar. Medarbetaransvaret innebär att du ser till att läkarnas kompetens utnyttjas på bästa sätt och att individens och verksamhetens mål går att förena. Detta görs i samråd med neonatalläkarnas schemaläggare.Som läkarchef arbetar du med rekrytering av läkare till din grupp samt har ett övergripande ansvar för den dagliga styrningen när det gäller läkarbemanning.

Som medicinskt ledningsansvarig läkare på neonatal IVA har du det övergripande ansvaret för patientsäkerheten på enheten och arbetar i samråd med enhetens vårdenhetschefer, klinikens avvikelsesamordnare och verksamhetschefen i frågor relaterade till patientsäkerhetsrisker och avvikelser. Du driver utveckling och fortbildning på enheten tillsammans med vårdenhetescheferna och arbetar nära dem då ni utgör Neonatal IVAs högsta ledning.

Chefs/ MLA uppdraget kombineras med arbete som specialist i barnmedicin på 50% av arbetstiden.

Utbildning/erfarenhet
Vi söker dig som är neonatolog med ett intresse för ledarskap, utveckling och medicinsk säkerhet. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Har du erfarenhet av chefs- och ledarskap ser vi det som meriterande. I tjänsten ingår arbete som neonatolog och det ger möjlighet att utvecklas i klinisk verksamhet.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som delar vår ambition att ständigt bli bättre, tillsammans, för barn- och ungdomars bästa hälsa genom livet. För att bli framgångsrik i tjänsten krävs det att du har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du organiserar ditt arbete på ett sätt som skapar struktur i verksamheten. I ditt ledarskap kommunicerar du på ett tydligt sätt och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Barn- och ungdomssjukhusets framgångsfaktor är teamarbete och därför är det viktigt att du samarbetar bra med andra. Du är lyhörd och uppmärksam på andras synpunkter, kompetenser och prestationer. Din förmåga att agerar lugnt, stabilt och kontrollerat är hög och du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete där familjecentrerad vård av står i fokus.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning och information
Tjänstens omfattning och tillträdesdatum fastställs efter överenskommelse. Jourarbete ingår om inte annat överenskommits.I denna rekrytering samarbetar Region Östergötland med Jefferson Wells, ManpowerGroup. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Erik Svahn, 0722-004086 alternativt erik.svahn@jeffersonwells.se Välkommen med din ansökan!


Upplysningar om tjänsten lämnas av: Catrin Furuhjelm, Verksamhetschef catrin.furuhjelm@regionostergotland.se.

Facklig företrädare är specialistläkare Viktor Säll viktor.sall@regionostergotland.se

Ansök nu

Vårdenhetschef till Cancer och lungsjukvårdsenheten - Lungsektionen

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Nov 1
Vi söker en vårdenhetschef med stort intresse för ledarskap och lungmedicin!

Cancer och lungsjukvårdsenheten ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Region Östergötland.

Enheten består av två slutenvårdsavdelningar inom kärnområdena onkologi och lungmedicin. Cancer- och lungsjukvårdsenheten ansvarar för att utveckla och säkerställa slutenvårdens bemanning och kompetens inom omvårdnad för respektive specialistområde. Enheten arbetar i ett nära samarbete med Lungmedicinska kliniken och Onkologiska kliniken. Vi söker nu en vårdenhetschef med inriktning mot Lungsektionen!

Vårdavdelningarna är placerade i O-huset med närhet till öppenvård, strålbehandling och röntgen. På den onkologiska slutenvårdsenheten ges högspecialiserad vård till vuxna personer med tumörsjukdomar, med undantag för blodcancer. På den lungmedicinska slutenvårdsenheten ges högspecialiserad vård till personer i behov av inneliggande vård med lungmedicinska sjukdomar. Enheten ingår i Sydöstra sjukvårdsregionens kompetenscentrum gällande cancerbehandling och lungmedicin. Cancer och lungsjukvårdsenheten är en relativt nystartad enhet där lärande, utbildning och omvårdnad är i fokus!

Arbetsbeskrivning

Som vårdenhetschef har du en unik möjlighet att tillsammans med verksamhetschef, medicinskt ledningsansvariga läkare, verksamhetsutvecklare/biträdande vårdenhetschef och vårdenhetschef för kärnområdet onkologi att leda och utveckla framtidens slutenvård på cancer och lungsjukvårdsenheten. Arbetet sker i ett nära samarbete med lungmedicinska kliniken och onkologiska kliniken som ansvarar för läkarbemanningen på enheten.

Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Din roll är viktig då du tillsammans med medarbetarna översätter verksamhetens mål i dagligt arbete och har fokus på att utveckla och förbättra verksamheten. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för enhetens medarbetare, arbetsmiljö, utveckling, kvalitet samt ekonomiska resultat.

Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i din grundprofession.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som har akademiskutbildning med minst kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. 
Det är meriterande om du är leg. sjuksköterska och har arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård, gärna inom lungmedicin. Utbildning och arbetslivserfarenhet inom chefs- och ledarskapsområdet är meriterande.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som leder, motiverar och kommunicerar på ett tydligt sätt för att nå gemensamma mål. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet samt har förmåga att fokusera på rätt saker genom ett närvarande ledarskap.

Som person är du lugn, stabil och trygg med god självinsikt. För att lyckas i arbetet är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, lyssnar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har även en god förmåga att ta initiativ, lösa konflikter och sätter igång och följer upp aktiviteter för att uppnå resultat. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.

Det är viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska och kan uttrycka dig i både tal och skrift. Vidare behöver du kunna hantera olika IT-system.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Fysiologiska kliniken, US, Linköping söker en ny verksamhetschef.

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Okt 19
Vill du vara med och utveckla vård i världsklass?

Fysiologiska kliniken, US, Linköping söker en ny verksamhetschef.

Fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Hjärtcentrum. Klinikens uppdrag är att bedriva och utveckla diagnostiska metoder inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Forskning och undervisning ingår som viktiga uppdrag och vi är sedan 2017 en universitetssjukvårdsenhet (USV-klinik).

Sedan länge arbetar vi processorienterat i nära samarbete med flera kliniker inom Hjärtcentrum, främst Kardiologiska kliniken och Thorax-Kärlkliniken och även Seldingerenheten som samlar 8 laboratorier för kateterburna åtgärder. Fysiologiska kliniken betjänar också övriga centrum inom Region Östergötland inkluderande även privata vårdgivare. Inom fysiologiska kliniken utförs årligen drygt 30 000 undersökningar.

Kliniken är indelad i olika team. Avancerad funktionsdiagnostik och intervention bedrivs bland annat inom hjärt- och kärlområdet med hjälp av ultraljud, MR- och gammakamera och PET/CT. Vidare utförs avancerad lungfunktionsdiagnostik och arbetsfysiologi samt EKG. På kliniken arbetar läkare, biomedicinska analytiker, undersköterskor och vårdadministratörer. Fysiker och ingenjörer ingår också i teamen. Kliniken har i dagsläget cirka 80 medarbetare.

Fysiologiska klinikens vision är att ständigt utvecklas för att ge patienten bästa möjliga diagnostik och därmed förutsättningar för bästa behandling och uppföljning.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill leda och, tillsammans med dina medarbetare, utveckla en högspecialiserad verksamhet med höga kvalitetskrav.

Ett av huvuduppdragen är att skapa förutsättningar för framtidens verksamhet inom klinisk fysiologi. Du är en god företrädare för specialiteten, både inom regionen och nationellt.

Uppdraget som verksamhetschef innebär ett samlat ansvar för vård, forskning och undervisning och därmed för medicinsk- och omvårdnadskvalitet, tillgänglighet, utveckling, ekonomi samt medarbetare och arbetsmiljö.  

Du leder processorienterat mot tydliga mål och arbetar nära medarbetarna med systematiskt förbättringsarbete. Målet är att ge och vidareutveckla diagnostik och vård med hög nationell och internationell kvalitet, tillgänglighet och patientdelaktighet på ett kostnadseffektivt sätt.

Du rapporterar till centrumchef och ingår i Hjärtcentrums ledningsgrupp. Du tar, förutom för din klinik, även ansvar för helheten gentemot angränsande verksamheter, såväl inom som utom Hjärtcentrum.

Tjänsten är ett tidsbegränsat chefsförordnade med tillsvidareanställning inom din grundprofession.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som är disputerad med chefs-och ledarerfarenhet från sjukvårdande verksamhet. Du har relevant utbildning på högskolenivå och gedigen erfarenhet från högspecialiserad och forskningsintensiv verksamhet. Erfarenhet av att leda förändrings-/förbättringsarbete är en förutsättning för uppdraget som verksamhetschef. Kunskaper i ekonomi och organisationsutveckling är meriterande. Forsknings- och undervisningserfarenhet är betydande i bedömningen.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar utifrån ett tydligt och närvarande ledarskap. Du har förmåga att se långsiktigt och tar ett brett perspektiv. Du är också en god förebild i organisationen och stödjer medarbetarna och verksamhetens utveckling utifrån uppdrag och mål. Tjänsten ställer krav på god prioriterings- och delegeringsförmåga.

