Barnskötare jobb i Linköping

Hitta lediga jobb som Barnskötare i Linköping. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Linköping från den arbetsgivaren.

Barnskötare till förskolor Malmslätt

Barnskötare
Läs mer Dec 1
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.

Inom ramen för denna Barnskötartjänst så utgörs en del av tjänsten i förskolans mottagningskök. Ansvaret i köket innebär att ta emot dagens lunch, lägga upp maten till förskolan, diska och städa efter måltider samt ansvara för egenkontroll för köket. I uppdraget ingår också att beställa livsmedel som förskolan behöver.

Din arbetsplats
Malmslätts förskolor är ett område med sammanslagt sex förskolor. Förskolorna ligger geografiskt nära varandra och i ett område som erbjuder närhet till grönområden och bibliotek.

Vi arbetar för att alla barn ska få möta en likvärdig omsorg och utbildning som anpassas efter varje barns utveckling.

Under läsåret 2023/2024 har vi språk och kulturell mångfald - interkulturellt förhållningssätt som utvecklingsområde, där kulturell mångfald tar en naturlig plats i förskolornas temainriktade arbetssätt samt i miljöerna. Personalen utgår från barnens basbehov samt behov hos enskilda barn utifrån språkutvecklingen där visuellt stöd samt tecken som stöd som ska leda till utveckling av barnens förmåga att förstå och att kommunicera.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.


Tillträde: 2024-01-08 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 12242

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till Ridhusgatan, Förskolor Vimanshäll/Berga

Barnskötare
Läs mer Nov 17
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

Din arbetsplats
Förskoleområdet Vimanshäll/Berga består av totalt fem förskolor, Häggvägen 17, Älgvägen 14, Ridhusgatan 4, Konstruktörsgatan 29 och Vårdkasvägen 3.

Vår vision är att ge varje barn förutsättningar att hitta nya vägar att möta morgondagen. Utbildningen ska präglas av att vara rolig, trygg och lärorik för såväl barn som personal. Våra långsiktiga mål är att utbildningen genomsyras av ett språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt där varje barn ges möjlighet att ha ett reellt inflytande i utbildningen.

Utbildningen utgår från barnets bästa och genomsyras av ett värdegrundsarbete där varje barn möter engagerade vuxna som möjliggör för barnen att använda sin kompetens. Utbildningen och undervisningen sker genom ett målstyrt och projekterande arbetssätt där dokumentation av varje barns utveckling och lärande utgör underlag för reflektion, analys och planering av fortsatt arbete. Detta dokumenteras och analyseras för vidare planering i vårt verktyg Infomentor, för systematiskt kvalitetsarbete. Du ges möjlighet till reflektion tillsammans med kollegorna, men du har också egen pedagogisk utvecklingstid. 

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.

Tillträde: 2024-01-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 12075

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Timvikarier inom förskola

Barnskötare
Läs mer Nov 16
Om jobbet
Vi behöver fylla på vår vikariepool och söker nu flertalet timvikarier till våra två förskolor, Juvelen och Smaragden
Juvelen ligger i Ullstämma och består av fyra avdelningar uppdelade i olika barngrupper. Smaragden på T1 är en mindre förskola med en avdelningen.
Haga Förskolors inriktning naturvetenskap, teknik och matematik innebär att vi ger alla barn möjlighet att utveckla intresset inom dessa kunskapsområden. I vårt pedagogiska arbete ger vi barnen verktyg och förutsättningar som behövs för att de ska utveckla sin förmåga inom naturverksamhet, teknik och matematik.
Vi tror på att alla barn kan utvecklas genom att möta utmaningar på rätt nivå och med rätt stöd. Läroplanen för förskolan genomsyrar allt vi gör. Vi erbjuder en utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där barnen står i fokus. Genom att barnen får upptäcka och utforska omvärlden, med pedagogerna som medupptäckare, läggs grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik.


Vi arbetar med barnen i mindre grupper under dagen för att de ska utvecklas utifrån sin egen förmåga. Det ger barnen möjlighet att skapa relationer, känna tillhörighet och lära av och med varandra. Vi vill lära barnen att hitta sina styrkor, bli medvetna om sina möjligheter och att utveckla sina förmågor utifrån de utmaningar de stöter på.
Dagarna innehåller planerad och spontan undervisning både ute och inne. Vi erbjuder dagar på förskolan som innehåller både aktiviteter och vila flera gånger under dagen, anpassade efter barnens behov.

Du erbjuds
Timmar efter behov
Fria pedagogiska måltider


Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i barngrupp, förmågan att samarbeta, är flexibel, lyhörd, kunna ta egna initiativ och har god kommunikativ förmåga. Du ska ha goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Ansökan
Ansök via helena.gustavsson@hagaforskolor.se och bifoga ditt CV och personliga brev. Märk mailet med "TIMVIKARIE"
Vi kommer att arbeta med urval löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Beställ i god tid då det vanligtvis tar ett par veckor att få utdraget hemskickat.
Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor Helena Gustavsson via mail helena.gustavsson@hagaforskolor.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Norlandia Förskolor i Linköping söker drivna timvikarie för behovsanstäl...

Barnskötare
Läs mer Okt 17
Vi är i behov av timvikarier på våra fyra förskolor i Skogsmyran, Kullerbyttan, Skogslyckan samt Lianens förskola. Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie när vår ordinarie personal inte är på plats, tex sjuk eller VAB. Vi önskar att du som timvikarie ska kunna jobba åtminstone en dag/ vecka för att både du, barnen och personalen ska få en kontinuitet i vem som kommer och jobbar. Du fyller en viktig funktion i organisationen för såväl pedagoger som barnen. Chans finns även till längre vik vid behov.

Vi söker i första hand dig som har en barnskötarutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller pedagog.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad samt har barnet i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan, där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas du kunna ställa upp med kort varsel även i de fall du får en bokning av oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel, lyhörd och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Vi erbjuder dig:

Ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag.

pedagogiska måltider ingår

Kvalifikationer och personliga egenskaper:

- Du talar det svenska språket väl

- Du är flexibel och lösningsfokuserad

- Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa

- Barnskötarutbildning är önskvärt

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform:

Behovsanställning på RAM -avtal

Omfattning: Vid behov

Arbetstid: Utifrån behov, förskolans öppettider är 06.00-17.30

Tillträde: Omgående vid behovInför en ev. intervju förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Beställ utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplats

Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Sista ansökningsdag 14/11-23

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Malin Hasselberg -vikariesamordnare 0725830037Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Timvikarie som barnskötare

Barnskötare
Läs mer Okt 9
Mjärdevi Kooperativa Förskola är ett föräldrakooperativ beläget i Lilla Mjärdevi i Lambohov som startade 1992. För närvarande har vi ca 25 barn i åldern 1-5 år. Vi har en förskola med engagerade pedagoger och ekologiskt tänkande. På förskolan arbetar vi med att stimulera barns utveckling genom att erbjuda lek, lärande och omsorg i åldersintegrerade grupper. Förskolan har egen kock som lagar mat från grunden.
På vår förskola erbjuder vi en verksamhet med mycket utevistelse och en inarbetad och kreativ personal. Förskolan har en varierad pedagogisk verksamhet som, förutom utomhuspedagogik, innehåller mycket sång, musik och teater. Ledord kring pedagogernas arbete är: växande genom samarbete, gemenskap och hänsyn till varandra och världen i stort. Till vår förskola söker vi nu Dig som kan jobba som timvikarie. Vi söker Dig som brinner för att jobba med barn. Du är positiv, glad, initiativrik och arbetsvillig med fart under fötterna. Du är van att jobba i arbetslag. Utbildning som barnskötare är ett stort plus men erfarenhet av arbete med barn är ett krav.
Vi genomför intervjuer löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om vår verksamhet.

Ansök nu

Barnskötare till Vittra Lambohov

Barnskötare
Läs mer Okt 6
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 25 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.

Vittra Lambohov startade hösten 2002 i centrala Lambohov. Vår förskola har varit öppen sedan 2007. Idag har vi ca 230 barn och elever från förskola till skolår 9, varav ca 45 barn på förskolan. Vi har drygt 30 engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag.

Du kan läsa mer om oss på www.vittra.se/lambohov

Detta söker vi:

Vi söker dig som är behörig barnskötare som vill vara med i utvecklingen av vår förskola. Vi ser gärna att du har ett intresse av att arbeta med barns lärande och inflytande. Vi välkomnar dig som både har lång erfarenhet av yrket och dig som är nyexaminerad. Flerårig erfarenhet med barn 1-3 år är meriterande.

På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. För att trivas i denna roll behöver du vara flexibel och känna dig lika bekväm och kompetent att arbeta mot såväl yngre som äldre barn. Som person tror vi att du är motiverad och engagerad samt ansvarsfull, ödmjuk och kreativ. I denna tjänst krävs det att du är strukturerad, drivande och har goda ledaregenskaper. Samtidigt behöver du vara ödmjuk inför våra barn, hela tiden tänka på barnets bästa och deras individuella förutsättningar kopplat till läroplanens mål.

Vi erbjuder:

Hos oss i Vittra möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Som barnskötare får du möjlighet att delta i kollegialt lärande kring barn och barns utveckling i ett av Sveriges ledande friskoleföretag.

Du har din egen individuella utvecklingsplan för att du ständigt ska utvecklas och ta nya kliv i din profession. Då Vittra har 25 skolor och flera förskolor i Sverige och ständigt utvecklas och växer så har vi möjligheten att erbjuda mycket goda utvecklingsmöjligheter.

Vittra har attraktiva anställningsvillkor och erbjuder marknadsmässiga löner. Vittra har kollektivavtal med Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om Vittra Lambohov kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/lambohov.

Låter detta intressant?

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, semestertjänst med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde sker 2024-01-29 eller enligt överenskommelse.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna Mattias Griph, rektor på 013-20 32 71 eller Maria Petersson, arbetslagsledare 013-20 32 72.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Engagerad barnskötare

Barnskötare
Läs mer Okt 4
Förskolan Ugglan söker nu en engagerad barnskötare på 75%. Tjänsten är som resurs för ett barn under sin vistelse på förskolan.
Förskolan Ugglan drivs av LekoGrönt AB som är en fristående förskola i Tallboda. Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare där alla får utvecklas och komma framåt i sitt arbete. Vi vill ligga i framkant med förskolans uppdrag. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbat tillsammans länge och trivs ihop bra. På vår förskola ska alla må bra!
Vem är du?
Vi förutsätter att du är väl förtrogen med förskolans läroplan och tror på allas lika värde. Du har lätt för samarbete och trivs med rutiner. Du tror på barnens förmåga och vill hjälpa dem i deras utveckling. Barnens bästa kommer alltid först!


Vi tar emot ansökningar via mejl: gina.remius@lekogront.se


Vid frågor kontaktar ni rektor Gina Remius via mejl eller telefon.

Ansök nu

Resurs i skola och fritidshem till Vist skola och Norrbergaskolan

Barnskötare
Läs mer Okt 9
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Denna tjänst innebär att på förmiddagarna arbeta i klass och på eftermiddagarna arbeta i fritidshemmet. Arbetsuppgifterna i tjänsten kommer att variera beroende på hur behovet i verksamheten ser ut för dagen och ditt schema kommer därför att anpassas efter det. 

I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Som resurs har du kunskap om skolan och fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

I din roll som resurs förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande. 

Din arbetsplats
Vist skola och Norrbergaskolan ligger i natursköna Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Vist skola är en F-6 skola som läsåret 23/24 kommer att ha drygt 350 elever och Norrbergaskolan i dagsläget en F-1 skola med ca 110 elever. Skolans personal är indelade i ämneslag och arbetslag, med samverkan mellan skolorna. Vi strävar ständigt efter att justera vår undervisning för att nå ökad måluppfyllelse.

På våra skolor finns en väl utvecklad fritidsverksamhet för alla åldrar och som samverkar tätt med skolan. Under hösten 2023 är äntligen samtliga lokaler på Vist skola nyrenoverade och vi har även tillgång till en nybyggd fullstor idrottshall, matsal samt bibliotek för både skola och allmänheten. 

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning tillsammans med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete i skola och fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som resurs är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: 2024-01-08

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11907

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare

Barnskötare
Läs mer Sep 20
Galaxen ligger i bostadsområdet Lambohov och är ett av Linköpings äldsta föräldrakooperativ med 30 års erfarenhet som förskola. Galaxen har idag en barngrupp på ca 30 barn som är indelade i olika grupper baserade på ålder. Personalgruppen består förutom rektorn av två förskollärare, två barnskötare (varav en är föräldraledig) samt en kock. Utefter behov gör även föräldrar arbetsinsats i barngruppen.


Vi erbjuder en härlig barngrupp, trevliga och kompetenta arbetskamrater med bred erfarenhet, en stabil föräldraförening med stort engagemang, korta beslutsvägar och goda möjligheter till påverkan.


På Galaxen gäller kollektivavtal och personalgruppen har friskvårdbidrag, arbetskläder och fria måltider.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Barnskötare:
Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs.
I övrigt skall barnskötaren:
• medverka till att den av styrelsen fastställda målsättningen för verksamheten förverkligas.
• medverka vid planering av den pedagogiska verksamheten samt ansvara för de av rektorns delegerade arbetsuppgifterna.
• hålla sig väl informerad om utvecklingen inom verksamhetsområdet.
• medverka till att den pedagogiska planeringen genomförs som planerat samt delta i det pedagogiska arbetet.
• utföra visst städarbete enligt rektorns/styrelsens anvisningar.
• utföra de arbetsuppgifter som rektorn/styrelsen beslutar samt i övrigt efter rektorns ledning och direktiv.
• utöva materielvård.
• vid behov hjälpa till med andra inom förskolan förekommande arbetsuppgifter.


Som barnskötare är du lösningsinriktad, engagerad och en god förebild.
Ett nära samarbete med föräldrar och personal är ett naturligt inslag hos oss vilket betyder att god samarbetsförmåga är nödvändig.


Alla som arbetar på Galaxen följer de normer och värden som anges i förskolans läroplan.


I läroplan för förskolan står att utbildningen ska ”främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.


För oss är det viktigt att bemöta varandra med respekt, tillit och hänsyn. Utbildningen ska präglas av öppenhet och att barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om varandra.
Beskrivning av kvalifikationer:


Vem är du?


Vi söker dig som är en positiv, initiativrik, flexibel och ansvarstagande person. Har en god samarbetsförmåga samt en stor lust och vilja att vara en pusselbit i varje enskilt barns utveckling.


Du som söker har barnskötare utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.


Din ansökan ska innehålla kopia på utdrag från belastningsregistret och original tas med till intervjun.


Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker tjänsten via e-post.


Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Förskolevikarie på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Barnskötare
Läs mer Sep 15
Hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen Förskolebemanning!
PersonalExpressen är ett bemanningsföretag inom förskolan som finns till för att skapa en positiv skillnad för både vuxna och barn i deras liv. Vårt ledord är kvalitet och det viktigaste för oss är att du som vår medarbetare trivs på din arbetsplats genom oss, samtidigt som du känner att du utvecklas på det personliga planet!
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom förskolan och som trivs att arbeta med barn i förskolemiljö. Det viktigaste är att du brinner för barnens utveckling samt att du har ett stort personligt engagemang i ditt arbete. Vi söker såväl dig som är utbildad barnskötare som vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskolan som vi söker dig som har en stor nyfikenhet inför att prova på att arbeta inom förskolan. Hos oss är alla som älskar att arbeta med barn välkomna och vi anpassar givetvis alltid uppdragen utefter dina tidigare individuella yrkeserfarenheter!
Arbeta på dina egna villkor med högre lön!
Det finns två olika sätt att arbeta på när man är anställd hos oss. Det första alternativet innebär att du styr helt och hållet över din egen arbetstid. Du anmäler dig som tillgänglig i vår app de dagar du vill arbeta och blir då bokad på olika dagsvikariat som förskolevikarie på olika förskolor olika dagar. Det här ger dig en unik möjlighet att testa på att arbeta på olika förskolor med olika pedagogiska filosofier. Det går också utmärkt att kombinera detta alternativ med studier eller andra deltidsjobb. Det andra alternativet innebär att du anmäler intresse till oss för ett längre uppdrag. Vi får många förfrågningar till oss som varierar mycket i både tjänstgöringsgrad och uppdragstid. Vi samarbetar med en lång rad förskolor över hela landet, såväl kommunala som privata. Hos oss kommer du alltid att hitta ett uppdrag som passar just dig - hur du än själv föredrar att jobba!
Oavsett hur du väljer att arbeta tillsammans med oss kommer du alltid att vara garanterad en högre lön hos oss än om du hade arbetat som anställd direkt på en förskola - vi står upp för våra förskolevikariers löner vilket gör att du som vår medarbetare alltid kan känna dig trygg med att du har en arbetsgivare som är lojal med dig. Vi förstår att du kommer att värdera en arbetsgivare högt som också värderar dig högt tillbaka!
Sök in till oss på PersonalExpressen Förskolebemanning redan idag!
Hjärtligt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med dig!

Ansök nu

Barnskötare till förskolan Melskogsvägen i Sturefors/Bestorp/Brokind

Barnskötare
Läs mer Aug 28
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att "stimulera barns utvecklings och lärande" samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och formas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

Din arbetsplats
Förskolorna i området Sturefors, Bestorp, Brokind ligger naturskönt nära till skog och vatten. Vår vision är "Vi får varje barn att lyckas”. Engagemang, kompetens och arbetsglädje är våra ledord.

Nu söker vi barnskötare till förskolan Melskogsvägen. Förskolan består av tre avdelningar och en förskolebuss. Den aktuella tjänsten är placerad på en av de tre avdelningarna. Förskolan Melskogsvägen ligger i natursköna Brokind med promenadavstånd till skog och andra utmanande lekmiljöer.

Som barnskötare i området kommer du att vara en del av ett arbetslag som ständigt lär och utvecklas. Här arbetar engagerade och stolta pedagoger med erfarenhet och kompetens. Fokusområde är språkutveckling och ett gemensamt tema är djur och natur. Vi arbetar i mindre barngrupper och vårt mål är att alla barn ska uppleva en rolig, trygg och lärorik förskolemiljö.

I förskoleområdet har vi tillgång till specialpedagog, förste förskollärare, hälsoinspiratörer, IKT-ansvarig och kulturombud. Vi satsar på att utveckla förskolans lärmiljöer för att skapa en mer lustfylld och lärande miljö.

Som arbetsgivare vill vi ligga i framkant i det pedagogiska arbetet och ständigt utveckla våra arbetsmetoder. Vi vill också skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom förmånliga anställningsvillkor som utökad partiell föräldraledighet och generös friskvårdsersättning. Vi erbjuder även regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: 2023-11-01 eller enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11745

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Timvikarier inom förskola

Barnskötare
Läs mer Aug 31
Om jobbet
Vi behöver fylla på vår vikariepool och söker nu flertalet timvikarier till våra två förskolor, Juvelen och Smaragden
Juvelen ligger i Ullstämma och består av fyra avdelningar uppdelade i olika barngrupper. Smaragden på T1 är en mindre förskola med en avdelningen.
Haga Förskolors inriktning naturverksamhet, teknik och matematik innebär att vi ger alla barn möjlighet att utveckla intresset inom dessa kunskapsområden. I vårt pedagogiska arbete ger vi barnen verktyg och förutsättningar som behövs för att de ska utveckla sin förmåga inom naturverksamhet, teknik och matematik.
Vi tror på att alla barn kan utvecklas genom att möta utmaningar på rätt nivå och med rätt stöd. Läroplanen för förskolan genomsyrar allt vi gör. Vi erbjuder en utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där barnen står i fokus. Genom att barnen får upptäcka och utforska omvärlden, med pedagogerna som medupptäckare, läggs grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik.

Vi arbetar med barnen i mindre grupper under dagen för att de ska utvecklas utifrån sin egen förmåga. Det ger barnen möjlighet att skapa relationer, känna tillhörighet och lära av och med varandra. Vi vill lära barnen att hitta sina styrkor, bli medvetna om sina möjligheter och att utveckla sina förmågor utifrån de utmaningar de stöter på.
Dagarna innehåller planerad och spontan undervisning både ute och inne. Vi erbjuder dagar på förskolan som innehåller både aktiviteter och vila flera gånger under dagen, anpassade efter barnens behov.

Du erbjuds
Timmar efter behov
Fria pedagogiska måltider


Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i barngrupp, förmågan att samarbeta, är flexibel, lyhörd, kunna ta egna initiativ och har god kommunikativ förmåga. Du ska ha goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Ansökan
Ansök via helena.gustavsson@hagaforskolor.se och bifoga ditt CV och personliga brev. Märk mailet med "TIMVIKARIE"
Vi kommer att arbeta med urval löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Beställ i god tid då det vanligtvis tar ett par veckor att få utdraget hemskickat.
Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor Helena Gustavsson via mail helena.gustavsson@hagaforskolor.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Pooltjänst till Norlandia förskolor AB

Barnskötare
Läs mer Aug 25
Beskrivning av tjänsten

Vi söker nu 4 barnskötare som ska utgöra en pool för våra fyra förskolor Kullerbyttan, Lianen, Skogslyckan och Skogsmyran. Du kommer ha en basplacering på en av förskolorna men ska vara redo att arbeta i hela vårt område.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad samt har barnet i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan, där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som pool förväntas du vara flexibel, lyhörd och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Du ser det kompetenta barnet samt att olikheter är en tillgång. Du har ett stort engagemang och arbetsglädje. Du har lätt att skapa goda kontakter med barn, vårdnadshavare och pedagoger. Du vill bidra till att skapa en god pedagogisk miljö för lek, undervisning, utveckling och lärande. Du har tydligt barnfokus som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen samt intresse för natur och utevistelse.

Vi lägger stor vikt vid kompetens, ansvarskänsla, respektfullt förhållningssätt och engagemang.

Vi erbjuder dig
Ett roligt och omväxlande arbete tillsammans med engagerade kollegor där du får göra skillnad i barnens vardag.

Pedagogiska måltider ingår

Arbetskläder


Kvalifikationer och personliga egenskaper
- Barnskötarutbildning
- Flexibel
- Lyhörd
- Initiativförmåga
- Lösningsfokuserad
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 70-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Övrig information
- Anställningsform: Visstid
- Omfattning: 80%
- Arbetstid: 7:30-17:00
- Tillträde: 4 sep- 30 april


Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.

Sista ansökningsdag 1/9-23

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Gabriella Kindstrand - 0725-895525
Helane Ermagan - 0722-330360Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Förskolepedagoger till Valkebo förskolor

Barnskötare
Läs mer Jul 4
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som förskolepedagog ska du ha kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag. I rollen som förskolepedagog ska du utifrån din egna specifika ämneskompetens bidra till att utveckla verksamheten så att läroplanens mål och intentioner uppfylls.

Förskolepedagoger är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som förskolepedagog ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.

Din arbetsplats
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! Vårt prioriterade målområde för läsåret är att utveckla barnens förmåga att lyssna och samtala. Genom detta vill vi; Att barnet ökar sin förmåga att kommunicera genom tal, kroppsspråk, tecken och bildstöd. Valkebo förskolor är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt nio förskolor och en dagbarnvårdare. Valkebo förskolor knyts samman via expeditionen på Valkebo skola där våra rektorer, specialpedagoger och administration finns. Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet!

Du som söker
Du som söker har en genomförd eftergymnasial utbildning (motsvarande minst ett år på heltid) inom relevant område. Relevanta områden kan vara pedagogik eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt att du har tillägnat dig erfarenhet av arbete inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskolepedagog är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11151

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Norlandia Förskolor i Linköping söker drivna timvikarie för behovsanstäl...

Barnskötare
Läs mer Aug 1
Vi är i behov av timvikarier på våra fyra förskolor i Skogsmyran, Kullerbyttan, Skogslyckan samt Lianens förskola. Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie när vår ordinarie personal inte är på plats, tex sjuk eller VAB. Vi önskar att du som timvikarie ska kunna jobba åtminstone en dag/ vecka för att både du, barnen och personalen ska få en kontinuitet i vem som kommer och jobbar. Du fyller en viktig funktion i organisationen för såväl pedagoger som barnen. Chans finns även till längre vik vid behov.

Vi söker i första hand dig som har en barnskötarutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller pedagog.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad samt har barnet i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan, där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas du kunna ställa upp med kort varsel även i de fall du får en bokning av oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel, lyhörd och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Vi erbjuder dig:

Ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag.

pedagogiska måltider ingår

Kvalifikationer och personliga egenskaper:

- Du talar det svenska språket väl

- Du är flexibel och lösningsfokuserad

- Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa

- Du måste ha fyllt 19 år

- Barnskötarutbildning är önskvärt

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform:

Behovsanställning på RAM -avtal

Omfattning: Vid behov

Arbetstid: Utifrån behov, förskolans öppettider är 06.00-17.30

Tillträde: Omgående vid behovInför en ev. intervju förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Beställ utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplats

Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Sista ansökningsdag 11/8-23

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Malin Hasselberg -vikariesamordnare 0725830037Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Pooltjänst till Norlandia förskolor AB

Barnskötare
Läs mer Aug 2
Beskrivning av tjänsten

Vi söker nu 4 barnskötare som ska utgöra en pool för våra fyra förskolor Kullerbyttan, Lianen, Skogslyckan och Skogsmyran. Du kommer ha en basplacering på en av förskolorna men ska vara redo att arbeta i hela vårt område.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad samt har barnet i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan, där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som pool förväntas du vara flexibel, lyhörd och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Du ser det kompetenta barnet samt att olikheter är en tillgång. Du har ett stort engagemang och arbetsglädje. Du har lätt att skapa goda kontakter med barn, vårdnadshavare och pedagoger. Du vill bidra till att skapa en god pedagogisk miljö för lek, undervisning, utveckling och lärande. Du har tydligt barnfokus som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen samt intresse för natur och utevistelse.

Vi lägger stor vikt vid kompetens, ansvarskänsla, respektfullt förhållningssätt och engagemang.

Vi erbjuder dig
Ett roligt och omväxlande arbete tillsammans med engagerade kollegor där du får göra skillnad i barnens vardag.

Pedagogiska måltider ingår

Arbetskläder


Kvalifikationer och personliga egenskaper
- Barnskötarutbildning
- Flexibel
- Lyhörd
- Initiativförmåga
- Lösningsfokuserad
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 70-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Övrig information
- Anställningsform: Visstid
- Omfattning: 80%
- Arbetstid: 7:30-17:00
- Tillträde: 4 sep- 30 april


Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.

Sista ansökningsdag 11/8-23

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Gabriella Kindstrand - 0725-895525
Helane Ermagan - 0722-330360Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Pooltjänst till Norlandia förskolor AB

Barnskötare
Läs mer Aug 1
Beskrivning av tjänsten

Vi söker nu 4 barnskötare som ska utgöra en pool för våra fyra förskolor Kullerbyttan, Lianen, Skogslyckan och Skogsmyran. Du kommer ha en basplacering på en av förskolorna men ska vara redo att arbeta i hela vårt område.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad samt har barnet i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan, där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som pool förväntas du vara flexibel, lyhörd och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Du ser det kompetenta barnet samt att olikheter är en tillgång. Du har ett stort engagemang och arbetsglädje. Du har lätt att skapa goda kontakter med barn, vårdnadshavare och pedagoger. Du vill bidra till att skapa en god pedagogisk miljö för lek, undervisning, utveckling och lärande. Du har tydligt barnfokus som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen samt intresse för natur och utevistelse.

Vi lägger stor vikt vid kompetens, ansvarskänsla, respektfullt förhållningssätt och engagemang.

Vi erbjuder dig
Ett roligt och omväxlande arbete tillsammans med engagerade kollegor där du får göra skillnad i barnens vardag.

Pedagogiska måltider ingår

Arbetskläder


Kvalifikationer och personliga egenskaper

- Barnskötarutbildning

- Flexibel

- Lyhörd

- Initiativförmåga

- LösningsfokuseradOm Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 70-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Övrig information

- Anställningsform: Visstid

- Omfattning: 80%

- Arbetstid: 7:30-17:00

- Tillträde: 4 sep- 30 april

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.

Sista ansökningsdag 11/8-23

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:

Gabriella Kindstrand - 0725-895525
Helane Ermagan - 0722-330360Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Norlandia Förskolor i Linköping söker drivna timvikarie för behovsanstäl...

Barnskötare
Läs mer Aug 1
Vi är i behov av timvikarier på våra fyra förskolor i Skogsmyran, Kullerbyttan, Skogslyckan samt Lianens förskola. Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie när vår ordinarie personal inte är på plats, tex sjuk eller VAB. Vi önskar att du som timvikarie ska kunna jobba åtminstone en dag/ vecka för att både du, barnen och personalen ska få en kontinuitet i vem som kommer och jobbar. Du fyller en viktig funktion i organisationen för såväl pedagoger som barnen. Chans finns även till längre vik vid behov.

Vi söker i första hand dig som har en barnskötarutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller pedagog.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad samt har barnet i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan, där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas du kunna ställa upp med kort varsel även i de fall du får en bokning av oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel, lyhörd och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Vi erbjuder dig:

Ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag.

pedagogiska måltider ingår

Kvalifikationer och personliga egenskaper:

- Du talar det svenska språket väl

- Du är flexibel och lösningsfokuserad

- Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa

- Barnskötarutbildning är önskvärt

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform:

Behovsanställning på RAM -avtal

Omfattning: Vid behov

Arbetstid: Utifrån behov, förskolans öppettider är 06.00-17.30

Tillträde: Omgående vid behovInför en ev. intervju förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Beställ utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplats

Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Sista ansökningsdag 11/8-23

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Malin Hasselberg -vikariesamordnare 0725830037Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem till Harvestadsskolorna

Barnskötare
Läs mer Jul 14
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande. I din roll som barnskötare i fritidshem kommer du även att arbeta på mellanstadiet som resurs och extrastöd till elever. 

Din arbetsplats
Harvestadsskolorna består av Harvestadsskolan som byggdes 2015 och Bogestadsskolan som stod klar under 2018. Fritidshemmet har fem avdelningar och arbetar utifrån teman, dessa teman har våra ledord ”Kunskap”, ”Trygghet” och ”Engagemang” som sin utgångspunkt. På Harvestadsskolornas fritidshem finns det en förstelärare som träffar lärarna i fritidshem regelbundet varje vecka. 

Vår vision är "Harvestadsskolan - kunskap, trygghet och engagemang för alla, hela dagen". Var med och fortsätt driva skolutveckling i vår organisation. Välkommen med din ansökan till oss!

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning tillsammans med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2024-06-30

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11653

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Resursperson till blind flicka på Kyrkbackens förskola

Barnskötare
Läs mer Jul 5
Vist/Vårdnäs pastorat, som ligger i det vackra eklandskapet, söker en resursperson till förskolan Kyrkbacken i Vårdnäs. Kyrkbacken har 22 barn i åldrarna 1-5 år.

Resursperson till blind flicka på Kyrkbackens förskola i Vårdnäs

Har du erfarenhet av att arbeta med barn som har särskilda behov?

Kan du öppna dörrar, skapa trygghet och bygga förtroende?

Är du en omsorgsfull person med pedagogisk insikt?

Då är du välkommen till oss!

Foto: Gustaf Hellsing

Din roll som resursperson

Din uppgift är att vara resurs för en blind flicka under vistelsetiden på förskolan. Du blir självklart en naturlig del av det övriga arbetslaget som består av två förskollärare och två barnskötare, alla med gedigen kompetens och erfarenhet. Ni gör också det pedagogiska arbetet tillsammans. Regelbunden handledning genomförs av rektor och kontaktperson från Syncentralen.

På Kyrkbackens förskola arbetar vi för att alla barn ska rustas för ett livslångt och lustfyllt lärande där deras rätt till trygghet, utveckling och meningsfulla relationer bejakas och värdesätts.
Vår huvudmans värdegrund ger oss dessutom en särskild blick för barnets andliga utveckling så som det beskrivs i FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi tror på det kompetenta barnet, som redan besitter kunskap. Vårt uppdrag är därför att utmana varje barns eget kunnande utifrån deras intressen och förutsättningar.

Kvalifikationer

Vi ser helst att du har en bakgrund som barnskötare eller motsvarande erfarenhet. Du har en god pedagogisk insikt och erfarenhet av att arbeta med barn som har särskilda behov.

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten. Du är en trygg, varm och ansvarstagande person som kan skapa goda relationer med såväl barn som vårdnadshavare.

Du ser det som en självklarhet att utbilda dig själv inom området för att kunna följa barnets utveckling i de olika åldrarna. Vi förutsätter att du delar Svenska Kyrkans värderingar.

Tjänsten

Tjänsten är på 75% och initialt en särskild visstidsanställning på 360 dagar som därefter kommer att övergå i en tillsvidareanställning. Uppdraget som resursperson löper fram till barnet slutar förskolan i juni 2028.

Placeringsort är Vårdnäs.

Tillträde i september 2023 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan allra senast 6 augusti via länken nedan. Vi kommer att göra urval fortlöpande under ansökningstiden.

Frågor angående tjänsten besvaras av rektor Martin Malmström, 013 411 04 eller HR-konsult Louise Giljam, 0723-24 23 26.

Läs mer om oss på vår webbplats, www.svenskakyrkan.se/vistvardnas/kyrkbackens-forskola

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem till Kvinnebyskolan

Barnskötare
Läs mer Jul 4
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande. 

I tjänsten ingår ett resursuppdrag mot elever i behov av stöd under skoltid och tjänstgöring på fritidshemmet på eftermiddagen. Du ingår i arbetslaget för fritidshemmen och är med och utvecklar verksamheten på fritidshemmet tillsammans med kollegorna. En av tjänsterna riktar sig mot åk 6 och den andra mot åk 1. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att ordinarie innehavare av tjänsten kommer att studera.

Din arbetsplats
Kvinnebyskolan ligger i ett lugnt och lummigt område i Hjulsbro i Linköping. Skolan omges av en fin utemiljö med oändliga möjligheter! Vi har nyligen genomgått en ny- och ombyggnation, sedan ett år tillbaka har vi en nyrenoverad skola att skapa goda lärmiljöer i.

Vi är en tvåparallellig skola med ca 370 elever i årskurserna F-6. Vår vision är att ?Alla elever ska bli sitt bästa jag? och våra ledord är Trygghet, Hälsa och Lärande. På skolan finns tre arbetslag; F-3, 4-6 och fritidshemmen samt ett elevhälsoteam.

All personal på skolan ingår i en lärandegrupp där det kollegiala lärandet står i centrum. Kvinnebyskolan präglas av ett positivt klimat där viljan att hela tiden utveckla verksamheten finns. Eftersom de flesta eleverna är inskrivna på fritidshemmen arbetar vi ständigt med att se hur elevernas lärande kan förstärkas genom ett tätt samarbete mellan skola och fritidshem.

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning tillsammans med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
Tillträde: 2023-08-21 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Vikariat till och med 2024-06-30

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11558

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till Personalkooperativet Albatrossen

Barnskötare
Läs mer Jun 30
Välkommen till förskolan Albatrossen. Förskolan drivs som ett personalkooperativ. Albatrossen har varit verksam sedan 1993. Vi flyttade in i nybyggda och fräscha lokaler januari 2021. Förskolan är belägen i Gottfridsberg. Vi har tre avdelningar med upptill 55 barn; Fisken (1-3 år) respektive Delfinen och Fyren (3-5 år). Vår uppskattade kock lagar alla måltider från grunden och tillbehör såsom nybakat bröd.
På Albatrossens förskola vill vi att det ska vara roligt, spännande och utvecklande för barnen att komma till oss och att föräldrarna ska känna sig trygga och nöjda när de lämnar sina barn.
Är du en barnskötare som vill var med och utveckla vår undervisning?
Motiveras du av att se barns lärande och är självständig och driven. Som ser till förskolans helhet och vill utvecklas i din yrkesroll. En lagspelare som vurmar för kollegialt lärande, ta då chansen att bli vår nästa kollega!
Hos oss kommer du snabbt in i arbetslaget och vårt arbetssätt. Vi är en kooperativ förskola där beslutsvägarna är korta.
ARBETSBESKRIVNING
Vi arbetar med en hög ambition och är ett positivt och utvecklingsinriktat gäng. Vi värnar en lugn och trygg arbetsmiljö för både barn och vuxna.
Förhållningssättet, värdegrunden och bemötandet är grunden och vi har satsat mycket på våra lärmiljöer då vi byggt upp vår miljö från grunden när vi flyttade in i vår nya lokaler.
Hos oss går lek och lärande i varandra och pedagogerna stimulerar barnen til att prova nya utmaningar och viljan att forska vidare.
Med leken som grund tror vi på det kompetenta barnet. Vi lägger stor vikt vid att du delar vårt med-forskande arbetssätt och arbetar analyserande samt har ett professionellt bemötande gentemot barn , vårdnadshavare och kollegor.
Våra ledord är;
* Trygg Lärorik Rolig Verksamhet.
*Nyfikna Kreativa Kompetenta Barn och Pedagoger. Våra två fokusområden är Hållbar utveckling och Språk. Våra läroplansmål kommande hösttermin är utifrån dessa två fokusområden. Allt i samklang med barnens delaktighet i undervisningen och sitt egna lärande.
Vi värnar det kollegiala lärandet där vi bidrar kunskap och kompetens.
Vi erbjuder dig gemensam reflektionstid i arbetslaget och enskild planeringstid varje vecka.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som med engagemang och nyfikenhet vill vara med i förskolans och arbetslagets utvecklingsarbete utifrån förskolans läroplan.
Du sätter barnens bästa i fokus och skapar trygghet. Du kan skapa goda relationer och förtroende och är framåtsträvande i din profession. Som person är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process samt utifrån en väl förankrad värdegrund. Du underhåller relationer och förstår värdet av välfungerande samarbeten. Tillsammans med arbetslaget leder du arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete och ser till att läroplanens mål och ambitioner förverkligas i barnens lärande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att maila din ansökan på adress;
forskolan.albatrossen@gmail.com
Ansök senast 30 juli. Bifoga ditt CV.
Om anställningen
Lön enligt avtal.
Anställningsvillkor
Heltid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansök nu

Barnskötare till Musikförskolan Änglastämman

Barnskötare
Läs mer Jun 26
Är du intresserad av att arbeta på en mindre förskola där du får vara delaktig och där ditt engagemang till fantasifullt och lekfullt lärande värdesätts? Vill du även vara en del av ett team där du dagligen arbetar för att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö?
Vi söker nu en kompetent barnskötarresurs som kommer anta en viktig roll på vår förskola.
Änglastämman ligger centralt beläget i ett stort trivsamt hus med fin innergård och närhet till många roliga utflyktsmål. Förskolan har plats för 27 barn med två åldersindelade avdelningar, 1-2 år och 3-5 år där du främst kommer att arbeta med de äldre barnen. Du arbetar dagligen tillsammans med dina 6 kollegor och du kommer från starten av din anställning få god stöttning och introduktion i arbetet.
Förskolan är ett föräldrakooperativ där du arbetar nära föräldrar och styrelse. Du ges stor möjlighet att påverka din arbetssituation och genomföra idéer för goda undervisningsmiljöer. Förskolan har en musikprofil vilket innebär att vi arbetar för att ta vara på barnens musikaliska förmågor.
Du erbjuds
Marknadsmässiga löner
Betalda pedagogiska måltider
Möjlighet till individuell kompetensutveckling
FriskvårdsbidragArbetsuppgifter
Som barnskötare bidrar du till undervisningen i förskolan och att läroplanens mål och riktlinjer förverkligas i verksamheten. Du arbetar främst mot barn i behov av särskilt stöd där din ledning och stimulans ger barnen rätt förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Tjänsten passar dig som är lugn, trygg och van att arbeta med ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande. Du analyserar, löser problem och arbetar förebyggande. Du kan sätta dig in i andras perspektiv och anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ser det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med tecken som stöd (TAKK) för att stimulera barnens språkutveckling. Vidare har du ett professionellt bemötande gentemot alla våra barn såväl som vårdnadshavare och kollegor.
Krav
Har en utbildning som barnskötare eller motsvarande
Har tidigare erfarenhet av förskoleverksamhet
Goda kunskaper i svenska i tal och skriftÖvrig information
Start: Augusti - september
Anställningen är tidsbegränsad till 2406 med goda möjligheter till förlängning.
Omfattning: 75 %
Placering: Centrala Linköping, Linnégatan 2 B
Sök tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till forskolechef@anglastamman.se. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.

Ansök nu

Förskolepedagog till förskolan Lunnevadsvägen 1, Valkebo

Barnskötare
Läs mer Jul 4
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som förskolepedagog ska du ha kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag. I rollen som förskolepedagog ska du utifrån din egna specifika ämneskompetens bidra till att utveckla verksamheten så att läroplanens mål och intentioner uppfylls.

Förskolepedagoger är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som förskolepedagog ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.

Din arbetsplats
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! Vårt prioriterade målområde för läsåret är att utveckla barnens förmåga att lyssna och samtala. Genom detta vill vi; Att barnet ökar sin förmåga att kommunicera genom tal, kroppsspråk, tecken och bildstöd. Valkebo förskolor är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt nio förskolor och en dagbarnvårdare. Valkebo förskolor knyts samman via expeditionen på Valkebo skola där våra rektorer, specialpedagoger och administration finns. Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet!

Du som söker
Du som söker har en genomförd eftergymnasial utbildning (motsvarande minst ett år på heltid) inom relevant område. Relevanta områden kan vara pedagogik eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt att du har tillägnat dig erfarenhet av arbete inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskolepedagog är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11152

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem till Vallastadens skola

Barnskötare
Läs mer Jun 22
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande. 

Din arbetsplats
Vallastadens skola startade hösten 2017 och inryms i moderna och stimulerande lärmiljöer såväl inne som ute. Utomhusmiljön erbjuder stora ytor med bollplan, skog, grillplats och olika lekinstallationer. Grundskolan består av ca 350 elever. Skolan är tvåparallellig i årskurs F-6 och har ett fritidshem med två avdelningar. 

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Dessa hörnstenar grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna på ett positivt sätt och med ett lågaffektivt bemötande. Som en del i vårt arbete för att skapa en god arbetsmiljö och start på arbetsplatsen, tilldelas nyanställda en mentor som kan finnas som stöd i de frågor som kan förekomma vid en påbörjad anställning. 

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning tillsammans med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lsär11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
Tillträde: 2023-08-07

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11548

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till förskolor Valkebo

Barnskötare
Läs mer Jun 19
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

Din arbetsplats
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! Vårt prioriterade målområde för läsåret är att utveckla barnens förmåga att lyssna och samtala. Genom detta vill vi; Att barnet ökar sin förmåga att kommunicera genom tal, kroppsspråk, tecken och bildstöd.

Valkebo förskolor är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt elva förskolor och en dagbarnvårdare. Valkebo förskolor knyts samman via expeditionen på Valkebo skola där våra rektorer, specialpedagoger och administration finns.

Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet!

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

 

Övrig information
Tillträde: enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 6

Ref. nr: 11478

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till förskolor Vidingsjö

Barnskötare
Läs mer Jun 15
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

Din arbetsplats
Välkommen till Vidingsjö/Vallastaden/Mjärdevi förskolor. Vi består av förskolorna Grengatan 21, Vidingsjö by 3-4, Järnåldersgatan 27, Middagsgatan 27, Bronsåldersgatan 50, Schiörlinsgata 2 och Teknikringen 18. Vi söker nu barnskötare till Vidingsjö by och Bronsåldersgatan.

Förskolorna präglas av ett generöst klimat där både ”barn och pedagoger ska få bli sitt bästa jag”. En arbetsmiljö där pedagoger vill och vågar bidra och där kompetenser tas tillvara. Några ledord som ligger oss varmt om hjärtat inom vårt område är prestigelöshet, mod och likvärdighet. Är man öppen för att utvecklas tillsammans med andra så infinner sig modet och självtilliten att tillsammans utveckla förskolans praktik och verka för en ökad likvärdighet.

På förskolorna arbetar pedagoger som genom samverkan, engagemang och flexibilitet skapar möten där barn erbjuds en trygg och stimulerande utbildning. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Inom utbildningen bedrivs både planerad och spontan undervisning som kontinuerligt följs upp. För att få en god balans i undervisningen och undervisningens innehåll, så ligger både pedagogernas intentioner och barnens nyfikenhet och förundran till grund för det lärande samspelet.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
Tillträde: 2023-08-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11488

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till förskolor Vimanshäll/Berga

Barnskötare
Läs mer Jun 20
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.  

Din arbetsplats
Förskoleområdet Vimanshäll/Berga består av toltalt fem förskolor: Häggvägen, Ridhusgatan, Älgvägen, Konstruktörsgatan samt Vårdkasvägen. Just nu söker vi Barnskötare till Konstruktörsgatan och Vårdkasvägen. 

Vår vision är att ge varje barn förutsättningar att hitta nya vägar att möta morgondagen och att utbildningen ska präglas av att vara rolig, trygg och lärorik för såväl barn som personal. Våra långsiktiga mål är att utbildningen genomsyras av ett språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt där varje barn ges möjlighet att ha ett reellt inflytande i utbildningen. Utbildningen utgår från barnets bästa och genomsyras av ett värdegrundsarbete där varje barn möter engagerade vuxna som möjliggör för barnen att använda sin kompetens. Utbildningen och undervisningen sker genom ett målstyrt och projekterande arbetssätt. Du ges möjlighet till reflektion i arbetslaget för att utveckla utbildningen, du ges också möjlighet till enskild reflektion med stöd av förskollärare.

Vi söker nu en barnskötare till Konstruktörsgatan. Vi erbjuder dig en arbetsplats med fyra avdelningar med tillgång till flera lokaler där det finns stora möjligheter och tillgångar till att utveckla stimulerande lärmiljöer, såväl inomhus som utomhus. Vi har även god samverkan med övriga förskolor och skolor i området. Erfarna och utbildade förskollärare och barnskötare som är kompetenta, väl insatta och driver vårt systematiska arbetssätt med lust och engagemang.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: 2023-08-07 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11481

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem till Nykil skola och Rappestad skola

Barnskötare
Läs mer Jun 8
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande. Vi söker nu två barnskötare i fritidshem till Nykil skola och en barnskötare i fritidshem till Rappestad skola. Välkommen med din ansökan!

Din arbetsplats
Välkommen till NUR-skolorna. NUR är ett skolområde bestående av Nykil, Ulrika och Rappestad skolor. Nykil är en åk F-6 skola och Ulrika och Rappestad åk F-3 där det sammanlagt går cirka 300 elever. Skolorna har närhet till fantastisk natur som inspirerar till utomhusaktiviteter, utflykter och utomhuspedagogik. 

Nykil skola ligger mitt i Nykils samhälle. Skolan har flera byggnader placerade på en stor skolgård som ger aktivitet och samspel i lugn och vacker miljö. Skollokalerna är väl tekniskt utrustade och våra elever har god tillgång till digitala verktyg. Rappestad skola är en liten landsbygdsskola som ligger mitt i Rappestad. Skollokalerna är väl tekniskt utrustade och våra elever har god tillgång till digitala verktyg.

På våra skolor arbetar vi aktivt för trygghet, studiero och att alla elever ska lyckas. Vi skapar goda relationer vilket avspeglar sig i våra goda resultat. Vi vill att våra elever ska utvecklas till trygga och självständiga människor som tror på sig själva och ser möjligheter.

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning tillsammans med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

För den här tjänsten krävs körkort och tillgång till bil.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning till och med juni 2024

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 11461

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Resurstjänst sökes till Skogsmyrans förskola

Barnskötare
Läs mer Maj 19
Välkommen till en härlig arbetsplats där glädje, gemenskap och innovation fyller dagarna. Är du utbildad barnskötare eller har annan passande utbildning som söker nya utmaningar och som vill arbeta i ett team med högt i tak och glatt humör?
Nu har du chansen att få vara en del av vårt härliga gäng!

Vi söker dig som har erfarenhet att stötta barn med funktionsvariationer och förstår barns olika behov, rättigheter samt bemöter barn med respekt för den kunskap de förmår i den aktuella situationen.
Meriterande är om du har erfarenhet kring barn som har autism och kunskap om lågaffektivt bemötande.

Vi är en nytänkande förskola som utmanar det traditionella. Tillsammans med dina kollegor vill vi att du driver och utvecklar utbildningen enligt läroplanen samt Norlandia förskolors koncept. Du arbetar med barnets bästa i fokus. Kunskap och Innovation är en stor del av verksamheten och vi erbjuder barnen ”Nya upptäckter-varje dag!”. Det betyder att du är en medforskande pedagog och är lyhörd för barnens intressen och behov.

Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller annan lämplig utbildning som vill arbeta med att se det kompetenta barnet samt att olikheter är en tillgång. Du har ett stort engagemang och arbetsglädje. Du arbetar aktivt för att skapa stimulerande, tillgängliga och utvecklande lärmiljöer. Du har ett gott förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och kollegor som präglas av tron på allas lika värde och att alla vill och kan. Vi vill att du är positiv, sprider glädje och arbetsvilja. Du är en drivande person som inspirerar andra i det pedagogiska arbetet, tar egna initiativ och är ansvarsfull.

Vi lägger stor vikt vid kompetens, ansvarskänsla, respektfullt förhållningssätt och engagemang.Krav för anställning
-Barnskötarutbildning eller annan passande utbildning
- Du talar det svenska språket väl
- Flexibel och lösningsfokuserad
-Belastningsregister måste uppvisas innan anställning (beställ en i god tid).Övrig information

- Anställningsform: Allmän visstidsanställning.

- Omfattning: 50-100%

- Tillträde: Augusti 23

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.

Sista ansökningsdag 9/6-23

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Helane Ermagan, rektor för Skogsmyrans förskola
0722330360
helane.ermagan@norlandia.comVarmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Barnskötare, visstidsanställd

Barnskötare
Läs mer Maj 7
Mjärdevi Kooperativa Förskola, Skogsdungen, är ett föräldrakooperativ beläget i Lilla Mjärdevi i Lambohov som startade 1992. För närvarande har vi ca 25 barn i åldern 1-5 år. Vi har en förskola med engagerade pedagoger och ekologiskt tänkande. På förskolan arbetar vi med att stimulera barns utveckling genom att erbjuda lek, lärande och omsorg i åldersintegrerade grupper. Förskolan har egen kock som lagar mat från grunden.
På vår förskola erbjuder vi en verksamhet med mycket utevistelse och en inarbetad och kreativ personal. Förskolan har en varierad pedagogisk verksamhet som, förutom utomhuspedagogik, innehåller mycket sång, musik och teater. Ledord kring pedagogernas arbete är: växande genom samarbete, gemenskap och hänsyn till varandra och världen i stort.
Till vår förskola söker vi nu Dig som kan jobba som barnskötare med start 21 augusti 2023. Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 75 procent under tre månader. Möjlighet finns till förlängning och tjänsten kan eventuellt utökas till ett högre procentantal om behov finns i verksamheten.
Vi söker Dig som brinner för att jobba med barn. Du är positiv, glad, initiativrik och arbetsvillig med fart under fötterna. Du är van att jobba i arbetslag. Utbildning som barnskötare och arbetslivserfarenhet är ett krav.
Vi genomför intervjuer löpande. Skicka in din ansökan på mail så snart som möjligt.

Tveka inte att kontakta oss på mail eller telefon så berättar vi mer om vår verksamhet och tjänsten.

Ansök nu

Extrajobb, timvikarie på central liten förskola.

Barnskötare
Läs mer Maj 9
Arbeta extra på timmar i förskoleverksamhet.
Om tjänsten
Musikförskolan Änglastämman är ett föräldrakooperativ med musikprofil mitt i centrala Linköping. Förskolan ligger i ett trivsamt hus med två avdelningar. Vi har en egen stor och fin innergård med möjligheter till mycket utelek och upptäckande. Förskolan använder musik som ett pedagogiskt verktyg där vi inspirerar barnen att utveckla sin fantasi, språk, motorik och gemenskap. Vi främjar barnens lärande på ett roligt och lustfyllt sätt där vi tillvaratar barnens nyfikenhet, glädje, lust att leka, upptäcka och lära. Förskolan har i dagsläget 27 barn uppdelat på våra två avdelningar.


Arbetsuppgifter.
Arbeta som barnskötare vid ordinarie pedagogers frånvaro där du tar över dennes ansvar och arbetsuppgifter.


Vi söker dig som
· har tidigare erfarenhet av förskoleverksamhet och gärna arbetar extra på timmar.
· studerar till förskollärare eller lärare och vill arbete extra inom förskolan.För tjänsten värderar vi de personliga egenskaperna. Du drivs av att arbeta med barn och är en ansvarstagande person. Du är öppen för nya kontakter med våra barn, vårdnadshavare och medarbetare. Du inspireras av att arbeta tillsammans med kollegor mot gemensamma mål och är delaktig i arbetet att utveckla verksamheten.
Övrigt:
Start: Omgående rekrytering sker löpande.
Omfattning: Varierande timarbete.
Arbetstider: Varierande mellan 06:45-17:30.
Vi undanber oss all extern rekryterings och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Förskolepedagoger till Valkebo förskolor

Barnskötare
Läs mer Maj 8
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som förskolepedagog ska du ha kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag. I rollen som förskolepedagog ska du utifrån din egna specifika ämneskompetens bidra till att utveckla verksamheten så att läroplanens mål och intentioner uppfylls.

Förskolepedagoger är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som förskolepedagog ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.

Din arbetsplats
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! Vårt prioriterade målområde för läsåret är att utveckla barnens förmåga att lyssna och samtala. Genom detta vill vi; Att barnet ökar sin förmåga att kommunicera genom tal, kroppsspråk, tecken och bildstöd. Valkebo förskolor är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt nio förskolor och en dagbarnvårdare. Valkebo förskolor knyts samman via expeditionen på Valkebo skola där våra rektorer, specialpedagoger och administration finns. Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet!

Du som söker
Du som söker har en genomförd eftergymnasial utbildning (motsvarande minst ett år på heltid) inom relevant område. Relevanta områden kan vara pedagogik eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt att du har tillägnat dig erfarenhet av arbete inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskolepedagog är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11151

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Förskolepedagog till förskolan Lunnevadsvägen 1, Valkebo

Barnskötare
Läs mer Maj 4
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som förskolepedagog ska du ha kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag. I rollen som förskolepedagog ska du utifrån din egna specifika ämneskompetens bidra till att utveckla verksamheten så att läroplanens mål och intentioner uppfylls.

Förskolepedagoger är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som förskolepedagog ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.

Din arbetsplats
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! Vårt prioriterade målområde för läsåret är att utveckla barnens förmåga att lyssna och samtala. Genom detta vill vi; Att barnet ökar sin förmåga att kommunicera genom tal, kroppsspråk, tecken och bildstöd. Valkebo förskolor är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt nio förskolor och en dagbarnvårdare. Valkebo förskolor knyts samman via expeditionen på Valkebo skola där våra rektorer, specialpedagoger och administration finns. Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet!

Du som söker
Du som söker har en genomförd eftergymnasial utbildning (motsvarande minst ett år på heltid) inom relevant område. Relevanta områden kan vara pedagogik eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt att du har tillägnat dig erfarenhet av arbete inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskolepedagog är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11152

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Norlandia Förskolor i Linköping söker drivna timvikarie för behovsanstäl...

Barnskötare
Läs mer Mar 28
Vi behöver omgående timvikarier på våra fyra förskolor i Skogsmyran, Kullerbyttan, Skogslyckan samt Lianens förskola.

Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie när vår ordinarie personal inte är på plats, tex sjuk eller VAB, och som vara den där värdefulla resursen för alla våra förskolor. Chans finns också till längre vik vid behov.

Så funkar det att arbeta som timvikarie

Inom förskolan får du ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag. Vi söker i första hand dig som har en barnskötarutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller pedagog.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad, har alla barn i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas det att du kan ställa upp med kort varsel, även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Vi erbjuder dig:

Vi erbjuder pedagogiska måltider

Kvalifikationer och personliga egenskaper

- Du talar det svenska språket väl

- Du är flexibel och lösningsfokuserad

- Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa

- Du måste ha fyllt 18år

- Barnskötarutbildning

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform:

Behovsanställning på RAM -avtal

Omfattning: Vid behov

Arbetstid: Utifrån behov, förskolans öppettider är 06.00-1730

Tillträde: Omgående vid behovInnan du anställs förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Beställ utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplats

Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Sista ansökningsdag 30/4-23

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Malin Hasselberg -vikariesamordnare 0725830037Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Barnskötare till Kullerbyttans förskola

Barnskötare
Läs mer Mar 30
Välkommen till Norlandia!

Norlandia förskolor bedriver utbildning med hög pedagogisk kvalité i alla våra verksamheter. Nya upptäckter varje dag - är vår ambition för varje barn, varje dag. Norlandia är en Norskt koncern och i dagsläget hittar du i Linköpings kommun fyra Norlandia förskolor.

Vi söker en erfaren och driven barnskötare som brinner för sitt yrke och barns utveckling, som vill arbeta i team och tillsammans med arbetslaget skapa en bra arbetsplats.

Beskrivning av tjänsten som barnskötare
Tillsammans med arbetslaget bidrar du till undervisningen. Du möter vardagen med arbetsglädje och drivkraft. Du trivs med att bedriva undervisning både ute och inne och utgår alltid ifrån vad som är bäst för barnen.

Du vill vara med och skapa en god pedagogisk miljö för lek, utveckling och lärande och har kunskap och idéer om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund.

Ett tydligt barnfokus som återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen samt ett intresse för natur och utevistelse. Du bör vara insatt i och kunna utföra ett systematiskt kvalitetsarbete, där du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation.

Vi är en nytänkande förskola som utmanar det traditionella. Förskolan arbetar i projektform med fokusområden för hela förskolan. Vi har tydliga dokument och digitala plattformar där vi kontinuerligt och systematiskt dokumenterar och följer upp barns lärande och verksamhetens utveckling. Vi vill att du är positiv, sprider glädje och engagemang, är en drivande person som inspirerar andra i det pedagogiska arbetet, tar egna initiativ och är ansvarsfull.

Vi erbjuder dig
Vi erbjuder alla våra barnskötare enskild reflektionstid, kontinuerlig kompetensutveckling, pedagogiska måltider, arbetskläder, friskvårdsbidrag och självklart kompetenta och professionella kollegor.

Som barnskötare arbetar du tillsammans i team med förskollärare och barnskötare. Ni tillsammans driver den pedagogiska verksamheten och att systematiskt arbeta med de prioriterade målen. Tillsammans med arbetslaget planeras och genomförs det pedagogiska arbetet enligt förskolans läroplan och lokala styrdokument.

Du arbetar efter Norlandias riktlinjer/ värdegrund CARE samt inspirerar dina kollegor i vardagen.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

- Du är en trygg och ansvarstagande person som har ett förhållningssätt och bemötande mot stora som små som stämmer väl överens med förskolans värdegrund.

- Du har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans. läroplan och styrdokument samt att du har förmågan att omsätta teori till praktik.

- Du är lösningsinriktad och driven person med ambitioner och arbetsglädje!

- Du tycker om att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med dina kollegor.

- Du är en engagerad och positiv person som kan skapa förtroende med barn och vårdnadshavare.

- Du har god digital kompetens.

- God kommunikativ förmåga är ett krav.

- Barnskötarutbildning.

Vi söker en härlig barnskötare till Kullerbyttan som vågar tänka utanför boxen och vara med och skapa framtidens förskolor som utmanar det traditionella utan att ge avkall på kvalitén. Vår förskola utgår från barns delaktighet, inflytande och intressen. Vi utvecklas kontinuerligt genom närvarande, engagerade förskollärare, barnskötare och övrig personal. Tillsammans provar vi nya perspektiv samt att vi kontinuerligt utvärderar och utvecklar vårt arbetssätt och våra koncept.

Vårt pedagogiska koncept
Våra framgångsfaktorer för en bra verksamhet är professionella pedagoger med ett tydligt ledarskap, barnens bästa i fokus, hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Norlandia Förskolors pedagogiska vision "med livslång lust till lek och lärande" genomsyrar hela vår verksamhet och innebär att vi ser barnens förmågor och kompetenser. Vi tror på det kompetenta barnet och vill stimulera deras nyfikenhet och ge dem en meningsfull dag. Vi vill göra varje dag till en bra dag, fylld med glädje, lärande, lek och magiska ögonblick. Läs gärna mer på www.norlandiaforskolor.se (http://www.norlandiaforskolor.se/)

Om Norlandia Förskola Kullerbyttan
Kullerbyttan ligger i stadsdelen Hjulsbro i Linköping och erbjuder 43 förskoleplatser fördelade på två avdelningar. Förskolan är inrymd i en fristående byggnad och har en stor och härlig gård som kan delas av i tre mindre gårdar. Kullerbyttan arbetar i storarbetslag där alla barn är trygga med alla pedagoger och pedagogerna arbetar för ett nära samarbete tillsammans. Ett påbörjade arbete är ”Drömmen om det goda”.

Respekt genomsyrar vår förskola och tillit till varandra. ”Ge mig tid så kan jag” är ledord som präglas för både barn och pedagoger. Vårt pedagogiska arbete genomför vi under året med olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor utegård på båda förskolorna med planteringar, utomhusleksaker och motorikbana där våra barn vistas dagligen.

På Kullerbyttan får vi vår mat levererat från Norlandia Skogsmyrans förskola där vi har vår kock som utgår från menyn som är skapad från kockar inom Norlandia. Vi lägger stor vikt vid att skapa goda matvärderingar för livet och ligger i framkant vad det gäller vällagad, näringsrikt och genomtänkt mat.

Övrig information

- Anställningsform: Tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning.

- Omfattning: heltid

- Tillträde: enligt överenskommelse

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret - ha gärna med den om du blir kallad till intervju.

Sista ansökningsdag 30 april.

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta rektor:

Helane Ermagan
0722-330360

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Timvikarier till Vittra Lambohov

Barnskötare
Läs mer Mar 10
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 25 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.

Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie vid behov i vår verksamhet.

Vi ser att du har ett intresse av att arbeta med barn och deras lärande och inflytande. Vi söker utbildade barnskötare som vill jobba som timvikarier i förskolan.

För att trivas i denna roll behöver du vara flexibel och känna dig lika bekväm och kompetent att arbeta mot såväl yngre som äldre barn. Som person är du motiverad och engagerad samt, ansvarsfull, ödmjuk och prestigelös. Som timvikarie krävs det att du är strukturerad, drivande och har god samarbetsförmåga. Dessutom har du lätt för att skapa goda relationer.

Vi söker dig som är barnskötare och erfarenhet av att jobba med barn eller studerar till förskollärare.

Vi erbjuder:

Vittra Lambohov öppnade sina dörrar 2002 och tar idag emot ca 240 barn och elever.

Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med mycket glädje och engagemang där vi alla hjälper varandra. Som timvikarie får du se många delar av vår verksamhet och får därmed viktig arbetslivserfarenhet.

Vill du veta mer om oss? Vi har även en film som beskriver Vittras verksamhet och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen. Eller besök vår hemsida www.vittra.se/lambohov

Låter detta intressant? Du söker tjänsten som timvikarie via vårt rekryteringssystem. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2023-04-10

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Peterson, 013-20 32 78 eller maria.peterson@vittra.se

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem till Vist skola

Barnskötare
Läs mer Mar 8
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande. 

Denna tjänst innebär att du arbetar som resurs i skolan under dagtid samt arbetar i fritidshemmet under eftermiddagen och morgonomsorgen. 

Din arbetsplats
Vist skola och Norrbergaskolan ligger i natursköna Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Vist skola är en F-6 skola som läsåret 22/23 kommer att ha knappt 350 elever och Norrbergaskolan en F-1 skola med ca 110 elever. Skolans personal är indelade i ämneslag och pedagogiska team, med samverkan mellan skolorna.

Här finns en väl utvecklad fritidsverksamhet för alla åldrar. Till grund för verksamheten har vi ett årshjul som innehåller aktiviteter och pedagogiska planeringar där vi synliggör, utvärderar, följer upp och utvecklar verksamheten. 

Under hösten 2021 öppnade vi vår nybyggnation på Vist skola som innefattar en fullstor idrottshall, matsal samt bibliotek för både skola och allmänheten. På båda våra skolor har vi nära till naturen och har goda möjligheter till utomhuspedagogik.

Du som söker
Du som söker har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning. Alternativt har du examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning tillsammans med relevant erfarenhet. Det är meriterande om du har examen från barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete som barnskötare i fritidshem eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

Övrig information
Tillträde: 2023-08-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2024-01-31

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10825

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till Valkebo förskolor

Barnskötare
Läs mer Feb 1
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

 

Din arbetsplats
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! Vårt prioriterade målområde för läsåret är att utveckla barnens förmåga att lyssna och samtala. Genom detta vill vi; Att barnet ökar sin förmåga att kommunicera genom tal, kroppsspråk, tecken och bildstöd.

Valkebo förskolor är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt elva förskolor och en dagbarnvårdare. Valkebo förskolor knyts samman via expeditionen på Valkebo skola där våra rektorer, specialpedagoger och administration finns.

Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! 

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 10774

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till förskolan Pilspetsvägen , Förskolor Lambohov/Skeda/Slaka

Barnskötare
Läs mer Jan 26
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

Din arbetsplats
Pilspetsensvägen ligger i Slaka, nära natursköna områden. Förskolan har 25 platser och arbetar i två baser med yngre och äldre barn. Grannförskolorna i området finns inom gångavstånd. Vi arbetar utforskande med ett för området gemensamt tema och målområde.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: 13 Mars

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10740

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till Lingonvägen 46, Förskolor Sturefors/Bestorp/Brokind

Barnskötare
Läs mer Jan 4
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

I din roll som barnskötare ska du vara en god förebil, Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Som barnskötare i Sturefors, Bestorp och Brokind ansvarar du tillsammans med arbetslaget för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i utbildningen. Du planerar, genomför och dokumenterar det pedagogiska arbetet i förskolan. Du har starkt barnfokus och skapar miljöerna så det blir stimulerande och utmanande för barnens utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet ingår med självklarhet i ditt arbetssätt. I tjänsten ingår arbete 30% i mottagningskök, där ansvarar du  för uppläggning av mat, förberedelse av frukost och mellanmål, disk, beställningar och egenkontroll av köket.

Din arbetsplats
Förskolorna i område Sturefors, Bestorp och Brokind ligger nära naturen. Vår vision är "En förskola för alla där kunskap och människor växer”. Engagemang, kompetens och arbetsglädje är våra ledord. Som barnskötare i området kommer du att vara en del av ett arbetslag som ständigt lär och utvecklas. Här arbetar engagerade och stolta pedagoger med erfarenhet och kompetens. Fokusområde är matematikutveckling och ett gemensamt tema är djur och natur. Vi arbetar i mindre barngrupper och vårt mål är att alla barn ska uppleva en rolig, trygg och lärorik förskolemiljö. I förskoleområdet har vi tillgång till specialpedagog, förste förskollärare, hälsoinspiratörer, IKT-ansvarig och kulturombud. Vi satsar på att utveckla förskolans lärmiljöer både inomhus och utomhus för att skapa en mer lustfylld och lärande miljö. Som arbetsgivare vill vi ligga i framkant i det pedagogiska arbetet och ständigt utveckla våra arbetsmetoder. Vi vill också skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom förmånliga anställningsvillkor som utökad partiell föräldraledighet och generös friskvårdsersättning. Vi erbjuder även regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: 2023-02-15 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10652

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Norlandia Förskolor i Linköping söker drivna timvikarie för behovsanstäl...

Barnskötare
Läs mer Dec 9
Vi behöver omgående timvikarier på våra fyra förskolor i Skogsmyran, Kullerbyttan, Skogslyckan samt Lianens förskola.

Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie när vår ordinarie personal inte är på plats, tex sjuk eller VAB, och som vara den där värdefulla resursen för båda våra förskolor. Chans finns också till längre vik vid behov.

Så funkar det att arbeta som timvikarie

Inom förskolan får du ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag. Vi söker i första hand dig som har en barnskötarutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller pedagog. Arbetet passar även dig om vill arbeta extra sidan om andra studier, eller som vill prova på att arbeta inom förskolan för att samla erfarenheter av pedagogiskt arbete.

Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad, har alla barn i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas det att du kan ställa upp med kort varsel, även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.

Vi erbjuder dig:

Vi erbjuder pedagogiska måltider

Kvalifikationer och personliga egenskaper

- Du talar det svenska språket väl

- Du är flexibel och lösningsfokuserad

- Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa

- Du måste ha fyllt 18 år

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform:

Behovsanställning på RAM -avtal

Omfattning: Vid behov

Arbetstid: Utifrån behov, förskolans öppettider är 06.30-1730

Tillträde: Omgående vid behovInnan du anställs förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. När du kallats till intervju kan du beställa ett sådant intyg hos Polisen.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!Sista ansökningsdag 20/1-22

Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Malin Hasselberg -vikariesamordnare 0725830037Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Barnskötare timvikariat vid behov

Barnskötare
Läs mer Dec 12
Om jobbet:
Vill du bli vår nya timvikarie vid behov som kan hjälpa oss att trygga upp vår verksamhet när ordinarie pedagoger inte är på plats? På vår privata förskola i Linghem med utomhuspedagogik kan du bidra med din kompetens och dina erfarenheter och vara ett komplement till våra arbetslag. Du får komma till en arbetsplats där du får utvecklas och trivas tillsammans med härliga kollegor.
Vår förskola erbjuder en utbildning där lärande, omsorg och lek bildar en helhet. Detta sker i samspel med vår utomhuspedagogiska profil.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer:
*Du kan uppvisa ett utdrag ur polisregistret innan du påbörjar arbete.
*Vi söker dig med barnskötare utbildning eller liknande erfarenheter att arbeta med barn.
*Du får gärna får ha kompetens inom utomhuspedagogik men även att arbeta med barn med NPF.
*Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förstår vikten av ett gott samarbete med vårdnadshavare.
*Du är flexibel och kan snabbt adaptera till nya situationer och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder.
*Du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska .
Övrigt.
Om du är nyfiken på att komma jobba hos oss är du välkommen in med din ansökan via mail. Du kan även komma hit på vårt öppet hus för blivande timvikarier den 16:e januari mellan klockan 16-17 för att ställa dina frågor. Meddela kontaktperson nedan om du kan komma. Intervjuer sker löpande under annonseringsperiod.
Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Barnskötare till Valkebo förskolor

Barnskötare
Läs mer Dec 20
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

Din arbetsplats
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! Vårt prioriterade målområde för läsåret är att utveckla barnens förmåga att lyssna och samtala. Genom detta vill vi; Att barnet ökar sin förmåga att kommunicera genom tal, kroppsspråk, tecken och bildstöd.

Valkebo förskolor är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt elva förskolor och en dagbarnvårdare. Valkebo förskolor knyts samman via expeditionen på Valkebo skola där våra rektorer, specialpedagoger och administration finns.

Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet! 

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: 2 tillsvidareanställningar och 3 visstidsanställningar t.o.m. 2023-06-30 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 5

Ref. nr: 10593

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till Vidingsjö förskolor

Barnskötare
Läs mer Dec 19
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

 

Din arbetsplats
Välkommen till Vidingsjö förskolor. Vi består av förskolorna Grengatan, Vidingsjö by, Middagsgatan, Järnåldersgatan och Bronsåldersgatan. Vi söker 2 barnskötare till området, en till Grengatan och en till Vidingsjö By. Vidingsjö Förskolor präglas av ett generöst klimat där både ”barn och pedagoger ska få bli sitt bästa jag”. En arbetsmiljö där pedagoger vill och vågar bidra, där kompetenser tas tillvara, med andra ord samarbeta och lära professionellt tillsammans. Några ledord som ligger oss varmt om hjärtat inom Vidingsjö Förskolor är prestigelöshet, mod och likvärdighet. Är man öppen för att utvecklas tillsammans med andra förskollärare och barnskötare i en prestigelös anda, så infinner sig modet och självtilliten att tillsammans utveckla förskolans praktik och verka för en ökad likvärdighet. Inom Vidingsjö förskolor arbetar pedagoger som genom samverkan, engagemang och flexibilitet skapar möten där barn erbjuds en trygg och stimulerande utbildning. Utbildningen utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Inom utbildningen bedriver reflekterande praktiker en planerad och spontan undervisning som kontinuerligt följs upp. För att få en god balans i undervisningen och undervisningens innehåll, så ligger både pedagogernas intentioner och barnens nyfikenhet och förundran till grund för det lärande samspelet.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: 2023-03-07 alternativt enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning/Tidsbegränsad anställning till och med

Sysselsättningsgrad: 100

Antal lediga befattningar: 2 

Ref. nr: 10556

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnbiträde till Förskolor Kvinneby/Hjulsbro/Johannelund

Barnskötare
Läs mer Dec 19
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnbiträde har du grundläggande kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag i det praktiska arbetet. 

Barnbiträde tillsammans med arbetslaget erbjuder varje barn en trygg omsorg och bidrar till att grundlägga barnets trygghet och självkänsla. Arbetslaget utgår från läroplanen och du bidrar till genomförandet av olika aktiviteter utifrån barnens intressen, erfarenheter och behov. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av vardagen på förskolan. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnbiträde ingår även att vid behov ge vårdnadshavare infromation om barnets vardag på förskolan. 

I den aktuella tjänsten är uppdraget främst arbete i planeringsteam mot tre förskolor. Du tillsammans med en kollega kommer arbeta i ett team som går på ett rullande schema med en dag på varje avdelning, sammanlagt på tre förskolor och åtta avdelningar. Ni löser av pedagogerna som går ifrån och har reflektionstid. Arbetet som planeringsavlösare är under förmiddagar mellan ca 9-13.

I den här tjänsten finns det möjlighet att arbeta mellan 50-100%. Arbetar du mer än 50% är resterande uppdrag i barngrupp. 

Din arbetsplats
Kvinneby, Hjulsbro och Johannelund förskolor består av fyra förskolor där vi tillsammans arbetar för en trygg rolig och lärorik utbildning för alla barn. Hos oss är nyfikenhet, glädje och omsorg i fokus! Områdets vision som genomsyrar arbetssättet är "tryggt, roligt och lärorikt för alla barn och alla medarbetare". Vi ligger i framkant i vårt systematiska kvalitetsarbete med en tydlig årsplan och en välförankrad grundstruktur. 

Området har en grön flagg profilering med arbete med hållbar utveckling. En större del av områdets pedagoger har även gått Mulle-utbildning via Friluftsfrämjandet. Vi arbetar sedan två år tillbaka med extra fokus på våra lärmiljöer med mötesplatser som är tydliga, tillgängliga och tilltalande för alla barn.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Alternativt är du över 18 år och har en pågående barn- och fritidsutbildning på gymnasienivå eller vuxenutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnbiträde har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter och tillför entusiasm och energi i arbetet. 

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 50-100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10573

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare till Förskolor Kvinneby/Hjulsbro/Johannelund

Barnskötare
Läs mer Dec 19
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du anpassar genomförandet av olika aktiviteter till barnens intressen, erfarenheter och behov. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar tillvara rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen. Tillsammans med arbetslaget verkar du för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen.

I din roll som barnskötare ingår även att föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. 

I den aktuella tjänsten är uppdraget främst arbete i planeringsteam mot tre förskolor. Du tillsammans med en kollega kommer arbeta i ett team som går på ett rullande schema med en dag på varje avdelning, sammanlagt på tre förskolor och åtta avdelningar. Ni löser av pedagogerna som går ifrån och har reflektionstid. Arbetet som planeringsavlösare är under förmiddagar mellan ca 9-13.

I den här tjänsten finns det möjlighet att arbeta mellan 50-100%. Arbetar du mer än 50% är resterande uppdrag i barngrupp. 

Din arbetsplats
Kvinneby, Hjulsbro och Johannelund förskolor består av fyra förskolor där vi tillsammans arbetar för en trygg rolig och lärorik utbildning för alla barn. Hos oss är nyfikenhet, glädje och omsorg i fokus! Områdets vision som genomsyrar arbetssättet är "tryggt, roligt och lärorikt för alla barn och alla medarbetare". Vi ligger i framkant i vårt systematiska kvalitetsarbete med en tydlig årsplan och en välförankrad grundstruktur. 

Området har en grön flagg profilering med arbete med hållbar utveckling. En större del av områdets pedagoger har även gått Mulle-utbildning via Friluftsfrämjandet. Vi arbetar sedan två år tillbaka med extra fokus på våra lärmiljöer med mötesplatser som är tydliga, tillgängliga och tilltalande för alla barn.

Du som söker
Du som söker har examen från gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet, med relevant inriktning. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola eller annan läroplansstyrd verksamhet.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som barnskötare är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 50-100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10546

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Engagerad barnskötare

Barnskötare
Läs mer Nov 21
Vi söker barnskötare till Hansgårdens förskola i Ljungsbro.
Vilka är vi?
Hansgårdens förskola är familjär med nära samarbete till hemmet och vi jobbar mycket med barnens inflytande och rättigheter.
Vi är en relativt liten förskola och jobbar ständigt med att dela upp barnen i mindre barngrupper. Under insynsbesöken som sker kontinuerligt har Hansgårdens förskola fått goda omdömen och vi är måna om att hitta drivande pedagoger som strävar mot samma mål som oss. Att erbjuda barnen det bästa!
Hansgårdens förskola drivs av LekoGrönt AB som blev utsedd till en av Sveriges fem bästa i arbetet med hållbarhetsfrågor i förskola 2019, 2020 och 2022. Hansgården har nu börjat med detta arbete och blev certifierade som Grön Flagg-förskola 2022. Vi söker därför dig som vill arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med barn och pedagoger.
Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare där alla får utvecklas och komma framåt i sitt arbete. Vi vill ligga i framkant med förskolans uppdrag. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbat tillsammans länge och trivs ihop bra. På vår förskola ska alla må bra!
Vem är du?
Du är positiv och lösningsorienterad. Du har lätt för samarbete i alla relationer på en förskola. Vi förutsätter att du är väl förtrogen med förskolans läroplan och tror på allas lika värde. Du har lätt för samarbete och trivs med rutiner. Vi strävar för att skapa en strukturerad miljö. Du tror på barnens förmåga och vill hjälpa dem i deras utveckling. Barnes bästa kommer alltid först!
Tjänsten
I takt med att vi skolar in fler barn har vi behov av flera nya kollegor. Vi söker barnskötare.
Tjänsternas omfattning är mellan 50-100%. För oss är det viktigt att hitta rätt kollegor och vi är därför beredda att möta önskemål om startdatum och heltid/deltid om du är rätt för tjänsten och vi kan hitta en lösning som fungerar för förskolan.


Välkommen med din ansökan till gina.remius@lekogront.se

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem till Nykil skola

Barnskötare
Läs mer Nov 28
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Enligt läroplanen är fritidshemmens och pedagogernas uppdrag att ”stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.”  

Som barnskötare i fritidshem ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Din arbetsplats
Välkommen till NUR-skolorna. NUR är ett skolområde bestående av Nykil, Ulrika och Rappestad skolor. Nykil och Ulrika är F-6-skolor och Rappestad F-3 där det sammanlagt går cirka 300 elever. Skolorna har närhet till fantastisk natur som insiperar till utomhusaktiviteter, utflykter och utomhuspedagogik.

Nykil skola ligger mitt i Nykils samhälle. Skolan har flera byggnader placerade på en stor skolgård som ger aktivitet och samspel i lugn och vacker miljö. Skollokalerna är väl tekniskt utrustade och våra elever har god tillgång till digitala verktyg.

På våra skolor arbetar vi aktivt för trygghet, studiero och att alla elever ska lyckas. Vi skapar goda relationer vilket avspeglar sig i våra goda resultat. Vi vill att våra elever ska utvecklas till trygga och självständiga människor som tror på sig själva och ser möjligheter.

Du som söker
Du som söker har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom fritidshem, alternativt ha annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2023-08-30

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 10485

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu

Barnskötare i fritidshem till Vreta kloster skola

Barnskötare
Läs mer Nov 28
Om Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter
Enligt läroplanen är fritidshemmens och pedagogernas uppdrag att ”stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.”  

Som barnskötare i fritidshem ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Under skoltid förväntas du följa enskild elev och ge stöd kring problematik kopplat till NPF. Du följer eleven in i fritidshemmets verksamhet men delar ansvaret kring eleven med övriga kollegor inom fritidshemmets verksamhet. 

Din arbetsplats
Vreta kloster skola är vackert belägen mellan Vreta kloster kyrka och Göta kanal intill Bergs slussar och sjön Roxen. Skolan har 375 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Det finns ett fritidshem för varje årskurs F-3 och våra äldre elever i åk 4-6 träffas på fritidshemmet Slussen.


• Vi erbjuder en verksamhet där vi skapar en undervisning utifrån elevernas nyfikenhet och förutsättningar.
• Vi arbetar med inkludering, lära av varandra samt har ett stort fokus på trygghet, studier och gemenskap.
• Vi har en fantastisk utemiljö runt skolan med en närhet till vackra naturområden och en rik kulturbygd.

Vår nya skola kommer stå klar för inflyttning kommande läsår 2023/24. Vi ser fram emot nya välanpassade lokaler för både skola och fritids. Ett skolhus fyllt av lustfyllt lärande, motivation och aktivitet som stimulerar en hög kunskapsutveckling.

Du som söker
Du som söker har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även erfarenhet av arbete som barnskötare inom fritidshem, alternativt ha annan arbetsrelaterad/ideell erfarenhet med barn i åldrarna 6-13 år som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Du bidrar till att anpassa undervisningen till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt bidrar du till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
Tillträde: 2023-01-09 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2023-07-31

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10413

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök nu