Elevassistent jobb i Linköping

Hitta lediga jobb som Elevassistent i Linköping. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Linköping från den arbetsgivaren.

Heltidsmentor till Birgittaskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 29
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Om arbetsplatsen
Birgittaskolan är en plats för möten mellan människor – möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. All verksamhet vilar på och utgår från skolans värdergrund - respekt, trygghet, samarbete, glädje och kunskap. 

Skolan består idag av både gymnasium och vuxenutbildning och finns centralt i Linköping. Vuxenutbildningen innefattar både grundläggande- och gymnasial nivå samt undervisning i Svenska för invandrare. Till hösten 2022 planeras det för att vuxenutbildningen ska flyttas till nya lokaler. IVAS är en del av gymnasiet som riktar sig mot gymnasieelever inom autismspektrumtillstånd.

Birgittaskolans gymnasium består av cirka 500 elever och erbjuder Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet vilket ingår i Vård- och omsorgscollege. 

Idag har vi NIU (Nationell idrottsutbildning) i samarbete med LHC, Landeryds golfklubb och Linköpings konståkningsförening samt LIU (Lokal idrottsutbildning) i samarbete med RP IF. Till hösten 2023 startar vi även NIU inom handboll. 

För mer info besök gärna skolans hemsida: Birgittaskolans Gymnasium

Arbetsbeskrivning
Heltidsmentorer inom gymnasieskolan är en politisk satsning från och med höstterminen 2019. Syftet med uppdraget är att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. 

I rollen som heltidsmentor kommer du att arbeta med stöd till elever för att öka måluppfyllelsen. Syftet med uppdraget är delvis att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. Det innebär att delta i elevhälsoarbete, ta föräldrakontakter, planera och delta i mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten etc. Andra uppgifter som heltidsmentorn kommer att arbeta med är; 


• uppföljning av närvaro/frånvaro, 
• uppmuntra, coacha och arbeta med motiverande insatser, målbilder och framtidsplanering
• Stötta eleven genom hjälp med studieplanering och studieteknik.  
• Övergripande arbete och implementering av handlingsplaner, ordningsregler, rutiner, värdegrund och sociala aktiviteter

Lärarna på skolorna arbetar i arbetslag kring eleverna. Det finns även andra kompetenser kopplade till eleverna så som specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare och elevassistenter som du som heltidsmentor kommer att samarbeta med i EHT.

Vi ser gärna att du deltar i eller driver utvecklingsarbete. Vi arbetar ständigt för en högre kvalitet i verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk, social eller annan beteendevetenskaplig utbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Då du ska arbeta med gymnasieelever är det önskvärt att du dels har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar i gymnasieåldern, men också kunskap om lagar och förordningar kopplade till gymnasiet. För att kunna skapa en helhetssyn på eleven, både utifrån elevens studiesituation och socialt, är också erfarenhet av elevhälsoarbete meriterande. Utöver detta ser vi positivt på att du har kunskap om olika samtalsmetoder. Du kommer att arbeta med samtal och dokumentation kring elevers studiesituation varvid god förmåga i tal och skrift på svenska språket är nödvändigt. En god datorvana samt förmåga att hantera digitala verktyg är också nödvändigt.

Som person är du utåtriktad och tycker om att skapa yrkesmässiga relationer, samtidigt som du kan skilja på det personliga och professionella. Du har en god samarbetsförmåga där du på ett smidigt sätt relaterar till och ser till elevers och kollegors specifika behov utifrån dess förutsättningar. Genom att entusiasmera och motivera andra skapar du delaktighet och engagemang. Vidare har du lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram. 

Information om tjänsten
Tillträde: 220801

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 9441

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till Vallastadens anpassade grundskola

Elevassistent
Läs mer Jun 4
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare i anpassad grundskola arbetar du i skolan och på fritidshemmet. 

I arbetet i skolan samverkar du med läraren för att undervisningen ska nå varje elev och för att elever ska uppleva undervisningen stimulerande och meningsfull. 

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande. 

Din arbetsplats
Vallastadens skola startade hösten 2017 och inryms i moderna och stimulerande lärmiljöer såväl inne som ute. Utomhusmiljön erbjuder stora ytor med bollplan, skog, grillplats och olika lekinstallationer. Vallastadens anpassade grundskola har ca. 60-70 elever från årskurs 1 till årskurs 6. Eleverna läser ämnen såväl som ämnesområden. Vi har tre fritidsavdelningar som samverkar för att erbjuda en god undervisning och stimulerande lärmiljöer. 

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Dessa hörnstenar grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna på ett positivt sätt och med ett lågaffektivt bemötande. 

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning tillsammans med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.  Du har även erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 % 

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 13133

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till anpassad grundskola och fritidshem

Elevassistent
Läs mer Maj 31
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete i anpassad grundskola samt på fritidshemmet.

I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar som gör att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor så långt som möjligt, kunskapsmässigt och socialt. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. I klassrummet kommer du, under lärares ledning, att arbeta både med enskilda elever och med grupper av elever. Det kan till exempel innebära att du under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att till exempel använda tecken som stöd, AKK (alternativt kompletterande kommunikation) eller bildstöd. Det innebär också att du finns med och stödjer eleverna på raster och undervisningsfri tid och ger förutsättningar för delaktighet i lek, aktivitet och interaktion.

På fritidshemmet arbetar du i team tillsammans med kollegor för att ge eleverna en aktiv och innehållsrik fritidsvistelse, efter de mål som fritidshemmets läroplan beskriver. Du kommer således ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter när du bidrar till att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet.

Arbetet förutsätter att du kan vara fysiskt aktiv med elever inne och utomhus. Fysiskt arbete med förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Din arbetsplats
Bäckskolan, en F-6 skola med anpassad grundskola och grundskola, är belägen intill Tinnerbäcken vid Eklandskapet Tinnerö. Här finns en inspirerande skolmiljö med ett brett område av skogs- och fritidsregioner som ligger inom gångavstånd från skolan, vilket är en fantastisk förutsättning för ett varierat och lustfyllt lärande i skola och på fritidshem. Den närliggande Blästadsskolan är en F- 6 skola, anpassad grundskola och grundskola, med naturen inpå knutarna. Några av den anpassade grundskolans klasser har idag tillfälligt i väntan på ombyggnation, sin undervisning på Kvinnebyskolan. Även den skolan ligger naturskönt inom nära avstånd från de andra skolorna.

Anpassad grundskola på Bäckskolan har för närvarande 4 elevgrupper från Förskoleklass (Flexgrupp) upp till år 6. Ett flertal elever går på fritids efter skoltid. I den anpassade grundskolan på Blästadsskolan finns 8 elevgrupper i klasser år 1-6, och även här har flertalet elever fritidshemsplacering.

Du som söker
Du som söker har minst gymnasieutbildning, exempelvis barnskötare eller undersköterska på gymnasial nivå, alternativt har du en påbyggnadsutbildning inom området barn med funktionsnedsättning.

Du har erfarenhet av att arbeta med elever genom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt har kunskaper i AKK, gärna inom anpassad grundskola. Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Arbetet sker i nära samarbete med teamkollegor vilket gör att du behöver tycka om och vara bra på att samarbeta i team samt vara lyhörd, kommunikativ och flexibel i samspelet med kollegor. 

I din roll som elevassistent i anpassad grundskola förväntas du vara en god förebild. Du bör ha lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och arbetskamrater samtidigt som du kan förhålla dig professionellt. Du ska kunna bidra till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.

Det krävs att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och elevers olika behov, och att du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.

Som elevassistent ska du kunna bidra till att anpassa undervisningen efter barnens behov och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Du behöver vara tydlig i ditt sätt att kommunicera och säkerställer att ditt budskap når fram. Du förväntas vara lyhörd för olika behov men även se till helheten och tar hänsyn till hela verksamheten.

Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 13128

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Heltidsmentor till gymnasiet

Elevassistent
Läs mer Maj 30
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Heltidsmentorer inom gymnasieskolan är en politisk satsning från och med höstterminen 2019. Syftet med uppdraget är att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. 

I rollen som heltidsmentor kommer du att arbeta med stöd till elever för att öka måluppfyllelsen. Syftet med uppdraget är delvis att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna, men också att jobba socialt med eleverna och vara ett vuxenstöd. Det innebär att delta i elevhälsoarbete, ta föräldrakontakter, planera och delta i mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten etc. Andra uppgifter som heltidsmentorn kommer att arbeta med är; 


• uppföljning av närvaro/frånvaro, 
• uppmuntra, coacha och arbeta med motiverande insatser, målbilder och framtidsplanering
• stötta eleven genom hjälp med studieplanering och studieteknik
• övergripande arbete och implementering av handlingsplaner, ordningsregler, rutiner, värdegrund och sociala aktiviteter

Lärarna på skolorna arbetar i arbetslag kring eleverna. Det finns även andra kompetenser kopplade till eleverna så som specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare och elevassistenter som du som heltidsmentor kommer att samarbeta med i EHT.

Vi ser gärna att du deltar i eller driver utvecklingsarbete. Vi arbetar ständigt för en högre kvalitet i verksamheten.

Din arbetsplats
Birgittaskolan är en plats för möten mellan människor – möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. Skolan är kommunal gymnasieskolan, centralt belägen, och består av cirka 500 elever och erbjuder programmen Barn- och Fritid, Natur, Ekonomi, Samhäll samt Vård- och Omsorg. Utöver detta finns IVAS som är en del av gymnasiet och som riktar sig mot gymnasieelever inom autismspektrumtillstånd med ca 100 elever.

Som heltidsmentor kommer du jobba i ett team tillsamman med skolans övriga fyra heltidsmentorer. 

För mer info besök gärna skolans hemsida: https://www.linkoping.se/birgitta

Du som söker
Vi söker dig som har en pedagogisk, social eller annan beteendevetenskaplig utbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Då du ska arbeta med gymnasieelever är det önskvärt att du dels har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar i gymnasieåldern, men också kunskap om lagar och förordningar kopplade till gymnasiet. För att kunna skapa en helhetssyn på eleven, både utifrån elevens studiesituation och socialt, är också erfarenhet av elevhälsoarbete meriterande. Utöver detta ser vi positivt på att du har kunskap om olika samtalsmetoder. Du kommer att arbeta med samtal och dokumentation kring elevers studiesituation varvid god förmåga i tal och skrift på svenska språket är nödvändigt. En god datorvana samt förmåga att hantera digitala verktyg är också nödvändigt.

Som person är du utåtriktad och tycker om att skapa yrkesmässiga relationer, samtidigt som du kan skilja på det personliga och professionella. Du har en god samarbetsförmåga där du på ett smidigt sätt relaterar till och ser till elevers och kollegors specifika behov utifrån dess förutsättningar. Genom att entusiasmera och motivera andra skapar du delaktighet och engagemang. Vidare har du lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram.

Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.

Tillträde: 240801

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 13135

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Ulleviskolans anpassade grundskola

Elevassistent
Läs mer Maj 17
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!

Dina arbetsuppgifter 
Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskilda elever och med grupper inom ramen för anpassad grundskolas inriktning, ämnesområde och ämne. Ditt arbete kommer ske både i anpassad grundskola i åk F-6 och på fritidshemmet.

 I ditt arbete som elevassistent ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med klassteamet och arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i anpassad grundskola och fritidshemmet. Du kommer ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter i anpassad grundskola. 

I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar så att våra elever får möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån sina förutsättningar inom lärande och i sociala sammanhang. Det kan till exempel innebära att du i din yrkesroll under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att använda AKK. Det innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, omvårdnad såsom hjälp vid toalettbesök och blöjbyte förekommer. Du finns också med på raster och skapar förutsättningar så att alla elever kan delta i gemensamma rastaktiviteter. 

Under fritidshemstiden ska du finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid. I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att utmana eleverna ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Din arbetsplats
Ulleviskolan anpassad grundskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startades i mars 2021 och har just nu ca: 50 elever inskrivna, från Flex till år 6. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter vår verksamhet.

Ulleviskolan anpassad grundskola kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar det dynamiska och värdesätter en hög professionell sammanhållning. Vi som arbetar här har eleverna i fokus. Vi strävar efter att kunna ge alla elever möjlighet till att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vår målsättning är att eleverna ska vara delaktiga och känna att de kan påverka sitt lärande, lärmiljlön och därigenom stärkas som individer. Då vi arbetar nära varandra har vi ett öppet och positivt klimat där alla hjälps åt.

Inom anpassad grundskola arbetar vi med mindre klasser av elever som läser inriktning ämnen eller ämnesområde. I varje klass finns ett antal elevassistenter som stödjer eleverna i undervisningen. Lärarna ansvarar för undervisningen, men har ett nära samarbete med elevassistenterna. I vårt fritidshem står trygghet och lärande i en social, - och kreativ kontext i fokus. Fritidshemmet har också ett nära samarbete med såväl skolan som hemmet. På Ulleviskolan finns även en grundskola som vi också samarbetar med. Tillsammans med dem skapar vi vår värdegrund och våra traditioner.

Du som söker
Vi söker i första hand dig som har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning, det är meriterande om du har examen med relevant inriktning. I andra hand söker vi dig som har examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Du har erfarenhet av arbete som elevassistent i anpassad grundskola eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av sondmatning, att hantera lift till elever som behöver det och att arbeta med tecken som stöd ser vi det som meriterande. 

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgra22) och (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som elevassistent är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.

Tillträde: 240805

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 250331, ev. förlängning. 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 13011

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till gymnasiet

Elevassistent
Läs mer Feb 27
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för en enskild elev eller elever. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under rast, tillsammans med övriga elevassistenter och skolvärdar, finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs i skolan.

Din arbetsplats
Birgittaskolan är en plats för möten mellan människor – möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. All verksamhet vilar på och utgår från skolans värdegrund - respekt, trygghet, samarbete, glädje och kunskap. 

Birgittaskolans gymnasium är en kommunal gymnasieskola, centralt belägen med goda kommunikationsmöjligheter. Skolan består av cirka 470 elever och drygt 70 personal. Vi erbjuder Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet vilket ingår i Vård- och omsorgscollege. I samma byggnad finns fler skolor, bl.a. IVAS som också är en del av gymnasiet, men som riktar sig mot gymnasieelever inom autismspektrumtillstånd med ca 90 elever. LinVux samt Linköpings Idrottsgymnasium finns också i samma byggnad. Utbyte och samarbete mellan skolorna sker.

Du som söker
Du som söker har en för uppgiften lämplig utbildning, t.ex. avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning, fritidsledarutbildning från folkhögskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du erfarenhet av arbete som elevassistent eller liknande samt kunskap om läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Då tjänsten är placerad på gymnasiet är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-19 år. För att vara aktuell förutsätter vi att du delar våra värderingar samt är entusiastisk och engagerad i dina arbetsuppgifter. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med eleverna genom motivation, engagemang och delaktighet. Vidare bidrar du också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.

Vi söker dig som är kommunikativ och har lätt att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har också en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket då det ingår att hjälpa och stödja elever underlektionstid med skoluppgifter. 

Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.

Tillträde: Omgående

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2024-12-31 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 12504

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Ulleviskolan anpassad grundskola

Elevassistent
Läs mer Dec 18
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev eller elever. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Som elevassistent arbetar du i klassteam med flera elevassistenter och lärare under skoltid och tillsammans med elevassistenter i fritidshemmet.

Din arbetsplats
Ulleviskolan anpassad grundskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startar nu sitt tredje läsår och vi har ca 50 elever i vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter våra elevers behov. När vi är fullt uppbyggda kommer vi att ha ca 60 elever från Flexgrupp till och med år 6.

Vi som arbetar här har eleverna i fokus och strävar efter att varje elev ges möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Då vi arbetar nära varandra har vi ett öppet och positivt klimat där alla hjälps åt. På Ulleviskolan finns också en grundskola som vi har ett nära samarbete med och som vi bygger gemensamma traditioner och värdegrund med.

Anpassad grundskola arbetar med mindre klasser av elever som läser inriktning ämnen eller ämnesområde. I varje klass finns ett antal elevassistenter som stödjer eleverna i undervisning. I varje klass arbetar lärare och elevassistenter i nära samarbete. Läraren ansvara för undervisningen.

I vårt fritidshem står trygghet och lärande i en social och kreativ kontext i fokus. Vårt fritidshem har nära samverkan med såväl skola som hemmet.

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgra22) och (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11655

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Anpassade gymnasieskolan på Berzeliusskolan

Elevassistent
Läs mer Okt 25
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent inom Anpassade gymnasieskolans individuella program stöttar du elevernas lärande på grupp- och individnivå. Tillsammans med lärarna genomför du undervisningen mot anpassade gymnasieskolans kursplaner. Uppdraget innebär att du hjälper eleven att kompensera för sina individuella svårigheter och uppnå målen för utbildningen. Du samverkar med lärare såväl som med föräldrar. Som elevassistent på Berzeliusskolan deltar du aktivt i arbetslagsarbetet och förväntas samarbeta med kollegor. 

Din arbetsplats
Berzeliusskolan är en attraktiv, nyrenoverad och centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och Anpassade gymnasieskola. På den Anpassade gymnasieskolan finns programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk inom de nationella programmen samt individuella program. 

Inom grundskolan finns förutom ordinarie klasser även spetsutbildning i matematik/no, idrottsprofil och no- inriktning. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen, vidare introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Totalt finns ca 1800 studerande och 270 anställda på skolan. 

Du som söker
Vi söker dig som har genomfört Barn- och fritidsprogrammet eller annan gymnasial utbildning med inriktning mot pedagogik, vård och omsorg. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av målgruppen, personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kunskaper i tecken som stöd, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är viktiga verktyg för uppdraget. Erfarenhet från arbete med personer som har autism är också meriterande.

Som person är du stabil och trygg i dig själv. I stressade situationer behåller du lugnet och fokuserar på rätt saker. Denna tjänst kräver att du har ett flexibelt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tycker om att arbeta i team och är prestigelös.

Övrig information
Tillträde: 2024-01-09

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 87,5% - 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11967

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till anpassad gymnasieskola

Elevassistent
Läs mer Okt 13
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade i en enhet under Regionutvecklingsnämnden.

Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.


Läs gärna mer om naturbruksskolorna på http://www.nbg.nu samt om Lunnevads folkhögskola på http://www.lunnevad.se


Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.

Läs gärna om https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner hos oss.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en elevassistent till den anpassade gymnasieskolans nationella program Skog, mark och djur. Du kommer att jobba med stöd till enstaka elever, samt vara en resurs i hela elevgruppen. Tillsammans med lärarna genomför du undervisning mot den anpassade gymnasieskolans kursplaner och du deltar på lektioner, både teoretiska och praktiska, för att stötta eleverna i deras undervisningssituation. Du följer eleverna under hela skoldagen och du stöttar eleverna både pedagogiskt och socialt så att de får goda förutsättningar för att deras skoldag ska fungera. Din arbetsinsats kommer också att behövas under elevernas raster och skollunch, utflykter, studiebesök, arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt vid vissa marknadsföringsaktiviteter på skolan. Du förväntas alltså kunna följa med på och delta i ett brett spektrum av elevrelaterade aktiviteter. Arbetet innebär kontakter med vårdnadshavare och föräldrar. 

Arbetsgrupp
Du ingår i den anpassade gymnasieskolans arbetslag som består av lärare och elevassistenter och som leds av enhetschef.  Enhetschef och arbetslaget träffas regelbundet för gemensam planering och utveckling av verksamheten inom den anpassade gymnasieskolan.

Om dig
Du tycker om att arbeta med ungdomar vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv, tycker om att skapa kontakter och underhåller relationer. Elevernas olika förutsättningar innebär att du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. För att kunna hjälpa alla elever är det viktigt att du är lugn, stabil, har självinsikt och är kontrollerad i pressade situationer. Du ska vara social med en god elevsyn. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ska även ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheterna i förändringar. Eftersom du ingår i ett arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete, bör du kunna samarbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kunna leda och motivera för att få dem att vilja utvecklas, både i deras studier samt som människor.

Du har avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av socialt och/ eller pedagogiskt arbete och vi ser gärna att du har arbetat med målgruppen, ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/ eller intellektuell funktionsnedsättning (If). Det är meriterande om du har en utbildning som elevassistent eller som stödpedagog samt om du har yrkeserfarenhet och/ eller utbildning inom naturbruksområdet såsom lantbruksdjur, häst, lantbruk, skog. Du har B-körkort.

Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.


Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Vallastadens anpassade grundskola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Aug 22
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent som vill arbeta med elever i ett stort behov utav stöd i form av struktur och tydlighet. Eleverna du kommer att arbeta med behöver tydlighet i form av bildstöd, tidshjälpmedel och tydliggörande pedagogik. Du ser elevernas rätt till skolgång som en självklarhet och lägger ansvaret för att eleverna lyckas hos dig. I uppdraget ingår att kartlägga och utvärdera stöd och insatser tillsammans med dina kollegor för att göra justeringar och nya anpassningar.

Din arbetsplats
Vallastadens skola startade hösten 2017 och inryms i moderna och stimulerande lärmiljöer såväl inne som ute. Utomhusmiljön erbjuder stora ytor med bollplan, skog, grillplats och olika lekinstallationer. Vallastadens skola inrymmer både grund- och anpassad grundskola.  Grundskolan har förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6. Den anpassade grundskolan har elever i flexgrupp och årskurs 1-6 samt fritidshem. Hos oss finns elever som läser ämnen såväl som ämnesområden. Totalt kommer skolan att rymma cirka 400 elever.

Skolan är belägen i Vallastaden med närhet till universitetet och Vallaskogen. 

Du som söker
Vi söker dig som har gymnasieutbildning såsom barnskötare/elevassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med barn/elever i behov av särskilt stöd eller i anpassad grundskola. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med AKK (alternativt kompletterande kommunikation).

Du har ett lågaffektivt förhållningssätt och kan hantera de snabba förändringar som krävs för att göra anpassningar för elever. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever med problemskapande beteende. Du besitter även kunskap om och har arbetat med tecken eller tecken som stöd, du har hög medicinsk kompetens inom exempelvis epilepsi, sondmatning etc. Du har även vana att arbeta med elever som rymmer och/eller är utåtagerande.

Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Du tar stort ansvar för att utvecklas i din profession och ser ditt arbete som en möjlighet för att bidra till ett maximalt lärande för eleverna, dig själv och dina kollegor. Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och har ett inkluderande förhållningssätt. I ditt uppdrag tar du ansvar för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar och en för dem anpassad undervisning. 

Som person är du självständig, positiv, flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, krav eller förutsättningar. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och skapar delaktighet och samsyn kring eleverna. Du har även en förmåga att samarbeta med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är trygg i att fatta egna beslut, stabil och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en god förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar. Du är nyfiken på att hitta alternativa lösningar och vägar till lärande.

Övrig information
Tillträde: enligt överenskommelse

Anställningsform: tillsvidare 

Sysselsättningsgrad: 100% 

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11727

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till gymnasieskola för studier och träning

Elevassistent
Läs mer Sep 1
Drivs du av att vara med och ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning? Har du goda kunskaper inom NPF och vill vara med och göra skillnad? Då kan det vara dig vi söker som elevassistent till Linköping Fria Läroverk!

Fria Läroverken är en del av utbildningskoncernen Watma Education och har idag sjugymnasieskolor där eleverna erbjuds möjlighet att kombinera ambitiösa studier med träning. Våra skolor erbjuder traditionella undervisningsmetoder som enligt forskning leder till bäst kunskapsutveckling och resultat. Utöver detta erbjuds eleverna möjlighet till fysisk aktivitet för att ytterligare skapa de bästa förutsättningarna för att våra elever ska nå sin fulla potential.

På vår gymnasieskola i Linköping går idag cirka 500 elever. Skolan är belägen i Mjärdevi Science Park, 15 minuters bussresa från centralstationen.

The Watma Way of Working ????

Watma Education driver grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt KF-utbildning och har läsåret 2022/2023 cirka 6000 elever och 650 medarbetare. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning.

Utifrån värdeorden Tillsammans, Ambassadörskap och Kunskapsutveckling har vi skapat The Watma Way of Working som beskriver hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi möter varandra, våra elever och andra i vår omvärld. Vi vet att en stark företagskultur är vår viktigaste framgångsfaktor och av den är vi alla en viktig del.

Vårt erbjudande ?

Som arbetsgivare vill vi värna om en god arbetsplats som präglas av helhetssyn, engagemang och delaktighet och där vi hjälper varandra att lyckas.
Hos oss får du bland annat...

· En unik möjlighet att påverka och bidra i ett företag med stort hjärta
· Engagerade kollegor i en växande skolkoncern
· Friskvårdsbidrag

Ditt uppdrag

I ditt arbete som elevassistent finns du som stöd under hela skoldagen och arbetar för att skapa goda förutsättningar till lyckade sociala- och lärandesituationer. Detta innefattar att vara med under lektioner, övergångar mellan lektioner, raster och lunch.
Vi söker dig som...

?Har goda kunskaper inom NPF
?Har ett lågaffektivt ledarskap
?Har erfarenhet av att arbeta med ett tillgängligt lärande
?Har god förmåga att strukturera, planera och prioritera ditt arbete
?Har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga
?Har goda kunskaper både i svenska och engelska

Det är meriterande om du...
· Har tidigare erfarenhet av arbete inom skola
·Har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd

För att lyckas med uppdraget behöver du vara tillgänglig för eleverna, närvarande och inkluderande och lägga stort värde i att skapa goda relationer med så väl elever som vårdnadshavare och kollegor.

Villkor

Anställningsform: Fast anställning
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 62,5% (25h/vecka)

Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för anställning.

Urvalsarbetet kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt datum. Välkommen med din ansökan redan idag!

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Marie Lundeborg, Rektor, marie.lundeborg@laroverken.se
Alt. Rickard Jaas, HR, rickard.jaas@watma.se

Ansök nu

Elevassistent till Blästadsskolans / Bäckskolans anpassade grundskolor

Elevassistent
Läs mer Aug 30
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete i anpassad grundskola samt på fritidshemmet.

I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar som gör att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor så långt som möjligt kunskapsmässigt och socialt. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. I klassrummet kommer du, under lärares ledning, att arbeta både med enskilda elever och med grupper av elever. Det kan till exempel innebära att du under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att till exempel använda tecken som stöd, AKK (alternativt kompletterande kommunikation) eller bildstöd. Det innebär också att du finns med och stödjer eleverna på raster och undervisningsfri tid och ger förutsättningar för delaktighet i lek, aktivitet och interaktion.

På fritidshemmet arbetar du i team tillsammans med kollegor, för att ge eleverna en aktiv och innehållsrik fritidsvistelse, efter de mål som fritidshemmets läroplan beskriver. Du kommer således ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter när du bidrar till att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet.

Arbetet förutsätter att du kan vara fysiskt aktiv med elever inne och utomhus. Fysiskt arbete med förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Din arbetsplats
Bäckskolan, en F-6 skola med anpassad grundskola och grundskola, är belägen intill Tinnerbäcken vid Eklandskapet Tinnerö. Här finns en inspirerande skolmiljö med ett brett område av skogs- och fritidsregioner som ligger inom gångavstånd från skolan, vilket är en fantastisk förutsättning för ett varierat och lustfyllt lärande i skola och på fritidshem. Den närliggande Blästadsskolan är en F- 6 skola, anpassad grundskola och grundskola, med naturen inpå knutarna. Några av den anpassade grundskolans klasser har idag tillfälligt i väntan på ombyggnation, sin undervisning på Kvinnebyskolan. Även den skolan ligger naturskönt inom nära avstånd från de andra skolorna.

Anpassad grundskola på Bäckskolan har  för närvarande 4 elevgrupper från Förskoleklass (Flexgrupp) upp till år 6. Ett flertal elever går på fritids efter skoltid. I den anpassade grundskolan på  Blästadsskolan  finns 8 elevgrupper i klasser år 1-6, och även här har flertalet elever fritidshemsplacering. 

Du som söker
Du som söker har minst gymnasieutbildning, exempelvis barnskötare eller undersköterska på gymnasial nivå, alternativt har du en påbyggnadsutbildning inom området barn med funktionsnedsättning.

Du har erfarenhet av att arbeta med elever genom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt har kunskaper i AKK, gärna inom anpassad grundskola.

Arbetet sker i nära samarbete med teamkollegor vilket gör att du måste tycka om och vara bra på att samarbeta i team samt vara lyhörd, kommunikativ och flexibel i samspelet med kollegor. 

I din roll som elevassistent i anpassad grundskola förväntas du vara en god förebild. Du bör ha lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och arbetskamrater samtidigt som du kan förhålla dig professionell. Du ska kunna bidra till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.

Det krävs att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och elevers olika behov, och att du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.

Som elevassistent ska du kunna bidra till att anpassa undervisningen efter barnens behov och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Du behöver vara tydlig i ditt sätt att kommunicera och säkerställer att ditt budskap når fram. Du förväntas vara lyhörd för olika behov men även se till helheten och tar hänsyn till hela verksamheten.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11742

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevmentor till Bäckskolan

Elevassistent
Läs mer Aug 25
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevmentor ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor kring elever som i varierande utsträckning har behov av att ingå i mindre undervisningsgrupp under skoldagen. I din roll möter du primärt elever i de yngre åren (åk 1-3) men även elever i äldre åren (åk 4-6) som är i behov av extra stöd. Du kommer att fungera som elevens hjälp vilket innebär att följa eleven och stötta i både skolarbete och socialt samspel i så väl klassrumssituationer som rastsituationer. I ditt uppdrag förutsätts du fysiskt kunna agera snabbt i situationer med rörliga elever.

Arbete förekommer även på fritidshem och du ingår i fritidshemmens gemensamma arbetslag. I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Ditt ansvar är att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Din arbetsplats
Bäckskolan ligger i ett naturskönt område i stadsdelen Berga. Skolan ligger intill Tinnerbäcken, Eklandskapet, Tinnerö samt skogs- och fritidsområden som ger eleverna stimulans för lek och lärande. Skolan har ca 150 elever från förskoleklass till skolår 6, många med mångkulturell bakgrund. Till skolan hör också fritidshem, åk F-6, och fritidsklubb för åk 4-6.

Bäckskolan arbetar för ett lustfyllt lärande där språket har en framskjuten roll i allt vårt arbete. Läsa, skriva och räkna ser vi som angelägna grundläggande baskunskaper. Engagerade pedagoger gör skolan till en arena där olika kompetenser kan förverkligas hos våra elever. Förskoleklassen är det första steget in i skolans värld där grunden till fortsatt lärande läggs. Skolan har ett fokusbibliotek i världsklass, med en bibliotekarie som arbetar heltid och stödjer eleverna i biblioteket och klasserna. På skolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor.

Du som söker
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med en eftergymnasial utbildning med inriktning mot pedagogik och/ beteendevetenskap. Du har erfarenhet av arbete inom skola/fritidshem eller har annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd t ex elever med NPF och erfarenhet av tät kontakt med vårdnadshavare. Det är också meriterande att ha erfarenhet av arbete i ett mångkulturellt område. Uppdraget kräver att du fysiskt kan agera snabbt i situationer som kan uppkomma med rörliga barn.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du är trygg och stabil samt har förståelse för människors olika förutsättningar. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du leder och motiverar andra för att skapa engagemang och delaktighet i verksamheten och du påminner samt följer upp på det som har överenskommits.

I din roll som elevmentor är du en god förebild. Du skapar och underhåller relationer och du samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11771

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Ulleviskolan anpassad grundskola

Elevassistent
Läs mer Aug 4
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev eller elever. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Som elevassistent arbetar du i klassteam med flera elevassistenter och lärare under skoltid och tillsammans med elevassistenter i fritidshemmet.

Din arbetsplats
Ulleviskolan anpassad grundskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startar nu sitt tredje läsår och vi har ca 50 elever i vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter våra elevers behov. När vi är fullt uppbyggda kommer vi att ha ca 60 elever från Flexgrupp till och med år 6.

Vi som arbetar här har eleverna i fokus och strävar efter att varje elev ges möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Då vi arbetar nära varandra har vi ett öppet och positivt klimat där alla hjälps åt. På Ulleviskolan finns också en grundskola som vi har ett nära samarbete med och som vi bygger gemensamma traditioner och värdegrund med.

Anpassad grundskola arbetar med mindre klasser av elever som läser inriktning ämnen eller ämnesområde. I varje klass finns ett antal elevassistenter som stödjer eleverna i undervisning. I varje klass arbetar lärare och elevassistenter i nära samarbete. Läraren ansvara för undervisningen.

I vårt fritidshem står trygghet och lärande i en social och kreativ kontext i fokus. Vårt fritidshem har nära samverkan med såväl skola som hemmet.

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgra22) och (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

Övrig information
Tillträde: 2023-09-25 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11655

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent på LBS Kreativa Gymnasiet

Elevassistent
Läs mer Jul 24
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".

Läs mer om oss på www.lbs.se.

Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?

Det här söker vi

Vi söker en elevassistent till LBS Kreativa Gymnasiet i Linköping för elever med behov av extra stöd under skoldagen. Du kommer att ha ett nära samarbete med mentor, övriga elevassistenter, undervisande lärare och elevhälsa. Du som elevassistent ansvarar för att se till att elevers olika behov blir tillgodosedda. Bland annat vid anpassningar i klassrumssituationer, extra stöd och vid behov mer medicinska uppdrag såsom t.ex. RIK (Ren Intermittent Kateter isering). Utbildning för sistnämnda sker på sjukhuset.

Vi söker dig som har fullföljd gymnasieutbildning och ser gärna att du har erfarenhet av assistentarbete. Du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar. Du har lätt för att lyssna och anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån olika situationers krav. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser också positivt på att du kan se arbetet på skolan från ett större perspektiv och hugger i där det behövs.

Hos oss på LBS i Linköping har vi ett tillåtande klimat; alla är välkomna och ska känna sig trygga. Vi arbetar aktivt för att ha en god stämning och en bra arbetsmiljö på skolan. Vi är en liten skola med korta kommunikationsvägar.

Tjänsten är på heltid och är en visstidsanställning under läsåret 2023/2024. Tillträde sker till skolstart. Rekrytering sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.

Tillträdesdag: 2023-08-18

Placeringsort: Linköping

Anställningsform: Visstidsanställning

Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med biträdande rektor Jessika Silfverstråle på jessika.silfverstrale@lbs.se

Är du den vi söker?

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.

Ansök nu

Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jul 10
Hos oss på Yrkesgymnasiet får elever möjlighet att lära sig ett yrke från grunden på riktiga arbetsplatser med stöd av kunniga handledare och yrkeslärare. På Yrkesgymnasiet förläggs mer än hälften av utbildningstiden på en arbetsplats vilket skapar en stabil grund och en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Genom stöd från sina inspirerande handledare och engagerade pedagoger på skolan, rustas våra elever på bästa sätt inför det framtida arbetslivet.På Yrkesgymnasiet i Linköping strävar vi efter att ge våra elever bästa möjliga stöd i deras utbildningsval, yrkesmöjligheter och framtida arbetsmarknad.

För att uppnå detta söker vi nu en elevassistent som brinner för att bidra till elevernas utveckling på individnivå.

 

Vi söker dig som:

- Kan ge individuell vägledning/coachning för att stimulera elevernas intresse och nyfikenhet inför nutida och framtida studier och yrkesval.
- Har förmågan att arbeta självständigt och i team samt att på kort tid få god relation med elever samt undervisande lärare.
- Är kommunikativ och motiverande i mötet med elever och lärare.
- Har en stark drivkraft att, i samarbete med skolans elevhälsoteam (EHT), utveckla och forma vårt särskilda stöd till elever på individnivå.
- Arbetar utifrån och är väl förtrogen med de styrdokument som återfinns i Skolverkets lagar och styrdokument.
- Har möjlighet att anpassa dina arbetstider kopplat till eleven/elevernas skolschema som innehåller veckoperioder av praktik på en arbetsplats. Då vi är ett lärlingsgymnasium är eleverna mer än 50% på en praktikplats.

Kvalifikationer

Du har elevassistentutbildning eller motsvarande och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat som elevassistent i gymnasieskola tidigare.

Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda.

Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.

Ansök nu

Heltidsmentor

Elevassistent
Läs mer Jun 29
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevmentor kommer du att jobba tätt tillsammans med övriga lärare och elevhälsoteamet. Det innebär att du kommer bygga relationer med elever och deras vårdnadshavare. Du ingår i ett arbetslag som regelbundet träffas. Du kommer att få möjlighet att tillsammans med andra bidra till elevernas utveckling både socialt och kunskapsmässigt. 

Din arbetsplats
Resursskolorna är till för elever som är i behov av extra stöd i sin skolutveckling, årskurs 1-9 i Linköpings kommun. Målgruppen är elever i skol- och/eller psykosociala svårigheter under begränsad tid, där målet är att eleven ska kunna återgå till en fungerande ordinarie skolform. Resursskolorna består av 6 skolenheter. Som anställd hos oss arbetar du på en av våra skolenheter med 6-14 elever och ett sammansvetsat arbetslag. Någon gång per läsår träffas personalen från flera enheter för att bland annat byta erfarenheter. Samverkan mellan enheterna sker även under loven.

Skolorna bedriver sin verksamhet i liten grupp med hög personaltäthet, där det även ges möjlighet att träna socialt samspel. Personalen stöttar vårdnadshavare i sitt föräldraskap samt samverkar med olika myndigheter och personer i elevens/familjens närhet. På de olika skolorna möter pedagoger elever i egna lokaler. Undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättningar och behov, där eleverna erbjuds alla ämnen. Eleverna möts av tydliga, trygga och stabila vuxna. I arbetslagen finns det blandade kompetenser med både lärare och fritidspersonal. Vi arbetar nära eleverna och utgår från de behov som uppstår.

Vi söker nu två heltidsmentorer till två av våra tre högstadieskolor, Stångåskolan och Tinnerbäcken, som är belägna på Garnisonsområdet i Linköping. Vi söker dig som som vill vara med och göra skillnad för elever som har det tufft i skolan, som trivs med att arbeta i team nära sina kollegor och gillar utmaningar att hitta kreativa lösningar. 

Du som söker
Vi söker i första hand dig som har en pedagogisk, social eller beteendevetenskaplig utbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i skolmiljö.

Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av arbete med elever i högstadieåldern och kunskap om lagar och förordningar kopplade till grundskolan. För att kunna skapa en helhetssyn kring eleven, både utifrån elevens studiesituation och socialt, är erfarenhet av elevhälsoarbete och från en mångkulturell miljö meriterande.

Utöver detta ser vi positivt på att du har kunskap om olika samtalsmetoder. 

Du kommer att arbeta med dokumentation kring elever, varför god datorvana samt förmåga att hantera digitala verktyg är en nödvändighet.

I rollen som elevmentor är du en trygg och god förebild för eleverna. Som person är du utåtriktad och tycker om att skapa yrkesmässiga relationer, samtidigt som du kan skilja på det personliga och professionella. Du har en god samarbetsförmåga där du på ett smidigt sätt relaterar till och ser till elevers och kollegors individuella behov av stöd. Genom att entusiasmera och motivera andra skapar du delaktighet och engagemang. Vidare har du lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Tillträde: Efter överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11539

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Vreta kloster skola

Elevassistent
Läs mer Jul 3
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev eller elever. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Under skoltid förväntas du följa enskild elev och ge stöd kring problematik kopplat till NPF. Du följer eleven in i fritidshemmets verksamhet men delar ansvaret kring eleven med övriga kollegor inom fritidshemmets verksamhet.

Din arbetsplats
Vreta kloster skola är en vackert belägen skola mellan Vreta kloster kyrka och Göta kanal i närheten av Bergs slussar. Skolan är tvåparallell för åk F-6 med drygt 380 elever och på skolan finns fem fritidshem. Vår utemiljö är fantastisk med en stor skolgård med plats för lek, idrott och andra uteaktiveter. Vi har även en stimulerande närmiljö som vi försöker inkludera i vår undervisning. 

Skolan arbetar utifrån ett kooperativt förhållningssätt där stort fokus ligger på elevers samarbete för att gynna lärandet. Vi lägger stort fokus på process och formgivning av lektionerna för att skapa nyfikenhet, engagemang och lust. Vi är ca 60 medarbetare på skolan och vi som arbetar här upplever att vi har en god stämning i personalgruppen och trivs tillsammans. Vi upplever att vi har en lärorik, trygg och trivsam skola där vi arbetar inkluderande, kollegialt och vi gör varandra bra. 

I augusti flyttar vi in i vår helt nybyggda skola, vilket blir en fantastisk känsla. 

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnos. 

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

Övrig information
Tillträde: Augusti 2023 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2024-06-15

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11590

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Änggårdsskolan

Elevassistent
Läs mer Jun 27
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev eller elever. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid. Under skol-och fritidshemstiden är du en av flera personer som har ansvar för elev med diabetes.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Din arbetsplats
Änggårdsskolan är en F-6 skola som ligger i bostadsområdet Lambohov med närhet till grönområden i södra delen av Linköping. På skolan går cirka 220 elever och består av grundskola och fritidshem för åldrarna 6-12 år. På fritidshemmen har vi ca 120 elever fördelade på tre avdelningar för årskurs F-6. Fritidshemmen har egna lokaler skilt från klassrum. Här skapar vi ett lustfyllt lärande med engagerad personal som utgår från våra elevers behov. 

Vi är stolta över att vara en skola som speglar Sverige av idag, då vi har en mångfald av olika kulturer och språk. Änggårdsskolan erbjuder en arbetsplats där vi arbetar aktivt för goda relationer och god kommunikation. Vi använder oss av positivt beteendestöd genom att förtydliga våra förväntningar på eleverna så att de kan utveckla goda skolförmågor. Våra ledord är ansvar, hänsyn och lärande.
Vår vision är att varje elev ges bästa förutsättningar för maximalt lärande i en god och trygg arbetsmiljö för både elever och personal.
Vårt motto är: ”På Änggårdsskolan visar vi hänsyn till varandra, tar ansvar och lär oss tillsammans.”

Välkommen till oss på Änggårdsskolan! 

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare/elevassistent i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som elevassistent är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

Övrig information
Tillträde: 2023-08-07 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: [11526]

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Vallastadens grundsärskola söker elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jun 19
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent som vill arbeta med elever i ett stort behov utav stöd i form av struktur och tydlighet. Eleverna du kommer att arbeta med behöver tydlighet i form av bildstöd, tidshjälpmedel och tydliggörande pedagogik. Du ser elevernas rätt till skolgång som en självklarhet och lägger ansvaret för att eleverna lyckas hos dig. I uppdraget ingår att kartlägga och utvärdera stöd och insatser tillsammans med dina kollegor för att göra justeringar och nya anpassningar.

Din arbetsplats
Vallastadens skola är en ny skola som startade hösten 2017. Grundskolan har förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6. Grundsärskolan har elever i årskurs 1-9 samt fritidshem. Grundsärskolan har elever som läser ämnen såväl som ämnesområden. Totalt kommer skolan att rymma cirka 400 elever.

Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Du tar stort ansvar för att utvecklas i din profession och ser ditt arbete som en möjlighet för att bidra till ett maximalt lärande för eleverna, dig själv och dina kollegor. Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och har ett inkluderande förhållningssätt. I ditt uppdrag tar du ansvar för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar och en för dem anpassad undervisning.      

Du som söker
Vi söker dig som har gymnasieutbildning såsom barnskötare/elevassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med barn/elever i behov av särskilt stöd eller i särskolan. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med AKK (alternativt kompletterande kommunikation).

Du har ett lågaffektivt förhållningssätt och kan hantera de snabba förändringar som krävs för att göra anpassningar för elever. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever med problemskapande beteende. Du besitter även kunskap om och har arbetat med tecken eller tecken som stöd, ha hög medicinsk kompetens inom exempelvis epilepsi, sondmatning etc. Du har även vana att arbeta med elever som rymmer och/eller är utåtagerande.

Som person är du självständig, positiv, flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, krav eller förutsättningar. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och skapar delaktighet och samsyn kring eleverna. Du har även en förmåga att samarbeta med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är trygg i att fatta egna beslut, stabil och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en god förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar. Du är nyfiken på att hitta alternativa lösningar och vägar till lärande.

Övrig information
Tillträde: 2023-08-01

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11439

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Ulleviskolans anpassade grundskola

Elevassistent
Läs mer Jun 20
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev eller elever. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Din arbetsplats
Ulleviskolans anpassade grundskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startar nu sitt andra läsår och vi har ca 50 elever i vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter våra elevers behov.

Ulleviskolan kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar det dynamiska och värdesätter en hög professionell sammanhållning. Vi bygger en samverkan med Ullevis grundskola med elevernas bästa i fokus.

Anpassad grundskola arbetar med mindre klasser av elever som läser inriktning ämnen eller ämnesområde. I varje klass finns ett antal elevassistenter som stödjer eleverna i undervisning. I varje klass arbetar lärare och elevassistenter i nära samarbete. Läraren ansvara för undervisningen.

I vårt fritidshem står trygghet och lärande i en social och kreativ kontext i fokus. Vårt fritidshem har nära samverkan med såväl skola som hemmet.

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

Övrig information
Tillträde: 2023-08-07 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Vikariat till och med 2023-12-31

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11492

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jun 20
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade i en enhet under Regionutvecklingsnämnden.

Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.

Himmelstalunds utbildningscentrum erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna trädgård och djurvård. Vidare erbjuds den anpassade gymnasieskolans nationella program Skog, mark och djur samt Individuellt program. Inom vuxnas lärande finns gymnasial vuxenutbildning inom trädgård, djurvård och florist.

Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.

Lunnevad erbjuder allmän kurs, samt specialkurser inom musik, dans och konst. Delar av dansutbildningen är förlagd till lokaler i Linköping. Möjlighet att studera på allmän kurs finns också vid Lunnevads filial i Mjölby.

Läs mer om naturbruksskolorna på http://www.nbg.nu samt om Lunnevads folkhögskola på http://www.lunnevad.se


Arbetsbeskrivning
Vi söker elevassistent till Naturbruksprogrammets Hästinriktning. Elevernas olika förutsättningar innebär att du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Att arbeta med elever kräver även att du är trygg, stabil och har självinsikt.

#LI-Onsite

Utbildning och erfarenhet
Du har erfarenhet av att jobba med ungdomar och/eller utbildning inom området. Om du har någon yrkeserfarenhet eller teoretisk utbildning inom häst är detta meriterande.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kunna leda och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom sitt ämnesområde.

Du ska vara social med en god elevsyn. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ska även ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheterna i förändringar. Du ingår i arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna samarbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.

Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Läs gärna om https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner hos oss. 


Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.


Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Ett spännande extrajobb!

Elevassistent
Läs mer Jun 3
Studerar du teknisk inriktning och har letat efter jobb som går i linje med dina studier? Nu har du hittat rätt. I tjänsten hos Polyamp kommer du få arbeta brett du kommer utgöra en viktig pusselbit för deras utveckling. Här finns det stora chanser till att samla på sig erfarenhet och stärka sitt CV, SÖK IDAG!

OM TJÄNSTEN
Hos Polyamp finner du ett företag som ligger i framkant teknologiskt så finner du intresse av att arbeta med teknik så kommer denna tjänst passa dig. Du kommer ingå i ett mindre team på ungefär fem personer, du kommer bli tilldelad en handledare som kommer supporta och utveckla ditt sätt att arbeta och tänka vid problemlösning och andra uppgifter. Under din introduktion kommer du få besöka Polyamps kontor i Sollentuna för att genomgå en kortare intodtuktion och efter genomfört intro kommer du kunna arbeta till stora delar hemifrån.

Du erbjuds
- En plats i ett mindre team som skapar goda förusättningar för utveckling och lärande
- En plats i en familjär organisation
- Ett deltidsjobb som skiljer sig från många andra studenttjänster

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Implementering av förändringsarbete
* Utveckla system i C++ och C#
* Dokumentation
* Följa produkt från idé till färdig produkt


VI SÖKER DIG SOM
- Studerar relevant utbildning mot exempelvis data eller teknik.
- Har kunskap inom: C++, C# och linjär algebra.
- Har ett stort intresse för teknik och logiskt tänkande
- Behärskar det svenska språket i tal och skrift då det krävs vid samarbeten och dokumentation

Det är meriterande om du
- Har studerat 2-3 år på universitetet och är i slutet på sina studier

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
- Kvalitetsmedveten
- Problemlösande
- Självgående

Vår rekryteringsprocess

Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten riktas till Academic Work

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan tas ned innan sista ansökningsdag om vi har gått vidare till urvals- och intervjufasen. Rekryteringsprocessen omfattar två test: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att matcha rätt talang med rätt position samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Ansök nu

Elevassistent till Tokarpsskolan

Elevassistent
Läs mer Jun 20
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att följa en pojke med funktionshinder under hans vardag i skolan. Arbetet innebär att vara eleven behjälplig i undervisningen men även i hans vardag såsom vid måltider, toalettbesök och dyl. En del lyft förekommer där hjälpmedel finns.

Din arbetsplats
Tokarpsskolan, en skola där alla får lyckas, är en 7-9 skola som ligger i Malmslätt drygt 6 km från Linköpings centrum. Vi har ca 380 elever och är ca 55 medarbetare på skolan. Vi arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att utveckla våra elevers lärande maximalt. Elevens bästa är alltid i fokus och vår verksamhet präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje!

Du som söker
Du som söker har gymnasietubildning inom vård/omsorg eller barn och fritid eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med funktionsnedsättning. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i skolmiljö.

I rollen som elevassistent är du en trygg och god förebild för eleverna. Du är strukturerad, självständig och har en stark vilja att hjälpa andra på ett lågaffektivt sätt, vilket gör att du lyssnar och kommunicerar med elever på ett konstruktivt sätt. Du behöver kunna bygga relationer med olika personligheter.  Du är även en stabil och stresstålig person som behåller lugnet i pressade situationer. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till bättre resultat för skolans elever.

Övrig information
Tillträde: 2023-08-08 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: Heltid

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11471

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till MTU Gymnasiet

Elevassistent
Läs mer Maj 23
Vi söker en engagerad och kvalificerad elevassistent för att stödja eleverna på vårt el- och energiprogram på MTU Gymnasiet. Som elevassistent kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att eleverna får den bästa möjliga utbildningen och stödet i deras akademiska framsteg. Detta är en fantastisk möjlighet att vara en del av en dynamisk och inspirerande utbildningsmiljö.


Ansvarsområden
Assistera eleverna med deras studier och bidra till att skapa en positiv inlärningsmiljö.
Ge individuellt stöd till elever med särskilda behov eller utmaningar.
Samarbeta med lärare för att hjälpa eleverna att uppnå kunskapskraven.Kvalifikationer
En gymnasieexamen.
Förmåga att kommunicera tydligt och effektivt med elever och kollegor.
Flexibilitet och anpassningsförmåga för att kunna stötta elever med olika behov.
God organisatorisk förmåga och förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter.
Positiv attityd och vilja att hjälpa elever att nå sin fulla potential.Om skolan
MTU Gymnasiet är en centralt belägen fristående gymnasieskola i Linköping. Vi erbjuder utbildningar inom det estetiska programmet (medieinriktning) samt el- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik. Till hösten startar vi även ett samhällsvetenskapligt program.
Om du är en engagerad och entusiastisk person som brinner för att hjälpa elever att nå sina mål inom el- och energiområdet, är detta rätt tjänst för dig. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Obs! Tjänsten är på 80% av heltid.

Ansök nu

Elevassistent till Bäckskolans / Blästadsskolans grundsärskola

Elevassistent
Läs mer Jun 13
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete i grundsärskolan samt arbete på grundsärskolans fritidshem.

I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar som gör att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor så långt som möjligt kunskapsmässigt och socialt. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. I klassrummet kommer du, under lärares ledning, att arbeta både med enskilda elever och med grupper av elever. Det kan till exempel innebära att du under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att till exempel använda tecken som stöd, AKK (alternativt kompletterande kommunikation) eller bildstöd. Det innebär också att du finns med och stödjer eleverna på raster och undervisningsfri tid och ger förutsättningar för delaktighet i lek, aktivitet och interaktion.

På fritidshemmet arbetar du i team tillsammans med kollegor, för att ge eleverna en aktiv och innehållsrik fritidsvistelse, efter de mål som fritidshemmets läroplan beskriver. Du kommer således ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter när du bidrar till att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet.

Arbetet förutsätter att du kan vara fysiskt aktiv med elever inne och utomhus. Fysiskt arbete med förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Din arbetsplats
Bäckskolan, en F-6 skola med grundsärskola och grundskola, är belägen intill Tinnerbäcken vid Eklandskapet Tinnerö. Här finns en inspirerande skolmiljö som utgör förutsättning för ett varierat och lustfyllt lärande i skola och på fritidshem. Den närliggande Blästadsskolan är en F- 6 skola, grundsärskola och grundskola, också den skolan har naturen inpå knutarna. 

Grundsärskolan på Bäck har för tillfället 4 elevgrupper från Förskoleklass (Flexgrupp) upp till år 5. Ett flertal elever går på fritids efter skoltid. På grundsärskolan Blästad går 8 elevgrupper i klasser år 1-6, och även här har flertalet fritidshemsplacering. 

Du som söker
Du som söker har minst gymnasieutbildning såsom exempelvis barnskötare eller elevassistentutbildning, alternativt har du en påbyggnadsutbildning inom området barn med funktionshinder.

Du har erfarenhet av att arbeta med elever som har behov av vuxenstöd, gärna inom grundsärskolan och har med fördel kunskap om lågaffektivt bemötande samt AKK och arbete med visuellt stöd.

Arbetet sker i nära samarbete med teamkollegor vilket gör att du måste tycka om och vara bra på att samarbeta i team samt vara lyhörd, kommunikativ och flexibel i samspelet med kollegor. 

I din roll som elevassistent i grundsärskolan förväntas du vara en god förebild. Du bör ha lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och arbetskamrater samtidigt som du kan förhålla dig professionell. Du ska kunna bidra till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.

Det krävs att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och elevers olika behov, och att du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.

Som elevassistent ska du kunna bidra till att anpassa undervisningen efter barnens behov och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Du behöver vara tydlig i ditt sätt att kommunicera och säkerställer att ditt budskap når fram. Du förväntas vara lyhörd för olika behov men även se till helheten och tar hänsyn till hela verksamheten.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Övrig information
Tillträde: 2023-08-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom 2023-12-22

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11467

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Änggårdsskolan

Elevassistent
Läs mer Jun 7
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs i klass på lågstadiet. Detta innebär att finnas med som stöd för eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Din arbetsplats
Änggårdsskolan är en F-6 skola som ligger i bostadsområdet Lambohov med närhet till grönområden i södra delen av Linköping. På skolan går cirka 220 elever och består av grundskola och fritidshem för åldrarna 6-12 år. På fritidshemmen har vi ca 120 elever fördelade på tre avdelningar för årskurs F-6. Fritidshemmen har egna lokaler skilt från klassrum. Här skapar vi ett lustfyllt lärande med engagerad personal som utgår från våra elevers behov. 

Vi är stolta över att vara en skola som speglar Sverige av idag, då vi har en mångfald av olika kulturer och språk. Änggårdsskolan erbjuder en arbetsplats där vi arbetar aktivt för goda relationer och god kommunikation. Vi använder oss av positivt beteendestöd genom att förtydliga våra förväntningar på eleverna så att de kan utveckla goda skolförmågor.

Våra ledord är ansvar, hänsyn och lärande. Vår vision är att varje elev ges bästa förutsättningar för maximalt lärande i en god och trygg arbetsmiljö för både elever och personal. Vårt motto är: ”På Änggårdsskolan visar vi hänsyn till varandra, tar ansvar och lär oss tillsammans.”

Välkommen till oss på Änggårdsskolan!

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

Övrig information
Tillträde: 2023-07-31 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Vikariat till och med 2024-03-01 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11427

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Bäckskolans / Blästadsskolans grundsärskola

Elevassistent
Läs mer Jun 2
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete i grundsärskolan samt arbete på grundsärskolans fritidshem.

I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar som gör att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor så långt som möjligt kunskapsmässigt och socialt. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. I klassrummet kommer du, under lärares ledning, att arbeta både med enskilda elever och med grupper av elever. Det kan till exempel innebära att du under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att till exempel använda tecken som stöd, AKK (alternativt kompletterande kommunikation) eller bildstöd. Det innebär också att du finns med och stödjer eleverna på raster och undervisningsfri tid och ger förutsättningar för delaktighet i lek, aktivitet och interaktion.

På fritidshemmet arbetar du i team tillsammans med kollegor, för att ge eleverna en aktiv och innehållsrik fritidsvistelse, efter de mål som fritidshemmets läroplan beskriver. Du kommer således ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter när du bidrar till att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet.

Arbetet förutsätter att du kan vara fysiskt aktiv med elever inne och utomhus. Fysiskt arbete med förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Din arbetsplats
Bäckskolan, en F-6 skola med grundsärskola och grundskola, är belägen intill Tinnerbäcken vid Eklandskapet Tinnerö. Här finns en inspirerande skolmiljö som utgör förutsättning för ett varierat och lustfyllt lärande i skola och på fritidshem. Den närliggande Blästadsskolan är en F- 6 skola, grundsärskola och grundskola, också den skolan har naturen inpå knutarna. 

Grundsärskolan på Bäck har för tillfället 4 elevgrupper från Förskoleklass (Flexgrupp) upp till år 5. Ett flertal elever går på fritids efter skoltid. På grundsärskolan Blästad går 8 elevgrupper i klasser år 1-6, och även här har flertalet fritidshemsplacering. 

Du som söker
Du som söker har minst gymnasieutbildning såsom exempelvis barnskötare eller elevassistentutbildning, alternativt har du en påbyggnadsutbildning inom området barn med funktionshinder.

Du har erfarenhet av att arbeta med elever som har behov av vuxenstöd, gärna inom grundsärskolan och har med fördel kunskap om lågaffektivt bemötande samt AKK och arbete med visuellt stöd.

Arbetet sker i nära samarbete med teamkollegor vilket gör att du måste tycka om och vara bra på att samarbeta i team samt vara lyhörd, kommunikativ och flexibel i samspelet med kollegor. 

I din roll som elevassistent i grundsärskolan förväntas du vara en god förebild. Du bör ha lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och arbetskamrater samtidigt som du kan förhålla dig professionell. Du ska kunna bidra till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.

Det krävs att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och elevers olika behov, och att du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.

Som elevassistent ska du kunna bidra till att anpassa undervisningen efter barnens behov och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Du behöver vara tydlig i ditt sätt att kommunicera och säkerställer att ditt budskap når fram. Du förväntas vara lyhörd för olika behov men även se till helheten och tar hänsyn till hela verksamheten.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: ett flertal

Ref. nr: 11398

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Apr 18
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".

Läs mer om oss på www.lbs.se.

Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?

Det här söker vi

Vi söker en elevassistent till LBS Kreativa Gymnasiet i Linköping som stöd för elever i behov av extra stöd. Du som elevassistent ansvarar för vissa elevers specifika behov. Du har ett nära samarbete med mentor, övriga elevassistenter, undervisande lärare och elevhälsan.

Vi söker dig med gymnasieutbildning och gärna med erfarenhet av assistentarbete. Du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser också gärna att du är serviceinriktad och ser arbetet på skolan från ett större perspektiv och hugger i där det behövs.

Hos oss på LBS i Linköping har vi ett tillåtande klimat; alla är välkomna och ska känna sig trygga. Vi arbetar aktivt för att ha en god stämning och en bra arbetsmiljö på skolan så att elever och personal trivs. En trivsam skola med nära mellan lärare, elever och skolledning.

Omfattningen på tjänsten är 80% med möjlighet till heltid och det är en visstidsanställning under läsåret 2023/2024 Tillträde sker till skolstart. Rekrytering sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.

Tillträdesdag: 2023-08-16 Placeringsort: Linköping Anställningsform: visstidsanställning Sista ansökningsdag: Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor, Frida Alin, frida.alin@lbs.se.

Är du den vi söker?

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.

Ansök nu

Elevassistent till Elsa Brändström skola 7-9

Elevassistent
Läs mer Maj 12
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Tjänster består av socialt stöd åt en elev med diabetes. Som elevassistent ska du kunna stödja och följa eleven under hela skoldagen. Det är viktigt att bygga relationer med eleven, klasskompisar och pedagoger. Även regelbunden kontakt med vårdnadshavare.

Din arbetsplats
Elsa Brändströms skola 7-9 är centralt belägen och helt nyrenoverad. Vi är cirka 60 medarbetare, skolan har sex klasser i varje årskurs och består av ca 450 elever. Hög kvalitet i ämnesundervisningen tillsammans med arbetsglädje och en känsla av samhörighet skall förknippas med skolan. Vi har en språkinriktning som utvecklar eleverna inom moderna språk. Du kommer på Elsa Brändströms skola att mötas av en engagerad och kompetent personalgrupp med framåtanda och elevfokus.

Vår vision:

En skola för alla med trygghet, engagemang, samhörighet och mångfald. Bra ämnesundervisning med språket i centrum skapa broar för elevernas framtid.

Du som söker
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och har dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och/eller erfarenhet av uppdrag som elevassistent. Det är även ett krav att du tidigare har arbetat med barn/ungdomar med diabetes.

Rollen som elevassistent kräver att du är lugn, tålmodig och tar ansvar för ditt uppdrag.

Du skapar trygghet genom att vara tillgänglig, konsekvent och är en tydlig gränssättare. Vidare har du god samarbetsförmåga och är trygg i dig själv. Du är strukturerad och engagerad i arbetet och är lyhörd, positiv och ansvarstagande gentemot alla du möter i ditt arbete.  

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Tillträde: Augusti 2023

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom juni 2024.

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11157

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Berzeliusskolans Gymnasiesärskola

Elevassistent
Läs mer Apr 21
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på Gymnasiesärskolans individuella program stöttar du elevernas lärande på grupp och individnivå. Tillsammans med lärarna genomför du undervisningen mot gymnasiesärskolans kursplaner. Uppdraget innebär att du hjälper eleven att kompensera för sina individuella svårigheter. Du samverkar med lärare så väl som med vårdnadshavare. Som elevassistent på Berzeliusskolan deltar du aktivt i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. 

Din arbetsplats
Berzeliusskolan är en attraktiv nyrenoverad och en centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. På gymnasiesärskolan finns programmet för estetiska verksamheter, programmet för samhälle, natur och språk inom de nationella programmen, samt individuella program.

Inom grundskolan finns förutom ordinarie klasser även spetsutbildning i matematik/no, idrottsprofil och no-inriktning. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps och teknikprogrammen, vidare introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Totalt finns ca 1800 studerande och 300 anställda på skolan.

Du som söker
Vi söker dig som har genomfört barn och fritidsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet eller liknande utbildning. Vi ser att det är meriterande att du har erfarenheter kring målgruppen och kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation som till exempel tecken som stöd. Det är också meriterande att du har en vana att arbeta med personer som har fysiska funktionsnedsättningar, medicinska behov och autism. Du arbetar med ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande. Du analyserar, problemlöser och arbetar förebyggande. Arbetet kräver att du kan jobba fysiskt då lyft och förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Som person är du stabil och trygg. Du behåller lugnet i stressade situationer och kan fokusera på rätt saker. Du har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Hos oss får du möjlighet att varje dag göra skillnad och utvecklas i din yrkesroll i ett tryggt och stabilt arbetslag med ett öppet klimat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information
Tillträde: 230816

Anställningsform: tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 87,5%-100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11133

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Bäckskolans / Blästadsskolans grundsärskola

Elevassistent
Läs mer Feb 20
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete i grundsärskolan samt arbete på fritidshemmet.

I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar som gör att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor så långt som möjligt kunskapsmässigt och socialt. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. I klassrummet kommer du, under lärares ledning, att arbeta både med enskilda elever och med grupper av elever. Det kan till exempel innebära att du under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att till exempel använda tecken som stöd, AKK (alternativt kompletterande kommunikation) eller bildstöd. Det innebär också att du finns med och stödjer eleverna på raster och undervisningsfri tid och ger förutsättningar för delaktighet i lek, aktivitet och interaktion.

På fritidshemmet arbetar du i team tillsammans med kollegor, för att ge eleverna en aktiv och innehållsrik fritidsvistelse, efter de mål som fritidshemmets läroplan beskriver. Du kommer således ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter när du bidrar till att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet.

Arbetet förutsätter att du kan vara fysiskt aktiv med elever inne och utomhus. Fysiskt arbete med förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Din arbetsplats
Bäckskolan, en F-6 skola med grundsärskola och grundskola, är belägen intill Tinnerbäcken vid Eklandskapet Tinnerö. Här finns en inspirerande skolmiljö med ett brett område av skogs- och fritidsregioner som ligger inom gångavstånd från skolan, vilket är en fantastisk förutsättning för ett varierat och lustfyllt lärande i skola och på fritidshem. Den närliggande Blästadsskolan är en F- 6 skola, grundsärskola och grundskola, med naturen inpå knutarna. Några av grundsärskolans klasser har idag tillfälligt i väntan på ombyggnation, sin undervisning på Kvinnebyskolan. Även den skola ligger naturskönt inom nära avstånd från de andra skolorna.

Grundsärskolan på Bäck har  för tillfället 4 elevgrupper från Förskoleklass (Flexgrupp) upp till år 6. Ett flertal elever går på fritids efter skoltid. På grundsärskolan Blästad går 8 elevgrupper i klasser år 1-6, och även här har flertalet fritidshemsplacering. 

Du som söker
Du som söker har minst gymnasieutbildning, exempelvis barnskötare eller undersköterska på gymnasial nivå, alternativt har du en påbyggnadsutbildning inom området barn med funktionshinder.

Du har erfarenhet av att arbeta med elever genom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt har kunskaper i AKK, gärna inom grundsärskolan.

Arbetet sker i nära samarbete med teamkollegor vilket gör att du måste tycka om och vara bra på att samarbeta i team samt vara lyhörd, kommunikativ och flexibel i samspelet med kollegor. 

I din roll som elevassistent i grundsärskolan förväntas du vara en god förebild. Du bör ha lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och arbetskamrater samtidigt som du kan förhålla dig professionell. Du ska kunna bidra till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet.

Det krävs att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och elevers olika behov, och att du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.

Som elevassistent ska du kunna bidra till att anpassa undervisningen efter barnens behov och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Du behöver vara tydlig i ditt sätt att kommunicera och säkerställer att ditt budskap når fram. Du förväntas vara lyhörd för olika behov men även se till helheten och tar hänsyn till hela verksamheten.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: ett flertal

Ref. nr: 10430

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistenter till Ullevigrundsärskola

Elevassistent
Läs mer Feb 20
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer ske både i grundsärskolan åk F-6 och på fritidshemmet. I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar så att våra elever får möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån sina förutsättningar inom lärande och i sociala sammanhang. Det kan till exempel innebära att du i din yrkesroll under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att till exempel använda tecken som AKK eller bildstöd. Det innebär också att du finns med på raster och skapar förutsättningar så att alla elever kan delta i gemensamma rastaktiviteter.

Du kommer att arbeta med enskilda elever och med grupper inom ramen för grundsärskolans ämnesområden. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i grundsärskolan och fritidshemmet. Du kommer ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter i grundsärskolan.

Din arbetsplats
Ullevi grundsärskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startar nu sitt
andra läsår och vi har ca 50 elever i vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter våra elevers behov.

Ulleviskolan kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar det dynamiska och värdesätter en hög professionell sammanhållning. Vi bygger en samverkan med Ullevis grundskola med elevernas bästa i fokus.

Grundsärskolan arbetar med mindre klasser av elever som läser inriktning ämnen eller ämnesområde. I varje klass finns ett antal elevassistenter som stödjer eleverna i undervisning. I varje klass arbetar lärare och elevassistenter i nära samarbete. Läraren ansvara för undervisningen.

I vårt fritidshem står trygghet och lärande i en social och kreativ kontext i fokus. Vårt fritidshem har nära samverkan med såväl skola som hemmet.

 

Du som söker
Du som söker har minst gymnasieutbildning, vi önskar att du har läst till barnskötare eller undersköterska på gymnasial nivå, alternativt har en påbyggnadsutbildning inom barn med funktionshinder. Du har erfarenhet av att arbeta med elever genom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt har goda kunskaper i AKK, gärna inom grundsärskolan.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma, på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och säkerställer att ditt budskap når fram då du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du är lyhörd för olika behov men ser till helheten och tar hänsyn till verksamheten. Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

I din roll som elevassistent i grundsärskolan är du en god förebild. Du har lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och arbetskamrater samtidigt som du kan förhålla dig professionellt. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Vi ser även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt. Arbetet kräver att du kan jobba fysiskt då lyft och förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 5

Ref. nr: 10837

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Björnkärrskolan

Elevassistent
Läs mer Feb 6
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet. Du kommer i detta uppdrag att följa eleven under hela skoldagen och på eftermiddagarna på fritidshemmet.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev eller elever. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Din arbetsplats
Björnkärrsskolan ligger i stadsdelen Ryd och har cirka 200 elever i förskoleklass till årskurs 6. På skolan eftersträvar vi delaktighet på alla nivåer då vi anser att elevinflytande är viktigt, liksom det kontinuerliga arbetet med att skapa en trygg och god stämning på skolan.

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha tidigare erfarenhet av elevnära arbete. Som person behöver du vara trygg och stabil för att kunna vara ett stöd åt eleven.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2023-06-30

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10738

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Resurs/fritidspedagog till Vittra Lambohov

Elevassistent
Läs mer Feb 3
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 25 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.

Detta söker vi:

Vi söker nu en resurs/elevassistent och fritidspedagog/fritidsledare. Tjänsten är tvådelad och man arbetar både som resurs/elevassistent i skolan samt som fritidspedagog/fritidsledare på fritidshemmet.

Vi söker dig som har erfarenhet av barn/elever och tidigare arbetat i skolan. Du kommer att vara en resurs både i klassrummet men även jobba enskilt med en eller flera elever. Då våra behov varierar kan du komma att jobba med olika åldrar och klasser.

På eftermiddagarna jobbar du även i vårt fritidshem.

För att trivas i denna roll behöver du vara flexibel och lyhörd samt lätt kunna skapa förtroende hos elever. Som person tror vi att du är motiverad och engagerad samt ansvarsfull och ödmjuk. I denna tjänst krävs det att du är strukturerad och drivande. I Vittra tillhör du ett arbetslag och vi söker därför medarbetare som är intresserade av delta och bidra till ett kollegialt lärarande. Tillsammans skapar vi vår lärmiljö och den kultur vi vill att vår verksamhet ska präglas av.

Vi erbjuder:

Vittra Lambohov startade hösten 2002 i centrala Lambohov. Idag har vi ca 220 barn och elever från förskola till skolår 9, varav 30 barn på förskolan. Vi har ca 30 engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag.

Hos oss i Vittra möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Som anställd får du möjlighet att delta och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring elever och pedagogiska frågor i ett av Sveriges ledande friskoleföretag.

Du har din egen individuella utvecklingsplan för att du ständigt ska utvecklas och ta nya kliv i din professionella roll. Då Vittra har 24 skolor i Sverige och ständigt utvecklas och växer så har vi, för rätt person, möjligheten att erbjuda mycket goda utvecklingsmöjligheter.

Vittra har attraktiva anställningsvillkor och erbjuder marknadsmässiga löner. Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och kompetensutvecklingsdagar för fritidspedagoger.

Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och barnens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, barn som vuxna.

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om Vittra Lambohov kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2023-02-194. Tjänsten är en visstidsanställning på deltid på sammanlagt 83% (resurs och fritidspedagog) fram till 16 juni med möjlighet till förlängning. Startdatum är snarast möjligt. Var vänlig ansök så fort som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Mattias Griph på tfn 013-20 32 72.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Elevassistent till Ekängsskolan

Elevassistent
Läs mer Dec 12
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med övriga pedagoger som arbetar på fritidshemmen.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Din arbetsplats
Hos oss är det viktigt att alla får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov och vi arbetar utifrån vår vision: “En trygg och lustfylld lärandemiljö där alla får växa”. Vi arbetar aktivt med att skapa inkluderande miljöer för våra elever och vår målsättning är att alla elever ska få en likvärdig och lustfylld utbildning där maximalt lärande och inkludering är i fokus.

Ekängens skolor består av två skolor, Bärstadskolan med elever i årskurserna F-1 och Ekängsskolan med elever i årskurserna 2-6. Vi har totalt 6 fritidsavdelningar där vi har åldershomogena grupper i F-1 och åldersblandat på de övriga avdelningarna.

Ekängens skolor är belägna ca 6 km från centrum i en härlig miljö. Roxen med dess badplats ligger på promenadavstånd från skolorna och vi har skogen inpå knutarna. Våra skolgårdar inbjuder till lek och rörelse, vi har en stor aktivitetspark samt en fullstor konstgräsplan. Vi har fina och ändamålsenliga lokaler. Det finns goda bussförbindelser och det tar ca 15 min med buss från Linköpings resecentrum.

I vår personalgrupp arbetar vi, utifrån tydliga mål, med kollegialt lärande för att fortlöpande utveckla oss själva och vår verksamhet. Alla är viktiga i lagbygget på Ekängens skolor och vi ser det som naturligt att ta till vara på varandras kompetenser.

Du som söker
Du som söker har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även erfarenhet av arbete som elevassistent inom skola/fritidshem, alternativt ha annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

I din roll som elevassistent i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Övrig information
Tillträde: 2023-01-30 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat till och med 2023-08-18

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10513

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistenter till Ullevigrundsärskola

Elevassistent
Läs mer Nov 21
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Om arbetsplatsen
Ullevi grundsärskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startar nu sitt
andra läsår och vi har ca 50 elever i vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter våra elevers behov.

Ulleviskolan kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar det dynamiska och värdesätter en hög professionell sammanhållning. Vi bygger en samverkan med Ullevis grundskola med elevernas bästa i fokus.

Grundsärskolan arbetar med mindre klasser av elever som läser inriktning ämnen eller ämnesområde. I varje klass finns ett antal elevassistenter som stödjer eleverna i undervisning. I varje klass arbetar lärare och elevassistenter i nära samarbete. Läraren ansvara för undervisningen.

I vårt fritidshem står trygghet och lärande i en social och kreativ kontext i fokus. Vårt fritidshem har nära samverkan med såväl skola som hemmet.

Arbetsbeskrivning
Ditt arbete kommer ske både i grundsärskolan åk F-6 och på fritidshemmet. I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar så att våra elever får möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån sina förutsättningar inom lärande och i sociala sammanhang. Det kan till exempel innebära att du i din yrkesroll under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att till exempel använda tecken som AKK eller bildstöd. Det innebär också att du finns med på raster och skapar förutsättningar så att alla elever kan delta i gemensamma rastaktiviteter.

Du kommer att arbeta med enskilda elever och med grupper inom ramen för grundsärskolans ämnesområden. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i grundsärskolan och fritidshemmet. Du kommer ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter i grundsärskolan.

Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning, vi önskar att du har läst till barnskötare eller undersköterska på gymnasial nivå, alternativt har en påbyggnadsutbildning inom barn med funktionshinder. Du har erfarenhet av att arbeta med elever genom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt har goda kunskaper i AKK, gärna inom grundsärskolan.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma, på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och säkerställer att ditt budskap når fram då du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du är lyhörd för olika behov men ser till helheten och tar hänsyn till verksamheten. Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

I din roll som elevassistent i grundsärskolan är du en god förebild. Du har lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och arbetskamrater samtidigt som du kan förhålla dig professionellt. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Vi ser även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt. Arbetet kräver att du kan jobba fysiskt då lyft och förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 4

Ref. nr: 9571

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Vi söker resurs/fritidspedagog till Vittra Lambohov

Elevassistent
Läs mer Nov 9
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

På Vittra är vårt mål att varje barn ska bli medveten om sig själv och världen omkring oss. Vi förbereder dem med kunskap och mod för att de ska känna att de kan vara med och påverka samhället till det bättre.

Detta söker vi:

Vi söker nu en resurs/elevassistent och fritidspedagog/fritidsledare. Tjänsten är tvådelad och man arbetar både som resurs/elevassistent i skolan samt som fritidspedagog/fritidsledare på fritidshemmet.

Vi söker dig som har erfarenhet av barn/elever och tidigare arbetat i skolan. Du kommer att vara en resurs både i klassrummet men även jobba enskilt med en eller flera elever. Då våra behov varierar kan du komma att jobba med olika åldrar och klasser.

På eftermiddagarna jobbar du även i vårt fritidshem.

För att trivas i denna roll behöver du vara flexibel och lyhörd samt lätt kunna skapa förtroende hos elever. Som person tror vi att du är motiverad och engagerad samt ansvarsfull och ödmjuk. I denna tjänst krävs det att du är strukturerad och drivande. I Vittra tillhör du ett arbetslag och vi söker därför medarbetare som är intresserade av delta och bidra till ett kollegialt lärarande. Tillsammans skapar vi vår lärmiljö och den kultur vi vill att vår verksamhet ska präglas av.

Vi erbjuder:

Vittra Lambohov startade hösten 2002 i centrala Lambohov. Idag har vi ca 220 barn och elever från förskola till skolår 9, varav 30 barn på förskolan. Vi har ca 30 engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag.

Hos oss i Vittra möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Som anställd får du möjlighet att delta och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring elever och pedagogiska frågor i ett av Sveriges ledande friskoleföretag.

Du har din egen individuella utvecklingsplan för att du ständigt ska utvecklas och ta nya kliv i din professionella roll. Då Vittra har 24 skolor i Sverige och ständigt utvecklas och växer så har vi, för rätt person, möjligheten att erbjuda mycket goda utvecklingsmöjligheter.

Vittra har attraktiva anställningsvillkor och erbjuder marknadsmässiga löner. Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och kompetensutvecklingsdagar för fritidspedagoger.

Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och barnens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, barn som vuxna.

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om Vittra Lambohov kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2022-12-04. Tjänsten är en visstidsanställning på deltid på 83% (resurs och fritidspedagog) fram till 16 juni med möjlighet till förlängning. Startdatum är 9 januari 2023. Var vänlig ansök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Mattias Griph på tfn 013-20 32 72.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Elevassistenter till grundsärskolan åk 7-9

Elevassistent
Läs mer Nov 11
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!

Din arbetsplats
Grundsärskolan åk 7-9 består av två verksamheter som tillsammans bildar en enhet. Verksamheterna finns integrerade på Ekholmsskolan och Nya Rydsskolan. Idag finns sju grundsärklasser med totalt 50 st elever på Ekholmsskolan och fem klasser med totalt 26 st elever med inriktning ämnesområden på Nya Rydsskolan. Vi är integrerade i skolans lokaler på de båda skolorna men har även tillgång till närliggande klassrum och lokaler på båda enheterna. Du blir anställd på enheten. Placeringen gällande de olika skolorna kan variera mellan läsåren.

Vi erbjuder hög personaltäthet där kompetens, skolutveckling och kontinuerligt värdegrundsarbete utgör en viktig del för oss. Vi arbetar förebyggande tillsammans på alla nivåer - individ, grupp och organisation. Genom vårt arbetssätt erbjuder vi eleverna en tydliggörande miljö byggt på en lärande verksamhet där vi arbetar för att bidra till ett maximalt lärande på alla nivåer eleverna, personal och ledning. Vi arbetar utifrån ett relationellt perspektiv där vi bygger en grogrund genom att skapa en relation till varje enskild individ. Att skapa detta förtroende mellan eleverna och oss vuxna är en förutsättning för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och vi möter alla eleverna med höga förväntningar och en för dom anpassad miljö.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu flera nya medarbetare som vill vara en del av vårt arbetslag med ledorden mod, samarbete och arbetsglädje. Vi söker dig som har ett engagemang och driv att tillsammans arbeta för varje elevs bästa, #förvarjeelev samt driva vårt skolutvecklingsarbete på grundsärskolan åk 7-9.

I rollen som elevassistent bidrar du till ett gott arbetsklimat och samarbetar med alla kollegor. Arbetar aktivt under lektionerna och stöttar eleverna i deras arbete, lärande och utveckling under hela skoldagen. Vid behov ansvarar du för morgonomsorg och ledsagning. Som elevassistent ansvara du för rastaktiviteter och att elevernas egenvårdsplaner följs. Vi arbetar för elevernas självständighet. Du förväntas vara flexibel och arbeta utifrån lärarens arbetsfördelning under skoldagen.

Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Du tar stort ansvar för att utvecklas i din profession och ser ditt arbete som en möjlighet för att bidra till ett maximalt lärande för eleverna, dig själv och dina kollegor. Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och har ett inkluderande förhållningssätt. I ditt uppdrag tar du ansvar för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar och en för dem anpassad undervisning. Grunden i vårt arbete är det relationella perspektivet och vi använder oss av lågaffektivt bemötande som utgångspunkt. Vi arbetar aktivt med motivationsarbete och agerar som positiva förebilder. På denna arbetsplats tar alla ansvar för helheten.

Du som söker
Vi söker dig som har gått barn- och fritidsprogrammet eller annan gymnasieexamen som arbetsgivaren prövar likvärdigt för uppdraget. Har du utbildning med inriktning mot eller påbyggnadsutbildning inom barn med funktionshinder är det meriterande. Önskvärt är att du har läst kurserna specialpedagogik 1 och specialpedagogik 2 inom gymnasieskolans nationella program.

Du har erfarenhet av arbete som elevassistent. Det är meriterande att ha arbetat med grundsärskolelever.  Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever med utvecklingsstörning, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och goda kunskaper i AKK, alternativt kompletterande kommunikation. Erfarenheter och kunskap om teckenkommunikation, widgit/bild schema, diabetes, epilepsi, rörelsehinder är meriterande. Det är även meriterande att ha erfarenhet att arbeta med elever med en intellektuell funktionsnedsättning och rörelsehinder. 

Du är självgående och kan ta initiativ, samtidigt som du trivs med att arbeta och utvecklas i dialog med andra. Du har god samarbetsförmåga, är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har lätt för att skapa relationer med både barn, vårdnadshavare och arbetskamrater. Vi ser även att du är flexibel och kan hantera stressiga situationer på ett bra sätt. Arbetet kräver att du kan jobba fysiskt då lyft och förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma. Du har förmågan att bygga relationer och få till ett gott samarbete med eleverna för att kunna arbeta med svåra situationer.

Är du öppen och nyfiken på ungdomars behov och unika förmågor? Är du empatisk, lugn och stabil samt tycker om att ställas inför nya pedagogiska utmaningar? Då är du rätt person för oss.

 

Övrig info
Tillträde: 20230109

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: [10383]

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

 

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Iris Hadar söker pedagogiskt stöd i Östergötland!

Elevassistent
Läs mer Okt 21
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.

Om oss? 
Vi arbetar med utbildning, utredning och rehabilitering av människor som av någon anledning behöver extra stöd i sin livs-, arbets- eller studiesituation. Iris Hadar är specialiserade på olika funktionsnedsättningar som syn, döv, hörsel, dyslexi och kognitiva funktionsnedsättningar. 
Vill du vara med på vår resa?? 
 
Dina arbetsuppgifter? 
Brinner du för att hjälpa andra människor i form av pedagogiskt stöd?? Då är detta tjänsten för dig! 
 
Inför vårt uppdrag Individuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning (IPSU) söker vi en engagerad kollega för arbetet som pedagogiskt stöd.?Uppdraget är att tillgängliggöra utbildningar för arbetssökande som på grund av funktionsnedsättning har särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser. Du kommer att arbeta som ett pedagogiskt stöd till deltagare för att de själv ska kunna tillgodogöra sig strategier och studietekniker.?I ditt arbete kommer du ha mycket kontakt med IPSU-samordnaren på utbildningsorten och lärare på utbildningen. Dokumentation och övrig administration kopplat till uppdraget förekommer. Resor förekommer i tjänsten. 
 
Din profil?? 
Vi söker dig som är strukturerad och kan organisera samt prioritera dina och andras aktiviteter effektivt. Du har lätt för att skapa kontakt och underhålla relationer då du är lyhörd och smidig i din kommunikation. Samtidigt som du har lätt för att påverka genom att skapa engagemang och motivera andra människor. Du har god samarbetsförmåga och engagemang att driva verksamheten framåt.? 
 
Du som söker har erfarenhet av liknande insatser samt att du har erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel. Du bör ha kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar inlärningssituationer och vilket stöd som behövs i dessa situationer.?? 
 
Vi erbjuder?? 
Vi erbjuder en tjänst inom en ledande utbildningskoncern med starka värderingar som arbetar för en trygg och god arbetsmiljö. Du kommer att få arbeta i en dynamisk och kreativ miljö där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Vi har kollektivavtal och konkurrenskraftiga förmåner. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.? 
 
Ytterligare information? 
Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är en deltid eller heltid.? 
 
För frågor kring tjänsten Maria Björeman Wittwång, maria.bjoremanwittwang@iris.se    011-500 00 41 Erica Sjödin, erica.sjodin@iris.se 0155-80 00 81  
 

Varmt välkommen in med din ansökan!

Ansök nu

Elevassistent till Gymnasiesärskolan på Berzeliusskolan

Elevassistent
Läs mer Nov 2
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på gymnasiesärskolans individuella program stöttar du elevernas lärande på grupp och individnivå. Tillsammans med lärarna genomför du undervisningen mot gymnasiesärskolans kursplaner. Uppdraget innebär att du hjälper eleven att kompensera för sina individuella svårigheter utifrån elevens diagnos. Du samverkar med lärare såväl som med föräldrar. Som elevassistent på Berzeliusskolan deltar du aktivt i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. 

Din arbetsplats
Berzeliusskolan är en attraktiv nyrenoverad och centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. På gymnasiesärskolan finns programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk inom de nationella programmen samt individuella program.

Inom grundskolan finns förutom ordinarie klasser även spetsutbildning i matematik/no, idrottsprofil och no-inriktning. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps och teknikprogrammen, vidare introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Totalt finns ca 1800 studerande och 270 anställda på skolan.

Du som söker
Vi söker dig som har genomfört barn och fritidsprogrammet eller annan gymnasial utbildning med inriktning på vård och omsorg. Vi ser att det är meriterande att du har erfarenheter kring målgruppen och kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation som till exempel tecken som stöd. Det är också meriterande om du har en vana att arbeta med personer med multifunktionsnedsättningar och personer med autism. Du är van vid att använda ett lågaffektivt förhållningssätt, att analysera, problemlösa och arbeta förebyggande. Arbetet kräver att du kan jobba fysiskt då lyft och förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Som person är du stabil och trygg i dig själv. I stressade situationer behåller du lugnet och kan fokusera på rätt saker. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv och relaterar till andra på ett lyhört sätt och smidigt sätt. Denna tjänst kräver att du har ett flexibelt förhållningssätt och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter.

Hos oss får du möjligheten att varje dag göra skillnad och utvecklas i din yrkesroll i ett tryggt och stabildt arbetslag med ett öppet klimat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information
Tillträde: 2023-01-09

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 80-100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10344

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Kvinnebyskolan

Elevassistent
Läs mer Okt 27
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet. 

Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskild elev de lägre åldrarna F- klass och åk 2. Detta innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Din arbetsplats
Kvinnebyskolan ligger i ett lugnt och lummigt område i Hjulsbro i Linköping. Skolan omges av en fin utemiljö med oändliga möjligheter! En renovering av skolan pågår och kommer att avslutas okt- 21. Därefter har vi en helt nyrenoverad skola att skapa goda lärmiljöer i. Vi är en skola med ca 345 elever i årskurserna F-6. Vår vision är att ?Alla elever ska bli sitt bästa jag? och våra ledord är Trygghet, Hälsa och Lärande. På skolan finns tre arbetslag F-3, 4-6 och fritidshemmen.

Som medlem i personalgruppen på lågstadiet och i fritidshemmet är du med och skapar en trygg och inspirerande skolstart för våra yngsta elever på skolan. Eftersom de flesta eleverna är inskrivna på fritidshemmen arbetar vi ständigt med att se hur elevernas lärande kan förstärkas genom ett tätt samarbete mellan skola och fritidshem. Kvinnebyskolan präglas av ett positivt klimat där viljan att hela tiden utveckla verksamheten finns.

Du som söker
Du som söker har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även erfarenhet av arbete som elevassistent inom skola/fritidshem, alternativt ha annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant. Du som söker har erfarenhet av arbete med elever med NPF. 

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. 

I din roll som elevassistent i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10300

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent, Vreta utbildningscentrum

Elevassistent
Läs mer Okt 12
Naturbruksgymnasiet i Östergötland drivs av Region Östergötland på uppdrag av länets kommuner och består av Himmelstalunds utbildningscentrum och Vreta utbildningscentrum.

Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping och Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping.
Himmelstalunds utbildningscentrum erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna trädgård och djurvård. Vidare erbjuds gymnasiesärskolans nationella program Skog, mark och djur samt Individuellt program. Inom vuxnas lärande erbjuds gymnasial vuxenutbildning inom trädgård, djurvård och florist.
Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordonsprogrammets transportinriktning. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur
Vi rekryterar elever från hela landet. Möjlighet till elevboende finns på båda skolorna.
Läs mer om oss på Naturbruksgymnasiets hemsida: http://www.nbg.nu

Arbetsbeskrivning

Vi söker elevassistent till Naturbruksprogrammet-Skog. Elevernas olika förutsättningar innebär att du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställ att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Att arbeta med elever kräver även att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ska vara social med en god elevsyn. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ska även ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheterna i förändringar. Du ingår i arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna samarbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.

Utbildning och erfarenhet

Du har erfarenhet av att jobba med och leda ungdomar och/eller utbildning inom området. Om du har någon yrkeserfarenhet eller teoretisk utbildning inom skogsbranschen kan detta vara meriterande.

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kunna leda och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom sitt ämnesområde.

Läs gärna här om våra https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Vara-villkor-och-formaner/.

Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.

Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

Ansök nu

Elevassistent till Vallastadens grundskola

Elevassistent
Läs mer Okt 6
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Under skoltid finns du med som stöd för elever och under eftermiddagstid arbetar du tillsammans med kollegor för elevgruppen i fritidshemmet. Arbetet under skoldagen innebär att stötta elever i anpassningar som de behöver för att lyckas i undervisningen samt att följa gruppen under raster och andra aktiviteter.

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också se till att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Tillsammans med kollegor förväntas du vara delaktig i planering och arbeta för att nå uppsatta mål för verksamheten och för elevernas kunnande.

Din arbetsplats
Vallastadens skola startades hösten 2017 och rymmer både grundskola och grundsärskola i en fantastisk miljö såväl inom- och utomhus. Vallastadens skola har idag drygt 270 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns många möjligheter för dig som är nyfiken, driven och har en vilja att förverkliga pedagogiska idéer tillsammans med dina kollegor. Vi arbetar för att vara en lärande organisation i alla led med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Tillsammans lägger vi grunden för våra elevers lärande och utveckling genom att möta varje elev utifrån sina unika förutsättningar.

Det finns ett välfungerande elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Vi har även väl fungerande administrativa funktioner samt ett fokusbibliotek som på ett föredömligt sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse. Grundskolan har ca 30 anställda lärare, speciallärare, lärare i fritidshem och elevassistenter. Vi har även två förstelärare i skola samt en förstelärare i fritidshem. All personal är organiserade i arbetslag som samarbetar för att möta varje grupp och individ utifrån deras individuella förutsättningar.

Du som söker
Du som söker har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även erfarenhet av arbete som elevassistent inom skola/fritidshem, alternativt har du annan erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som elevassistent i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Övrig information
Tillträde: Snarast möjligt utifrån överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 10186

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent till Linghemsskolan åk 7-9

Elevassistent
Läs mer Sep 19
Om Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildningen från förskola till vuxenutbildning. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.

Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.Om arbetsplatsen 
Linghemsskolan ligger en bit utanför Linköping i samhället Linghem. Du tar dig enkelt till skolan med pendeltåg från Linköpings resecentrum eller med bil. På skolan går ca 250 elever i årskurs 7-9 och på skolan arbetar ungefär 36 medarbetare. Linghemsskolan präglas av gott samarbetsklimat och glädje, där alla känner alla och "alla elever är allas elever". Ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt inför gymnasiet.    

Arbetsbeskrivning
Som elevassistent på Linghemsskolan arbetar du stödjande mot elever i klassrummet samt så arbetar du tillsammans med andra elevassistenter och/eller heltidsmentor i skolans lilla stödverksamhet Oasen. Du har ett nära samarbete med mentorer och undervisande lärare för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande. Som elevassistent förväntas du att, precis som andra pedagoger, vara närvarande i korridorer som rastvärd och i matsal som matvärd vid vissa tider. Du som elevassistent kan också få andra ansvar såsom exempelvis läxhjälp, att ingå i skolans Trygghetsteam och rastaktivitetsansvar eller liknande beroende på de sökandes erfarenhet och kompetens. 

Kvalifikationer
Vi söker en elevassistent som tidigare arbetat stödjande mot elever, gärna med erfarenhet från högstadiet. Du som söker bör vara bra på att samarbeta och på att kunna anpassa din kommunikation så att denna kan möta både våra elever samt vara professionell i eventuella föräldrakontakter. Du ska kunna hjälpa eleverna i sitt skolarbete och bör därför ha minst gymnasieutbildning. Meriterande är dock om du även har någon pedagogisk utbildning. Du bör även ha kännedom om skolans styrdokument och kunna agera utifrån den värdegrund som styrdokumenten vilar på.    

 

Information om tjänsten
Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10039

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistenter till Ullevigrundsärskola

Elevassistent
Läs mer Aug 18
Om Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildningen från förskola till vuxenutbildning. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.

Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.Om arbetsplatsen
Ullevi grundsärskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startar nu sitt
andra läsår och vi har ca 50 elever i vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter våra elevers behov.

Ulleviskolan kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar det dynamiska och värdesätter en hög professionell sammanhållning. Vi bygger en samverkan med Ullevis grundskola med elevernas bästa i fokus.

Grundsärskolan arbetar med mindre klasser av elever som läser inriktning ämnen eller ämnesområde. I varje klass finns ett antal elevassistenter som stödjer eleverna i undervisning. I varje klass arbetar lärare och elevassistenter i nära samarbete. Läraren ansvara för undervisningen.

I vårt fritidshem står trygghet och lärande i en social och kreativ kontext i fokus. Vårt fritidshem har nära samverkan med såväl skola som hemmet.

Arbetsbeskrivning
Ditt arbete kommer ske både i grundsärskolan åk F-6 och på fritidshemmet. I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar så att våra elever får möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån sina förutsättningar inom lärande och i sociala sammanhang. Det kan till exempel innebära att du i din yrkesroll under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att till exempel använda tecken som AKK eller bildstöd. Det innebär också att du finns med på raster och skapar förutsättningar så att alla elever kan delta i gemensamma rastaktiviteter.

Du kommer att arbeta med enskilda elever och med grupper inom ramen för grundsärskolans ämnesområden. I ditt arbete ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i grundsärskolan och fritidshemmet. Du kommer ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter i grundsärskolan.

Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning, vi önskar att du har läst till barnskötare eller undersköterska på gymnasial nivå, alternativt har en påbyggnadsutbildning inom barn med funktionshinder. Du har erfarenhet av att arbeta med elever genom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt har goda kunskaper i AKK, gärna inom grundsärskolan.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma, på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och säkerställer att ditt budskap når fram då du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du är lyhörd för olika behov men ser till helheten och tar hänsyn till verksamheten. Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

I din roll som elevassistent i grundsärskolan är du en god förebild. Du har lätt för att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och arbetskamrater samtidigt som du kan förhålla dig professionellt. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Vi ser även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt. Arbetet kräver att du kan jobba fysiskt då lyft och förflyttningar med hjälpmedel kan förekomma.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 6

Ref. nr: 9571

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent 30-200%

Elevassistent
Läs mer Jul 5
ThorenGruppen är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2300 medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Thoren Business School (TBS) är affärsgymnasiet inom ThorenGruppen. Vi utbildar framtidens ledande entreprenörer och ledare. Vi vill ge eleverna verktygen som krävs för att nytänkande och utveckling, oavsett drömmar och mål.

Thoren Business School har fyra huvudprogram; Business Program, Management Program, Communication Program samt Commerce.Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent för en eller två elever.

Tjänsten kan utformas som en heltidstjänst eller delas upp för att kunna kombineras med pågående studier. Tillsammans med övriga pedagoger skapar du en gynnsam miljö för lärande där fokus ligger på att se den enskilde elevens behov.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att handleda och stödja den enskilda eleven i dennes ordinarie undervisning. Handledningen sker i samarbete med undervisande lärare och genomförs både i klassrum och enskilt. I tjänsten ingår även att stödja eleven då denne genomför sin obligatoriska APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Kvalifikationer
För tjänsten är erfarenhet som elevassistent meriterande. Stor vikt kommer att läggs vid god
samarbetsförmåga, god relationell förmåga och personlig lämplighet. Studerar du till lärare kommer detta ses som en merit. 

Vi erbjuder dig en välfungerade och inkluderande arbetsgrupp där du blir en del av gemenskapen.

Rekrytering
Sista ansökningsdag: 2022-08-31, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För information: Vill du veta mer om vår skola eller tjänsten kontakta gärna rektor Malin Hammargren: malin.hammargren@tbschool.se telefon 0730-500195.

Har du frågor, vill du veta mer om vår skola, vår pedagogik och upplägg? Kontakta oss gärna eller gå in på www.affarsgymnasiet.se.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.Inom ThorenGruppen gör vi allt med MODET att våga förändra, bryta mönster och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa en arbetsplats och skola där alla är välkomna och inkluderade.Läs mer om oss på: thorengruppen.se

Ansök nu

KOPIA AV Thoren Business School i Linköping söker Elevassistent 30-200%

Elevassistent
Läs mer Jul 5
ThorenGruppen är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2300 medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Thoren Business School (TBS) är affärsgymnasiet inom ThorenGruppen. Vi utbildar framtidens ledande entreprenörer och ledare. Vi vill ge eleverna verktygen som krävs för att nytänkande och utveckling, oavsett drömmar och mål.

Thoren Business School har fyra huvudprogram; Business Program, Management Program, Communication Program samt Commerce.Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent för en eller två elever.

Tjänsten kan utformas som en heltidstjänst eller delas upp för att kunna kombineras med pågående studier. Tillsammans med övriga pedagoger skapar du en gynnsam miljö för lärande där fokus ligger på att se den enskilde elevens behov.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att handleda och stödja den enskilda eleven i dennes ordinarie undervisning. Handledningen sker i samarbete med undervisande lärare och genomförs både i klassrum och enskilt. I tjänsten ingår även att stödja eleven då denne genomför sin obligatoriska APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Kvalifikationer
För tjänsten är erfarenhet som elevassistent meriterande. Stor vikt kommer att läggs vid god
samarbetsförmåga, god relationell förmåga och personlig lämplighet. Studerar du till lärare kommer detta ses som en merit. 

Vi erbjuder dig en välfungerade och inkluderande arbetsgrupp där du blir en del av gemenskapen.

Rekrytering
Sista ansökningsdag: 2022-08-31, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För information: Vill du veta mer om vår skola eller tjänsten kontakta gärna rektor Malin Hammargren: malin.hammargren@tbschool.se telefon 0730-500195.

Har du frågor, vill du veta mer om vår skola, vår pedagogik och upplägg? Kontakta oss gärna eller gå in på www.affarsgymnasiet.se.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.Inom ThorenGruppen gör vi allt med MODET att våga förändra, bryta mönster och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa en arbetsplats och skola där alla är välkomna och inkluderade.Läs mer om oss på: thorengruppen.se

Ansök nu

Elevassistenter till Resursskolornas skol- och fritidshemsverksamhet

Elevassistent
Läs mer Aug 17
Om Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildningen från förskola till vuxenutbildning. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet.

Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.Om arbetsplatsen
Resursskolorna är till för elever som är i behov av extra stöd i sin skolutveckling, årskurs 1-9 i Linköpings kommun. Målgruppen är elever i skol- och/eller psykosociala svårigheter under begränsad tid, där målet är att eleven ska kunna återgå till en fungerande ordinarie skolform. Resursskolorna består av 6 skolenheter. Som anställd hos oss arbetar du på en av våra skolenheter med 6-14 elever och ett sammansvetsat arbetslag. Någon gång per läsår träffas personalen från flera enheter för att bland annat byta erfarenheter. Samverkan mellan enheterna sker även under loven. 

Skolorna bedriver sin verksamhet i liten grupp med hög personaltäthet, där det även ges möjlighet att träna socialt samspel. Personalen stöttar vårdnadshavare i sitt föräldraskap samt samverkar med olika myndigheter och personer i elevens/familjens närhet. På de olika skolorna möter pedagoger elever i egna lokaler. Undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättningar och behov, där eleverna erbjuds alla ämnen. Eleverna möts av tydliga, trygga och stabila vuxna. I arbetslagen finns det blandade kompetenser med både lärare och fritidspersonal. Vi arbetar nära eleverna och utgår från de behov som uppstår.

Vi söker nu elevassistenter till våra låg- och mellanstadieskolor, Järdala, Daggkåpan och Kärnpunkten. Skolorna har mellan 6 och 14 elever. Vi söker personal som vill vara med och göra skillnad för elever som har det tufft i skolan, trivs med att arbeta i team nära kollegor och gillar utmaningar att hitta kreativa lösningar. 

Arbetsbeskrivning
Som elevassistent ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i skolan och på fritidshemmet.

Uppdraget är före och efter skoltid i både skolan och i fritidshemmet, arbetstiderna finns inom spannet 06:00 till 18:00. Under skoldagen dagen är du främst resurs i klass och arbetar enskilt med elev vid behov. Innan och efter skoltid är du delaktig i fritidsverksamheten med eleverna.  

I arbetet i skolan finns du med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, du finns med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och är en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. 

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Hos oss på Resursskolorna utformar vi dagarna tillsammans med eleverna utifrån deras behov/önskemål samt styrdokument och läroplan. Det finns utrymme för flera kreativa lösningar för att möta elevernas behov, både socialt och utbildningsmässigt. 

Kvalifikationer
Du som söker har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har eftergymnasial pedagogisk utbildning, så som fritidsledarutbildning. Du har även erfarenhet av arbete inom skola/fritidshem, alternativt ha annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant. Du som söker har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som elevassistent är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 9925

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Aug 10
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".

Läs mer om oss på www.lbs.se.

Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?

Det här söker vi

Vi söker en elevassistent till LBS Kreativa Gymnasiet i Linköping som stöd för en av våra elever. Du ansvarar för elevens hela skoldag, t.ex. möter upp på morgonen, hjälper till med förflyttningar, stöd vid praktiska moment, i matsalen mm. Du har ett nära samarbete med undervisande lärare och specialpedagog.

Vi söker dig med gymnasieutbildning och gärna med erfarenhet av assistentarbete. Du är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Eleven har en funktionsvariation som innebär förflyttning vid toalettbesök.

Hos oss på LBS i Linköping har vi ett tillåtande klimat; alla är välkomna och ska känna sig trygga. Vi arbetar aktivt för att ha en god stämning och en bra arbetsmiljö på skolan så att elever och personal trivs. En trivsam skola med nära mellan lärare, elever och skolledning.

Omfattningen på tjänsten är 100% och det är en visstidsanställning under läsåret 2022/2023. Tillträde sker till skolstart. Rekrytering sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.

Tillträdesdag: 2022-08-16 Placeringsort: Linköping Anställningsform: visstidsanställning Sista ansökningsdag: Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med tf. rektor, Frida Alin, frida.alin@lbs.se.

Är du den vi söker?

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.

Ansök nu