Ditt sätt att skapa engagemang och delaktighet bidrar till verksamhetens utveckling. Vidare har du en god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Du trivs i rollen att leda och stimuleras av att bidra till framgångsrikt forsknings- och utvecklingsarbete. Du använder dig av ditt goda omdöme som ett verktyg i ledarskapet och sätter alltid din verksamhet i första rummet. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Klinikchef - ledarskap, organisationsutveckling och odontologi

Klinikchef, tandvård/Verksamhetschef, tandvård
Läs mer Okt 20
Nu utvecklar och stärker vi specialisttandvården inom Folktandvården Östergötland.

Du som arbetar inom specialisttandvård och vill bygga på din profession kan nu söka till klinikerna i Norrköping och Linköping/Motala som klinikchef eller som specialisttandläkare utan chefsuppdrag.

Välkommen att söka dig till oss!

Folktandvården Region Östergötland bedriver specialisttandvård inom specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Inom Folktandvården bedriver vi forskning i samverkan med odontologiska fakulteter och Linköpings universitet, erbjuder ST-utbildningar och arbetar med odontologisk kvalitetsutveckling. Ett nära samarbete mellan specialiteter och kliniker gör att medarbetarna stöttar och lär av varandra i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

Vi ser vårt goda samarbete som en avgörande styrka när vi möter framtidens utmaningar. Därför har vi valt att genomföra en organisationsförändring med syfte att ytterligare stärka samverkan samtidigt som vi skapar en hållbar och robust ledningsstruktur. Som ett led i denna förändring rekryterar vi nu klinikchefer till våra specialistkliniker – ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera ledarskap med organisationsutveckling och odontologi.

Vi erbjuder

Som klinikchef inom Centrum för Orofacial Medicin med ansvar för kliniken på Torkelbergsgatan och Universitetssjukhuset i Linköping samt på Lasarettet i Motala möter du arbetsplatser med självgående medarbetare som har roligt och trivs ihop. Vi arbetar med patienten i fokus och är stolta över det vi åstadkommer varje dag. Här får du användning av hela din odontologiska kompetens och möjlighet till att utvecklas både i din grundprofession och som chef. Vi ger dig ett strukturerat introduktionsprogram och kontinuerligt stöd i ditt chefskap. Vi bryr oss om våra medarbetare, alla ska känna sig uppskattade och delaktiga och ges utrymme att utvecklas.

Vi söker
Vi söker dig som är tandvårdsutbildad med minst några års klinisk erfarenhet i din grundprofession. Har du dessutom erfarenheter från specialisttandvård är det meriterande. Du har ett stort intresse för ledarskap och det är meriterande om du är ledarutbildad och  har erfarenhet av chefs- eller ledningsuppdrag.

Vi vill att du i en chefsroll värdesätter både gott ledarskap och odontologisk kvalitet. För oss är det viktigt att du vill och kan vara en tydlig, öppensinnad och stöttande chef som ser alla medarbetare. Vi värdesätter väl utvecklad samarbetsförmåga, och goda kommunikativa egenskaper. Därtill att du har förmåga att strukturera, nå resultat och se helheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Arbetsbeskrivning
Som klinikchef för Centrum för Orofacial medicin i Linköping och Motala ansvarar du för att leda, utveckla och förbättra verksamheten. I uppdraget ingår helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du förväntas också vara med och arbeta för Folktandvården i Östergötland som helhet och ingår tillsammans med övriga klinikchefer i Folktandvårdens chefsgrupp som är en del av Folktandvårdens ledning. 

Klinikchefsuppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring enligt överenskommelse. 

Information och kontakt
Detta är ett tidsbegränsat chefsuppdrag under en fyraårsperiod med tillträde enligt överenskommelse och du erbjuds en grundanställning i ditt kliniska yrke. 

Välkommen med din ansökan senast den 10 november 2022. 

Om Folktandvården Östergötland

Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Genom nära samarbete mellan våra kliniker bedriver vi utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke som vi kan utvecklas inom hela livet.

Vi är ungefär 600 medarbetare på ett trettiotal kliniker som erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård efter behov. Här finns alla utvecklingsmöjligheter för dig, vare sig du vill bli klinisk expert, specialist, chef eller något helt annat. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu